InDesignin vuoden 2017 versiot

Huomautus:

InDesign CC:n lokakuun 2017 versio (13.0) on nyt saatavilla. Tutustu uusien ominaisuuksien yhteenvetoon.

Projektien nopea aloitus

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (huhtikuu 2017)

Kun nyt luot dokumenttia InDesignissa, sinun ei tarvitse aloittaa tyhjästä dokumentista, sillä valittavissasi on monenlaisia malleja, mukaan lukien Adobe Stock ‑palvelusta ladattavia malleja. Mallit sisältävät resursseja, joiden pohjalta voit luoda omia projekteja. Kun avaat mallin InDesignissa, voit käsitellä sitä samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta InDesign-tiedostoa.

Mallien lisäksi voit käyttää dokumenttien luonnissa apuna InDesignin esimäärityksiä.

Lisätietoja on artikkelissa Dokumenttien luonti.

Uudenaikainen käyttäjäkokemus

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (huhtikuu 2017)

InDesignissa on nyt uusi, tasainen ja nykyaikainen käyttöliittymä, joka ei rasita silmiä. Työkaluilla ja paneeleilla on uusia kuvakkeita. Voit muuttaa käyttöliittymän värin valitsemalla jonkin neljästä käytettävissä olevasta vaihtoehdosta, jotka on suunniteltu optimaalista käyttöelämystä ajatellen. Ne ovat Tumma, Keskitumma, Keskivaalea ja Vaalea.

Lisätietoja on artikkelissa Perustietoja työtilasta.

Uudistettu
Käyttöliittymä ennen ja nyt, kirkkausasetuksena Vaalea

A. Edellinen käyttöliittymä B. Nykyinen käyttöliittymä (InDesign CC:n huhtikuun 2017 versio) 
Käytettävissä olevat väriteemat
Käytettävissä olevat väriteemat

Sarakkeiden yli ulottuvat alaviitteet

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (marraskuu 2016)

Kun käytät monisarakkeista tekstikehystä, voit nyt lisätä usean sarakkeen levyisen alaviitteen tiettyihin tekstikehyksiin tai kokonaisiin julkaisuihin. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Julkaisun alaviiteasetukset ‑kohdasta Ulota alaviitteet sarakkeiden yli ‑asetuksen. Valinnan mukaan tämä asetus ulottaa julkaisun kaikki alaviitteet sarakkeiden yli tai palaa alkuperäiseen toimintatapaan.

Asetus, jolla alaviitteet ulotetaan sarakkeiden yli, otetaan InDesign CC 2017:llä tehdyissä uusissa julkaisuissa oletusarvoisesti käyttöön. Asetus poistetaan kuitenkin sovelluksen aikaisemmilla versioilla tehdyissä julkaisuissa oletusarvoisesti käytöstä.

Lisätietoja on artikkelissa Alaviitteet.

OpenType-parannukset

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (marraskuu 2016)

Tässä InDesignin versiossa OpenType-ominaisuudet ovat nyt entistä helpommin löydettävissä. Kun valitset tekstin tai tekstikehyksen, voit napsauttaa merkkiä, jolloin valittuun tekstiin liittyvät OpenType-ominaisuudet tulevat tilannekohtaisesti näyttöön. Voit myös esikatsella, miltä tietty OpenType-ominaisuus näyttää. Jos valinnassa on erilaisia kirjasimia, näyttöön tulevat kaikkien kirjasimien OpenType-ominaisuudet.

Tekstikehysvalinnan pikavalikko

Ota OpenType-ominaisuudet käyttöön useissa merkeissä. Kun valitset tekstikehyksen tai tekstikehyksessä olevan tekstin, InDesign tunnistaa valittuun tekstiin sovellettavat OpenType-ominaisuudet ja antaa mahdollisuuden ottaa ne käyttöön.

Pikavalikko
Pikavalikko, jossa näkyy käytettävissä olevien OpenType-ominaisuuksien luettelo

Lisätietoja on artikkelissa Kirjasimien käyttö.

Järjestyslukujen ja ligatuurien tilannekohtainen tuki

Pikavalikon tuki, joka oli aikaisemmin käytettävissä vaihtoehtoisten merkkien ja murtolukujen tapauksessa, on nyt laajennettu (ehdollisiin ja normaaleihin) järjestyslukuihin ja ligatuureihin. Kun nyt valitset 1st, 2nd, 3rd jne., InDesign ehdottaa automaattisesti, että käytät järjestyslukujen päätettä. Järjestysluvut on tällä hetkellä rajoitettu englanninkielisiin järjestyslukuihin.

Jos valitset ”st” sanasta ”Start” ja merkeille on olemassa ehdollinen ligatuuri, InDesign ehdottaa, että käytät kyseistä ominaisuutta. Sama koskee normaaleja ligatuureja.

Järjestyslukujen ja ligatuurien tilannekohtainen tuki
Järjestyslukujen ja ligatuurien tilannekohtainen tuki

Lisätietoja on artikkeleissa Kirjasimien käyttö ja Merkkien muotoilu.

Tyylijoukot

OpenType-kirjasimiin sisältyy yleensä tyylijoukkoja. InDesign näyttää nämä joukot nimillä Joukko 1, Joukko 2 jne. Nimestä voi olla kuitenkin vaikea päätellä, minkä tyyppisestä tyylijoukosta on kyse. Tällä toiminnolla hyödynnetään tyylijoukkojen nimiä, jotka näytetään InDesignissa eri paikoissa aina, kun niihin viitataan.

Lisätietoja on artikkelissa Kirjasimien käyttö.

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (marraskuu 2016)

InDesignin aikaisemmissa versioissa dokumentti latautui hitaasti, jos siinä oli useita Hyperlinkit-paneeliin yhdistettyjä hyperlinkkejä. Tässä versiossa Hyperlinkit-paneeli latautuu entistä nopeammin ja toimii edellisiä versioita paljon tehokkaammin.

Viivan nuolenpään skaalaus

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (marraskuu 2016)

Tämä InDesignin versio tukee nuolenpään skaalausta. Voit nyt skaalata alku- ja loppunuolenpäät viivan paksuuteen katsomatta ja vaihtaa ne keskenään Viiva-paneelin säätimillä yhdellä napsautuksella.

Viivan nuolenpään skaalaus
Viivan nuolenpään skaalausasetukset

Lisätietoja on artikkelissa Viiva-asetusten käyttäminen.

Käyttöliittymän parannukset

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (marraskuu 2016)

Ohjauspaneelin mukautustoiminnon näkyvyys

Mukauta ohjauspaneeli -toiminto on nyt käytettävissä ohjauspaneelissa. Kun napsautat kyseistä toimintoa, työkalujen pienoisohjelmat laajennetaan oletusarvoisesti.

Mukauta Ohjauspaneeli
Mukauta Ohjauspaneeli

Paneeli-välilehden korkeuden asetus

Suuren välilehden korkeus voidaan nyt poistaa InDesignissa käytöstä. Löydät asetuksen valitsemalla Asetukset > Liittymä > Paneelit > Suuret välilehdet.

Suuren välilehden asetukset
Paneeli- ja Dokumentti-välilehden korkeuden asetus

Lisätietoja on artikkelissa Perustietoja työtilasta.

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (marraskuu 2016)

Adoben avussa tehtävien hakujen lisäksi voit nyt myös hakea Adobe Stock ‑resursseja InDesignissa. Valitse hakuruudun vieressä olevasta avattavasta luettelosta Adobe Stock, jos haluat hakea resursseja Adobe Stockista.

Adobe Stock
Hae Adobe Stockista