Ominaisuuksien yhteenveto | InDesign CC | Vuoden 2017 versiot

Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

InDesignin vuoden 2017 versiot

Huomautus:

InDesignin uusin versio on nyt saatavilla! Tutustu uusien ominaisuuksien yhteenvetoon.

Elokuun 2020 version (15.1.2) uudet ominaisuudet

InDesign CC:n maaliskuun 2018 versio (13.1 ja 13.2) tuo käyttöön seuraavat uudet ominaisuudet ja parannukset: 

Loppuviitteet

Voit nyt lisätä loppuviitteitä ja viitata pitkissä julkaisuissa oleviin kommentteihin nopeasti. Voit lisätä loppuviitteitä joko julkaisuun tai juttuun, ja julkaisuun luodaan yksi loppuviitteen kehys. Voit myös määrittää loppuviitteiden numeroinnin, muotoilun ja asettelun. Numerointia säädetään automaattisesti tekstin loppuviitteiden uudelleenjärjestelyjen mukaan.

Voit nyt tuoda myös loppuviitteitä sisältävän Word-asiakirjan tuontivaihtoehdon avulla. Kaikki loppuviitteet tuodaan ja lisätään uuteen tekstikehykseen.

Lisätietoja on artikkelissa Loppuviitteet.

Kappaleen reuna

Kappaleen reuna ‑toiminnon avulla voit luoda reunan yhden tai useamman kappaleen ympärille. Voit mukauttaa kulmien mallit korostaaksesi kappaleen kauniilla tehosteilla.

Lisätietoja on artikkelissa Kappaleiden muotoileminen.

Objektin korkeus- ja leveystyylit

Voit määrittää objektin koon ja paikan julkaisun sivuilla ja muuttaa näitä asetuksia Objektityylit-toiminnolla. Objektityylit-toiminnolla voit myös helposti muuttaa leveyttä ja korkeutta sekä muuttaa useiden objektien paikkaa julkaisussa.

Objektityyli-valintaikkunassa on nyt asetus, jolla voit valita ja määrittää objektille haluamasi paikan (X-ja Y-koordinaattien) ja koon (korkeuden ja leveyden) arvot.

Tämä asetus on nyt käytettävissä Objektin tyyliasetukset ‑valintaikkunassa nimellä Koko- ja sijaintiasetukset.

Objektin korkeus- ja leveystyylit

Koko

Koolle on valittavissa kolme vaihtoehtoa:

 • Vain leveys
 • Vain korkeus
 • Korkeus ja leveys

Voit muokata korkeutta ja leveyttä näistä vaihtoehdoista tehdyn valinnan mukaan.

Jos valitset esimerkiksi Vain leveys ‑vaihtoehdon, voit muokata vain leveyttä. Korkeuden muokkausvaihtoehto ei tällöin ole käytettävissä.

Sijainti

Sijainnille on valittavissa myös kolme vaihtoehtoa:

 • Vain X
 • Vain Y
 • X ja Y

Voit muokata X- ja Y-arvoja näistä vaihtoehdoista tehdyn valinnan mukaan.

Jos valitset esimerkiksi Vain X ‑vaihtoehdon, voit muokata vain X-arvoa. Y-arvon muokkausvaihtoehto ei tällöin ole käytettävissä.

Pipettityökalun avulla voit ottaa objektin koon ja sijainnin käyttöön myös toisessa objektissa. Kaksoisnapsauta pipettityökalua ja valitse Muunnosasetukset (poistettu oletusarvoisesti käytöstä). Jos nyt napsautat mitä tahansa objektia, pipettityökalu hakee myös objektin koon ja sijainnin, jotka voidaan sitten ottaa käyttöön missä tahansa toisessa objektissa.

Muunnosasetukset

Dudenin integrointi (vain saksa)

Duden on luotettava saksalainen sanakirjojen tuottaja, joka on nyt integroitu suoraan InDesigniin. Sen avulla voit nyt parantaa saksankielisen tavutuksen ja oikeinkirjoituksen tarkkuutta.

Lisätietoja on artikkelissa Dudenin sanakirja.

Tekstiresurssien lisääminen ja jakaminen Creative Cloud ‑kirjastojen avulla

Voit nyt lisätä tekstiobjekteja InDesign-julkaisuista Creative Cloud ‑kirjastoihin ja sitten jakaa ne muiden käyttäjien kanssa ja sovellusten kesken. Kirjastossa olevien tekstiresurssien merkki-/kappaletyylit ja alkuperäiset määritteet pysyvät ennallaan. Voit käyttää kirjastoissa olevat tekstiresurssit InDesign- tai Illustrator-julkaisuissa uudelleen. Jos tekstiobjektiin on kuitenkin lisätty tehosteita ja ulkoasuja, sinun on lisättävä se kirjastoon graafisena resurssina, jotta ne säilyvät.

Lisätietoja on artikkelissa Creative Cloud ‑kirjastot InDesignissa.

Kirjasimiin liittyvät toiminnot

Etsiessäsi kirjasimia voit rajata tuloksia suodattamalla kirjasimia luokittelun (esim. pääteviivallinen, pääteviivaton tai käsin kirjoitettu) perusteella.

Voit etsiä kirjasimia myös visuaalisen samankaltaisuuden perusteella. Etsimääsi kirjasinta visuaalisesti lähinnä muistuttavat kirjasimet ilmestyvät hakutulosten alkuun. Kirjasinvalikon tilarivillä on tietoja käytetyistä suotimista.

Lisätietoja on artikkelissa Kirjasimien järjestäminen ja suodattaminen.

PDF-tiedostojen helppokäyttötoimintoihin liittyvät parannukset

Tässä InDesign CC:n versiossa PDF-tiedostojen viennin helppokäyttötoimintoihin on tehty useita parannuksia. PDF-vienneissä on otettu käyttöön seurantanimiöinnin tuki.

Alt-Txt:

InDesignin alkuperäisiä objekteja ja grafiikoita ei aikaisemmin voitu merkitä kuvina. Nyt grafiikkoihin lisätty vaihtoehtoinen teksti viedään nimiöityyn PDF-tiedostoon, ja näytönlukija lukee grafiikkojen vastaavan vaihtoehtoisen tekstin.

Ryhmätason nimiöinti:

InDesign tukee nyt ryhmätason nimiöitä, kun ryhmälle luodaan vaihtoehtoinen teksti. Voit nyt lisätä InDesignin ryhmitetylle entiteetille vaihtoehtoisen tekstin, joka merkitään viedyssä PDF-tiedostossa kuvaksi.

Alaviitteiden tuki:

Nimiöidyissä PDF-tiedostoissa tuetaan nyt asianmukaista alaviitteiden nimiöintiä.

Ankkuroitujen tekstikehysten ja ankkuroitujen ryhmien nimiöinti:

Lisätty ankkuroitujen objektien nimiöinnin tuki, joka ei aikaisemmin ollut käytettävissä. Voit nyt lisätä nimiöitä viedyn PDF-tiedoston ankkuroituihin tekstikehyksiin ja ankkuroituihin ryhmiin.

Sivupohjien nimiöinti

Sivupohjassa olevia sivuobjekteja ei nimiöidä viedyssä PDF-tiedostossa, ja Acrobatin sisältöpaneelissa on Artifact-nimiö. Jos sivupohjan kohteet nimiöidään, sivukohteiden nimiöt näytetään viedyssä PDF-tiedostossa.

Hakemiston nimiöinti:

Aikaisemmin pystyit luomaan hakemiston, mutta hakemiston nimiötä ei viety PDF-tiedostoon. Nyt tämä on mahdollista, ja hakemiston nimiö, joka aikaisemmin määritettiin roolina kappaleeseen, määritetään nyt vain hakemistoon.

Luettelonimiön kieli:

Aikaisemmin luettelonimiön kieleksi asetettiin viedyssä PDF-tiedostossa oletusarvoisesti englanti. Nyt nimiöityyn PDF-tiedostoon viedään käyttäjän määrittämä oikea luettelon kieli.

Luettelon nimiöinti:

Aikaisemmin sisäkkäinen luettelonimiörakenne sisältyi ensisijaisen luettelon LBodyyn, joka luettiin väärin. Nyt käytetään oikeaa sisäkkäisten luettelonimiöiden rakennetta.

Otsikoiden nimiöinti:

InDesign tukee nyt reaaliaikaisiin otsikkoihin perustuvaa nimiöintiä. Kuva, joka on nimiöity reaaliaikaisella otsikolla, saa otsikkonimiön, joka on kuvanimiön alielementti.

Sisällysluettelo:

Sisällysluettelon nimiöintirakenteen tuki on otettu käyttöön, aikaisemmin sisällysluettelo määritettiin kappalenimiöön. Nyt hyperlinkkejä sisältävä sisällysluettelo on myös nimiöitävä.

HTML-viennin parannukset

HTML-viennin valintaikkunassa on nyt asetus, jolla InDesignia pyydetään, että luokkia ei lisätä HTML-tiedostoon. Tällöin nimiön luokka- ja tunnus-määritteet poistetaan HTML-tiedoston viennin aikana. Myös HTML-tiedostossa olevat redundantit div-nimiöt poistetaan HTML-tiedoston selkeyden parantamiseksi ja sisällön tarpeettoman ryhmittelyn poistamiseksi.

Lisätietoja on artikkelissa Sisällön vieminen HTML-muotoon.

MENA-versioiden Uusi julkaisu ‑valintaikkuna

Nyt kun luot julkaisua InDesignin MENA (Middle East and North Africa) ‑versiolla, sinun ei tarvitse aloittaa tyhjällä julkaisulla, vaan voit valita jonkin monista malleista, jotka olivat aikaisemmin käytettävissä vain länsimaisessa ominaisuusjoukossa. Niihin kuuluvat muun muassa arabia, heprea ja ranska (Marokko).

Pääset uuteen valintaikkunaan jollakin seuraavista tavoista:

 • Valitse Tiedosto > Uusi.
 • Käytä seuraavaa pikanäppäintä:
  • (Mac) komento+N
  • (Windows) Ctrl+N

Muut parannukset (lokakuun 2017 versio)

 • InDesign mahdollistaa nyt liukuvärimallien lisäämisen tai siirtämisen väriryhmään. Voit luoda liukuvärimallin suoraan väriryhmään tai vetää olemassa olevan mallin väriryhmään.

 • Pakotettu rivinvaihto voidaan nyt poistaa sisällysluetteloa luotaessa.

  Poista pakotettu rivinvaihto

Projektien nopea aloitus

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (huhtikuu 2017)

Kun nyt luot dokumenttia InDesignissa, sinun ei tarvitse aloittaa tyhjästä dokumentista, sillä valittavissasi on monenlaisia malleja, mukaan lukien Adobe Stock ‑palvelusta ladattavia malleja. Mallit sisältävät resursseja, joiden pohjalta voit luoda omia projekteja. Kun avaat mallin InDesignissa, voit käsitellä sitä samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta InDesign-tiedostoa.

Mallien lisäksi voit käyttää dokumenttien luonnissa apuna InDesignin esimäärityksiä.

Lisätietoja on artikkelissa Dokumenttien luonti.

Uudenaikainen käyttäjäkokemus

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (huhtikuu 2017)

InDesignissa on nyt uusi, tasainen ja nykyaikainen käyttöliittymä, joka ei rasita silmiä. Työkaluilla ja paneeleilla on uusia kuvakkeita. Voit muuttaa käyttöliittymän värin valitsemalla jonkin neljästä käytettävissä olevasta vaihtoehdosta, jotka on suunniteltu optimaalista käyttöelämystä ajatellen. Ne ovat Tumma, Keskitumma, Keskivaalea ja Vaalea.

Lisätietoja on artikkelissa Perustietoja työtilasta.

Käyttöliittymä ennen ja nyt, kirkkausasetuksena Vaalea

A. Edellinen käyttöliittymä B. Nykyinen käyttöliittymä (InDesign CC:n huhtikuun 2017 versio) 

Käytettävissä olevat väriteemat

Sarakkeiden yli ulottuvat alaviitteet

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (marraskuu 2016)

Kun käytät monisarakkeista tekstikehystä, voit nyt lisätä usean sarakkeen levyisen alaviitteen tiettyihin tekstikehyksiin tai kokonaisiin julkaisuihin. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla Julkaisun alaviiteasetukset ‑kohdasta Ulota alaviitteet sarakkeiden yli ‑asetuksen. Valinnan mukaan tämä asetus ulottaa julkaisun kaikki alaviitteet sarakkeiden yli tai palaa alkuperäiseen toimintatapaan.

Asetus, jolla alaviitteet ulotetaan sarakkeiden yli, otetaan InDesign CC 2017:llä tehdyissä uusissa julkaisuissa oletusarvoisesti käyttöön. Asetus poistetaan kuitenkin sovelluksen aikaisemmilla versioilla tehdyissä julkaisuissa oletusarvoisesti käytöstä.

Lisätietoja on artikkelissa Alaviitteet.

OpenType-parannukset

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (marraskuu 2016)

Tässä InDesignin versiossa OpenType-ominaisuudet ovat nyt entistä helpommin löydettävissä. Kun valitset tekstin tai tekstikehyksen, voit napsauttaa merkkiä, jolloin valittuun tekstiin liittyvät OpenType-ominaisuudet tulevat tilannekohtaisesti näyttöön. Voit myös esikatsella, miltä tietty OpenType-ominaisuus näyttää. Jos valinnassa on erilaisia kirjasimia, näyttöön tulevat kaikkien kirjasimien OpenType-ominaisuudet.

Tekstikehysvalinnan pikavalikko

Ota OpenType-ominaisuudet käyttöön useissa merkeissä. Kun valitset tekstikehyksen tai tekstikehyksessä olevan tekstin, InDesign tunnistaa valittuun tekstiin sovellettavat OpenType-ominaisuudet ja antaa mahdollisuuden ottaa ne käyttöön.

Pikavalikko, jossa näkyy käytettävissä olevien OpenType-ominaisuuksien luettelo

Lisätietoja on artikkelissa Kirjasimien käyttö.

Järjestyslukujen ja ligatuurien tilannekohtainen tuki

Pikavalikon tuki, joka oli aikaisemmin käytettävissä vaihtoehtoisten merkkien ja murtolukujen tapauksessa, on nyt laajennettu (ehdollisiin ja normaaleihin) järjestyslukuihin ja ligatuureihin. Kun nyt valitset 1st, 2nd, 3rd jne., InDesign ehdottaa automaattisesti, että käytät järjestyslukujen päätettä. Järjestysluvut on tällä hetkellä rajoitettu englanninkielisiin järjestyslukuihin.

Jos valitset ”st” sanasta ”Start” ja merkeille on olemassa ehdollinen ligatuuri, InDesign ehdottaa, että käytät kyseistä ominaisuutta. Sama koskee normaaleja ligatuureja.

Järjestyslukujen ja ligatuurien tilannekohtainen tuki

Lisätietoja on artikkeleissa Kirjasimien käyttö ja Merkkien muotoilu.

Tyylijoukot

OpenType-kirjasimiin sisältyy yleensä tyylijoukkoja. InDesign näyttää nämä joukot nimillä Joukko 1, Joukko 2 jne. Nimestä voi olla kuitenkin vaikea päätellä, minkä tyyppisestä tyylijoukosta on kyse. Tällä toiminnolla hyödynnetään tyylijoukkojen nimiä, jotka näytetään InDesignissa eri paikoissa aina, kun niihin viitataan.

Lisätietoja on artikkelissa Kirjasimien käyttö.

Hyperlinkit-paneelin suorituskyky

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (marraskuu 2016)

InDesignin aikaisemmissa versioissa dokumentti latautui hitaasti, jos siinä oli useita Hyperlinkit-paneeliin yhdistettyjä hyperlinkkejä. Tässä versiossa Hyperlinkit-paneeli latautuu entistä nopeammin ja toimii edellisiä versioita paljon tehokkaammin.

Viivan nuolenpään skaalaus

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (marraskuu 2016)

Tämä InDesignin versio tukee nuolenpään skaalausta. Voit nyt skaalata alku- ja loppunuolenpäät viivan paksuuteen katsomatta ja vaihtaa ne keskenään Viiva-paneelin säätimillä yhdellä napsautuksella.

Viivan nuolenpään skaalausasetukset

Lisätietoja on artikkelissa Viiva-asetusten käyttäminen.

Käyttöliittymän parannukset

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (marraskuu 2016)

Ohjauspaneelin mukautustoiminnon näkyvyys

Mukauta ohjauspaneeli -toiminto on nyt käytettävissä ohjauspaneelissa. Kun napsautat kyseistä toimintoa, työkalujen pienoisohjelmat laajennetaan oletusarvoisesti.

Mukauta Ohjauspaneeli

Paneeli-välilehden korkeuden asetus

Suuren välilehden korkeus voidaan nyt poistaa InDesignissa käytöstä. Löydät asetuksen valitsemalla Asetukset > Liittymä > Paneelit > Suuret välilehdet.

Paneeli- ja Dokumentti-välilehden korkeuden asetus

Lisätietoja on artikkelissa Perustietoja työtilasta.

Adobe Stock -resurssien sovelluksen sisäinen haku

InDesign CC:n uudet ominaisuudet (marraskuu 2016)

Adoben avussa tehtävien hakujen lisäksi voit nyt myös hakea Adobe Stock ‑resursseja InDesignissa. Valitse hakuruudun vieressä olevasta avattavasta luettelosta Adobe Stock, jos haluat hakea resursseja Adobe Stockista.

Hae Adobe Stockista

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi