DPS-virheenkorjauksen julkaisutiedot

Tässä artikkelissa on lueteltu jokaisen Digital Publishing Suite -version nykyiset tunnetut ongelmat ja tärkeimmät ohjelmavirheiden korjaukset. Uusien ominaisuuksien luettelon löydät artikkelista Tämän version uudet ominaisuudet.

Luettelo tunnetuista DPS-palvelinongelmista ja tulevista huoltotöistä on osoitteessa http://status.adobedps.com.

Version v32.5 virheenkorjaukset

iOS-katseluohjelman korjaukset

Ohjelmavirheen kuvaus

Korjattu versiossa

Vaadittava toimenpide

Ohjelmavirheen numero

Kaksisuuntaisten folioiden vaakanäkymässä vierityspalkki voi joskus näkyä väärässä paikassa olevana mustana palkkina, jos Enable auto-hiding of vertical scrollbar (Ota pystysuuntaisen vierityspalkin automaattinen piilotus käyttöön) -toimintoa ei oteta App Builderissa käyttöön. Tämä ongelma on nyt ratkaistu.

v32.5.2

Rakenna sovellus uudelleen

3954895

Jos julkaisija vaihtaa mukautetussa siirtymispalkissa olevan kirjaston oletuskuvakkeen DPS App Builderilla mukautetuksi kuvakkeeksi, iPhone 6 Plus -laitteet näyttävät oletusarvoisen DPS-kuvakkeen. Kaikki muut laitteet käyttävät mukautettua kuvaketta. Tämä ongelma on ratkaistu.

v32.5.2

Rakenna sovellus uudelleen

3956201

Kun removeSubscription()- ja addSubscription() JS API -toiminnot avattiin mukautetusta kaupasta, keston ominaisuus menetettiin, jos sama tuotetunnus poistettiin ja sitten lisättiin uudelleen. Tämä vaikutti käyttöliittymään, sillä hinta ei vastannut tilauksen pituutta. Tämä ongelma on nyt ratkaistu.

v32.5.2

Rakenna sovellus uudelleen

3953844

v32:n Hot Fix -korjaukset

21.3.2015

Adobe Content Viewerissa näkyi vaakasuuntaisessa sisällössä mustia viivoja. DPS-katseluohjelman ryhmä korjasi nämä ongelmat ja lähetti Adobe Content Viewerista App Storeen uuden version. Apple hyväksyi tämän uuden version lauantaina 21. maaliskuuta. Jos laitteissa ei ole otettu automaattisia päivityksiä käyttöön, päivitä Adobe Content Viewer laitteen App Storen Päivitä-välilehdessä.

19.1.2015

Uudessa 64-bittisessä iOS Adobe Content Viewer v32.4.1:ssä ilmeni kaatumisongelmia. Tämä ongelma ratkaistiin Adobe Content Viewerin päivityksellä (v32.4.2) ja DPS App Builderin Hot Fix -korjauksella. (3919733)

19.9.2014

 • iFramesiin perustuvat DPS-verkkonäkymät avautuvat nyt iOS 8 -laitteissa oikein. Tämä korjasi ongelman, jossa YouTube-videoiden linkit eivät toimineet. (3825946)
 • Version v32 katseluohjelman Avaa-valintaikkunan verkkonäkymä toimii nyt iOS 8:ssa oikein. (3825758)
 • Versiolla v31 tai v32 rakennetut yhden folion sovellukset toimivat nyt iOS 8 -laitteissa oikein. (3827604)
 • Version v32 Optional library subscription tile URL -toiminto ei toiminut iOS 7:ssä ja iOS 8:ssa oikein. Tämä ongelma on nyt ratkaistu.

Version v32.4 virheenkorjaukset

iOS-katseluohjelman korjaukset

Ohjelmavirheen kuvaus

Korjattu versiossa

Vaadittava toimenpide

Ohjelmavirheen numero

Korjattu iOS-katseluohjelmien virhe, jonka ilmetessä Apple hylkäsi jotkin sovellukset, jos pakettimerkkijono oli yli 18 merkkiä pitkä. iOS-katseluohjelmien pakettimerkkijono alkaa nyt v32.5:llä.

v32.4.4

Rakenna sovellus uudelleen

 

Tilauksen ostamisen jälkeen Osta-painike ei joissakin tilanteissa enää näy oikeutettujen folioiden kohdalla.

v32.4.3

Rakenna sovellus uudelleen

3861685

Korjattu joidenkin ulkoisten sivustojen skaalausongelma.

v32.4.1

Rakenna sovellus uudelleen

3834750

Uusi numero saatavilla -ilmoitusvalintaikkuna toimii oikein, kun Piilota ilmaiset foliot -asetus on käytössä.

v32.4.1

Rakenna sovellus uudelleen

3916269

Korjattu ongelma, jossa jotkin linkit eivät vastanneet verkkosisällön peittokuvien napsautustapahtumiin. Tämä ongelma vaikutti myös upotettuihin YouTube-videoihin.

v32.4

Rakenna sovellus uudelleen

3844968

Nipistyszoomaus toimii nyt HTMLResources.zip-tiedostoissa olevien hyperlinkkien napsautuksella avatuissa PDF-tiedostoissa oikein.

v32.4

Rakenna sovellus uudelleen

3839239

Katseluohjelman hammasratasasetusvalikossa ei joissakin tapauksissa enää näy tyhjiä solulohkoja.

v32.4

Rakenna sovellus uudelleen

3852775

Kirjastoa ei voi päivittää -virheilmoitus ilmestyy ajoittain vähittäismyyntisisältöä sisältäviin sovelluksiin. Tämä ongelma on nyt ilmeisesti korjattu palvelun puolella. Version v32.4 iOS-katseluohjelmassa on virheiden asianmukaisen käsittelyn takaavia parannuksia, jotta tämän virheen kohtaavat käyttäjät pystyvät tarkastelemaan sisältöjä, joihin he ovat oikeutettuja.

Ei käytössä

Muutoksia ei vaadita. Päivittämällä sovelluksen versioon v32.4 tämän virheen kohtaavat käyttäjät pystyvät kuitenkin tarkastelemaan sisältöjä, joihin he ovat oikeutettuja.

3852986 

v32:n Hot Fix -korjaukset

12.11.2014

Android-katseluohjelmat

 • Android-katseluohjelmia käytettäessä hiljattain luoduissa version v32.3 Android-sovelluksissa näkyi esimerkinomaisia kirjastojen mainospalkkiresursseja. Tämä ongelma korjattiin palvelimen puoleisella muutoksella. Rakentamissasi Android-sovelluksissa ei enää ole näitä esimerkinomaisia mainospalkkiresursseja.

8.12.2014

Version v32.3 ohjelmavirheiden korjaukset

10.11.2014

iOS-katseluohjelman korjaukset

Ohjelmavirheen kuvaus

Korjattu versiossa

Vaadittava toimenpide

Ohjelmavirheen numero

Jos sovellus käynnistetään vaakatilassa, kun laite on pystysuunnassa, pystysuuntaista aloitusruutua ei enää lyhyesti näytetä.

Vain v32.3

Rakenna sovellus uudelleen

3842414

Käynnistyksen aikana aloitusruutu ei enää siirry alaspäin ennen häivytystä.

Vain v32.3

Rakenna sovellus uudelleen

3846043

Mukautetun folion siirtymiskuvakkeet tulevat nyt näkyviin, kun sovellus suljetaan ja se käynnistetään uudelleen.

Vain v32.3

Rakenna sovellus uudelleen

3821073

Artikkelin esikatselu toimii nyt URL-osoitteesta oikein, jos käyttäjä on kirjautunut sisään suoran oikeutuksen tilille.

Vain v32.3

Rakenna sovellus uudelleen

3835863

iTunes-käyttäjän laitteesta ostama sisältö ei enää jää oikeutetuksi toiselle iTunes-käyttäjälle ostosten palauttamisen jälkeen.

Vain v32.3

Rakenna sovellus uudelleen

3845370

Alempi siirtymispalkki ei enää ole hieman näytön alaosan yläpuolella, jos sovellus käynnistetään folionäkymässä.

Vain v32.3

Rakenna sovellus uudelleen

3841841

iPhone-kirjastossa ylös- ja alaspäin vieritettäessä hinnoittelumerkkijono ei enää tule näkyviin sellaisten folioiden kohdalla, jotka on jo ostettu ja ladattu.

Vain v32.3

Rakenna sovellus uudelleen

3837451

Kun Adobe Content Vieweria käytetään Adobe Experience Managerista peräisin olevan sisällön esikatseluun, katseluohjelma palauttaa nyt folion kaikki soveltuvat AEM-esitykset.

Vain v32.3

Rakenna sovellus uudelleen

3846222

Kun lataus päättyy iPhonessa, kirjastoon ei enää ilmesty Installing (Ladataan) -viestiä.

Vain v32.3

Rakenna sovellus uudelleen

3839857

Android-katseluohjelman korjaukset

 • Korjattu ongelma, jossa peittokuvia ei piirretty oikein.
 • Muutettu latauslogiikkaa, jotta entistä useammat käyttäjät pystyvät lataamaan sisältöä SD-kortin muistiin. Suosittelemme, että käytettävissä on vähintään 500 Mt sisäistä tallennustilaa myös SD-kortille tallennettaessa.
 • Korjattu vilkkuvien näyttöjen ongelma, joka ilmeni oikealta reunalta sidotussa foliossa liikuttaessa.
 • Korjattu ongelma, jossa käyttäjät näkivät lataussivun, joka ei kadonnut progressiivisen latauksen aikana.
 • Android 5.0 -laitteilla foliota ladattaessa ja Wi-Fi-yhteydestä matkapuhelinverkkoyhteyteen vaihdettaessa lukuohjelma ei enää anna latausvaroitusta.
 • Laitteen viimeksi käytettyjen sovellusten painikkeen napauttamisen jälkeen koko näytön tilaan palattaessa video, jonka toisto on keskeytetty, ei enää näy mustana näyttönä Android 5.0 -laitteissa.  

Windows-katseluohjelman korjaukset

Windows-katseluohjelmaan ei tehty korjauksia.

DPS App Builder

DPS App Builderiin ei tehty korjauksia.

Palveluiden korjaukset

 • Parannettu suoran oikeutuksen tuki integraattoreille, joilla on useita DNS- ja SSL-varmenteita samalla palvelimella. Toimenpiteitä ei vaadita.
 • Upotettu verkkokatseluohjelma toimii nyt iPadissa oikein. Toimenpiteitä ei vaadita. (3835499)

Version v32.2 virheenkorjaukset

20.10.2014

iOS-katseluohjelman korjaukset

 • Jos moni samalla sivulla oleva usean tilan objekti määritetään toistettavaksi automaattisesti, iOS 8 -laitteissa toistetaan automaattisesti vain ensimmäinen usean tilan objekti. Tämä ongelma on korjattu. (3835976).
 • Sovellusta käynnistettäessä vaakasuuntainen aloitusruutu ei enää muutu nopeasti pystysuuntaiseksi aloitusruuduksi ennen häivytystä. (3834533)
 • Esikatselu laitteessa -toiminto voidaan nyt avata iOS 8 -laitteiden kirjastosta uudelleen. (3829804)
 • Tekstiviesti-ilmoituslinkki toimii nyt napautettaessa oikein, vaikka mukautetun kirjaston avaustoiminnon asetukseksi olisi asetettu automaattinen käynnistys. (3835862)
 • Tekstiviesti-ilmoituksen linkki avautuu nyt myös silloin, kun sovellus ei ole käynnissä taustalla. (3815113)
 • iOS 8 -laitteiden aloitusnäytössä huomioidaan nyt laitteen suunta oikein. (3835066)
 • Aloitusnäyttö skaalautuu oikein, jos käyttäjä kääntää iOS 8 -laitetta. (3836869)
 • Vanhat foliomuodot (v17 tai sitä aikaisemmat versiot) piirtyvät nyt version v32 sovelluksissa oikein (3835973).
 • Yksisuuntaisten folioiden tapauksessa koko näytön tilassa näytettävien videoiden sulkeminen ei iOS 8 -laitteissa enää johda artikkelin uudelleenpiirto-ongelmiin. (3837382)
 • Tilat latautuvat nyt iOS 8 -laitteiden diaesitysten peittokuvissa oikein. (3839289)
 • Korjattu useita suunnanmuutoksiin liittyviä virheitä, jotka aiheuttivat iOS 8 -laitteiden kaatumisen. (3830653, 3831903, 3827780)

Android-katseluohjelman korjaukset

 • HTML-artikkelien ja verkkonäkymien navto-linkkeihin liittyvät ongelmat on korjattu. (3839699)
 • Ulkoiseen selaimeen viittaavien mukautetun kirjaston linkkien virhe on korjattu. (3834854)
 • Mailto:-toiminto on nyt tuettu mukautetussa kirjastossa. (3829488)

Version v32.1 virheenkorjaukset

29.9.2014

Suurten tiedostojen latausvirheet  Version v32 iOS-sovelluksissa suurten resurssien lataaminen hitaalla yhteydellä johti aikakatkaisuun ja latauksen epäonnistumiseen. Tämä ongelma ilmeni etenkin silloin, kun folion jonkin osan latautuminen laitteeseen kesti yli 120 sekuntia. Tämä ongelma korjattiin versiossa v32.1. Rakenna ja lähetä iOS-sovelluksesi uudelleen.

iPhonen kirjasto-ongelma  Version v32 iPhone-sovellukset eivät enää näyttäneet hintoja kirjastossa, kun käytössä oli iOS 7 tai iOS8. Tämä ongelma korjattiin Hot Fix -korjauksella.

Jos jompikumpi näistä ongelmista vaikuttaa sovelluksesi toimintaan, voit ratkaista ongelman rakentamalla ja lähettämällä sovelluksesi uudelleen.

v32:n virheenkorjauksen julkaisutiedot (syyskuu 2014)

Tärkeää: päivitä sovellukset iOS 8:aa varten

DPS Engineering on löytänyt iOS 8:n GM-version v31- ja v32-katseluohjelmista tallennussijaintiongelman, joka ei tullut iOS 8:n beetaversioissa esiin. Tämä tallennussijaintiongelma estää käyttäjää käyttämästä ja lataamasta sisältöä, kun sovellus päivitetään iOS 8:aan. Tämä ongelma korjattiin v31- ja v32-katseluohjelmiin tarkoitetussa, 13.9. julkaistussa Hot Fix -korjauksessa, mutta DPS-sovellukset on rakennettava ja lähetettävä uudelleen Applelle.

Pidä mielessä seuraavat:

 • Jos et ole rakentanut ja lähettänyt sovelluksia uudelleen version v31.3 julkaisupäivän 18.8. jälkeen, sinun on päivitettävä usean folion sovellukset, jotta foliot voidaan ladata iOS 8 -laitteisiin.
 • Jos olet rakentanut ja lähettänyt sovelluksen uudelleen version v31.3 julkaisupäivän 18.8. jälkeen, käyttäjät eivät todennäköisesti pysty lataamaan folioita iOS 8 -päivityksen jälkeen, ennen kuin he ovat poistaneet sovelluksen asennuksen ja asentaneet sovelluksen uudelleen. Suosittelemme, että lähetät sovelluksesta uuden version, jotta foliot voidaan varmasti ladata.
 • Kun käyttäjät päivittävät iOS 8:aan, aikaisemmin ladatut foliot poistetaan laitteesta, jos käyttäjä käyttää palautustoimintoa. Jos päivitys kuitenkin suoritetaan 13.9. jälkeen rakennetulla sovelluksella, ladatut foliot säilytetään.
 • Testaa yhden julkaisun sovellukset iOS 8 -laitteessa. Saamiemme tietojen mukaan jotkin yhden folion sovellukset eivät toimi iOS 8 -pohjaisissa iPadeissa oikein. Rakenna ja lähetä yhden folion sovellukset tarvittaessa uudelleen.
 • Apple on muuttanut iTunes Connect -käyttöliittymää. Jos haluat lähettää sovelluksesta uuden version, määritä uusi versio iTunes Connectilla ja lähetä sitten DPS App Builderilla luotu .zip-tiedosto Application Loaderilla. Määritä tämän jälkeen lähettämäsi uusi versio iTunes Connectin Koontiversiot-osassa. Odota, kunnes kyseinen versio ilmestyy Lisää koontiversio -valintaikkunaan, joka tulee näyttöön, kun napsautat pluskuvaketta. Tämä voi kestää muutaman minuutin, ja sinun on ehkä päivitettävä sivu tai kirjauduttava ulos ja sitten uudelleen sisään. Varmista, että määrität katseluohjelmaksi version v32 (99363 tai uudempi) tai v31 (99365 tai uudempi).

DPS App Builderin korjaukset

 • Pystysuuntaisten vierityspalkkien automaattiseen piilottamiseen liittyvä ohjelmavirhe on korjattu. DPS App Builderin Ota folion pystysuuntaisen vierityspalkin automaattinen piilotus käyttöön -toiminto toimii nyt oikein.

iOS-katseluohjelman korjaukset

 • Korjattu ongelma, jossa sivun suuntaa ei muistettu, kun käyttäjä poistui artikkelista ja palasi siihen myöhemmin. (3806048)
 • Korjattu ongelma, jossa Adobe Content Viewer ei pystynyt lataamaan sisältöä osoitteesta acrobat.com. (3810984)
 • Hiljaa jatketut foliot voidaan nyt ladata kokonaan. (3811424)
 • Korjattu tilausvalintaikkunan sanoma. (3815420)
 • Korjattu ongelma, jossa useita folioita laitteella esikatseltaessa yksi niistä katosi. (3759703)
 • Korjattu ongelma, jossa nipistys ja zoomaus eivät toimineet oikein. (3794606)
 • Korjattu kaatumisongelma, joka ilmeni foliota Esikatselu laitteessa -toiminnolla tarkasteltaessa. (3806589)
 • Korjattu ongelma, jossa sovellusten asennukseen, sovellusten käynnistämiseen ja sovellusten sulkemiseen liittyviä analyysitapahtumia ei lähetetty, kun sovellus käynnistettiin pystysuunnassa. (3810661)
 • Latauksia ei enää yritetä suorittaa aikakatkaisun jälkeen loputtomasti uudelleen. (3811438)
 • iOS 8:n beetaversion aloitusnäyttö voidaan nyt ohittaa. (3773662)
 • Korjattu iOS 8:n beetaversion aloitusnäytön JSAPI-palautusarvot. (3802159)
 • HUD-näytössä (navigointipalkeissa) näkyy nyt iOS 8 -beetaversiossa tekstiä. (3806089)
 • Sovellus ei enää kaadu, kun se käynnistetään iOS 8:n beetaversiossa taustalatauksen jälkeen. (3811826)
 • Upotettuja PDF-tiedostoja sisältävät foliot näkyvät, kun ne suoritetaan iOS 8:n beetaversiolla. (3813873)
 • Siirtyminen vieritettäviä kehyksiä sisältävien artikkeleiden välillä ei enää saa iOS 8:n beetaversiota kaatumaan. (3815374)

Windows-katseluohjelman korjaukset

 • Lukukohta säilytetään nyt folion päivittämisen jälkeen. (3794656)
 • Korjattu ohjelmavirhe, joka liittyi PDF-tiedostojen avaamiseen HTMLResourcesilla. (3807536)
 • Sisällön alkukohta ei enää muutu, kun vieritettävä kehys upotetaan usean tilan objektiin. (3807600)
 • Korjattu vieritettävien kehysten ulosvedettävän välilehden toimintaan liittyvä ongelma. (3813828)
 • Hyperlinkkien käyttäminen HTML-resursseihin viittaamiseen on nyt tuettua. (3813758)

Verkkokatseluohjelman korjaukset

 • Painiketta napsautettaessa diaesitys ei siirry seuraavaan tilaan, vaan se pysähtyy nyt välittömästi. (3787235)

Nykyiset tunnetut ongelmat ja ohjeet

Mac OSX 10.10 Yosemite vaatii JRE-päivityksen

Jos käytät Mac OSX 10.10 (Yosemite) -pohjaista tietokonetta, Java Runtime Environment (JRE) on päivitettävä DPS App Builderin käyttöä varten. Voit ladata Applen korjaustiedoston seuraavasta sijainnista:

http://support.apple.com/kb/DL1572  

Sisäänkirjautumiseen ja asennukseen liittyvät ongelmat

 • Jos Adobe Content Viewerin asennus epäonnistuu, kun päivität DPS-työkalut, katso Desktop Adobe Content Vieweria ei voi asentaa tai sitä ei löydy (vain englanniksi).
 • Jos saat todennuksen epäonnistumisesta kertovan virheilmoituksen, kun kirjaudut iPadilla vahvistetulla Adobe-tunnuksella Adobe Content Vieweriin, tai jos kelvollinen, julkaistu folio ei ilmesty mukautettuun katseluohjelmasovellukseen, palvelimella on mahdollisesti ilmennyt ongelma. Perehdy teknisen Adobe Content Viewerin vianmääritys -julkaisun todennuksen epäonnistumista käsittelevään osaan tai ota yhteyttä Adoben edustajaan.

Sosiaaliseen jakamiseen ja verkkokatseluohjelmaan liittyvät tunnetut ongelmat

 • iOS 6:n sosiaalinen jakamistoiminto on nyt poistettu kaikissa 7. helmikuuta jälkeen rakennetuissa sovelluksissa käytöstä. iOS 6 -pohjaisissa laitteissa koko sosiaalinen jakamisvalikko on poistettu käytöstä. Sosiaalinen jakamisvalikko on edelleen käytettävissä iOS 7 -laitteissa.
 • Tasaisesti vieritettävien artikkeleiden viimeinen sivu ei ehkä näy verkkokatseluohjelmissa oikein, jos tasaisesti vieritettävän artikkelin pituus ei ole folion korkeuden tarkka monikerta. Esimerkiksi tarkkuudeltaan 1 024 x 2 000 kuvapisteen artikkelin viimeinen sivu voi leikkautua, mutta 1 024 x 1 536 kuvapisteen artikkeli (kaksi kertaa korkeus) tai 1 024 x 2 304 kuvapisteen artikkeli (kolme kertaa korkeus) näkyy hyvin. Ongelma ilmenee erityisesti pystysuuntaisten artikkeleiden tapauksessa. Yksi tapa kiertää ongelma on muuttaa tasaisesti vieritettävän sivun korkeus folion korkeuden tarkaksi monikerraksi. Toinen tapa kiertää ongelma on käyttää tasaisesti vieritettävässä artikkelissa PNG-kuvamuotoa PDF-muodon sijaan.
 • Sisällysluettelon kuvat, jotka ovat suurempia kuin 70 x 70 kuvapistettä, rajataan skaalaamiseen sijaan.

Muut tunnetut ongelmat

 • Kun lähetät DPS-sovelluksen Application Loaderilla, näyttöön tulee versioristiriidasta kertova varoitus. Voit ohittaa tämän varoituksen ja jatkaa sovelluksen lähettämistä tai muokata versionumeroa iTunes Connectissa. Tällä hetkellä Apple ei hylkää sovelluksia tämän virheen vuoksi. (3632944)
 • Kun lähetät DPS-sovelluksen Application Loaderilla, näyttöön tulee sanoma ”Varoitus: Tämä versio on virheellinen. Info.plist-tiedoston on oltava pisteillä erotettu luettelo.” Voit ohittaa tämän varoituksen ja jatkaa sovelluksen lähettämistä. Tällä hetkellä Apple ei hylkää sovelluksia tämän virheen vuoksi.

Yleiset parhaat käytännöt

 • Käytä folioiden ja artikkeleiden metatietoja annettaessa perusmerkkejä, kuten A–Z, 0–9, sekä väliviivoja ja alaviivoja. Vältä vinoviivojen, symboleiden ja laajennettujen ASCII-merkkien käyttöä.
 • Jos Folio Producer Editorissa ei ole Maksuton-vaihtoehtoa, huolehdi kahdesta asiasta: (1) muuta folion katseluohjelman versio versioksi 26 tai uudemmaksi ja (2) päivitä foliossa olevat artikkelit. (Kun päivität folion katseluohjelman version, artikkeleiden edellinen katseluohjelman versio säilyy, kunnes ne päivitetään.)
 • Vaikka Android tukee nyt PDF-tiedostoja, Android ei kuitenkaan tue linkitystä PDF-tiedostoihin HTMLResources.zip-tiedostossa.
 • Älä oleta, että kaikki PDF-tiedostot toimivat Android-katseluohjelmissa iOS-katseluohjelmia vastaavalla tavalla. Aivan erityisesti verkkosisällön peittokuvien toiminnassa voi olla eroja. Android ei vieläkään tue panoraamakuvia, sisäkkäisiä videoita ja muutamia muita toimintoja.
 • Kun luot HTML-mainospalkin oikeutettua tilaussovellusta varten, mainospalkki on koko sivun kokoinen. HTML-mainospalkkia on mahdollisesti säädettävä.
 • Jos määrität oikeutusmainospalkin, sinun on edelleen määritettävä tilausruudun resurssit DPS App Builderissa, vaikka ruutu ei näykään. (Yritimme korjata tämän ongelman, mutta myöhään löytämämme virheen vuoksi jouduimme palaamaan aikaisempaan toimintatapaan.) Voit käyttää tilausruuduissa tyhjiä ”valekuvia”.
 • Google muutti YouTube-videoiden upotusmuotoa. Muokkaa YouTuben upotettua koodia niin, että siinä on ”src=http://www.youtube.com” eikä ”src=//www.youtube.com”. Voit myös määrittää peittokuvan automaattisesti toistettavaksi ja lisätä julistekuvan peittokuvan eteen.

Aiemman julkaisun virheenkorjaukset

Aikaisempien julkaisutietojen ja korjattujen virheiden luettelon löydät artikkelista DPS:n julkaisutietojen historia.

 

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?