Ongelma

Flash Player 10.1 -version komentoriviargumentti, jolla suoritetaan hiljainen asennus tai asennuksen poisto, ei toimi.

Ratkaisu

Kun Flash Player 10.1 julkaistiin, komentorivin argumentteihin tuli muutoksia. Flash Player -ohjelman asennuksen täydelliseen poistamiseen ei tarvitse enää käyttää -clean/-force-argumenttia, kun käytetään erillistä asennuksen poisto-ohjelmaa. Jos asennuksen poistamiseen käytetään FlashUtil.exe-tiedostoa, täydelliseen asennuksen poistamiseen on edelleen käytettävä -force-argumenttia.

Huomautus: Alla luetellut argumentit koskevat ainoastaan EXE-asennusohjelmaa, eivät MSI-asennusohjelmaa.

Uusia komentorivin argumentteja ovat:

  • -install Suorita Flash Playerin hiljainen asennus.
  • -uninstall Suorita Flash Playerin hiljainen asennuksen poisto.
    • Huomautus: Näitä argumentteja voidaan käyttää erillisessä asennuksen poisto-ohjelmassa tai FlashUtil.exe -tiedoston kanssa \Macromed\Flash-hakemistossa.
  • -uninstall {activex | plugin}: Poista tietty soitin, joko ActiveX (Internet Explorer) tai laajennus (muu selain).
    • Huomautus: Tätä argumenttia voidaan käyttää erillisessä asennuksen poisto-ohjelmassa tai FlashUtil.exe -tiedoston kanssa \Macromed\Flash-hakemistossa.
    • Huomautus: Kun poistat tietyn ohjelman asennuksen, käytä tiettyä sovellustyyppiä ja hiljaista -uninstall-argumenttia. Muutoin asennuksen poisto ei toimi ja molempien ohjelmatyyppien asennus poistetaan.