Tervetuloa käyttämään uutta Document Cloud -toimintoa – Adobe Signin, Lähetä allekirjoitettavaksi -toiminnon ja PDF Toolsin uutta kotia

Lähetäallekirjoitettavaksi-työkalua tai Adobe Signia sopimusten lähettämiseen ja hallintaan käyttäneenä Adobe Acrobat- tai PDF Pack -asiakkaana olet todennäköisesti huomannut, että käyttökokemuksesi on päivitetty. Tämä uusi käyttökokemus on suunniteltu yhdistämään Adobe Document Cloudin dokumentteihin liittyviä tarpeitasi vastaavat hyödylliset ominaisuudet, kuten sähköiset allekirjoitukset, dokumenttien yhteistyössä tapahtuvaan tarkistukseen perustuva palvelu ja dokumenttien jakaminen seurantatoiminnolla.

Document Cloudin uudistettu käyttöliittymä tarjoaa keskitetyn verkkosijainnin kaikkien näiden dokumentteihin liittyvien toimintojen hallintaa varten. Tämän lisäksi sama käyttöliittymä ja käyttökokemukset ovat käytettävissä myös Adobe Acrobat DC:ssä ja Acrobat Reader Mobilessa, joten voit käyttää dokumentteja ja toimintoja missä tahansa näytössä.

 

Mikä on muuttunut Adobe Signissa?

Vaikka sinusta saattaa tuntua siltä, että sinulle tuttu Adobe Sign- tai Lähetä allekirjoitettavaksi -toiminto ei enää ole käytettävissä, haluamme vakuuttaa sinut, että nämä toiminnot, kuten sopimusten seuranta ja hallinta, ovat edelleen käytettävissä, mutta työkalujen sijainti on muuttunut.

Uuteen käyttökokemukseen perehdyttämiseksi olemme luoneet tämän oppaan, joka auttaa sinua siirtymään uuteen Document Cloud -ympäristöön.

Mitä Adobe Signin Koontinäyttö-sivulle on tapahtunut?

Adobe Document Cloudin käyttökokemus perustuu dokumenttien ja PDF-tiedostojen hallintatyökalujen ja -prosessien yhdistämiseen ja sähköisten allekirjoitustoimintojen siirtämiseen yhteen käyttöliittymään. Tämä tarkoittaa, että sähköisiä allekirjoituksia varten ei ole erillistä koontinäyttöä. Olemme sen sijaan sisällyttäneet samat sähköiset allekirjoitustyökalut ja tiedot Document Cloud -käyttöliittymään.

Seuraavassa on esitetty toiminnot, jotka olivat aikaisemmin käytettävissä Adobe Signin koontinäytössä, sekä niiden uudet sijainnit Adobe Document Cloudissa:

A. Lähetä kirjastosta

B. Odottaa minua

C. Viimeisimmät tapahtumat

D. Täytä ja allekirjoita

Adobe Signin koontinäyttö

A. Lähetä kirjastosta

Adobe Signiin malleina tallennetut dokumentit olivat aikaisemmin Lähetä allekirjoitettavaksi -toiminnon käytettävissä Hanki allekirjoitus -ruudun avattavassa Lähetä kirjastosta -valikosta.

Uudessa toiminnossa tallennettujen mallien alue on lähettämistä varten käytettävissä kahdessa eri sijainnissa.

 1. Valitse tallennettu malli Lähetä allekirjoitettavaksi -työkalusta.

  Valitse Document Cloud -aloitusnäkymän pika-aloituskuvakkeista Lähetä allekirjoitettavaksi -työkalu. Tämä käynnistää sinulle ennestään tutun Lähetä allekirjoitettavaksi -prosessin.

  Lähetä allekirjoitettavaksi -työkalu

  Jos haluat käyttää mallia, valitse Lisää tiedostot ja sitten Kirjastodokumentit, niin näet luettelon kaikista tallennetuista malleista. Jatka mallin valitsemisen jälkeen Lähetä allekirjoitettavaksi -prosessia entiseen tapaan.

  Tee valinta kirjastodokumenttien luettelosta
 2. Valitse tallennettu malli JAETTU allekirjoittamista varten -sivulta.

  Suodata sopimusten tai mallien mukaan
  1. Valitse Document Cloud -aloitusnäkymän vasemmasta paneelista Allekirjoitettavaksi.
  2. Napsauta Sign-sopimukset-kohdan vieressä olevaa nuolta.
  3. Valitse Sign-mallit.

  Sinulla on nyt luettelo tallennetuista malleista, jonka avulla voit helposti aloittaa uuden allekirjoitustyönkulun.

B. Odottaa minua

Kun sinulle lähetetään dokumentti, joka edellyttää sinulta toimia, esimerkiksi allekirjoittamista, se ei ilmesty edellisen koontinäytön Odottaa minua -ruutuun (koontinäytön kuvan B-osaan), vaan seuraaviin sijainteihin:

 1. Tehtäväkortit Olemme esitelleet Document Cloudissa Tehtäväkortit-nimisen uuden konseptin. Nämä kortit ilmestyvät Document Cloudin aloitusnäkymään ja osoittavat välittömästi kaikki toimiasi vaativat kohteet. Täällä voit helposti esikatsella dokumentin tai suorittaa haluamasi toiminnon loppuun.

  Tehtäväkortit
 2. Ilmoitusvalikko Toinen uusi konseptimme on ilmoitusvalikko. Tämä valikko sisältää toimintasyötteen kaikista dokumenteillesi ja kanssasi jaetuille dokumenteille suoritettavista toiminnoista. Kun sinua pyydetään allekirjoittamaan dokumentti, ilmoitusvalikkoon ilmestyy automaattisesti uusi merkintä.

  Ilmoitusvalikko
 3. JAETTU allekirjoittamista varten -sivu: Kaikkien allekirjoitettavien sopimusten luettelo on käytettävissä myös JAETTU-luettelon Allekirjoitettavaksi-osassa. Voit helposti suodattaa ja lajitella tätä luetteloa tilan mukaan, jolloin näet helposti, mitkä kanssasi jaetut dokumentit edellyttävät sinulta toimenpiteitä.

  Jaettu allekirjoittamista varten

C. Viimeisimmät tapahtumat

Allekirjoitettavaksi lähetettyjen dokumenttien tiedot, jotka näkyivät aikaisemmin koontinäyttösivun viimeisimpien tapahtumien ruudussa, ovat nyt käytettävissä seuraavissa sijainneissa:

 1. Ilmoitusvalikko: Kun sinulle sähköistä allekirjoittamista varten lähetetyille dokumenteille suoritetaan jokin toiminto, ilmoitusvalikko päivitetään, ja saat lisätietoja napsauttamalla haluamaasi kohdetta.

  Ilmoitusvalikko, jossa näkyy tietoja viimeisimmistä tapahtumista.
 2. Document Cloudin aloitusnäkymän viimeksi käytettyjen dokumenttien luettelo: Document Cloudin aloitusnäkymässä on viimeksi käytettyjen dokumenttien luettelo, joka sisältää muun muassa sähköistä allekirjoitusta varten muille lähettämäsi dokumentit. Jos haluat tarkastella tapahtumatehtävää, valitse kohde valitsemalla dokumentin nimen vieressä oleva ruutu, niin oikeaan sivupalkkiin ilmestyy valitun dokumentin kontekstitaulu. Voit tämän jälkeen tarkastella kaikkia kyseiseen dokumenttiin liittyviä tapahtumia napsauttamalla Toiminta-valikkoa.

  Viimeksi käytettyjen tiedostojen luettelo
 3. JAETTU allekirjoittamista varten -sivu: JAETTU allekirjoittamista varten -sivulla on luettelo kaikista dokumenteista, jotka olet jakanut muiden kanssa allekirjoittamista varten, kuten myös kanssasi jaetuista dokumenteista, jotka edellyttävät sinulta toimenpiteitä. JAETTU allekirjoittamista varten -sivulla voit valita kohteen ja napsauttaa näytön oikeassa sarakkeessa näkyvän sisältötaulun Toiminta-valikkoa, samalla tavalla kuin silloin, kun valitset kohteen aloitusnäkymän viimeksi käytettyjen tiedostojen luettelosta ja tarkastelet kontekstitaulua.

  Toiminta-paneeli

D. Täytä ja allekirjoita

Täytä ja allekirjoita on myös sellainen Adobe Signin osa, joka oli aikaisemmin käytettävissä koontinäytöstä. Uudessa Adobe Document Cloud -käyttökokemuksessa Täytä ja allekirjoita -toiminto on edelleen käytettävissä, mutta nyt se valitaan aloitusnäkymän yläosassa olevasta pika-aloitusvalikosta. Täällä sitä käytetään lähes entiseen tapaan, lomakkeen täyttämisen ja sähköisen allekirjoituksen valinnaisen lisäämisen jälkeistä pientä muutosta lukuun ottamatta.

Täytä ja allekirjoita -työkalu

Täytä ja allekirjoita -toiminnon aikaisemmassa versiossa annoit vastaanottajan sähköpostiosoitteen, niin Adobe Sign lähetti vastaanottajalle täytetyn ja allekirjoitetun, sertifioidun PDF-tiedoston. Uudessa versiossa Document Cloud antaa sertifioidun PDF-tiedoston linkin, jonka voit jakaa haluamiesi vastaanottajien kanssa.

Mitä Sopimusten hallinta -sivulle tapahtui?

Sopimusten hallinta on yksi Adobe Signin keskeisistä toiminnoista. Nyt kun toiminto on integroitu täysin Adobe Document Cloudiin, olemme yksinkertaistaneet tapaa, jolla allekirjoitettavaksi lähettämäsi tai allekirjoitustasi odottavat dokumentit näytetään.

Seuraavat toiminnot olivat aikaisemmin käytettävissä Adobe Signin hallintasivulla, mutta nyt ne ovat JAETTU allekirjoittamista varten -sivulla.

A. Sopimusten suodattaminen

B. Olemassa olevien sopimusten käsitteleminen

C. Sopimusten lisätietojen tarkasteleminen

Sopimusten hallinta -sivu

A. Sopimusten suodattaminen

Adobe Signin aikaisemman hallintasivun yläosassa olevan avattavan valikon avulla pystyit suodattamaan sopimuksia niiden tilan mukaan (Allekirjoitustani odottavat, Luonnos, Allekirjoitettavana, Allekirjoitettu, Valmis) ja hakemaan sopimuksia dokumentin nimen tai vastaanottajan nimen/sähköpostiosoitteen mukaan.

Allekirjoitettavaksi-sivulla on yksinkertaistettuja suodatusvaihtoehtoja, joiden avulla voit näyttää vain valitsemaasi suodatinta vastaavat sopimukset. Hakupalkki sisältää samat hakutoiminnot kuin mitkä olivat käytettävissä edellisellä hallintasivulla, ja voit hakea sopimuksia dokumentin nimen tai vastaanottajan (nimen tai sähköpostiosoitteen) mukaan.

Suodata tilan mukaan

Toinen muutos, jonka varmasti huomaat, on se, että kaikkia sopimuksia ei segmentoida riveihin sopimuksen tilan mukaan, vaan kaikista sopimuksista luodaan yksi luettelo, ja sarakkeissa annetaan erilaisia tietoja, kuten dokumentin nimi, viimeinen muokkauspäivä ja tila. Voit lajitella sopimusten luettelon napsauttamalla sarakeotsikoita.

B. Olemassa olevien sopimusten käsitteleminen

Voit edelleen valita yksittäisiä sopimuksia, jotka on lähetetty allekirjoitettaviksi, jos haluat

 • tarkastella sopimuksille suoritettuja toimintoja
 • asettaa muistutuksen vastaanottajille tai itsellesi
 • peruuttaa sopimuksen
 • lisätä henkilökohtaisen huomautuksen
 • ladata kirjausketjun.

Tämä tehdään napsauttamalla sopimusta Allekirjoitettavaksi-sivulla ja valitsemalla haluttu toiminto näytön oikealla puolella olevasta kontekstitaulusta.

Huomautus: kontekstitaulun sopimuksiin liittyvät toiminnot ovat käytettävissä myös silloin, kun sopimus valitaan aloitusnäkymän viimeksi käytettyjen dokumenttien luettelosta.

Olemassa olevien sopimusten käsitteleminen

C. Sopimusten lisätietojen tarkasteleminen

Edellisellä hallintasivulla vastaanottajan nimi näkyi yhdessä dokumentin nimen ja sen tilan kanssa. Uusi Document Cloud -kokemus sisältää edelleen nämä toiminnot, mutta sinun on ensin valittava sopimus Allekirjoitettavaksi-sivulta tai aloitusnäkymän viimeksi käytettyjen dokumenttien luettelosta ja tarkasteltava lisätietoja näytön oikealla puolella olevassa kontekstitaulussa.

Näytön yläosaan ilmestyy sopimuksen miniatyyri, ja vastaanottajien nimet on lueteltu osanottajaluettelossa. Voit myös laajentaa Toiminta-valikon, jos haluat tarkastella kaikkia sopimukseen liittyviä tapahtumatehtäviä.

Sopimusten lisätietojen tarkasteleminen

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö