Lihotuksen painoväriasetusten säätäminen

Painovärin harmaan säätäminen

Voit säätää valitun lihotusohjelman käyttämiä painovärin neutraalin tiheyden arvoja, kun haluat määrittää lihotusten sijainnin täsmällisesti. Prosessivärien neutraalin tiheyden arvot perustuvat prosessiväriluetteloiden neutraalin tiheyden arvoihin, jotka vastaavat alan standardeja eri puolilla maailmaa. Kieliversiosta riippuu, minkä standardin ohjelma valitsee. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kanadan versioiden neutraalin tiheyden arvot vastaavat Specifications for Web Offset Publications (SWOP) -määrityksen tasaisen painovärin tiheysarvoja. Määrityksen julkaisija on Graphic Arts Technical Foundation of North America. Prosessivärien neutraalia tiheyttä on mahdollista säätää eri maiden standardien mukaisiksi.

Lihotusohjelma määrittää spottivärin neutraalin tiheyden vastaavasta CMYK-väristä. Useimpien spottivärien CMYK-vastineista johdetut neutraalin tiheyden arvot ovat riittävän tarkat hyväksyttävien lihotusten luomiseen. Jos käytät metallipainovärejä, lakkoja ja muita spottivärejä, joita on vaikea simuloida prosessiväreillä, neutraalin tiheyden arvoja on ehkä säädettävä, jotta ohjelma lihottaa ne oikein. Näppäilemällä uudet arvot voit varmistaa, että jos muste nähdään tummana tai vaaleana, myös ohjelma näkee sen samalla tavalla ja valitsee lihotukselle sopivan sijainnin automaattisesti.

Voit kysyä tietyn painovärin oikean neutraalin tiheyden arvon painotalosta. Painovärin neutraalin tiheyden voi tarkimmin määrittää mittaamalla densitometrillä painoväriluettelon. Lue V eli painovärin visuaalinen tiheys (älä käytä prosessivärisuotimia). Jos arvo poikkeaa oletusasetuksesta, kirjoita uusi arvo neutraalin tiheyden tekstiruutuun.

Huomautus:

Spottivärin neutraalin tiheyden muuttaminen vaikuttaa vain värin lihotukseen. Se ei muuta värin ulkoasua julkaisussa.

Noudata seuraavia ohjeita, kun säädät neutraalin tiheyden arvoja:

Metallivärit ja peittävät painovärit

Metallivärit ovat yleensä tummempia kuin vastaavat CMYK-värit, kun taas peittävät painovärit peittävät allaan olevat painovärit. Sekä metallivärien että peittävien spottivärien neutraalin tiheyden arvot on tavallisesti muutettava paljon oletusarvoja suuremmiksi, jotta värit eivät leviä.

Huomautus:

kun määrität painoväriksi Peittävä tai PeittäväOhita Painovärin hallinnan Teksti-valikossa, peittävä painoväri leviää muihin väreihin vain, jos toisen peittävän painovärin neutraalin tiheyden arvo on suurempi.

Pastellivärit

Pastellivärit ovat tavallisesti vastaavia prosessivärejä vaaleampia. Näiden painovärien neutraalin tiheyden arvot kannattaa ehkä muuttaa oletusarvoja pienemmiksi, jotta ne leviävät viereisiin tummempiin väreihin.

Muut spottivärit

Eräät spottivärit, kuten turkoosi ja neonoranssi, ovat huomattavasti tummempia tai vaaleampia kuin vastaavat CMYK-värit. Voit tutkia asiaa vertaamalla oikeiden spottivärien painettuja näytteitä vastaavien CMYK-värien painettuihin luetteloihin. Suurenna tai pienennä spottivärin neutraalin tiheyden arvoa tarvittaessa.

Erikoispainovärien lihotuksen mukauttaminen

Jotkin painovärit vaativat lihotuksen erityisasetuksia. Esimerkiksi lakan käyttäminen julkaisussa ei saa vaikuttaa lihottamiseen. Jos taas painat tietyille alueille täysin peittävää painoväriä, sen alla olevia alueita ei tarvitse lihottaa. Painoväriasetukset ovat näitä tilanteita varten. Oletusasetukset kannattaa tavallisesti hyväksyä, ellei tulostuspalvelu suosittele niiden muuttamista.

Huomautus:

Julkaisussa käytetyt erikoispainovärit ja lakat on ehkä luotu sekoittamalla kaksi spottiväriä tai sekoittamalla spottiväri prosessiväriin tai useisiin prosessiväreihin.

 1. Avaa Painovärin hallinta ja valitse erikoisasetuksia vaativa painoväri.
 2. Valitse tyypiksi jokin seuraavista vaihtoehdoista ja valitse sitten OK:

  Normaali

  Valitse tämä, jos käytät perinteisiä prosessivärejä tai tavanomaisia spottivärejä.

  Läpinäkyvä

  Valitse tämä, jos käytät vaaleita painovärejä ja haluat varmistaa, että niiden alla olevat alueet lihotetaan. Tämä asetus sopii lakoille ja koristeväreille.

  Läpinäkymätön

  Valitse tämä, jos kyseessä on raskas, läpinäkymätön painoväri ja haluat estää alla olevien värien lihotuksen ja sallia lihotuksen painovärialueen reunoilla. Tämä asetus sopii metallipainoväreille.

  PeittäväOhita

  Valitse tämä, jos kyseessä on raskas, läpinäkymätön painoväri ja haluat estää alla olevien värien lihotuksen sekä lihotuksen painovärialueen reunoilla. Käytä asetusta metalliväreille, lakoille ja muille painoväreille, joiden yhteisvaikutus muiden painovärien kanssa voi aiheuttaa ongelmia.

Lihotusjakson säätäminen

Lihotusjakso (myös nimitystä lihotusjärjestys käytetään) on järjestys, jossa painovärit painetaan, mutta se ei vastaa tulostuslaitteen värinerottelujärjestystä.

Lihotusjakso on erityisen tärkeä, kun tulostat useita läpinäkymättömiä värejä, kuten metallipainovärejä. Järjestysnumeroltaan pienet läpinäkymättömät painovärit levitetään järjestysnumeroltaan suurempien läpinäkymättömien painovärien alle. Tämä estää viimeksi käytetyn painovärin leviämisen ja tuottaa silti saumattomat lihotukset.

Huomautus:

Älä muuta painovärien oletusjärjestystä, ennen kuin olet keskustellut tulostuspalvelun kanssa.

 1. Avaa Painovärin hallinta. Käytössä oleva lihotusjakso näkyy painoväriluettelon Jakso-sarakkeessa.
 2. Valitse painoväri, kirjoita Lihotusjakso-kohtaan uusi arvo ja paina sitten sarkainta. Valitun painovärin järjestysnumero vaihtuu, ja muut järjestysnumerot muuttuvat sen mukaisesti.
 3. Toista edellinen vaihe haluamillesi painoväreille ja valitse sitten OK.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi