Yleistä

Tässä asiakirjassa esitellään parhaita käytäntöjä ja lisätietoja Creative Cloudin yritysversion käyttöönotosta oppilaitosympäristöissä. Kattava käyttöönottodokumentaatio löytyy Creative Cloud Packager -ohjelmiston päädokumentaatiosivulta. Creative Cloudin yritysversion käyttöönotto vaatii enemmän teknistä taitoa ja osaamista kuin aiemmat Creative Suite -tuotteet. Siksi Adobe suosittelee, että IT-henkilöstö suorittaa kaikki Creative Cloudin yritysversion asennukset.

Tarvittavat tiedot ja taidot

Adobe suosittelee seuraavia tietoja ja taitoja Creative Cloudin yritysversion onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi:

 • Yleistietoa ohjelmistojen asentamisesta ja järjestelmän asennustyökaluista (Windows: msiexec, Mac OS: Installer).
 • Tietoa korotettujen käyttäjäoikeuksien toteutuksista ja järjestelmänvalvojan oikeuksista, mukaan lukien Windowsin käyttäjätilien valvonnasta ja Mac OS:n sudo-komennon käytöstä.
 • Perehtyminen järjestelmän komentorivitulkkiin (Windows: Komentokehote, Mac OS: Pääte), järjestelmän komentoliittymän ymmärtäminen, komentorivikomentojen muotoilun ja asianmukaisten parametrien käytön ymmärtäminen sekä kyky navigoida komentoliittymällä järjestelmän kansiorakenteessa.
 • Tietoa hallitun käyttöönottojärjestelmän käytöstä, jos sellaista käytetään.
 • Seuraavien asiakirjojen lukeminen Packager-dokumentaatiossa:
 • Ymmärrys järjestelmän hakemistoissa navigoinnista sekä graafisella (Windows Explorer, Finder) että komentorivikäyttöliittymällä.

Tilanne 1: IT:n hallinnoima käyttöönotto

Tämä edellyttää Creative Cloudin yritysversion ottamista käyttöön hallitun käyttöönottoratkaisun avulla. Yleisiä ratkaisuja:

Windows: SCCM (System Center Configuration Manager, käyttöjärjestelmätoimittajan toimittama) tai kolmannen osapuolen ratkaisu

Mac OS: ARD (Apple Remote Desktop, käyttöjärjestelmätoimittajan toimittama) tai kolmannen osapuolen ratkaisu (yleisesti JAMF Casper Suite)

Tilanne 2: Käyttöönotto näköistiedostojen ja kloonauksen avulla

Tämä tarkoittaa Creative Cloudin yritysversion asentamista tietokoneeseen, jonka kovalevystä otetaan näköistiedosto kloonausratkaisulla. Kyseinen kloonattu näköistiedosto kopioidaan useaan samankaltaiseen koneeseen. Tätä menetelmää kutsutaan joskus ghostingiksi erään tämän työnkulun ratkaisun, Symantic Ghost Solution -ohjelmistopaketin, mukaan.

 1. Creative Cloudin yritysversion paketin valmisteleminen Katso Pakettien luominen tai muokkaaminen.
 2. Jos käyttäjien on tarkoitus hallinnoida päivityksiä itse, muuta Adobe Update Managerilla paketin päivitysasetukseksi Admin Users Update (Järjestelmänvalvojakäyttäjät päivittävät).
 3. Ota paketti käyttöön kohdekoneella. TÄRKEÄÄ: Älä käynnistä sovelluksia ennen kloonausprosessin päättymistä!

Poikkeukset on mahdollisesti otettava käyttöön erikseen. Lisätietoja alla Exceptions Deployer -työkalun osiossa.

 1. Kloonaa kohdekone testikoneeseen.
 2. Testaa kloonattu käyttöönotto. Jos ongelmia ei ilmene, jatka kloonatun näköistiedoston joukkokäyttöönottoon.

Tilanne 3: Itse hallinnoitu käyttöönotto

Asennustiedosto Windowsille
Suoritettava asennustiedosto Windowsille
Suoritettava tiedosto Macille
Mac OS:n suoritettava tiedosto (sama nimi kuin paketilla)

Tämä tarkoittaa Creative Cloud Packager -työkalulla luodun paketin jakelua loppukäyttäjille, jotka suorittavat asennuksen itse.

Huomautus: Creative Cloudin yritysversion asentaminen edellyttää teknistä IT-tietoutta. Tämän vuoksi Adobe suosittelee, että IT-henkilöstö asentaa tuotteen loppukäyttäjälle tai on ainakin saatavilla pakettia tarvitsevan loppukäyttäjän tueksi.

 1. Aseta Adobe Update Managerilla paketin päivitysasetukseksi Admin Users Update (Järjestelmänvalvojakäyttäjät päivittävät).
 2. Jos loppukäyttäjät asentavat paketin, luo asennusohjelmalle alias (setup.exe Windowsissa, Mac OS:ssä .pkg-tiedosto, jolla on sama nimi kuin paketilla) pakettikansioiden ylimmälle tasolle. Haluat ehkä nimetä tämän aliaksen kuvaavasti, esim. ”Asenna kaksoisnapsauttamalla”.
 3. Siirrä asennuspaketti luomisen jälkeen tallennusvälineeseen, jolta loppukäyttäjä käyttää pakettia. Täydellinen Creative Cloud -käyttöönottopaketti on liian suuri mahtuakseen DVD-levylle, mutta voit jakaa sen osiin. Voit myös käyttää verkkolevyjä tai USB-asemia.
 4. Jos tarpeellista, suorita Exceptions Deployer ”pre”-tilassa. Lisätietoja alla Exceptions Deployer -työkalun osiossa.
 5. Asenna pääasennuspaketti.
 6. Jos tarpeellista, suorita Exceptions Deployer ”post”-tilassa. Lisätietoja alla Exceptions Deployer -työkalun osiossa.
 7. Organisaation on seurattava keskitetysti sarjanumerollisia paketteja, jotka eivät käytä nimettyä käyttöönottomallia, sillä Adobella ei ole raportointivälinettä näille käyttöönotoille. Noudata organisaatiosi käytäntöä loppukäyttäjälle toimitettujen tuotteiden merkitsemiseen.

Exceptions Deployer

Asennusmenetelmien erojen vuoksi kaikkia Adobe-tuotteita ei voida ottaa käyttöön ensisijaisella käyttöönottopaketilla. Adobe tarjoaa Exceptions Deployer -työkalun avustamaan näiden tuotteiden asennuksessa. Exceptions Deployer on komentoriviapuohjelma ja sen onnistunut käyttö edellyttää tietämystä järjestelmän komentorivin käyttämisestä. Siksi Adobe suosittelee, että IT-henkilöstö suorittaa nämä vaiheet.

Exceptions Deployer -työkalun ”pre”-tila ja Acrobat-asennus (Windows)

Adobe Acrobat Professionalin sisältävät Windows-paketit edellyttävät Exceptions Deployerin suorittamista esiasennustilassa. Tätä vaihetta ei vaadita Mac-alustalla.

Vaihda ”en_US” -parametrin tilalle haluamasi kielen parametri. (Lisätietoja on Acrobat Enterprise Deployment Guiden (Acrobatin yritysversion käyttöönotto-opas) parametrit-osiossa.) Voit sijoittaa komennon komentojonotiedostoon.

 

Exceptions Deployer -työkalun ”post”-tila (Windows)

Kun olet asentanut ensisijaisen .msi-tiedoston  (Windows), suorita tarvittaessa Exceptions Deployer ”post”-asennustilassa viimeistelläksesi sellaisten tuotteiden asentamisen, joita ei voida paketoida pääpakettiin.

Voit sijoittaa komennon komentojonotiedostoon.

AIR-komponentit (Mac OS)

Exceptions Deployerin sijasta Mac OS:ssä on erilliset .pkg-tiedostot AIR-komponenteille, jotka edellyttävät erillistä asennusta, jos Creative Cloud Packager -asetuksissa ei valittu Disable AIR components (Ohita AIR-komponentit) -vaihtoehtoa.

Tuki

Jos tarvitset apua näiden ohjeiden kanssa tai jos sinulla on ongelmia käyttöönoton kanssa, avaa tukipyyntö Hallintakonsolin Support (Tuki) -välilehdellä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö