Panoraaman peittokuvat

Panoraamapeittokuva luo illuusion kuvan katselemisesta sisäpuolelta. Panoraamalla voidaan esimerkiksi luoda tehoste, jonka avulla käyttäjä voi nähdä lentokoneen ohjaamon sisälle. Käyttäjä voi kiertää näkymää 360 astetta ja suurentaa kojelautoja.

Onnistuneen panoraaman luomiseen tarvitaan sopivia kuvia. Panoraamatehosteen luominen edellyttää kuutta kuvaa, jotka edustavat kuution sisäsivuja. Jos aloitat kokonaisella panoraamakuvalla, muunna se kuuteen kuutiokuvaan.

PTgui (http://www.ptgui.com) on panoraamakuvien luontiin tarkoitettu hyödyllinen työkalu. WRwave-sivustossa (http://www.vrwave.com) on panoraamakuvien ottamiseen liittyviä hyödyllisiä ohjeita.

Huomautus:

Alkuperäisiä panoraamapeittokuvia ei tueta AEM Mobilessa. Käytä niiden sijaan verkkosisällön peittokuvia HTML-pohjaisten panoraamatehosteiden luontiin.

Panoraaman luominen

A. Alkuperäinen panoraamakuva B. Panoraamakuva, joka on muunnettu kuudeksi kuution sisäsivuksi C. Panoraama iPadissa 

Jos aloitat vaakasuuntaisella ristikuvalla, voit luoda kuusi vaadittua kuvaa Photoshopilla tai kuvankaappausohjelmalla.

Jaa panoraamaristikuva erillisiin kuviin tämän mallin mukaisesti.

Panoraamaresurssien luominen

 1. Luo lähderesurssit panoraamalle ja sijoita ne kansioon.

  Paras tulos saadaan JPEG-kuvilla, jotka on tallennettu 72 dpi:n tarkkuudella. Kun kuvat ovat korkearesoluutioisia, asiakkaat voivat suurentaa niitä tarkemmin, mutta tiedostokoko on suuri.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Luo paikkamerkkikehys vetämällä suorakulmio- tai suorakulmiokehystyökalua.

  • Sijoita kuva, joka toimii julisteena panoraamalle.

 3. Valitse paikkamerkkiobjekti, avaa Folio Overlays -paneeli ja valitse Panoraama.

 4. Napsauta Folio Overlays -paneelissa Resurssit-kansion kuvaketta, etsi kansio, johon kuusi kuvaa on tallennettu, ja valitse Avaa.

 5. Skaalaa kehys ja sen sisältö sivuasettelun mukaan tarvittaessa.

 6. Määritä seuraavat asetukset Folio Overlays -paneelissa:

  Käytä ensimmäistä kuvaa julisteena

  Kun tämä on valittu, panoraaman ensimmäistä kuvaa käytetään julisteena. Valitse tämä kuva, jos et ole luonut erillistä kuvaa julistetta varten.

  Alkuzoomaus

  Määritä arvo, jonka mukaan alkukuva suurennetaan. Käytä arvoa, joka on katselukulman Vähintään- ja Enintään-asetusten välillä (oletuksena 30–80).

  Pysty/Vaaka

  Määritä arvot, jotka määräävät, mikä panoraaman osa näytetään alussa. Määritä pystysuunnan arvo välillä -90 (kallistettu kokonaan ylös) ja 90 (kallistettu kokonaan alas). Määritä vaakasuunnan arvo välillä -180 (kierretty kokonaan vasemmalle) ja 180 (kierretty kokonaan oikealle).

  Katselukulma

  Jos haluat rajoittaa sitä, miten paljon käyttäjät voivat suurentaa tai pienentää kuvaa, määritä Vähintään- ja Enintään-arvot.

  Pystysuuntaisen panoroinnin rajoitus

  Jos haluat sallia vain kahden kolmasosan kallistuksen ylöspäin, määritä Pystysuuntaisen panoroinnin rajoitus -asetukseksi -60. Jos haluat sallia vain kahden kolmasosan kallistuksen alaspäin, määritä arvoksi 60. Estä pystypanorointi käyttämällä pientä arvoa, kuten 1.

  Vaakasuuntaisen panoroinnin rajoitus

  Jos haluat sallia vain kahden kolmasosan panoroinnin vasemmalle ja oikealle, määritä Vaakasuuntaisen panoroinnin rajoitus -asetuksen arvoksi -120 vasemmalle ja 120 oikealle.

  Huomautus:

  Eri panoraama-asetusten vaikutukset voi nähdä muuttamalla asetuksia ja valitsemalla Esikatselu.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?