Vuorovaikutteisten peittokuvien asettaminen sisäkkäin

Voit upottaa vuorovaikutteisia peittokuvia joko vieritettäviin kehyksiin tai diaesityksiin (usean tilan objekteihin).

Diaesitys

Voit lisätä peittokuvia usealla eri tavalla diaesitystilaan. Voit valita tilan ja valita Liitä kohteeseen. Jos haluat tasata peittokuvan usean tilan objektin kanssa, valitse kumpikin ja joko liitä objekti valittuun tilaan tai luo uusi tila. Voit myös ryhmittää peittokuvan muiden objektien kanssa, tasata ryhmän muiden objektien kanssa ja sitten luoda usean tilan objektin.

Vieritettävät kehykset

Luo vuorovaikutteinen peittokuva, kuten kuvasarja tai painike. Voit sitten joko ryhmittää peittokuvaobjektin muiden sisältökehyksen objektien kanssa tai luoda ankkuroidun objektin liittämällä peittokuva tekstiin. Liitä sitten sisältökehys säilökehykseen ja valitse Overlays -paneelista Vieritettävän kehyksen asetukset.

Video-opetusohjelma

Muista seuraavat ohjeet:

  • Voit lisätä vieritettävään kehykseen painikkeita, jotka muuttavat tiloja diaesityksessä. Kun liität painikkeen sisältökehykseen, tilaan perustuvan painikkeen toiminto poistetaan. Valitse painike uudelleen ja luo toiminto uudelleen. Jos painike on kätketty, valitse objekti hallintarivin Valitse sisältö- ja Valitse seuraava -kuvakkeiden avulla.

  • Jotta usean tilan objekti muuttuisi vuorovaikutteiseksi diaesitykseksi, toiminnon on laukaistava ainakin yksi muutettavista tiloista. Muussa tapauksessa katseluohjelmassa näkyy vain senhetkinen tila. Jos haluat tehdä usean tilan objektista diaesityksen, voit valita Overlays -paneelista asetuksen, kuten Automaattinen toisto. Voit myös luoda painikkeen, jolla on usean tilan objektin tilatoiminto. Tilan sisällä oleva painike ei kuitenkaan tee usean tilan objektista vuorovaikutteista. Jos haluat käyttää vain painikkeita vain usean tilan objekteissa diojen vaihtamiseen, tee siitä vuorovaikutteinen luomalla näkymätön ”tyhjä” painike usean tilan objektin ulkopuolelle.

  • Luo pienoiskuvatehoste yhdistämällä painike kaksitilaiseen usean tilan objektiin, jossa toinen tila on tyhjä. Painikkeen napauttaminen voi esimerkiksi laukaista kuvasarjan tai verkkosisällön peittokuvan.

  • Muita esimerkkejä upotetuista peittokuvista, mukaan lukien diaesitysten sisäkkäiset diaesitykset, löydät DPS Learn -sovelluksen Advanced Overlays -osiosta.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi