DPS:n julkaisutietojen historia

Tämä artikkeli sisältää aikaisempien DPS-versioiden ohjelmavirheiden korjausten julkaisutietojen arkiston. Korjattujen virheiden ajan tasalla olevan luettelon löydät artikkelista DPS-virheenkorjauksen julkaisutiedot.

Version 30 Hot Fix -korjaukset

28.4.2014

Vanha Android-katseluohjelma ei näyttänyt virheilmoitusta, kun foliot ladattiin Android-laitteeseen, jonka paikallinen tallennustila oli loppunut. (3732681)

22.4.2014

Suuriin push-ilmoituksiin liittynyt pullonkaulaongelma on ratkaistu. (3743224)

10.4.2014

Vanhoilla ilmoitusohjelmointirajapinnoilla lähetettyihin push-ilmoituksiin liittyvä ongelma on korjattu. (3735711)

21.3.2014

Kun lähetät teksti-ilmoituksen, jossa on kaksitavuisia merkkejä, viestistä tulee suurempi kuin tekstin syöttökentässä sallitut 256 tavua. Jäljellä olevien tavujen määrä näytetään käyttöliittymässä negatiivisena arvona, mutta ilmoitus voidaan kuitenkin lähettää Applelle, mikä johtaa virheeseen. Tämän Hot Fix -korjauksen asentamisen jälkeen palvelu ei enää salli kooltaan 256 tavua suurempien viestien lähettämistä. Kun tekstiviestin koko ylittää sallitun rajoituksen, käyttöliittymään ilmestyy virheilmoitus, ja sinun on vähennettävä kaksitavuisten merkkien määrää ennen jatkamista.

20.3.2014

Joissakin tapauksissa, kun version 30 työkalut on asennettu, käyttäjät eivät pysty kirjautumaan Folio Builder -paneeliin Adobe-tunnuksella, johon ei ole liitetty sovellusroolia. Tämä ongelma korjattiin tällä Hot Fix -korjauksella. Sisäänkirjautumisongelman välttämiseksi kehotamme sinua päivittämään DPS Desktop Toolsin (InDesign CC/CS6) tai Folio Builder -paneelin (InDesign CS5.5/CS5). Perehdy tähän asennusohjelmien linkkejä käsittelevään artikkeliin.

Version 30 virheenkorjauksen julkaisutiedot (maaliskuu 2014)

Luontiin liittyvät korjaukset

Rivinvaihtomerkkien käyttäminen folioiden peittokuvien nimissä voi johtaa puutteellisiin peittokuviin ja Androidin latausvirheisiin. Tämä ongelma on ratkaistu. (3653600)

iOS-katseluohjelman korjaukset

getFolios-pyyntöjen aikakatkaisuaika on pidennetty 15 sekunnista 60 sekuntiin. (3758942)

Newsstand-sovelluksissa näyttöön tulee uusia ilmaisimia edustalla suoritetun latauksen jälkeen. (3747785)

Ratkaistu useita suoraa oikeutusta tukevissa päivitetyissä sovelluksissa ilmenneitä ongelmia, muun muassa sisäänkirjautumispainikkeen virheellinen toiminta ja käyttäjien uloskirjaus. (3726004 ja 3726005)

iPhone-katseluohjelma säilyttää nyt oikean kuvasuhteen (16:9) Newsstand-näkymän iPhone 5:n kannen kokoisissa folioissa. (3732700)

Katseluohjelman koodi, joka tarkistaa tiedostossa HTMLResources.zip olevat datan kuvaimet, ei enää virheellisesti määritä, että on tapahtunut virhe. (3724085)

Laajennetuille merkistöille ei enää suoriteta URL-koodausta ylöspäin pyyhkäistävää verkkonäkymän URL-osoitetta varten. (3728362)

Muulla kuin Newsstand-katseluohjelmalla ja Adobe Content Viewerilla ladatut foliot eivät enää katoa uudelleenkäynnistyksen jälkeen, jos folion julkaisun nimessä on vinoviivoja (/). (3706229)

Verkkosisällön peittokuvan sipaiseminen ei enää aktivoi peittokuvaa iOS 7:ssä. (3719813)

Katseluohjelma kaatui, jos käyttäjä latasi osiin jaetusta foliosta yhden osan, folio oli julkaisematta ja käyttäjä tarkasteli sekä käsitteli kyseistä foliota. Tämä ongelma on ratkaistu. (3712674)

Kuvasarjojen palauttaminen kierron ja inertian mukaan on nyt käytettävissä sipaistaessa. (3711983)

iOS 7:ssä diaesityksen painikkeet eivät enää katoa laitetta kierrettäessä, jos diaesitys on sijoitettu vieritettävään kehykseen. (3710367)

Kelvollisten navto-linkkien napauttaminen ei enää johda virheeseen, eikä sillä ole joissakin tapauksessa vaikutusta. (3704444)

Yksisuuntaisen folion lukukohta ei enää katoa, kun laite käynnistetään vastakkaisessa suunnassa uudelleen. (3701061)

Paikallisen tallennustilan arvot haetaan nyt oikein, kun laite palautetaan lepotilasta tai painetaan Home-painiketta. (3696400)

Kun lähennät PDF-sivua ja sipaiset kuvasarjaa, kuvasarja käyttäytyy nyt oikein. (3689978)

Automaattisesti toistettavaa diaesitystä, joka on palautettu kaksoisnapautuksella, ei enää aleta toistaa uudelleen, kun lähdet sivulta. (3685543)

Newsstand-folion kansi päivittyy nyt push-taustailmoituksesta oikein, vaikka käyttäjällä ei olisi oikeutta folioon. (3684294)

Vieritettävään kehykseen sijoitettujen kuvasarjapeittokuvien automaattinen toisto ei enää epäonnistu joissakin tapauksissa. (3684291)

Uuden folion ilmoitus ei enää ilmesty folionäkymään, jos katseluohjelmaa ei ole määritetty suoraa oikeutusta varten. Tämä ongelma on ratkaistu. (3684290)

Katseluohjelma ei enää kaadu, jos käyttäjä napauttaa mukautetussa kirjastossa useampaa ostettavaa foliota ja palaa sitten oletuskirjastoon. (3678047)

Diaesitystä hyvin nopeasti sipaistaessa siirrytään joskus seuraavaan artikkeliin diojen vaihtamisen sijaan. Tämä ongelma on korjattu. (3673086)

iPhone 5:ssä Unohditko salasanan? -teksti on sisäänkirjautumisruudun ulkopuolella, jos sovellus on määritetty käyttämään unohtuneen salasanan URL-osoitetta, mutta ei tilin luonnin URL-osoitetta. Tämä ongelma on ratkaistu version 30 sovelluksissa. (3671662)

Jos sipaiset maksuttoman artikkelin vieressä olevaa suojattua artikkelia hyvin nopeasti, näet suojatut artikkelit ilman ostoruutua tai verkkokuviota. Tämä ongelma on ratkaistu. (3660132)

Mukautetut HTML-paikat ja verkkonäkymä ulottuvat nyt oikein katseluohjelman käyttöliittymän taakse. (3658854)

Esikatseltu folio voidaan nyt ladata, vaikka sisällysluettelossa olevan kohteen nimessä on välilyönti. (3658214)

Kun lähennät diaesitystä tai kuvasarjaa niin, että sipaisu on käytössä, voit nyt vierittää sivua sipaisemalla pystysuunnassa. (3656725)

Kun sipaiset vaakasuuntaista vieritettävää kehystä, jossa on leikattu kuva, InDesign ei enää siirrä sivua, eikä nykimistä ilmene. (3653470)

MSO:ta kaksoisnapautettaessa lähennys ja loitonnus toimii nyt PDF-artikkelin sivua lähennettäessä oikein. (3652078)

Käytön seurannan kieltäytymisikkunaa ei enää poisteta offline-tilassa käytöstä. (3650422)

Kirjaston otsikossa ei enää lue ”Kirjastohälytys”, jos folio on päivitetty useamman kerran. (3649220)

Kun sipaiset pystysuuntaista vieritettävää kehystä siirtyäksesi seuraavalle sivulle, seuraavaa sivua ei enää näytetä lyhyesti ja hypätä takaisin alkuperäiselle sivulle. (3647503)

Sovelluksen sisäinen selain toimii entistä luotettavammin verkkosisältöä tarkasteltaessa. (3610048)

iTunes Subscriberin kuitti voidaan nyt tarkistaa, jos laite käynnistetään uudelleen, sen lukitusta ei ole poistettu ja sovellus aktivoidaan Newsstandin push-toiminnolla. (3595346)

Alkuperäisen Android-katseluohjelman korjaukset

Korjattu ongelma, jonka vuoksi joitakin automaattisesti toistettavia videoita ei toistettu automaattisesti.

Lisätty latausten peruuttamiseen liittyviä, vakautta parantavia korjauksia.

Korjattu suoraan oikeutukseen liittyvä sisäänkirjautumisongelma.

Diaesityksessä oleva video voidaan nyt toistaa automaattisesti, kun sen tila tulee näyttöön. (3761190)

Folion sijainti muistetaan nyt kirjastonäkymästä palattaessa. (3760478)

Sisäkkäinen kuvasarja, joka on määritetty toistettavaksi automaattisesti 0 sekunnin viiveellä, voidaan nyt toistaa automaattisesti. (3759806)

Korjattu virhe, jossa pitkiin tasaisesti vieritettäviin artikkeleihin ilmestyi valkoisia tai mustia viivoja. (3744416)

Verkkopeittokuvien navto-linkit toimivat nyt myös silloin, kun ne ovat div-osissa. (3723414)

Windows-kaupan katseluohjelman korjaukset

Jos julkaisija muuttaa artikkelin nimen, Foliota ei voi avata -virheilmoitus ei enää tule näyttöön, kun käyttäjä yrittää päivittää folion. (3729074)

Korjattu suoraan oikeutukseen liittyvä sisäänkirjautumisongelma. (3726018)

Vieritettävien kehysten ulosvedettävät välilehdet toimivat nyt sivun alareunan ja oikean reunan lisäksi myös vivun yläreunassa ja vasemmassa reunassa. (3759672)

Korjattu ongelma, jossa Windows-kaupan katseluohjelma kaatui, kun avattiin kirjasto, jossa oli folio, jonka julkaisupäivää tai kannen päivämäärää ei oltu määritetty. (3714037)

Joissakin tapauksissa videopeittokuvaa sisältävää foliota ei arkistoitu oikein. Tämän vuoksi käyttäjät eivät pystyneet lataamaan foliota asianmukaisesti uudelleen. (3707309)

Verkkopohjaisen DPS App Builderin korjaukset

Korjattu ongelma, jolla on parannettu analysointitoimintojen määritystapaa, kun ammattilaisasiakkaat rakentavat alkuperäisiä Android-sovelluksia.

Analysointitoimintojen korjaukset

Artikkeleiden mittaustoiminto näyttää nyt yhdenmukaiset raportit aloitetuista peittokuvista ja URL-osoitteiden napsautuksista, vaikka sivuilla ei näitä kohteita ole. (3726762)

Diaesitykseen upotettuja painikkeita seurataan nyt oikein. (3737243)

Vanha Android-katseluohjelma

Vanha Android-katseluohjelma ei näyttänyt virheilmoitusta, kun foliot ladattiin Android-laitteeseen, jonka paikallinen tallennustila oli loppunut. (3732681)

v29:n Hot Fix -korjaukset

24.2.2014

Joissakin tapauksissa 1 136 x 640 kuvapisteen iPhone-foliot eivät saaneet push-ilmoituksia eikä niitä valittu asianmukaisiksi esityksiksi. Tämä ongelma ratkaistiin versiossa v29.3. (3704287)

Verkkosisällön peittokuvat toimivat nyt verkkokatseluohjelmassa oikein. (3697794)

HTML-artikkelit, joiden ulkoinen linkkikohde on _blank, korvaavat nykyisen sivun, eivätkä ne avaa uutta ikkunaa tai välilehteä verkkokatseluohjelman selaimessa. Tämä ongelma korjattiin versiossa v29.3. (3697798)

14.2.2014

Sovelluksen sisäiset Google Play- ja Amazon Appstore -ostokset toimivat nyt alkuperäisissä Android-sovelluksissa oikein, kun luot uuden alkuperäisen Android-sovelluksen. (3699074)

11.2.2014

Jos rakensit uusimmalla versiolla v29.2 (7. helmikuuta) sovelluksen, joka toimii sekä iPadissa että iPhonessa, sovellus kaatuu iPhonessa, kun käyttäjä siirtyy selaustilaan. Tämä ongelma ratkaistiin 11. helmikuuta julkaistulla Hot Fix -korjauksella.

Jos rakensit iPad- tai iPhone-sovelluksen uudelleen ja lähetit sen 7. helmikuuta jälkeen, mutta sovellus kaatuu iPhonen selaustilassa, rakenna sovellus uudelleen (muokkaa sitä) ja lähetä se sitten uudelleen. Korjaustiedosto EI vaadi, että lataat DPS App Builderista uuden version.

7.2.2014

Apple alkoi hiljattain hylätä sovellukset, jotka käyttävät mainostunnistetta muuhun kuin mainontaan. DPS-katseluohjelmiin kuuluu muun muassa sosiaaliseen jakamiseen käytettävä Facebook SDK, joten Apple on hylännyt kaikki hiljattain lähetetyt DPS-sovellukset. Ongelman korjaamiseksi Apple on uusissa sovelluksissa poistanut iOS 6:n sosiaalisen jakamistoiminnon käytöstä. Tämä katseluohjelman muutos ei vaikuta App Storessa jo oleviin sovelluksiin. Muutos koskee vain versioiden v28 ja v29 uusia koontiversioita.

Uusissa version v28 tai v29 sovelluksissa koko sosiaalinen jakamisvalikko (ei ainoastaan Facebook-asetus) poistetaan käytöstä, kun niitä käytetään iOS 6 -laitteissa. Sosiaalinen jakamisvalikko on edelleen käytettävissä iOS 7 -laitteissa.

Jos Apple hylkäsi sovelluksesi hiljattain mainostunnisteen vuoksi, DPS App Builderin avulla voit rakentaa sovelluksen uudelleen ja lähettää sen uudelleen App Storeen. Muutos suoritetaan palvelimen puolella, joten DPS App Builderia ei tarvitse päivittää.

Historiallisesti emme ole tietoisia tapauksista, joissa Apple olisi hylännyt kaupassa olevan sovelluksen, joten muutoksella ei pitäisi olla vaikutusta olemassa oleviin sovelluksiin. 

5.2.2014

Korjattu virhe, joka aiheutti ladattujen folioiden poistamisen kirjastosta aina, kun muu kuin Newsstand-sovellus poistettiin muistista ja käynnistettiin uudelleen. Virhe johtui julkaisussa olevista laajennetuista merkeistä. Se vaikutti Adobe Content Vieweriin ja muihin kuin DPS:n Newsstand-sovelluksiin. (3691128)

Korjattu virhe, jonka vuoksi iTunesin tilaaja menetti oikeutensa, kun salasanalla suojattu iDevice käynnistettiin uudelleen ja sovellus aktivoitiin Newsstandin push-komennolla, ennen kuin käyttäjä poisti laitteen lukituksen. (3595346)

Newsstand-kansi päivittyy nyt push-taustailmoituksella oikein, vaikka käyttäjällä ei olisi oikeutta folioon. (3684294)

Perusanalysointitoimintoja käytettäessä Kertymisasetukset-luettelon Yleisöasetukset-luetteloa ei enää katkaista, kun tilillä on suuri määrä folioita. (3681417) Korjattu useita muita näyttöön liittyviä ongelmia.

30.1.2014

DPS App Builder päivitettiin AIR-pohjaisten Android-katseluohjelmien tilausmainospalkin virheen korjaamiseksi. HD Android -laitteissa näytettiin kirjaston oletustilausruutu määritetyn tilausmainospalkin sijaan. DPS App Builderin päivityksen jälkeen kaikissa tuetuissa Android-laitteissa näkyy nyt mukautettu tilausmainospalkki. Päivitä DPS App Builder ja muokkaa Android-sovellusta tai luo se tämän muutoksen ottamiseksi käyttöön.

Joulukuu 2013

Kun foliot ladataan taustalla, näyttöön tulee joskus uudesta versiosta kertova viesti, vaikka käyttäjät käyttävätkin uusinta versiota.

Verkkokatseluohjelman muihin peittokuviin upotetut vieritettävät kehykset lakkasivat toimimasta oikein versiossa v29. Tämä ongelma korjattiin 10.12.2013 julkaistulla Hot Fix -korjauksella. Toimenpiteitä ei vaadita.

Sosiaalinen jakaminen ei toiminut oikein joissakin version v27 ja v28 sovelluksissa, jos foliot julkaistiin version v29 julkistamisen jälkeen. Tämä ongelma korjattiin 10.12.2013 julkaistulla Hot Fix -korjauksella. Folioita ei pitäisi olla tarpeen julkaista uudelleen, eikä muidenkaan toimenpiteiden pitäisi olla tarpeellisia.

Version v29 ohjelmavirheiden korjausten julkaisutiedot (joulukuu 2013 / tammikuu 2014)

iOS-katseluohjelman korjaukset

 • Virheilmoitus ei enää estä jakamista Pinterestissä, jos artikkeli on suojattu. (3678200)
 • Kun olet ottanut panoroinnin peittokuvan (panoroitavan ja zoomattavan peittokuvan) käyttöön ja palauttanut sen asetukset, voit nyt muuttaa artikkeleita tai sivuja pyyhkäisemällä peittokuvaa. (3673208)
 • Korjattu kiinalaisiin sovelluksiin liittyvä ongelma, jossa sovellukset kaatuivat ajoittain ChinaCache-vastauksen vuoksi. (3681676) Sovelluksen arviointinäyttö on iOS 7:ssä tyhjä. Apple teki iOS 7:ään muutoksen, joka estää DPS-sovelluksia muodostamasta suoraa yhteyttä iTunesin arviointisivulle. Version v29 katseluohjelmat viittaavat nyt tuotesivulle, jolla käyttäjät voivat arvioida ja arvostella sovelluksia.
 • Lukemisen ohjelmointirajapinta ladataan nyt foliolle, vaikka folio ei ole latautunut kokonaan. Tämän muutoksen ansiosta digitaalisia suurennoksia sisältävät peittokuvat näkyvät nyt folioissa maksuttomien artikkeleiden esikatselua käytettäessä oikein. (3658157)
 • Selaustilassa oleva julkaisun esikatselumerkkijono ei useissa kieliversioissa enää katkea. (3662430)
 • iOS 7:ssä suurten folioiden purkaminen joskus epäonnistui, kun ne toimitettiin Newsstandilla, mikä aiheutti ongelmia, kun käyttäjä käsitteli foliota. Tämä ongelma korjattiin 13.12.2013 julkaistulla Hot Fix -korjauksella. Käyttäjät voivat nyt jatkaa Newsstand-latauksen asennusta, jonka suorittaminen epäonnistui taustalla. (3678236)
 • Palauttaminen iCloudista ei enää johda folion latausvirheeseen, jos folio ladattiin ennen palautusta. (3658682)
 • Peittokuvat vastaavat nyt pyyhkäisyeleisiin oikein, kun peittokuvat on sijoitettu vieritettävään kehykseen ja niitä lähennetään PDF-kuvamuodossa olevissa artikkeleissa. (3656040)
 • Näppäimistö näkyy nyt verkkonäkymässä myös silloin, kun sovellus on käynnistetty etäilmoituksella. (3655343)
 • Napautuseleet kuvasarjassa pysäyttävät nyt animoinnin välittömästi. (3655323)
 • iOS 7:n Suosikit-näkymässä kirjainten juuripiirrot eivät enää leikkaudu. (3653518)
 • Panoroitavan ja zoomattavan peittokuvan pyyhkäiseminen ei enää aktivoi peittokuvaa iOS 7:ssä. (3652378)
 • Tiedostoja ei enää poisteta, jos laite sammutetaan latauksen ollessa käynnissä. (3646105)
 • Tallennustilan määrä vähenee nyt oikein, kun laitteesta poistetaan paikallisia folioita. (3642155)
 • Vaakasuuntaisesti pyyhkäistävässä artikkelissa olevan vieritettävän kehyksen aktivointiin ei enää tarvita kahta pyyhkäisyä, kun nipistys ja zoomaus on poistettu iOS 7:n katseluohjelmassa käytöstä. (3639687)
 • Kirjaston Näytä lisää -painike ei enää ole siirtymispalkin alla, jos katseluohjelma on määritetty piilottamaan siirtymispalkki folionäkymässä. (3639187)
 • Kun käyttäjä napauttaa tilariviä folionäkymässä, hän voi siirtyä asianmukaisesti artikkelin ensimmäiselle sivulle myös silloin, kun hän on selannut toisen sivun ohi. (3637338)
 • Folionäkymän siirtymisrivillä olevaa otsikkoa kaksoisnapautettaessa sovellus palaa iOS 7:ssä folion ensimmäiseen artikkeliin. (3637334)
 • Vähittäismyyntifolio näkyy kirjastossa myös silloin, kun katseluohjelman alwaysVerifyPrices-asetukseksi on määritetty epätosi eikä tuotetunnusta ole alun perin määritetty iTunes Connectissa. (3632934)
 • Vähittäismyyntifolio ei enää näy maksuttomana, kun se julkaistaan tuotetunnuksella, joka ei ole iTunes Connectissa, ja joka sitten päivitetään Folio Producerilla. (3632843)
 • iOS 7:n Osat-kirjastossa otsikoiden juuripiirrot eivät enää leikkaudu. (3632127)
 • Sovellus ei enää kaadu, kun siirtymispalkin painiketta napautetaan selaustilassa pyyhkäistäessä. (3629583)
 • Ostopaneelissa ei enää piiloteta Osta-painikkeita, kun suojatun artikkelin navto-linkkiä napautetaan siirtymispalkin ollessa näytössä. (3629021)
 • Mukautettu verkkopaikka ei enää ole päällekkäin iOS:n tilarivin kanssa, kun siihen siirrytään folionäkymän goto-hyperlinkin kautta. (3628154)
 • Napautusalueen vasen puoli reagoi nyt oikein arkistonäkymän Valitse kaikki / poista kaikkien valinta -painikkeen painalluksiin. (3626746)
 • Kun avaat mukautetun HTML-verkkonäkymän foliosta ensimmäisen kerran, iOS-tilarivi ei enää ole päällekkäin otsikkorivin kanssa. (3622213)
 • Sovelluksen nimelle varattu tila iPhone-katseluohjelmassa ei ole enää liian kapea. (3619689)
 • Uudet tai poistetut tilaus-SKU:t näytetään nyt sovelluksessa oikein sovelluspäivityksen jälkeen. Tämä koskee myös ei-tilaussovelluksen muuttamista tilaussovellukseksi. (3618262)
 • iOS 7:n pyyhintäohjelma on iPhonessa aluksi nyt kokonaan vasemmalla. (3615139)
 • Pyyhintäohjelma ei enää näy väärin. Joissakin tapauksissa pyyhintäohjelmalla oli pyöristetyt kulmat, kun se oli iOS 7:n vasemmalla puolella, ja terävät kulmat, kun se oli iOS 7:n vasemmalla puolella. (3609600)
 • Kun laitteen sijaintipalvelut otetaan DPS-sovelluksesta ensimmäisen kerran käyttöön, maantieteelliset takaisinsoitot käynnistetään nyt oikein. (3615089)
 • Kun jakamisvalikko näytetään Suosikit-valikon ollessa näytössä, Suosikit-valikko ohitetaan. (3612660)
 • iOS:n tilarivi ei enää näytä lyhyesti käynnistysnäyttöä, ennen kuin kirjasto avataan. (3611771)
 • Sivu ei pyyhkäistäessä enää liiku väärään suuntaan, kun aloitat pyyhkäisyn siirtymispalkin kuuman vyöhykkeen alueelta. (3604237)
 • Siirtymisrivi ohitetaan nyt välittömästi navto-linkin napauttamisen jälkeen. (3601795)
 • Verkkosivun avaamisen vahvistusvalintaikkuna ei enää ilmesty Safarissa verkkonäkymän taakse, jos verkkonäkymä avataan adobeDPS.dialogService.open("url")-toiminnolla. (3598816)
 • Katseluohjelma saa nyt uudet oikeutuksen loppupisteet, jos sovellus päivitetään uuteen versioon ja uudessa versiossa on toinen integraattorin tunnus. (3596956)
 • Ostosruutu ei enää avaudu lyhyesti koko näytön tilassa esitetyn videon päättymisen jälkeen, jos käyttäjä kääntää laitetta videon toiston aikana. (3561016)
 • Sovelluksen päivittäminen iOS 7.1:n beetaversiossa ei enää johda sovelluksen kaatumiseen. (3674015)

Android (AIR) -katseluohjelman korjaukset

 • Version v29 AIR-pohjaiset Android-sovellukset tukevat nyt Android 4.4:ää.
 • Androidin DPS-katseluohjelmaa käytettäessä HTML-tekstialueen virtuaalinäppäimistö näkyy nyt oikein. (3645955)
 • Ristihäivytettävät diakuvat skaalautuvat nyt oikein, vaikka sivua zoomataan samaan aikaan. (3645597)
 • Erikoismerkit eivät enää puutu sijoitetuista PDF-tiedostoista, jotka on luotu Wordilla Mac OS:ssä. (3635908)
 • Androidin oikeutuskatseluohjelmien kirjautumistila ei enää katoa pienennettäessä ja palautettaessa. (3632946)
 • Viivoja sisältävää tekstiä ei enää muodosteta väärin PDF-folion nipistämisen ja zoomaamisen jälkeen. (3631177)
 • Virheilmoitus ”Kirjastoa ei voi päivittää. Palvelinyhteys epäonnistui.” ei enää ilmene, kun Adobe Content Viewer käynnistetään Android-laitteessa ensimmäisen kerran Kiinan verkossa. (3621100)
 • Verkkosisällössä voi nyt liikkua sivujen välillä. (3584796)
 • Kun PDF-folion kaksi artikkelia katsotaan peräkkäin katseluohjelmaa välillä sulkematta, ensimmäisestä artikkelista ei enää näy jäännössisältöä. (3578950)

Verkkokatseluohjelman korjaukset

 • HTML-peittokuvien parannettu muodostus
 • Adobe Content Viewer for Web SDK:n viestien käsittelytehokkuutta on parannettu.

v28:n Hot Fix -korjaukset

 • Hot Fix -korjaus sisälsi useita vieritettävien kehysten pienten ohjelmavirheiden korjauksia. Kun olet lähentänyt vieritettävään kehykseen ja haluat panoroida, elämyksen pitäisi nyt olla entistä tasaisempi. Kun olet lähentänyt vieritettävän kehyksen sisällä, voit loitontaa takaisin 100 %:iin myös kaksoisnapauttamalla sivua tai vieritettävän kehyksen sisäosaa. Ennen tätä Hot Fix -korjausta loitontaminen vieritettävää kehystä napauttamalla ei ollut mahdollista.
 • Kun lähetät jakelusovelluksen Application Loaderilla, näyttöön tulee versioristiriidasta kertova varoitus, jos sovelluksen versionumero ei vastaa iTunes Connectissa määritettyä versionumeroa. Hot Fix -korjauksen asennuksen jälkeen sovellus näyttää oikean version. Voit muokata iTunes Connectin ilmoittamaa versionumeroa tai ohittaa varoituksen. (3632944)
 • Julkaisijan latausraportit on nyt täytetty oikein. (3632837)
 • Kun lisäät mukautetun kirjaston ja poistat Näytä navigointipalkki -asetuksen valinnan, mukautettu kirjasto näkyy nyt sovelluksessa. (3633203)
 • Kirjaston Tilaa-painike näkyy nyt, kun sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran. (3631155)
 • Jaetun R28 iPhone -resurssin vastaanottaja ei enää saa virheilmoitusta 404 siirtymissivun sijaan. (3634929/3634971)
 • Kutsu GetAccountEntitlement ei enää johda vastauskoodiin 500. (3637375)
 • Käyttäjät voivat nyt kirjautua sisään upotetusta verkkokatseluohjelmasta oikeutetun sisällön tarkastelua varten. (3639196)

Version v28 ohjelmavirheiden korjaukset (lokakuu 2013)

iOS 7:n korjaukset (version v27 tai v28 katseluohjelmat)

 • iOS 7:n kirjautumisvalintaikkunan sulkemisohjausobjektina ei enää ole X. (3629759)
 • iOS 7:ssä vektoridiaesityksen tai vieritettävän kehyksen päällä oleva nipistys- ja zoomausele ei enää kaada sovellusta. (3629753)
 • iOS 7:ssä artikkelin napauttaminen selausnäkymässä ei enää aiheuta vierekkäisen artikkelin näkymistä vain osittain. (3629616)
 • iOS 7:ssä vektoridiaesitysten ja vieritettävien kehysten peittokuvat eivät enää katoa laitteen kiertämisen jälkeen. (3629615)
 • Newsstandin taustalataus epäonnistuu, jos sovellus on edustalla laitteen siirtyessä lepotilaan. (3629767)

iOS-katseluohjelman korjaukset

 • Newsstandin taustalataus ei enää epäonnistu, jos sovellus on edustalla laitteen siirtyessä lepotilaan.(3627696)
 • Ladattu esikatselu ei enää saa sosiaalisen jakamisen maksumuuriviestiä katoamaan, jos käyttäjä siirtyy mukautettuun myymälään ja palaa sitten sisältöön. (3604868)
 • Täyden tarkkuuden sisältö haetaan nyt oikein, jos käyttäjä lataa suojatun folion ja kirjautuu sitten tilille suoran oikeutuksen käyttäjänä, jolla on oikeudet julkaisun käyttöön. (3596204)
 • Maksumuuriviesti lisätään nyt kaikkiin maksullisiin artikkeleihin oikein, jos suoran oikeutuksen käyttäjä lataa folion, kirjautuu tililtä ulos ja tarkastelee foliota. (3596201)
 • Vierityselettä ei tunnisteta, jos vieritettävä kehys on tuulilasinäytössä tai siirtymisalueen kuumalla vyöhykkeellä. (3587276)

Android (AIR) -katseluohjelman korjaukset

 • AIR-pohjaisissa katseluohjelmissa käyttäjät voivat nyt avata hyperlinkin, jos se on siirtymisalueen tai siirtymispalkin kuumalla vyöhykkeellä. (3584776)
 • Seuranta-asetuksia ei enää näytetä, jos laite on offline-tilassa, mutta sovellus on määritetty niin, että se ei näytä seuranta-asetuksia. (3580578)

DPS:n luonti- ja julkaisutoimintoihin liittyvät korjaukset

 • Folio Producerin julkaisupyyntönäkymässä olevat julkaistujen folioiden aikaleimat ovat nyt oikein. (3598287)
 • Folio Builder -paneelin toiselta tililtä jaetun folion poistaminen ei enää johda virheeseen. (3577372)
 • Jos foliossa on aikaisemmin ollut osia, jotka on määritetty sidecar.xml-tiedoston perusteella tuonnin aikana, ja julkaisija poistaa nämä osat, päivitetyn folion katseleminen katseluohjelmassa ei enää johda satunnaiseen virheeseen. (3584034)
 • Pehmeän vierityksen ja vaakasuuntaisen pyyhkäisyn määrittäminen sidecar.xml-tiedostossa määrittää nyt ominaisuuden artikkelia luotaessa kaikissa tapauksissa. (3585563)

Verkkokatseluohjelman korjaukset

 • Verkkokatseluohjelmassa on nyt Valmis-painike, kun videot näytetään koko näytön tilassa (selaimen sisältöalueen rajoissa), joten käyttäjät voivat hylätä videon entistä helpommin.
 • Upotettujen verkkokatseluohjelmien tapauksessa Adobe Content Viewer for Web SDK on päivitetty versioksi 2. Versiota 1 ei enää tueta eikä se ole enää saatavilla.

v27:n Hot Fix -korjaukset

 • Applen tekemästä muutoksesta johtuen DPS-sovellukset hylättiin lähetettäessä, ja Application Loaderiin ilmestyi virheellisestä binaariarvosta ja puuttuvasta nib-tiedostosta kertova viesti.  
 • Korjattu ongelma, jossa mukautetun kaupan avaaminen sovelluksessa muutti joskus maksumuurin kuvan ulkoasua maksuttomien artikkeleiden esikatselua tukevissa folioissa.
 • Painikkeet, joissa on Siirry tilaan -toimintoja tai tietyille sivuille hyppääviä navto-linkkejä, toimivat nyt yhden folion sovelluksissa oikein. Päivitä DPS App Builder ja muokkaa yhden folion sovellusta tai muodosta se uudelleen.
 • Sovellusta versioksi v25 tai sitä uudemmaksi versioksi päivitettäessä versiolla v24 tai sitä aikaisemmalla versiolla luotu kirjaston kansikuva suurennettiin uuteen kirjastosäilöön sopivaksi, mikä johti epäterävään kuvaan. Tämän Hot Fix -korjauksen myötä kansikuvat luodaan päivitettäessä uudelleen, jos välimuistissa olevan kuvan koko ei vastaa odotettua kuvakokoa.
 • Kolmansien osapuolten työkaluilla luotujen sovellusten pakettitunnukset lisätään nyt DPS App Builderissa oikein. Tämä palvelimen puolella tehty muutos ei edellytä DPS App Builderin päivittämistä.

Version v27 ohjelmavirheiden korjaukset (heinäkuu 2013)

Katseluohjelma

 • Osat toimivat nyt oikein mukautettuja kirjastoja sisältävissä sovelluksissa.
 • Taustalla toistettavan äänipeittokuvan paikka ei enää muutu, kun kierrät laitteen selaustilaan.
 • iPhone-katseluohjelmassa käyttäjät voivat nyt jatkaa lataamista tai peruuttaa sen asianmukaisesti folion päivityskehotteen hylkäämisen jälkeen.
 • Artikkeleiden esikatselutoiminnon ostosten esikatseluruutu on nyt sijoitettu niin, että sitä ei osittain piiloteta joissakin tilanteissa.
 • Oikeutusmainospalkin säilön taustaväri on nyt valkoisen sijaan tummanharmaa.
 • iPhone-katseluohjelman virhe, jossa Osaa ei ladattu -valintaikkuna tuli selaustilassa liian monta kertaa näkyviin, on nyt korjattu.
 • iOS-sovelluksissa näyttöön ei enää tule virheilmoitusta, jos taustalla ladattavan folion lataus epäonnistuu. Virheilmoitus tulee näkyviin vain silloin, jos käyttäjät käynnistävät lataamisen.
 • Jos käyttäjä napauttaa kirjastossa osia sisältävää foliota ja osia sisältämätöntä foliota samaan aikaan, katseluohjelma ei enää kaadu.
 • Oikeutettujen folioiden tilana ei enää ole Tuntematon mukautetuissa kirjastoissa.
 • Ensimmäinen folio ilmaiseksi -toimintoa ei enää palauteta, kun sovelluksen asennus poistetaan ja sovellus asennetaan uudelleen.
 • Web-sisällön peittokuvien Twitter-syötteet näytetään nyt oikein.

Julkaiseminen

 • Julkaisutoimintoa käytettäessä folio ei enää koskaan jää yksityiseen tai vähittäismyyntitilaan, jos joskus harvoin ilmenee julkaisuvirhe. Kun folio päivitetään, määritetyt tila-asetukset päivittyvät vastaavasti.
 • getFolios-toiminnon API-välimuistiongelma on ratkaistu.
 • Joissakin tapauksissa epäonnistuneen julkaisuyrityksen toistaminen johti siihen, että julkaisija ei pystynyt peruuttamaan toimintoa. Tämä ongelma on ratkaistu.

Verkkokatseluohjelma

 • Ulkoisesti linkitetyt äänitiedostot toistetaan nyt oikein.

v26:n Hot Fix -korjaukset

 • Yritysvarmenteita käytettäessä DPS App Builder luo nyt mukautetun Adobe Content Viewer -sovelluksen oikein.
 • Folion päivittäminen poistetuilla artikkeleilla toimii toivotulla tavalla.
 • DPS App Builderin Korjaa suunta -toiminto on nyt käytettävissä iPhone-katseluohjelmassa.
 • Hotzone-alueiden painikkeet ovat nyt aktiivisia.
 • Maksuttomien artikkeleiden esikatselun ulkoasua on parannettu korjaustiedostolla. Suojattujen esikatseltavien artikkeleiden päällä on niiden ulkoasun parantamiseksi tumma verkko. Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy -tilassa olevassa suojatussa maksuttomassa artikkelissa näkyy nyt artikkelin ensimmäistä sivua lukuun ottamatta kaikilla sivuilla harmaa alue. Tämän lisäksi esikatseluruudun rakenteellinen ongelma, joka aiheutti painikkeiden leikkautumisen selaustilassa, on korjattu.
 • Suoran oikeutuksen käyttäjiä ei enää kirjata virheellisesti ulos.
 • Content Viewer for the Webin analyysitulokset ilmoitetaan nyt oikein.
 • Joissakin tapauksissa sovelluksen kaatumiseen johtanut Osat-painikkeen ongelma on korjattu.

Version v26 ohjelmavirheiden korjausten julkaisutiedot (1.5.2013)

Adobe Content Viewer

 • Sinua ei enää kirjata toistuvasti Adobe Content Viewerista ulos ja pakoteta kirjautumaan uudelleen sisään, joskus kaksi kertaa.
 • Julkaisemattomat foliot eivät enää näy julkaistujen folioiden alla Adobe Content Viewerissa.
 • Sinua ei enää kirjata Adobe Content Viewerista ulos, kun suljet sovelluksen väkisin ja käynnistät sen uudelleen.

Folioiden luonti

 • InDesign ei enää kaadu, kun tuot artikkelin, jossa on taittopöydällä olevaan peittokuvaan viittaava painike.
 • Päivämääräasetuksen päivää ja kuukautta ei enää joissakin tapauksissa käännetä.
 • Artikkeleita ei enää voi järjestää uudelleen, jos folio on lukittu.

iOS-katseluohjelmat

 • Paluupainike vie sinut nyt vaakasuuntaisessa navigointiartikkelissa navto-kohdesivulta navto-lähdesivulle.
 • Nipistys ja zoomaus toimivat nyt PDF-artikkelissa yhtä herkästi kuin katseluohjelman aikaisemmissa versioissa.
 • Lukuohjelmat voivat nyt jatkaa folion lataamista, kun folio päivitetään latauksen aikana.
 • Single Edition -sovelluksen HTML-artikkeleissa on nyt selausminiatyyreja.

Verkkokatseluohjelma

 • Kun toiminto on valittuna, video pysäytetään nyt viimeisen kuvan kohdalla.
 • Painikkeet noudattavat nyt pinontajärjestystä eivätkä näy muiden peittokuvien läpi, kun painikkeiden pitäisi olla piilossa.
 • Muihin sivuihin viittaavia hyperlinkkejä tuetaan nyt verkkokatseluohjelmissa Internet Explorer 8:aa, 9:ää ja 10:tä käytettäessä.
 • Korjattu useita muita Internet Explorerin ongelmia, joihin kuuluvat muun muassa hyperlinkkien tuki ja yli kymmenen sivua pitkien artikkeleiden täydellinen tuki.

v25:n Hot Fix -korjaukset

 • Linkit mukautettujen kuvakkeiden HTML-sivuille avaavat nyt verkkosivun oikein sovelluksen sisäisessä selaimessa eivätkä ulkoisessa selaimessa (Safarin mobiiliversiossa). Tämä ongelma korjattiin palvelimen puolen Hot Fix -korjauksessa. Luo sovellus uudelleen ja testaa.
 • Joissain tapauksissa tilauskehityssovelluksen testaaminen hiekkalaatikkoympäristössä johti siihen, että voimassa olevat tilaukset eivät toimineet kunnolla. Tilausten SubscriptionReceipt endDate ja startDate nollautuivat. Tämä ongelma korjattiin palvelimen puolen Hot Fix -korjauksessa.
 • iOS-analytiikka: ViewerVersion -ominaisuuden jälkiliite ”-dev-m” korjattiin palvelimen puolen Hot Fix -korjauksessa.
 • Kun laite käyttää iOS6.1-järjestelmää, mikä tahansa useamman folion sovellus, joka on luotu ennen versiota v25, kaatuu, ellei laite ole yhteydessä internetiin. Hot Fix -korjauksen avulla voit nyt luoda DPS App Builderilla joko v24- tai v25-katseluohjelman, joka ei kaadu offline-tilassa, kun laite käyttää iOS6.1-järjestelmää.
 • .oam (Edge) -tiedostojen asettaminen InDesign CS6 -asiakirjoihin peittokuvan luomiseksi toimii nyt oikein kaikissa v25-folioissa. Lataa ja asenna DPS Desktop -työkalut.
 • Sellaisen HTML-sisällön lisääminen, jossa on iframeja (kuten YouTubeen upotettuja videoita) toimii nyt oikein v25-folioissa.
 • Painikkeet Siirry tilaan -toiminnoilla toimivat nyt oikein joissain tapauksissa.
 • App Builder ei enää jumitu, jos käytössä on useita mukautettuja työkalurivipaikkoja.
 • DPS App Builder sisältää nyt oikean nipputunnusversion. Nipputunnusvirhettä ei enää tapahdu, kun lähetät katseluohjelman.

v25:n virheenkorjauksen julkaisutiedot (tammikuu 2013)

Tuotanto

 • Vinoviivan käyttäminen verkkosisällön peittokuvan URL-osoitteessa ei enää aiheuta folion esikatselun epäonnistumista.
 • Voit muokata nyt Osa-kenttää Folio Producer Editorin luettelonäkymässä tai pienoiskuvanäkymässä.
 • Enää ei tapahdu virhettä julkaistaessa folio, joka sisältää HTML-artikkelin, josta puuttuu esikatselun pienoiskuvia. Kun R22 tai myöhempi HTML-artikkeli ei sisällä esikatselukuvia, julkaisu ei enää epäonnistu.
 • Rasterikuvan asettaminen vektorivieritettävään kehykseen ei enää johda pelkästään näkyvän rasterikuvan generointiin.

DPS App Builder

 • Kun muokkaat katseluohjelmaa DPS App Builder -ohjelmassa, mukautettuja kirjaston kuvakkeita ei enää tarvitse valita uudelleen.

iOS-katseluohjelmat

 • Kun PDF-artikkelissa olevaa videota näytetään tai se pysäytetään niin, että nipistäminen ja zoomaus on sallittu, kahden sormen pyyhkäisyeleen käyttäminen pinojen vaihtamiseen ei enää aiheuta katseluohjelman kaatumista.
 • Katseluohjelman käynnistystä ei enää aikakatkaista, vaikka tilin folioiden määrä olisi suuri (esimerkiksi yli tuhat kappaletta).
 • Katseluohjelma ei enää kaadu, jos julkaistua foliota, jota ei ole aikaisemmin jaettu osiin, muokataan ja päivitetään siten, että siihen kuuluu eri osia.
 • Vektoriteksti ei enää näytä rasteroidulta sen jälkeen, kun ensin zoomataan lähemmäs, kauemmas ja sitten jälleen lähemmäs.
 • Tilauksen käyttöliittymä päivittyy nyt välittömästi sen jälkeen, kun tilaus on ostettu iPhonella.
 • Navigointipalkit näkyvät nyt oikein HTML-artikkeleissa, vaikka navigointipalkin hotzone olisi sallittu.
 • Panoraamanäkymästä poistumiseen tarkoitettu painike on nyt samanlainen sekä retina-näytöllä että ei-retina-näytöllä varustetuissa iPadeissa.
 • Tilaus, jossa on vääriä tuotetunnuksia, ei enää näy ”tyhjänä” loppukäyttäjän tilausluettelossa. Tilausvaihtoehtoja ei enää näytetä, jos tuotetunnus on väärä.
 • Toiseen sovellukseen linkittäminen mukautetussa HTML-paikassa toimii nyt oikein iOS 5 -järjestelmässä.
 • Ongelmat, jotka liittyivät katseluohjelman kaatumiseen katseltaessa moniversioisia, MSO:ita useammalla sivulla sisältäviä PDF-artikkeleita, on ratkaistu.
 • Jos diaesitykset, joilla on sama MSO-nimi, sijaitsevat vierekkäisissä pinoissa ja laitetta käännetään, ensimmäinen Siirry tilaan -painike ei ole enää valittuna senhetkisen dian sijaan.
 • Vain vaakasuuntaan vieritettävä kehys vierii nyt oikein, kun Sisällön alkuperäinen paikka -asetukseksi valitaan tekstiä ja joitain kuvan säiliökehyksiä varten Käytä dokumentin sijaintia.
 • Suodin-painike näkyy nyt oikein kirjauduttaessa oikeutukseen, joka sisältää rajoitetun jakelun folioita, joissa on suodin.

Android-katseluohjelmat

 • Monia DPS-katseluohjelmien ongelmia on ratkaistu, kun niitä käytetään uusilla 1 920 x 1 200 Android-laitteilla.
 • Ratkaistiin ongelmia folioiden avaamisessa joillain suuremmilla Android-laitteilla, kuten Asus Transformerilla.
 • Katseluohjelma noudattaa nyt Käytä dokumentin sijaintia -asetusta vieritettäville kehyksille, kun laitetta käännetään.
 • Aikaisemmin katsotut foliot eivät enää näy himmeästi sovelluksen navigointipalkin takana.

v24:n Hot Fix -korjaukset

 • Jotta voitiin parantaa palvelimen luotettavuutta ja vähentää katkoksia, DPS-folioita ylläpitävät palvelimet sijaitsevat nyt erillisessä klusterissa acrobat.com-sivustolla.
 • Ongelmat Folio Producer Editorin kaatumisessa artikkelin selauksen aikana.
 • Matalasta muistista johtuva sulkeutuminen Kindle Fire 3:lla (8.9" HD-laitteet). Tietyissä tilanteissa, kuten audiopeittokuvia kuunneltaessa/katseltaessa tai sovelluksen selaimella sisältöä selatessa, matalan muistin tila aiheutti sovelluksen sulkeutumisen.
 • Läpinäkyvät, rasteroidut PDF-tiedostot eivät näy oikein Web Viewerissa.
 • Diaesitysten peittokuvat, jotka on luotu WoodWing-työkaluilla, alkavat väärässä tilassa Web Viewerissa.
 • Joistain videoita sisältävistä artikkeleista aiheutuu, että Firefox ei vastaa yritettäessä siirtyä edelliselle/seuraavalle sivulle.

Version v24 ohjelmavirheiden korjausten julkaisutiedot (marraskuu 2012)

iOS-katseluohjelman virheenkorjaukset

 • Siirtyminen pystysuunnassa artikkelin seuraavalle sivulle lähennyksen ollessa käytössä on nyt entistä sulavampaa.
 • Läpinäkyvyys ei enää katoa, kun lähennetään vektorin vieritettävään kehykseen, jossa läpinäkyvyys on käytössä.
 • Lataamista voidaan nyt jatkaa, jos WiFi-yhteys on katkennut ja palautunut.
 • Korjattiin virhe, jossa tietyissä diaesityksissä ei noudatettu viiveasetusta ennen automaattista toistoa iOS 5 -käyttöjärjestelmässä.
 • ITMS-linkit mukautetusta kaupasta avaavat nyt linkin oikein iOS App Storessa.
 • Katseluohjelma ei enää kaadu, jos HTMLResources.zip-tiedostolla varustetun folion artikkeli päivitetään.
 • Ohuet valkoiset viivat eivät enää näy vieritettävässä sisällössä, kun tuotannon sisällössä käytetään muita kuin koko kuvapisteen mittoja.
 • Tilausruutu ja oikeutusbanneri näkyvät oikein ensimmäisellä käynnistyskerralla.
 • Uutta sisältöä on saatavilla: osta tai peruuta -viestiä ei enää näytetä, kun oikeudet saanut käyttäjä tarkastelee sisältöä, kun uutta sisältöä julkaistaan.
 • Ratkaistiin ongelma, joka aiheutti katseluohjelman kaatumisen useiden nopeiden kiertämiskertojen jälkeen, kun foliota tarkastellaan iOS 6 -käyttöjärjestelmässä.
 • Korjattiin ongelma, jossa kuvasarjan peittokuva näyttää palautuvan ensimmäiseen kuvaan, kun pyyhkäiset toiselle sivulle ja takaisin, mutta kun kohdetta käytetään, näkymä siirtyy takaisin pysäytyskohtaan.
 • Parannettiin 2 048 x 1 536 -kokoisen folion navigoinnin suorituskykyä retina-näyttöisessä iPadissa, jossa artikkelin muodoksi on asetettu JPEG, PNG tai Automaattinen.
 • Korjattiin ongelma, jossa vieritettäviä kehyksiä tai diaesityksiä sisältävistä PDF-artikkeleista tulee väriseviä, kun sivua pyyhkäistään.

Android-katseluohjelman virheenkorjaukset

 • Aiemmin katsellut foliot eivät enää näy heikosti navigointipalkin takana kirjastossa ja folionäkymässä.

Folio Producer -virheenkorjaukset

 • Jos peruutat folion jakamisen valintaikkunan, virheilmoitusta ei enää tule näkyviin.
 • Parannettu virheiden käsittely tilanteissa, joissa folion mitoiksi on asetettu virheellisesti 0 x 0.
 • Folion ominaisuudet -valintaikkuna säilyttää nyt Oikean reunan sidonta -asetuksen.
 • Esikatselu laitteessa toimii nyt oikein folioissa, joissa on tasaisen vierityksen artikkeleita.
 • Tasainen vieritys -vaihtoehdon toiminta on nyt samanlainen kuin Tuo artikkeli- ja Artikkelin ominaisuudet -valintaikkunoissa.
 • Välimerkkejä, kuten . ja /, ei enää sallita Uusi folio -valintaikkunan Koko-tekstiruudussa.
 • Parannettu virheilmoitus folioille, joissa on virheelliset kannet.
 • Virheellinen työkaluvihje aasialaisilla kielillä on korjattu.
 • Korjattiin ongelma, joka koski offline-tilassa olevan folion lähettämistä pilveen.
 • Kannen päivämäärä päivittyy nyt heti käyttöliittymässä.
 • Ranskan Folio Producer -käyttöliittymän painikkeet on nyt kohdistettu oikein.
 • Pienoiskuvat päivittyvät nyt oikein Folio Builder -paneelissa, kun artikkelit on lähetetty.
 • Kun hiiren osoitin siirretään tasaisesti vierittyvän artikkelin päälle pienoiskuvanäkymässä, valkoinen alue ei enää tule näkyviin.
 • Lajittele-valikon ja ”aakkosellisesti a-z” -kohdan työkaluvihjekuvaus on nyt lokalisoitu (käännetty) oikein Folio Builder -paneelissa.
 • Folion kansissa ei enää ole valkoista reunaa Folion ominaisuudet -valintaikkunassa.

Verkkokatseluohjelman virheenkorjaukset

 • Verkkokatseluohjelma tukee nyt viimeiseen kehykseen pysäyttämistä kuvasarjassa.
 • Verkkokatseluohjelma tukee nyt hyperlinkkipeittokuvia, joissa on URL-osoiteparametreja.
 • Verkkokatseluohjelmassa on korjattu ongelma, jotta ohjelma tukee sisäkkäisiä peittokuvia.

v23:n Hot Fix -korjaukset

Virhettä ”käyttäjä tai valittu julkaisu on tyhjä” ei enää tule näkyviin, kun ladataan sovelluksia DPS App Builderista. Jos tämä virhe tulee näkyviin, poista aiempi DPS App Builder -sovellus ja asenna se uudelleen.

v23:n virheenkorjauksen julkaisutiedot (syyskuu 2012)

Tuotanto

 • Asennusohjelmia ei enää merkitä Mac 10.8 -käyttöjärjestelmässä Gatekeeperin kautta.
 • Objektin tilojen vaakasuuntaiset x-koordinaatit ovat nyt oikeassa suhteessa lähteen InDesign-tiedostoon, kun heittovarjoa käytetään.

iOS-katseluohjelmat

 • Hotzonen napauttaminen vaakapyyhkäistyn (erotetun) artikkelin ensimmäisellä tai viimeisellä sivulla siirtää käyttäjän nyt edelliseen tai seuraavaan artikkeliin.
 • Esiin vedettävän välilehden vieritettävät kehykset toimivat nyt entistä luotettavammin ilman lisättävää valepiikkiobjektia.
 • Ristihäivytys, kun Piilota ennen toistamista on valittuna, näkyy nyt oikein, kun ensimmäinen objektin tila näkyy.
 • Kirjasto ei enää ole tyhjä, jos kahdella foliolla on sama tuotetunnus.
 • Kahden sormen pyyhkäisy siirtyy nyt PDF-foliossa seuraavaan artikkeliin, vaikka PDF-zoomaus olisi käytössä katseluohjelmassa.
 • Lehtikioskin taustan lataukset alkavat, vaikka käyttäjä olisi tilapäisessä 3G/data-tilassa ennen WiFi-yhteyden muodostamista.
 • Kun käyttäjä napauttaa toistuvasti Tilaus-painiketta, tilausvalintaikkunoita ei enää aukea useampia, kun ensimmäinen on hylätty.
 • Hollannin kirjaston ja Viewer-kuvakkeiden virheelliset käännökset retina-näyttöisessä iPad-laitteessa on korjattu.
 • Linkit HTMLResources-kansiossa oleviin kohteisiin toimivat nyt oikein, vaikka niissä olisi käytetty tarketta.
 • Vaihtoehdon Kyllä napauttaminen folion päivityksen lataamiseksi folionäkymässä ei enää aiheuta varoitusviestiä.
 • Sivujen nopea selaaminen PDF-artikkelissa ei enää aiheuta viiveitä sivunavigoinnissa.

Android-katseluohjelmat

 • Folion lataaminen epäonnistui -virheilmoitus ei enää tule näkyviin, kun Näytä-painiketta napautetaan Kansi-tarkastelutilassa.
 • Muut kuin sallitut foliot eivät enää katoa kirjastosta uloskirjautumisen jälkeen.
 • Kun laitetta kierretään videon toiston aikana ja sen jälkeen palataan folionäkymään, katseluohjelma ei enää vaihda hetkeksi edelliseen katselusuuntaan.
 • Viivaa ei enää näy Tilaa-painikkeen päällä 1 024 x 600 -näyttökoon laitteissa vaakatilassa.

Folio Producer -työkalut

 • Jos et ollut kirjautunut Folio Builder -paneeliin ja muokkasit lähetettyjä artikkeleita sidecar.xml-tiedoston avulla, artikkelit päivitettiin, mutta näkyviin tuli virheilmoitus. Ongelma on ratkaistu.
 • Erittäin suuren esikatselukuvan lisääminen folioon ei enää aiheuta paneelin jähmettymistä.
 • Virheilmoitus tulee nyt näkyviin, kun liian suuri kannen esikatselukuva lähetetään Folio Producer Organizerissa.
 • Päättymätöntä latauskuvaketta ei enää näy Folio Builder -paneelissa, jos yrität ladata virheellisen jpg-tiedoston kansikuvaksi.
 • Folion ominaisuudet -valintaikkuna ei enää salli mitään kannen esikatselun tiedostokokoa.
 • Suuria .mp4-tiedostoja sisältävien folioiden lähettäminen epäonnistui [svr.VirusDetected]-virheilmoituksen kera. Ongelma on ratkaistu.
 • Käyttöliittymä ilmaisee nyt sisällysluettelon esikatselun Folio Producerin muokkausohjelmassa.
 • Ongelma, jossa asiakirjan nimi .indd aiheutti Folio Builder -paneelin jäämisen tyhjäksi, on ratkaistu.
 • Virheellinen päivämäärämuoto ei enää näy julkaisun päivämääränä, kannen päivämääränä ja HTML-resurssien päivämääränä.
 • Artikkelin päivittäminen ei enää ota käyttöön Suojattu-asetusta Folio Producerin muokkausohjelmassa.
 • Lataaminen epäonnistui -virheilmoitus näkyy nyt oikein.
 • Kannen esikatselukuvan väärää kokoa koskeva virheilmoitus sisältää nyt suuntavaatimukset.
 • Jos lataat mukautetun sisällysluettelon esikatselukuvan, joka on suurempi kuin 70 x 70, näkyviin tulee kokovaroitus.
 • Kannen päivämääräasetus on nyt poistettu käytöstä, kun foliota julkaistaan.

Sosiaalinen jakaminen

 • Kun videota toistetaan Internet Explorer 9 -selaimessa, ”Video Error object” tulee näkyviin entistä harvemmin.
 • Tekstiä sisältävät vieritettävät kehykset toimivat nyt oikein monitilaisessa objektissa.
 • Vaakasuuntaista artikkelin navigointia tuetaan.

v22:n Hot Fix -korjaukset

 • DPS-katseluohjelmat käynnistyvät nyt oikein Android 4.1 -laitteissa.
 • Foliot ladataan nyt oikein, kun foliot päivitetään.
 • Android-katseluohjelmien kirjastot eivät enää hukkaa lataustilaa, jos sovellus pakkolopetetaan.
 • Android- ja Amazon-laitteiden katseluohjelmat hyväksyvät nyt oikein navigointityökalupalkin suuret painikkeet.
 • Kirjaudu sisään -valintaikkuna näkyy oikein, kun käyttäjä napauttaa Kirjaudu sisään -painiketta Kindle Firen ensimmäisellä käynnistyskerralla.
 • Viewer Builderin sisäiset Android-katseluohjelmat eivät enää sisällä virheellisesti HTML-testikohteita.
 • Kun luodaan v21 Android Vieweria v22-työkaluilla, sanaa ”air” ei enää liitetä vietyyn paketin nimeen.
 • Erotetut artikkelit (artikkelit, jotka on asetettu käyttämään vain vaakavieritystä) vierittyvät oikein myös ennen folion latauksen valmistumista.

Version v22 ohjelmavirheiden korjausten julkaisutiedot (elokuu 2012)

iOS-katseluohjelmat

 • Pyyhkäiseminen vaakasuunnassa vieritettävän kehyksen ylitse PDF-foliossa siirtää käyttäjän nyt seuraavaan artikkeliin.
 • Pyyhkäiseminen vieritettävän kehyksen alaosassa vaihtaa sivuja nyt PDF-artikkeleissa ja PNG/JPG-artikkeleissa.
 • INDD to HTML -ankkurilinkki toimii nyt oikein iOS-katseluohjelmien lohkorakenteen kanssa.
 • Vain vaakasuuntaista pyyhkäisemistä käyttävän artikkelin päivittäminen ei enää aiheuta peittokuvien siirtymistä alkuperäiseltä sivulta artikkelin ensimmäiselle sivulle.
 • Ratkaistu ongelma, jossa iOS-katseluohjelmat ovat aika ajoin sulkeutuneet artikkeleissa, joissa on useita äänipeittokuvia.
 • iOS-katseluohjelma ei enää sulkeudu, kun Tilaa-painiketta napautetaan useita kertoja, kun yhteys on hidas.
 • Tilausruutu näkyy oikein katseluohjelman pakkosulkemisen jälkeen iOS-käyttöjärjestelmässä.

Android-katseluohjelmat

 • Ostetut yksittäiset foliot ovat nyt automaattinäkymässä, kun automaattilataus on valmistunut.
 • Web-näkymissä noudatetaan nyt JavaScript onAppear- ja onDisappear-asetuksia Android-käyttöjärjestelmässä.
 • Esikatselu laitteessa ei enää epäonnistu Mac-laitteesta Android-laitteeseen, jos folion artikkelin nimessä on koostamattomia laajennettuja merkkejä.
 • Android-katseluohjelma ei enää lopeta vastaamista, kun artikkelipinossa on kaksi samalla nimellä olevaa objektin tilaa.
 • Tasaisesti vieritettävien sivujen alaosassa olevat MSO:t toimivat nyt paremmin Android-käyttöjärjestelmässä.
 • Folion toinen katseluyritys tuottaa nyt virheilmoituksen ”Error Failed to Load the Folio” Android-käyttöjärjestelmässä.
 • Aiemmin ladattuja folioita ei tarvitse enää ladata uudelleen, kun usean numeron katseluohjelmasovellus suljetaan Android-käyttöjärjestelmässä.
 • Ratkaistu ongelma, jonka takia Panoroi ja zoomaa -peittokuva voi lukittua ja estää käyttäjää pääsemästä pois tilasta Android-käyttöjärjestelmässä.
 • Katseluohjelmasovellukset käynnistyvät oikein Nexus 7 -laitteissa.

Tuotanto ja Folio Producer -työkalut

 • Usean sarakkeen tekstikehyksen linkit toimivat nyt oikein.
 • Lehtikioskin Push-ilmoituksia tuetaan nyt kehityssovelluksissa.
 • Ladatut esikatselukuvat piirtyvät oikein web-asiakasohjelmassa ilman, että selain tarvitsee päivittää.
 • Folion nimi, Julkaisun nimi, Folion numero ja Kuvaus leikkaavat välilyönnit tallennuksessa.
 • Virhettä ei enää ilmene numeron lataamisessa, kun numerossa on kahdesti esiintyviä merkintöjä.
 • Artikkeleiden esikatselukuvat latautuvat nyt vaakasuuntaisessa vierityksessä Folio Editorissa.
 • Folion julkaisemisen käyttöliittymää voi nyt käyttää työn epäonnistumisen jälkeen.
 • Julkaistavan työn jonoon lisäämisen epäonnistuminen ei enää tuo näkyviin epäystävällistä virheilmoitusta.
 • Folion poistaminen Folio Builder -paneelista ei enää aiheuta virheitä web-asiakassovelluksen tilassa.
 • Folio Producerissa tilapalkki päivittyy edelleen päivitä/julkaise-pyynnöissä IE9:ssä.
 • Folion päivittäminen lipun vanhentumisen jälkeen ei enää aiheuta umpikujaan johtavaa virhettä.
 • Folio Producer Organizer näyttää käyttäjälle aikakatkaisu-/kirjautumisvalintaikkunan, vaikka käyttäjän lippu on vanhentunut.

Sosiaalinen jakaminen

 • Korjattu virhe, jossa linkkien jakaminen tablet-laitteesta ennen v22 jaetuissa folioissa toi näkyviin julkaisun URL-osoitelinkin jaetun artikkelin linkin sijasta.

Viewer Builder

 • Hotzone-ominaisuus on nyt kaikkien asiakkaiden käytettävissä.
 • Mukautetun URL-osoitteen malli toimii nyt iOS-katseluohjelmassa.
 • Useita Omniture-seurantaongelmia on korjattu.
 • Offline-tilan bannerikohteet on nyt määritetty oikein oikeutuksen sisältävissä katseluohjelmissa.
 • Oikeutuksen tietoja ei enää tyhjennetä Android-käyttöjärjestelmässä, kun katseluohjelmaa muokataan.
 • Palvelin ei enää käsittele valinnaista Luo tilin URL-osoite -kohtaa pakollisena.

v21:n Hot Fix -korjaukset

 • Oikeutuspalvelu aiheutti varoituksen, kun foliota ei löytynyt. Tämä ongelma päivitettiin, jotta tapaus voidaan käsitellä sujuvasti ja kirjaaminen päivittää asianmukaisesti.
 • Mahdollisuus piilottaa otsikkopalkki muokatussa työkalupalkin web-näkymässä (Enterprise-julkaisijoille).
 • Lisätty tuki suoran oikeutuksen API v2:lle.
 • Uuden julkaisun esitarkistuksessa on yhä ongelmia, joihin on puututtava.
 • Joissakin artikkeleissa saattaa näkyä virheilmoituksia sisältönä edellisestä versiosta päivittämisen jälkeen.
 • iPhonen Remote Banner Page URL -arvo asetetaan nyt oikein.
 • Mukautetut iPhone-kirjaston työkalupalkkikuvakkeet näkyvät nyt oikein iPhonessa.
 • Hotzonet voi nyt ottaa käyttöön v20-katseluohjelmille v21 Viewer Builderissa.
 • Kirjautumisen valintaikkuna ja muut kirjaston valintaikkunat näkyvät nyt suunnitellusti Android v21 -katseluohjelmissa.

Version v21 ohjelmavirheiden korjausten julkaisutiedot (kesäkuu 2012)

DPS-tuotanto

 • Vinoviivan (/) käyttäminen Verkkosisällön peittokuvan URL-osoitteessa ei enää aiheuta folion esikatselun epäonnistumista.
 • Korjattu virhe, jossa äänen ja videon viivearvoksi asetettiin virheellisesti 0, ellei Peittokuva-paneeli ollut auki.

iOS-katseluohjelmat

 • Vieritettävässä sisällössä olevien peittokuvien, jotka ovat muun vieritettävän sisällön sisällä, automaattinen toisto alkaa nyt oikeaan aikaan.
 • HTML-artikkelit pysähtyvät nyt oikeassa kohdassa Selaa-näkymässä.
 • Oikeutuksen web-bannerin koko muuttuu nyt oikeaksi, kun laitetta käännetään, eikä kokoa enää määritetä prosenttina.
 • Valkoista sivua ei enää tule näkyviin, kun käännetään vaihtoehtoiseen asetteluun PDF-artikkelissa.
 • Kaatumisen aiheuttava virhe tilauskuittien selvittämisessä iTunesista on korjattu.
 • Mukautetun Web-paikan yläpalkin otsikko on nyt keskitetty.
 • JavaScript onAppear / onDisappear -tapahtumia noudatetaan nyt, kun navigoidaan sivulle tai pois sivulta.
 • Ratkaistu ongelma, jossa folion tilana näkyy Numero ei ole käytettävissä, jos folio on merkitty Julkinen/vähittäismyynti-tilaan tai iTunes-tuotetunnus Poistomyynti-tilassa muuttuu Kyllä-arvosta Ei-arvoon ja takaisin Kyllä-arvoon.
 • Sovelluksen kaatuminen, kun siirrytään mukautetusta kaupasta kirjastoon, on ratkaistu.
 • Tilauksia noudatetaan oikein, jos tilauksen tuotetunnus on poistettu katseluohjelman päivitetyssä versiossa.

Android-katseluohjelmat

 • Kun napautettiin ensimmäisen kerran navto-hyperlinkkiä, joka ohjaa toisessa artikkelissa olevalle tietylle sivulle, linkki ohjasi sen sijaan artikkelin alkuun. Ongelma on ratkaistu.
 • Ratkaisu ongelma, jossa Kirjaudu-painike ei näy Entitlement-katseluohjelmissa, joissa ei ole valittuna Lähetä sovellustunnus ja versio Viewer Builderissa.
 • Valkoista suorakulmiota ei enää näy tilausruudun alla Kindle Firessa.

Folio Producer -työkalut

 • Analytics-yhteyteen ja kyselyvirheisiin liittyvät parannukset.
 • Folio Builder -paneelin suorituskykyyn liittyvät parannukset.
 • Foliot, jotka ovat acrobat.com-osoitteessa ja joissa ei ole artikkeleita, ovat ladattavissa ja ne aiheuttavat virheen.
 • Luodut artikkelit, joiden nimissä käytetään tiettyjä unicode-merkkejä, tuodaan nyt oikein.
 • Todennus ei onnistu -viestiä ei enää näytetä, kun Julkaisupyynnöt-näkymä on joutoajalla.
 • Kun oikean reunan sidonta on valittuna, vierityspalkki ja pienoiskuva toimivat nyt oikein.
 • Esikatselu käytössä näkyy nyt iPad-/iPhone-laitteissa sivulatauksen aikana.
 • iPad-katseluohjelma ei enää näytä pystynäkymää, kun asettelulle on valittu vaihtoehto Ei mitään.
 • Käyttäjät, jotka yrittivät esikatsella v19-artikkelin, jossa mainos on valittuna v20-paneelissa, eivät enää saa virheilmoitusta ensimmäisellä katselukerralla.
 • Folio Builder -paneelin etenemispalkki ei enää näytä tekstiä ladataan, kun tietoja poistetaan.
 • Julkaisun nimen käyttöliittymän ulkoasua on parannettu Folio Builder -paneelissa.
 • Tyhjän Folion esikatselu -paneelin ei pitäisi enää näkyä, kun valitaan Tiedosto > Esikatsele folio.
 • Julkaise folio -teksti ei enää toistu valintaikkunassa.
 • Sidecar.xml-tiedoston tuominen online-tilassa oleville folioille noudattaa nyt hideFromTOC-asetusta.
 • Viemisen ja julkaisemisen toiminnot eivät enää aiheuta virhettä, kun hallintapaneeli aikakatkeaa.

Viewer Builder

 • Vaaka- ja pystynäkymän esikatselut on lisätty Android-käyttöjärjestelmälle.
 • Valinnainen Remote Custom Dialog URL -kenttä ei ole enää pakollinen iPhonen tilaustietojen sivulla.
 • iPhonen tervetulonäyttö on nyt oikein käytettävissä vain Enterprise-tileille.
 • Kun lisäät mukautetun kaupan monifolioiseen katseluohjelmaan (ilman oikeutusta), mukautetun kaupan Kirjaudu-painike (vasemmassa yläkulmassa) ei tule enää näkyviin.
 • iOS-katseluohjelma sisältää nyt useiden ohjaimien HD-resurssit.

Sosiaalinen jakaminen / Verkkokatseluohjelma

 • Diaesityksiin, painikkeisiin, videoihin ja HTML-artikkeleihin liittyviä ongelmia on korjattu.

v20:n Hot Fix -korjaukset

 • (Viewer Builder) Kun käyttäjät tilasivat tai palauttivat ostoksia, tilauksen katseluohjelmasovellusten foliot eivät näkyneet saatavilla olevina ilman sovelluksen käynnistämistä uudelleen. Kun sovellus luodaan ja lähetetään uudelleen, ongelma korjaantuu.
 • (Viewer Builder) Voit nyt kirjautua sisään Android-katseluohjelmiin Keystorella.
 • (Folio Producer -työkalut) v20:ssä folion julkaiseminen tai päivittäminen ei enää tarkistanut suunnan yhtenäisyyttä. Jos esimerkiksi loit vahingossa kaksisuuntaisen folion, jossa on vain yksisuuntaisia artikkeleita, folio julkaistiin siten, että vaihtoehtoisessa asettelussa näkyi harmaita ruutuja. Tämän korjauksen myötä esitarkistus estää sekasuuntaisten folioiden julkaisemisen.
 • (Folio Producer -työkalut) Yksittäisen artikkelin päivittäminen aiheutti sen, että käyttäjät joutuivat lataamaan koko folion sen sijaan, että ladattaisiin vain muuttunut artikkeli, kun folio päivitettiin. Tähän ongelmaan on puututtu.
 • (Viewer) WoodWing-sovellusmuunnoksissa pystysuuntainen vierityspalkki on tällä hetkellä piilossa, kunnes se aktivoidaan.
 • (Viewer) Esikatselukuvan turmeltumisongelmat on korjattu.
 • (Sosiaalinen media) Folioissa, joissa on yli 195 artikkelia, voi nyt käyttää sosiaalista mediaa. Jos havaitset tämän ongelman, päivitä folio. Ongelman pitäisi ratketa.
 • (Viewer Builder) Hotzonet ovat nyt Enterprise-julkaisijoiden käytettävissä.
 • (Adobe Content Viewer) Ratkaistu acrobat.com-osoitteessa oleva ongelma, jonka takia foliot eivät näkyneet.
 • (Adobe Content Viewer) Jaetut ja julkaisemattomat asiakirjat näkyvät nyt oikein Adobe Content Viewer -ohjelmassa.
 • (Viewer Builder) Palautettiin mahdollisuus määrittää bannerin korkeus pikseleinä. Voit nyt määrittää bannerin korkeuden pikseleinä tai kokonaiskorkeuden prosenttina (enintään 37,5 %).
 • (iPad-katseluohjelma) Korjattu automaattisen käynnistyksen ongelma.
 • (iPad-katseluohjelma) Vähittäismyynnin folio iOS-tilausvalikoimassa on nyt oikeutettu oikein sovelluspäivityksen jälkeen, jos folion tila ennen päivitystä oli Ilmainen, mutta tilaksi vaihdettiin Vähittäismyynti.
 • (Tuotanto) Hyperlinkit kohteisiin tai sovellukseen Applen sovelluskaupassa toimivat nyt oikein v20:ssä.
 • (Folio Producer -työkalut) Folio Builder -paneelissa olevat artikkelit on linkitettävä uudelleen päivityksen jälkeen.
 • (Folio Producer -työkalut) Sidecar.xml-tiedostossa tuetaan nyt Piilota sisällysluettelosta -asetusta.
 • (Folio Producer -työkalut) InDesign-asiakirjojen avaaminen Folio Builder -paneelissa toimii nyt oikein.

Version v20 ohjelmavirheiden korjausten julkaisutiedot (toukokuu 2012)

iPad-katseluohjelma

 • Tuetut Edge-animaatiot näkyvät nyt kokonaan ilman viivettä katseluohjelmassa.
 • Kansi-, Sisällysluettelo- ja Ohje-navigointipalkin painikkeet toimivat nyt oikein, jos käyttäjät napsauttavat niitä kerran, pyyhkäisevät toiseen artikkeliin ja napsauttavat samaa painiketta uudelleen.
 • Kun käännetään usean sivun PDF-artikkelia pyyhkäisemisen jälkeen, käyttökokemus on nyt sulavampi, eikä musta ruutu vilahda enää näytössä.
 • Korjattu ongelma, jossa pyyhkäiseminen ylös ja alas aiheutti tekstin katoamisen pitkässä PDF-artikkelissa.
 • PDF-folioissa sisäiset videot näkyvät oikein, kun laite käännetään pystyasennosta vaaka-asentoon.
 • Pyyhkäisyeleet lataavan web-näkymän päällä pitävät näkyvissä nyt saman artikkelin sen sijaan, että siirryttäisiin uuteen artikkeliin.
 • HTML-artikkelin latausajat ovat lyhyemmät iPad-katseluohjelmassa.
 • Videon datatiedot eivät enää näy artikkeleista, joissa ei ole videoita.
 • Näkymä ei enää juutu sivujen välille PDF-artikkelissa, jos käyttäjä pyyhkäisee alaspäin nähdäkseen pienen osan edellisestä sivusta.
 • Korjattiin ongelma iPad 3:ssa, kun pyyhkäistiin ensimmäisen artikkelin ohi suuren resoluution HTML-artikkelissa selaustilassa.
 • Korjattiin folion kaatumisen aiheuttava virhe v19 Adobe Content Viewer v19:ssä. Virhe ilmeni, kun MSO oli määritetty näkymään kummassakin suunnassa, mutta se näkyi vain toisessa.
 • Web-sivun ajoittainen alkupiirto ei enää mene päällekkäin sovelluksen sisäisessä web-näkymässä.
 • Tietyt verkkosivustot eivät enää näy pirstaleisina, kun ne ladataan ensimmäisen kerran sovelluksen sisäisessä selaimessa.
 • Ilmaiset foliot eivät enää näy vähittäismyyntinä, kun iPad on asetettu toisesta iPad-laitteesta saatavaan palautuspisteeseen.

Android-/työpöytäkatseluohjelmat

 • Tasaisesti vieritettävät artikkelit vierittyvät nyt aina tasaisesti, jos niitä pyyhkäistään alas ja nopeasti ylös artikkelin alussa tai lopussa.
 • Navigointipalkki ei enää lukitu, kun nykyisen sivun pyyhintäohjelman pienoiskuvaa tarkastellaan eikä sivulta poistuta.
 • Laitteen takaisinpainikkeen napauttaminen koko näytön tilassa tai sovelluksen sisäisessä web-näkymässä toimii myös useita kertoja.
 • Kindle Fire: Näytön napauttaminen video-ohjaimien näyttämiseksi ei enää aiheuta videon siirtymistä.
 • Automaattisen toiston diaesitys näyttää ensimmäisen painikkeen tilan oikein, kun sivu tulee näkyviin.
 • Enää ei ole mahdollista päästä tilaan, jossa käyttäjä voi liikkua foliossa sisällysluettelon ollessa aktiivinen.
 • Navigointipalkin painikkeet eivät enää puutu, kun ohjelma käynnistetään uudelleen pakkosulkemisen jälkeen.
 • Kierretyn tekstin toiminta on nyt sama kuin pystysuuntaisessa tekstissä.
 • Nopeasti pyyhkäistäessä tiettyjä pyyhkäisyeleitä ei enää ohiteta.

Katseluohjelman tuotanto

 • iPad- ja Android-katseluohjelmissa noudatetaan diaesityksen pysäytystä viimeisessä asetuksessa samalla tavalla vanhoissa ja uusissa diaesityksissä Sprint 18:n jälkeen.
 • Vieritettävän kehyksen sisältöä ei enää skaalata väärin, jos pahvin päälle sijoitettu vieritettävä kehys on vieritettävän kehyksen sisällä sivulla.
 • InDesign-tiedosto, jossa on lisäosan edellisessä versiossa luotu sisäkkäinen peittokuva, ei enää aiheutakohteen virheellisestä sijainnista ilmoittavaa virhettä.
 • (vain Mac, CS5/5.5): Valintaruudut toimivat oikein, kun Overlay Creator -paneeliin on liitetty painikepaneeli.
 • Mac-käyttöjärjestelmään pakatut peittokuvakohteet on linkitetty automaattisesti, kun InDesign-asiakirja avataan Windows-koneessa.
 • Painikkeen Siirry sivulle-, Siirry ensimmäiselle sivulle- ja Siirry viimeiselle sivulle -toiminnot toimivat nyt oikein.

Folio Producer -työkalut

 • Ratkaistu ongelma, joka aiheutti todentamiseen liittyviä virheitä Distribution Servicessä verkkoasiakasohjelman käytön jälkeen.
 • Hallintapaneelin kaksi kapselia, jotka ilmoittavat ajoitetusta käyttökatkosta, eivät enää mene päällekkäin.
 • Artikkelin nimeäminen uudelleen tuonnin latausosan aikana ei enää aiheuta uuden nimen hylkäämistä.
 • Latauksen aktivointivirhe ei enää näy virheellisesti onnistuneen aktivoinnin yhteydessä.
 • Julkaistun folion poistamista ei enää estetä web-asiakasohjelman kautta tietyissä tilanteissa.
 • Push-ilmoitusvirheet eivät enää aiheuta folion päivitysten epäonnistumista.
 • Folion julkaiseminen ei enää jumiudu, jos foliossa ei ole artikkeleita.
 • Asettelun lisääminen nykyiseen artikkeliin Folio Builder -paneelissa ei enää automaattisesti luo vaihtoehtoista asettelua nykyisen asettelun korvaamisen sijasta.
 • Julkaistun folion päivitys epäonnistuu, kun uusia artikkeleita lisätään.
 • Tuntematon virhe ei enää ilmene, kun julkaisemisessa käytetään virheellistä todennustunnusta.
 • OverlayResources-kansiota ei enää jätetä pois foliotiedostosta, kun peittokuvissa on seuraavia merkkejä: > " * / | tai ?
 • Virheellisen merkin kirjoittaminen ei enää aiheuta toisen virheikkunan näkymistä ensimmäisen jälkeen tai tietojen poistamista.
 • Kannen esikatseluiden kuvien pakkausta on parannettu.
 • Parannettu tuki erikoismerkkejä, kuten < ja \, sisältävien artikkelien ja asiakirjojen luomiselle.
 • Virheilmoitusta ei enää näytetä Folio Builder -paneelissa, kun paneeli suljetaan artikkeleiden päivityksen ollessa käynnissä.
 • Korjattu ongelma, jossa useiden kuvien sijoittaminen näytölle ja Esikatselu-painikkeen napsauttaminen saattoi aiheuttaa kaatumisen.

v19:n Hot Fix -korjaukset

 • (Viewer) Applen ohjeiden mukaan yksilöllisen laitetunnisteen (UDID) käyttö on korvattu yleisellä yksilöllisellä tunnisteella (UUID) DPS-sovelluksissa. Lisätietoja tämän muutoksen mahdollisista vaikutuksista: http://download.macromedia.com/pub/developer/dps/UDID/UDID_Deprecation.pdf.
 • (Viewer Builder) Korjaus katseluohjelmasovelluksiin, jotka on luotu v19:n jälkeen, ja joissa tiedot raportoitiin mutta niitä ei näytetty Analytics-paneelissa. Tiedot näytetään nyt oikein.
 • (Viewer Builder) Kun luodaan katseluohjelmasovelluksia Androidille, etuliitettä air. ei enää lisätä automaattisesti sovellustunnukseen, kun katseluohjelmat päivitetään. Edellisissä katseluohjelmissa tuotannon applicationID:ssä ei ollut etuliitettä air, vaikka sovelluksen nimeen olisi liitetty air -etuliite.
 • Vieritettävässä kehyksessä, joka on tasaisesti vieritettävässä artikkelissa, olevan sisällön koko määritetään nyt oikein.
 • Kun folion teräväpiirtoversio (2 048 x 1 536) on ladattu kirjastoon, vakiotarkkuudella oleva versio näkyy joskus kirjastossa. Ongelma on ratkaistu. Vain sopiva versio näkyy iPad-kirjastossa.
 • Teräväpiirtosovelluskuvakkeita käytetään nyt iPad 3:ssa.
 • Adobe Content Viewer käyttää nyt teräväpiirtosovelluskuvakkeita ja odotusnäyttöjä.
 • Android-laitteissa foliota, joihin asiakkaat ovat oikeutettuja, ei enää hylätä, kun sovellus lähetetään taustalle.

Version v19 virheenkorjauksen julkaisutiedot (maaliskuu 2012)

Yleiset tuotannon virheenkorjaukset

 • Kun peittokuvia sisältäviä InDesign-tiedostoja lisätään artikkeliin, ne eivät enää ole tallentamattomassa tilassa.
 • Äänen tai videon toimintojen jatkamisen, kaikkien pysäyttämisen tai toistamisen vaihtoehdot navigointipisteessä eivät enää aiheuta virheellisen parametrin virhettä.
 • Diaesitykset, joiden tiloissa on Siirry tilaan -painikkeita, pakataan nyt oikein diaesityksinä. MSO:n ulkopuolella olevaa painiketta automaattista toistoa, pyyhkäisyä tai napauttamista varten ei enää tarvita.
 • Kaatumista ei enää tapahdu artikkelin luonnissa, jos jokaisella suunnalla on oma MSO:n nimi tai painike ja käytössä on sisäkkäinen peittokuva: video, ääni tai painike.
 • Tyhjää tai puuttuvaa diaa ei enää tule, jos MSO:n nimi täsmää asettelujen välillä, mutta tilojen määrä on eri.
 • Pääsivulla olevan painikkeen toimintaa on parannettu.
 • MSO:n sisällä olevat vieritettävät kehykset tai painikkeet eivät näy, jos lataat ADC:stä, jossa tilojen nimissä on tiettyjä merkkejä erotettuna kaksoispistemerkeillä tai mahdollisesti muilla merkeillä.
 • Overlay Creator -paneelin esikatselu Mac-käyttöjärjestelmässä ei enää aiheuta folion lataamisen epäonnistumisesta ilmoittavaa virhettä, jos käytössä on uusi painike tai muokattu toiminto.
 • Näkyviin tulee nyt varoitus, jos ohjaimen tiedostopolku on kelvollinen, mutta ohjaintiedostoja ei ole.
 • MSO:t on linkitetty virheellisesti pysty- ja vaakanäkymissä
 • Kaatumisiin on puututtu, kun kohdistetaan PDF-kuvamuotoon InDesign CS5.5:ssä.
 • Toista koko näytön tilassa -valintaruutu on nyt käytettävissä.
 • MSO:n sisäkkäinen video tai ääni lopettaa nyt toiston kiertämisen jälkeen, kun MSO:n tunnus on sama, mutta video- tai äänikohde on eri.
 • Diaesityksen nollaaminen kaksoisnapauttamalla ei enää tuota ristihäivytyksiä.

iOS-katseluohjelman tuotannon virheenkorjaukset

 • Vanhan diaesityksen napauttaminen, kun tap=off ja swipe=on, ottaa nyt käyttöön navigointipalkit.
 • Automaattinen toisto useiden MSO-kohteiden yhteydessä toimii nyt oikein.
 • Ennen toista diaa on viive, jos ristihäivytysarvo on käytössä.
 • Sisäkkäinen peittokuva: MSO:n sisältö ei enää katoa, kun tilan sisältönä on Panoroi vain peittokuva.
 • Diaesitykset toimivat nyt oikein, kun MSO:n tilaksi on asetettu Pysäytä viimeisen kuvan kohdalla.
 • Kiertäminen ei enää pysäytä diaesityksen toistoa.
 • Kun piilottaminen ennen toistoa on käytössä ja Toista käänteisessä järjestyksessä on käytössä, diaesitys toimii oikein, eikä se ala enää ensimmäisestä diasta ja toista dioja käänteisessä järjestyksessä.
 • Jos MSO:hon kohdistettu painike on vieritettävässä kehyksessä, mutta ei näy InDesignissa, se ei enää ole näkymätön katseluohjelmassa, kun painike vieritetään näkymään.
 • Katseluohjelman kaatumista tarkasteltaessa päivitettyä foliota ei enää tapahdu.
 • Siirry tilaan -painikkeet toimivat MSO:hon liitetyistä toistovälin ja ristihäivytyksen arvoista riippumatta.
 • Useita peräkkäisiä toimintoja sisältävät painikkeet suorittavat nyt kaikki toiminnot ennen seuraavaan napautukseen reagoimista.
 • Pysäytä-toiminto toimii nyt MSO:ssa.
 • Äänen pysäytystoiminto pysäyttää nyt vain kohdistetun äänileikkeen.
 • Korjattu kaatumisongelma, kun pyyhintäohjelmaa vedetään HTML-pinossa.
 • Pyyhkäisy vaihtaa nyt MSO:n tilaa vieritettävässä kehyksessä.
 • Tietyt web-sivustot (esim. http://www.interpv.net) näkyvät nyt sovelluksen sisäisessä web-näkymässä.
 • Mukautettu katseluohjelma ja ilmainen Adobe Content Viewer eivät enää kaadu, kun laitetta kierretään kaksisuuntaisissa folioissa, joissa on erotettuja PDF-artikkeleita.
 • Katseluohjelma ei enää kaadu, jos WiFi-yhteys katkeaa.

Työpöydän tuotannon ja Android-katseluohjelman virheenkorjaukset

 • Kuvapaneroinnit skaalataan nyt oikein zoomattaessa.
 • Korjattu virhe, jossa diaesitys näytti mustan ruudun kiertämisen jälkeen, jos se oli piilotettuna ja automaattinen toisto poissa käytöstä.
 • Esikatselu laitteessa (Windows) toimii nyt oikein, jos foliot sisältävät artikkeleiden nimiä, joissa on kaksitavuisia tai ASCII-ylämerkkejä.
 • Diaesitys toimii nyt oikein, jos sitä napautetaan ennen automaattista käynnistystä.
 • MSO:ssa olevan vieritettävän kehyksen napauttaminen napautuksen ollessa käytössä toistaa MSO:n sen sijaan, että HUD käynnistyy.
 • Kahden vaakasuuntaisen vieritettävän sisällön paneroinnin jälkeen vain saman erottelun peittokuvien panerointi aiheuttaa jumiutumisen erottelujen väliin
 • Sulje-painike toimii nyt koko näytön videossa, vaikka videon mitat vastaisivat asiakirjan kokoa.
 • MSO ei enää lopeta toistamista tai toista satunnaisessa järjestyksessä, jos avaat saman folion ilman, että suljet työpöydän esikatseluohjelman.
 • Painike toimii, vaikka peittokuva olisi MSO:n yläosassa.
 • Palautettujen ostojen latausyritys ei enää aiheuta virheellisestiostoksen vahvistuksen epäonnistumisesta ilmoittavaa virhettä.
 • Oikeutuksettomat numerot poistettiin kirjastosta, kun käyttäjä kirjautui ulos Androidin Adobe Content Viewer -sovelluksesta.

Viewer Builder -virheenkorjaukset

 • Lehtikioskin push-ilmoitus ei enää epäonnistu, kun katseluohjelma päivitetään.
 • Ilmaisen tilauksen Newsstand-katseluohjelman kaatumisongelma korjattu.
 • Pienen tilausruudun virhe korjattu.
 • Alaviivamerkit ( _ ) on nyt sallittu Integrator ID -kentässä.
 • DPS-hallintapaneelin virheenkorjaukset
 • Jos latausten aktivointipaketti epäonnistuu, näkyviin tulee entistä järkevämpi virheilmoitus.
 • Latausten aktivointisivun Lähetä-painikkeen virhe on korjattu, joten sitä voi napsauttaa vain kerran.
 • Folio Builder- / Folio Producer -virheenkorjaukset
 • Vieritettävät kehykset ja painikkeet näkyvät nyt oikein, kun ne ladataan osoitteen acrobat.com kautta ilman, että ongelma tarvitsee kiertää nimeämällä objektit uudelleen Tasot-paneelissa.
 • Kansikuvat pakataan tarpeen mukaan, kun folio julkaistaan. Suorituskyky paranee ja tiedostokoko pienenee.
 • Julkaise-valintaikkuna hyväksyy nyt tuotetunnukset, jos käytetään kelvollisia merkkejä (aakkosnumeerisia merkkejä, alaviivoja ja pisteitä).
 • Offline-tilassa olevat foliot näyttävät artikkelit oikein Folio Builder -paneelissa.
 • Etenemispalkki näkyy nyt kohdassa Tiedosto > Folion esikatselu.
 • Kun artikkeli linkitetään uudelleen, näkyviin tulee nyt virheilmoitus, jos polku on virheellinen.
 • Folio Builder -paneelin työkaluvihjeiden ja päivityksen toimintaa on parannettu.
 • Kun folioita suodatetaan Folio Builder -paneelissa, voit luoda piilotettuja folioita.
 • Sitomisen suunta on otettu käyttöön offline-tilassa oleville (paikallisille) folioille.
 • Artikkelin lataamisen ei pitäisi enää ilmaista, että tallennetut avoimen lähdekoodin asiakirjat on tallennettava uudelleen.
 • Aasialaisissa kieliversioissa käyttäjän nimi näkyy nyt oikein Jaa-valintaikkunassa.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?