Suorita Flash Player 11.3:n hiljainen asennus Mac OS -käyttöjärjestelmässä seuraavasti:

Huomautus: Seuraavassa on ainoa tuettu tapa Flash Playerin hiljaiseen asennukseen Mac OS -käyttöjärjestelmässä. Muita tapoja, esimerkiksi .pkg-tiedoston purkamista ja asentamista, ei tueta eikä suositella.

  1. Pura Adobe Flash Player -asennusohjelmapaketti (Install Adobe Flash Player.app) .DMG-tiedostosta.
  2. Avaa Pääte-ikkuna ja vaihda hakemistoa, johon .app-tiedosto on tallennettu.
    Jos esimerkiksi .app-tiedosto on tallennettu nykyisen käyttäjän työpöydälle, kirjoitacd ~/Desktop
  3. Suorita .app-tiedostoon sisältyvä asennusohjelma käyttämällä seuraavaa komentoa:
    sudo ./Install Adobe Flash Player.app/Contents/MacOS/Adobe Flash Player Install Manager -install
  4. Jatka asennusta kirjoittamalla salasana.
    Huomautus: Jotta asennus voi jatkua, käyttäjän tulee olla pääkäyttäjä (super user).