DPS:n hinnoittelumallin yksinkertaistamiseksi Adobe ei enää peri toimituslatausten ylityksiin perustuvaa maksua. Tietoja latauksista on artikkelissa Folioiden latausmäärien kirjaamisen toimintatapa.