Adobe Enterprise ja Teams: järjestelmänvalvojan opas
 1. Nimettyjen lisenssien määritys
  1. Tunnistetiedot
   1. Tunnistetietojen yleiskatsaus
   2. Tunnistetietojen määritys
   3. Käyttäjätietojen vaihtaminen
   4. Toimialueen omistajuuden tarkistus
  2. Kertakirjautuminen
   1. Tunnistetietojen määritys
   2. Käyttäjien todentaminen Microsoft Azurella
   3. Azure Syncin lisääminen yhdistettyyn hakemistoon
   4. Google-liitoksen käyttöönotto Adobella kertakirjautumista varten
   5. Microsoft AD FS:n määritys käytettäväksi yhdessä Adobe SSO:n kanssa
   6. Kertakirjautumiseen liittyvät yleiset kysymykset
 2. Asetukset
  1. Resurssiasetukset
  2. Todennusasetukset
  3. Yksityisyydestä ja suojauksesta vastaavat yhteyshenkilöt
  4. Konsolin asetukset
  5. Salauksen hallinta
  6. Erilliset salausavaimet | Yleisiä kysymyksiä
 3. Jaettujen laitelisenssien hallinta
  1. Jaettujen laitteiden lisensointi | Uudet ominaisuudet 
  2. Jaettujen laitteiden lisensointi | Käyttöönotto-opas
  3. Jaettujen laitteiden lisensointipakettien luonti
  4. Jaettujen laitelisenssien palauttaminen 
  5. Siirtyminen laitteiden lisensoinnista jaettujen laitteiden lisensointiin
  6. Jaettujen laitelisenssiprofiilien hallinta
  7. Jaettujen laitteiden lisensointi ‑työkalupaketti
  8. Jaettujen laitteiden lisensointiin liittyvät usein kysytyt kysymykset
 4. Käyttäjien hallinta
  1. Käyttäjien hallinta – yleiskatsaus
  2. Hallintaroolit
  3. Käyttäjien hallinta | Yksitellen   
  4. Käyttäjien hallinta | CSV-joukkolataus 
  5. Käyttäjäryhmien hallinta 
  6. Hakemiston käyttäjien hallinta 
  7. Kehittäjien hallinta 
  8. Synkronointityökalun asetusten määrittäminen
  9. Nykyisten käyttäjien siirto Adobe Admin Consoleen 
  10. Käyttäjähallinnan siirto Adobe Admin Consoleen
 5. Tuotteiden ja tuoteprofiilien hallinta
  1. Tuotteiden hallinta Admin Consolessa
  2. Yrityskäyttäjien tuoteprofiilien hallinta
  3. Itsepalvelukäytäntöjen hallinta
  4. Sovellusintegraatioiden hallinta
  5. Tuotteiden käyttöoikeuksien hallinta Admin Consolessa  
  6. Tuoteprofiilin palveluiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä 
  7. Yksi sovellus | Creative Cloud for enterprise
  8. Valinnaiset palvelut
 6. Sovellusten ja päivitysten käyttöönotto
  1. Yleiskatsaus
   1. Sovellusten ja päivitysten käyttöönotto ja toimitus
   2. Käyttöönoton suunnittelu
   3. Valmistautuminen käyttöönottoon
  2. Pakettien luonti
   1. Sovellusten pakkaus Admin Consolella
   2. Nimettyjen lisenssipakettien luonti 
   3. Adoben mallit paketteja varten
   4. Pakettien hallinta
   5. Laitelisenssien hallinta
   6. Sarjanumerolisensointi
  3. Pakettien mukauttaminen
   1. Creative Cloud ‑tietokonesovelluksen mukauttaminen 
   2. Laajennusten lisääminen pakettiin
  4. Pakettien hallinta ja käyttöönotto 
   1. Pakettien käyttöönotto
   2. Pakettien käyttöönotto SCCM:llä
   3. Pakettien käyttöönotto ARD:llä
   4. Tuotteiden asennus poikkeuskansioon
   5. Creative Cloud -sovellusten asennuksen poistaminen
   6. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Editionin käyttäminen
   7. Adobe Creative Cloudin lisensointitunnisteet
  5. Päivitysten hallinta
   1. Adoben yritys- ja työryhmäasiakkaiden muutoksenhallinta
   2. Päivityksien käyttöönotto
   3. AUSST:n yleiskatsaus
   4. Sisäisen päivityspalvelimen ottaminen käyttöön
   5. Sisäisen päivityspalvelimen ylläpito
   6. AUSST:n yleiset käyttötapaukset   
   7. Sisäisen päivityspalvelimen vianmääritys
   8. Adobe Remote Update Managerin käyttö
   9. Adobe Remote Update Managerin kanssa käytettävät kanavatunnukset
  6. Vianmääritys
   1. Kyselyn tekeminen asiakaslaitteisiin sen tarkistamiseksi, onko paketti otettu käyttöön
   2. Creative Cloud ‑sovellusten asennus- ja asennuksen poistovirheiden vianmääritys
   3. Creative Cloud ‑paketin Asennus epäonnistui ‑virheilmoitus
   4. RUM: virhe 2
  7. Pakettien luonti Creative Cloud Packagerilla (CC 2018 tai aikaisemmat sovellukset)
   1. Tietoja Creative Cloud Packagerista
   2. Creative Cloud Packagerin julkaisutiedot
   3. Sovellusten pakkaus
   4. Pakettien luonti Creative Cloud Packagerilla
   5. Nimettyjen lisenssipakettien luonti
   6. Laitelisenssejä sisältävien pakettien luonti
   7. Lisenssipaketin luonti
   8. Pakettien luonti sarjanumerolisensseillä
   9. Packagerin automatisointi
   10. Muiden kuin Creative Cloud ‑tuotteiden pakkaus
   11. Kokoonpanojen muokkaus ja tallennus
   12. Aluekohtaisten asetusten määritys järjestelmätasolla
 7. Tallennustilan hallinta
  1. Tallennustila
   1. Yrityksen tallennustilan hallinta
   2. Adoben tallennustilan hallinta 
   3. Yritysten ja työryhmien tallennustilan päivitys 1 Tt:uun
  2. Resurssien siirto
   1. Automaattinen resurssien siirto 
   2. Automaattisen resurssien siirron usein kysytyt kysymykset  
   3. Resurssien palauttaminen käyttäjältä
   4. Siirrettyjen resurssien hallinta
 8. Palvelujen hallinta
  1. Mukautetut kirjasimet
  2. Adobe Stock
   1. Adobe Stock ‑krediittipaketit työryhmille 
   2. Adobe Stock for enterprise 
   3. Adobe Stock for enterprisen käyttö 
   4. Adobe Stock ‑käyttöoikeuksien hyväksyntä
  3. Adobe Sign
   1. Adobe Sign for enterprisen tai Teamsin käyttöönotto
   2. Adobe Signin työryhmätoiminnon hallinnoija 
   3. Adobe Signin hallinta Admin Consolessa
  4. Creative Cloud for enterprise – maksuton jäsenyys
   1. Creative Cloud for enterprise – maksuton jäsenyys | Yleiskatsaus
   2. Creative Cloud for enterprise – maksuton jäsenyys | Käytön aloittaminen
 9. Adobe Asset Linkin käyttöönotto
  1. Adobe Asset Link
  2. Adobe Asset Linkin määritys
   1. Käyttäjäryhmän luonti Adobe Asset Linkiä varten  
   2. Adobe Experience Manager 6.x Assetsin määrittäminen Adobe Asset Linkiä varten
   3. Adobe Asset Linkin määrittäminen ja asentaminen
  3. Adobe Asset Linkin käyttäminen 
   1. Resurssien hallinta Adobe Asset Linkin avulla 
   2. Adobe Asset Linkin XD-versio
 10. Tilin hallinta
  1. Teams-tilin hallinta
  2. Sopimuksen omistajan vaihtaminen
  3. Laskujen hallinta 
  4. Maksutietojen päivittäminen
  5. Käyttöoikeuksien määrittäminen Teams-käyttäjälle
  6. Tuotteiden ja käyttöoikeuksien lisäys
  7. Teams-jäsenyys: uusinnat
  8. Enterprise in VIP: uusinnat ja vaatimustenmukaisuus
  9. Ostopyyntöjen vaatimustenmukaisuus
  10. Value Incentive Plan (VIP) ‑ohjelma Kiinassa
  11. VIP Selectin ohje
 11. Raportit ja lokit
  1. Määritysraportit
  2. Sisältölokit
 12. Creative Cloud for educationin käyttöönotto
  1. Creative Cloud for education | Käyttöönotto-opas
  2. Adobe Creative Cloudin ja Sparkin integrointi Canvas LMS:ään
  3. Adobe Creative Cloudin integrointi Blackboard Learniin
  4. SSO:n määrittäminen koulupiirien portaaleille ja oppimisen hallintajärjestelmille
  5. Kivuton usein kysytyt kysymykset
  6. Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen kelpoisuusvaatimukset
  7. Resurssien siirto
   1. Opiskelijoiden resurssien automaattinen siirto opetusalalla  
   2. Opiskelijaresurssien siirtäminen
 13. Ota yhteyttä Adoben asiakaspalveluun
  1. Ota yhteyttä Adoben asiakaspalveluun
  2. Työryhmät | Tuki- ja asiantuntijaistunnot
  3. Yritykset | Tuki- ja asiantuntijaistunnot
  4. Experience Cloud | Tuki- ja asiantuntijaistunnot