Folio Downloadsin ylitys DPS-tilillä

DPS:n hinnoittelumallin yksinkertaistamiseksi Adobe ei enää peri toimituslatausten ylityksiin perustuvaa maksua. Tietoja latauksista on artikkelissa Folioiden latausmäärien kirjaamisen toimintatapa.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi