Sosiaalisen jakamisen käyttäminen

Katsotko oikeaa artikkelia?

Tämä artikkeli koskee Digital Publishing Suitea. Jos etsit Experience Manager Mobile -artikkelia, katso Sosiaalisen jakamisen ottaminen käyttöön.

Kun luot mukautetun usean julkaisun katseluohjelmasovelluksen iPadille tai iPhonelle, voit ottaa sosiaalisen jakamisen käyttöön. Sinä tai asiakkaasi voitte valita asetuksen katseluohjelmasovelluksessa ja jakaa artikkelin Facebookissa, Twitterissä, Pinterestissä, sähköpostitse tai kopioimalla ja liittämällä. Jakamasi viesti sisältää linkin artikkeliin.

Kaikki, jotka napsauttavat artikkelin linkkiä tietokoneella, voivat tarkastella artikkelin sisältöä Adobe Content Viewer for the Webillä (kutsutaan myös Web-katseluohjelmaksi) selaimessa, jos otat Content Viewer for Web -asetuksen käyttöön. Kaikki, jotka napauttavat artikkelin linkkiä iPadissa, voivat tarkastella artikkelin Mobile Safari Web Viewer -versiota (kutsutaan myös artikkelin katseluohjelmaksi). Kaikki, jotka napauttavat artikkelin linkkiä iPhonessa, voivat avata tai ladata sovelluksen ja tarkastella artikkelia, jos esitys on määritetty oikein.

Jos vähittäismyyntiartikkeli on suojattu, sekä tietokoneen Web-katseluohjelmaan että iPadin artikkeleiden katseluohjelmaan ilmestyy maksumuuri. Maksumuuri voi kattaa myös artikkelit, joiden tilana on Mitattu, jos käyttäjä on saavuttanut mitattujen artikkeleiden katselulle asetetun rajoituksen. Versiossa v29 ja sitä uudemmissa sovelluksissa maksumuuri ei ilmesty maksuttomiksi merkittyjen artikkeleiden tai maksuttomana julkaistussa foliossa olevien artikkeleiden päälle.

Lisätietoja sosiaalisen jakamisen työnkulusta on ohjeaiheessa Sosiaalisen jakamisen integrointi DPS-sovelluksiin.

Yleiskatsaus sosiaalisen jakamisen käyttöönotosta sovelluksessa

Ota sosiaalinen jakaminen sovelluksessa käyttöön toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan (missä tahansa järjestyksessä).

 1. Kun luot sovellusta DPS App Builderilla, voit ottaa sosiaalisen jakamisen käyttöön valitsemalla Ota jakaminen käyttöön.

  Sosiaalisen jakamisen ottaminen käyttöön sovelluksessa

  iOS 7 -laitteissa toimintolomake määrittää, mitkä jakamisvaihtoehdot ovat käytettävissä sovelluksen valikossa. Valitse Ota jakaminen käyttöön -asetus. iOS 6 -laitteissa sosiaalisen jakamisen valikko ei ole enää käytettävissä missään 11.2.2014 jälkeen rakennetussa sovelluksessa. Tämän syynä ovat uudet rajoitukset, jotka liittyvät Facebook SDK:n Mainostunniste-viittaukseen. iOS 6 -kohtaisten asetusten toiminnoilla ei ole enää merkitystä.

  Huomautus: iOS 7:ssä Apple ei tällä hetkellä näytä Facebookia tai Twitteriä muiden kuin Applen sovellusten jakovalikossa, jos lukija ei ole määrittänyt Facebookin tai Twitterin tunnistetietoja iOS:n asetuksissa. Jotta asiakas ymmärtää, miten Facebook- tai Twitter-jakaminen voidaan ottaa käyttöön, näyttöön tulee DPS-valintaikkuna, jossa käyttäjää kehotetaan antamaan tunnistetietonsa. Lukija voi ohittaa valintaikkunan tai valita Muistuta minua, jolloin näyttöön tulee valintaikkuna, kun hän päättää jakaa seuraavan kerran.

 2. Määritä sovelluksen iTunes-sovelluksen URL-osoite Tilinhallintatyökalun avulla.

  Tämän URL-osoitteen avulla jaetun resurssin vastaanottajat voivat ladata tai avata sovelluksen napauttamalla laitteessa olevaa linkkiä.

 3. Määritä web-katseluohjelman sovellustili Tilinhallintatyökalun avulla. Valitse Ota Content Viewer for Web käyttöön ja määritä muut asetukset. Lisätietoja on artikkelissa Tilinhallintatyökalu.

  Salli jaettujen artikkeleiden tarkasteleminen Content Viewer for the Webissä.

 4. Kun luot folioita, määritä esitykset oikein. Jos sovellus tukee sekä iPadia että iPhonea, käytä esityksissä samaa Artikkelin nimi -arvoa. Web-katseluohjelmassa käytetään 1 024 x 768 kuvapisteen foliota, paitsi jos luot Vain Web-katseluohjelma -esityksen. Vain Web-katseluohjelma -esitykselle voidaan valita mikä tahansa kelvollinen koko.

 5. Folio Producer Editorin avulla voit osoittaa, ovatko foliossa olevat artikkelit maksuttomia, mitattuja vai suojattuja, ja sitten julkaista tai päivittää folion. Web-katseluohjelmassa käyttäjät voivat tarkastella maksuttomia artikkeleita myös maksumuurin kynnysarvon saavuttamisen jälkeen. Käyttäjät voivat tarkastella mitattuja artikkeleita, kunnes he saavuttavat kyseisen vähittäismyyntifolion maksumuurin kynnysarvon, minkä jälkeen näyttöön tulee maksumuuri. Käyttäjät voivat tarkastella suojattuja artikkeleita vain silloin, jos he ovat oikeutettuja folion käyttöön.

  Nämä artikkeleiden käyttöoikeusasetukset vaikuttavat myös maksuttomien artikkeleiden esikatseluun, jos toiminto on otettu sovelluksessa käyttöön.

  Muuta artikkelit käyttöoikeuksiltaan maksuttomiksi, mitatuiksi tai suojatuiksi.

Sosiaalisen jakamisen asiakastyönkulku

Parhaat tulokset saat toimimalla folioita luotaessa seuraavasti:

 • Luo 1 024 x 768 pikselin kokoinen folio missä tahansa kuvamuodossa. PDF-artikkelit lähetetään nyt Web-katseluohjelman palvelimelle PNG-muodossa. Jos haluat luoda erikoisfolion, jota haluat käyttää vain Web-katseluohjelmassa, voit luoda minkä tahansa kokoisen folion ja valita Vain Web-katseluohjelma -asetuksen. Katso Vain Web-katseluohjelma ‑esityksen luominen.

 • Luo folioesitykset kaikkia laitemalleja varten. Kaikki iPhonella tai iPad HD:llä jaetut artikkelit määritetään Web-katseluohjelmassa iPad SD (1 024 x 768) tai Vain Web-katseluohjelma -esitykseen ja artikkelin linkki määritetään laitteessa asianmukaiseen esitykseen.

 • Jos luot esityksiä, käytä kunkin esityksen vastaavissa artikkeleissa samoja Artikkelin nimi -arvoja, jotta jaettu artikkeli määritetään Web-katseluohjelmassa ja laitteissa oikein. Varmista myös, että folioesitykset on määritetty oikein. Katso Folioesitysten luominen.

Kun asiakkaasi avaavat artikkelin iOS 7 -laitteen katseluohjelmassa, he voivat napauttaa jakamiskuvaketta ja valita minkä tahansa käyttöön otetun sosiaalisen median asetuksen: Facebook, Twitter, Pinterest, sähköposti tai linkin kopiointi. Sosiaalisen jakamisen valikko ei ole enää käytettävissä iOS 6 -laitteissa olevissa katseluohjelmissa 7.2.2014 jälkeen rakennettuja sovelluksia tarkasteltaessa.

Huomautus:

Voit liittää tietyn sivun verkkokatseluohjelmaan lisäämällä artikkelin URL-osoitteen perään tunnisteen #page_n. Artikkelin ensimmäinen sivu on 0, joten #page_3 hyppää artikkelin sivulle 4. Tätä toimintoa ei tueta upotetussa verkkokatseluohjelmassa.

Sovelluksen sosiaalisen jakamisasetuksen valitseminen (iOS 7)

Valitsemansa asetuksen mukaan he voivat kirjautua sisään, kirjoittaa kommentin ja määrittää muita tietoja. Jos he esimerkiksi valitsevat sähköpostin, he määrittävät vastaanottajat ja viestin.

Kun artikkeli jaetaan, linkki sisältää artikkelin koko polunnimen. Vähittäismyyntifolioiden tapauksessa maksumuuri ilmestyy suojattujen artikkeleiden päälle ja mitattujen artikkeleiden päälle, jos käyttäjä on saavuttanut rajoituksen.

Jos artikkeli ei enää ole käytettävissä Web-katseluohjelmassa, Web-katseluohjelma antaa virheilmoituksen tai näyttöön tulee Tilinhallintatyökalussa määritetty uudelleenohjaus-URL-osoite.

Käyttäjät voivat joko napsauttaa artikkelilinkkiä työpöytäselaimessa tai napauttaa linkkiä iPadissa tai iPhonessa. Artikkelilinkin napsauttamisen tai napauttamisen seuraus määräytyy seuraavien tekijöiden mukaan:

Huomautus:

Jos haluat muokata jaetun viestin oletustekstiä, muokkaa mukautettujen merkkijonojen XML-tiedostoa, joka sijaitsee DPS App Builderin Sovelluksen tiedot -sivun lisäasetuksissa. Luo XML file, avaa se ja hae ”I saw this in”. Merkkijono %1$@ on artikkelin nimen muuttuja ja %2$@ on folion nimen muuttuja. Muokkaa kielikoodin (kuten <fi>) tekstiä. Älä muuta <key name> -merkkijonoa. Lisätietoja on artikkelissa Mukautettujen DPS-sovellusten luominen iPadia ja iPhonea varten.

Jaettuna 2 048 x 1 536 (HD) -foliosta

Jos asiakas jakaa maksuttoman tai mitatun artikkelin 2 048 x 1 536 pikselin foliosta, artikkelin linkki on käytettävissä Web-katseluohjelmassa vain silloin, jos määrität 1 024 x 768 pikselin esityksen tai Vain Web-katseluohjelma -esityksen, jonka artikkelin nimi on sama.

Jaettuna 1 024 x 768 (SD) -foliosta

Jos asiakas jakaa maksuttoman tai mitatun artikkelin 1 024 x 768 pikselin foliosta, artikkelia voivat tarkastella kaikki, jotka napsauttavat Web-katseluohjelmassa olevaa linkkiä. Jos et halua 1 024 x 768 pikselin SD iPad -folion näkyvän Web-katseluohjelmassa, voit luoda Vain Web-katseluohjelma ‑esityksen.

Jaettuna iPhonella

Jos asiakas jakaa maksuttoman tai mitatun artikkelin iPhonella, artikkelin linkki on käytettävissä Web-selaimessa vain silloin, jos määrität 1 024 x 768 pikselin esityksen tai Vain Web-katseluohjelma -esityksen, jonka artikkelin nimi on sama.

Kun käyttäjät napauttavat artikkeleiden linkkejä iPadilla

Kun käyttäjät napauttavat jaettuja linkkejä iPadissa, artikkelin versio ilmestyy iPadin artikkeleiden katseluohjelmaan. (Jos artikkeli on suojattu, näyttöön tulee maksumuuri.) Jos käyttäjät haluavat esikatsella jaetun artikkelin, he voivat vierittää alaspäin ja käyttää tuettuja peittokuvia. Tukemattomat peittokuvat peitetään paikkamerkkikuvakkeella. Artikkelin alussa ja lopussa on linkkejä sisältäviä mainospalkkeja, joita napsauttamalla sovellus voidaan ladata tai avata, jos se on jo asennettu. Varmista, että määrität iTunes-sovelluksen URL-osoitteen Tilinhallintatyökalussa, jotta vastaanottajat pystyvät avaamaan tai lataamaan sovelluksesi.

Artikkelin esikatselu iPadin artikkeleiden katseluohjelmassa

Kun käyttäjät napauttavat artikkeleiden linkkejä iPhonella

Kun käyttäjät napauttavat sosiaalisen jakamisen linkkejä iPhonella, näyttöön tulee siirtymissivu, jolla on Avaa artikkeli sovelluksessa -painike.

 • Jos sovellusta ei ladata käyttäjän laitteeseen, sovellus ilmestyy App Storeen, mikäli iTunesin URL-osoite on määritetty Tilinhallintatyökalussa. Jos iTunesin URL-osoitetta ei ole määritetty, käytetään maksumuuripainikkeen URL-osoitetta. Jos iTunesin URL-osoitetta tai maksumuuripainikkeen URL-osoitetta ei ole kumpaakaan määritetty, näyttöön tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että artikkeli ei ole käytettävissä. Kun sovellus on ladattu, se avautuu normaalisti. Asiakkaat voivat sitten ostaa ja ladata jaetun artikkelin sisältävän folion.
 • Jos sovellus on jo ladattu käyttäjän laitteeseen, aloitussivun Open Article in the App -linkin napauttaminen antaa käyttäjälle kehotteen hankkia tai ladata folio. Kun folio on ladattu, linkitetty artikkeli ladataan ja tulee näyttöön, kun käyttäjä napauttaa Näytä.
 • Jos sekä sovellus ja folio on ladattu, Open Article in the App -linkin napauttaminen tuo artikkelin näyttöön.

Kun käyttäjä on saavuttanut Web-katseluohjelman artikkelirajoituksen

Näyttöön tulee maksumuurisivu, jossa on Lisätietoja-painike. Voit muuttaa näitä asetuksia Tilinhallintatyökalun avulla.

Kun sovelluksen artikkelirajoitus saavutetaan Web-katseluohjelmassa

Tilinhallintatyökalussa määritetty toimitusrajoituksen saavuttamisen URL-osoite tulee näyttöön.

Kun folio julkaistaan maksuttomana

Jos folio on julkaistu versiossa v29 tai sitä uudemmassa sovelluksessa maksuttomana, Web-katseluohjelmassa voidaan tarkastella kaikkia maksuttomassa foliossa olevia artikkeleita, myös niitä, joiden tilaksi on merkitty Suojattu tai Mitattu.

Tuetut Web-katseluohjelmatoiminnot

Tuettuja Web-katseluohjelmien selaimia ovat Explorer 10, Safari, Firefox ja Chrome. Internet Explorer 8 ja 9 ovat osittain tuettuja. IE 8 ei pysty käsittelemään HTML-artikkeleita, videoita ja muita peittokuvia oikein. IE 9 ei pysty käsittelemään tiettyjä monimutkaisia malleja, kuten päällekkäisiä peittokuvia, oikein. Mobiiliselaimet eivät voi näyttää artikkeleiden Web-katseluohjelmaversioita.

Artikkelinsa jakavilla asiakkailla on oltava iPadissaan iOS5 tai sitä uudempi versio, jotta artikkeli voidaan jakaa.

Web-katseluohjelmassa ei tällä hetkellä tueta kaikkia peittokuvia. Panoraamakuvia ei vielä tueta ja jotkin verkkosisällön peittokuvat saattavat käyttäytyä odottamattomalla tavalla. Käytä videoissa M4V- tai MP4-muotoa ja h.264-koodausta, ei MOV-muotoa. Käytä äänitiedostoissa MP3-tiedostoja tai äänitiedostoja, jotka on koodattu AAC- tai MP4-muodossa. Parhaat tulokset saat luomalla kehityssovelluksen DPS App Builderilla ja testaamalla maksuttomat tai mitatut artikkelit Web-katseluohjelmalla.

Voit luoda Vain Web-katseluohjelma -folioesityksen, joka eroaa sisällöltään mobiilisovelluksissa käytettävistä esityksistä. Tämän lisäksi voit upottaa Web-katseluohjelman sivustoosi ja näin luoda merkkikohtaisen elämyksen. Lisätietoja on artikkelissa Web-katseluohjelman mukauttaminen.

Tuetut artikkeleiden katseluohjelman toiminnot

Mobile Safari Web Viewerin tuettuihin peittokuviin kuuluvat hyperlinkit ja painikkeet, diaesitykset, videot, vieritettävät kehykset ja web-peittokuvat. Myös sisäkkäiset peittokuvat ja HTML-artikkelit ovat tuettuja.

Tukemattomiin peittokuviin kuuluvat tällä hetkellä panoroidut ja zoomatut kuvat, kuvasarjat, ääni ja panoraamakuvat. Jokaisen tukemattoman peittokuvan päällä näkyy paikkamerkkikuva, joka estää käyttäjiä yrittämästä käyttää kyseistä sisältöä. Sivukohtaista pyyhkäisyä ja vain vaakasuuntaista pyyhkäisyä ei tueta.

DPS:ssä voit valita kahdesta artikkeleiden katselutoiminnosta. Lisätietoja näiden toimintojen välisistä eroista on ohjeartikkelissa Vaihtoehtoisen maksuttoman artikkeleiden esikatselutoiminnon määrittäminen.

AirDrop-jakaminen iOS 7 -laitteissa

Kun lukija jakaa artikkelin AirDropilla (iOS 7), vastaanottajalla avautuu valintaikkuna, jossa pyydetään hyväksymään tai hylkäämään jako. Jos vastaanottaja hyväksyy jaon, jaettu artikkeli avautuu Safarissa verkkoartikkelin katseluohjelmaan (iPad). Kun jako vastaanotetaan iPhonessa, näyttöön ilmestyy web-siirtymissivu, josta voi siirtyä iTunesiin tai lähettää viestin lukijalle.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi