CS5.5:n uudet ominaisuudet

Tutustu uusimpiin InDesign-opastusvideoihin InDesign-opastusvideot-sivulla.

EPUB-julkaisut

Artikkelit

Artikkelit tarjoavat helpon tavan luoda sivukohteiden välisiä suhteita. Näitä suhteita käytetään EPUB- ja HTML-muotoon tai helppokäyttöisiin PDF-tiedostoihin vietävän sisällön ja sisällön järjestyksen määrittämiseen.

Artikkelit-paneeli ja avattava asetusvalikko

Lisätietoja saat katsomalla Artikkelit (CS5.5)

Linkitetyt jutut

Adobe InDesign CS5.5:n linkitettyjen juttujen avulla voit kätevästi hallita samassa dokumentissa olevan saman jutun tai tekstisisällön eri versioita.

Katso Linkitetty sisältö.

Objektin vientiasetukset

Objektin vientiasetusten avulla määritetään vientiparametrit eri muodoissa tapahtuvaa vientiä varten, esimerkiksi EPUB- ja HTML-muotoa tai helppokäyttöisiä PDF-tiedostoja käytettäessä. Objektin vientiasetuksia sovelletaan tekstikehyksiin, grafiikkakehyksiin ja ryhmiin. Objektin vientiasetukset määritetään yksittäisten objektien tai ryhmien mukaan ja ne voivat ohittaa yleiset vientiasetukset. Valitse Objekti > Objektin vientiasetukset.

Objektin vientiasetukset -valintaikkuna

Lisätietoja saat katsomalla Objektin vientiasetukset (CS5.5)

Tyylien osoittaminen vientinimiöihin

Kappale- ja merkkityyleillä on uusi alitoiminto: vientinimiöinti. Vientinimiöinnin avulla voit määrittää, miten InDesign-tyylien avulla luotu teksti on merkittävä HTML/EPUB-muodossa tai nimiöidyssä PDF-tulosteessa.

Kappaletyylit-valintaikkuna ja Vientinimiöinti-asetukset

Integrointi Adobe Digital Publishing Suiteen

Tablet-laitteille luotuja värikkäitä ja vuorovaikutteisia julkaisuja varten InDesign sisältää Folio Builder- ja Overlay Creator -paneelit. Näiden paneelien avulla voit luoda digitaalisia julkaisuja, joita kutsutaan folioiksi.

InDesign- ja Digital Publishing Suite -työnkulku

Ratkaisu on esitelty kohdassa Digital Publishing Suiten yleiskatsaus. Lisätietoa digitaalisten julkaisujen tekemisestä mobiililaitteille on osoitteessa www.adobe.com/go/learn_dps_help_fi.

Paranneltu EPUB- ja HTML-vienti

InDesign CS5.5 sisältää uudelleensuunnitellun EPUB- ja HTML-vientiratkaisun, jossa on useita EPUB-vientityönkulkuun liittyviä parannuksia.

Katso Sisällön vieminen EPUB-muotoon ja Sisällön vieminen HTML-muotoon.

Jotkin toiminnoista on lueteltu alla:

 • Yleiset vientiasetukset: Määritä kirjan reunukset, määritä lukemisjärjestys artikkelijärjestyksen perusteella.

 • Kuvien vientiasetukset: Määritä kuvatarkkuuden PPI-asetukset, koko ja PNG-kuvien lisätuki. Tämän lisäksi voit määrittää kuvan tasausasetukset sekä kuvia edeltävän ja niitä seuraavan välin, kuten myös lisätä sivunvaihtoja.

 • Sisällön vientiasetukset: Jaottele dokumentti kappaletyylien mukaan, käytä paranneltuja alaviitteitä ja poista pakotetut rivinvaihdot.

EPUB-vientiasetukset

 • Audio- ja videonimiöt HTML:ssä: Lisätyt audio- ja h.264-videotiedostot merkitään HTML5 <audio>- ja <video>-nimiöillä. Yhä useammat laitteisto- ja ohjelmistoratkaisujen toimittajat tukevat HTML5-audio- ja videonimiöitä.

 • J-kielen ominaisuudet: Pystysuuntaisen tekstin ja Ruby-merkkien tuki.

 • Aliluetteloiden lisätuki: InDesignin automaattisen luettelomerkkitoiminnon ja automaattisen numerointitoiminnon avulla muotoillut aliluettelot esitetään järjestettyinä ja järjestämättöminä sisäkkäisinä luetteloina.

 • Taulukoiden ylä- ja alatunnisteet: Taulukoiden ylä- ja alatunnisteet viedään EPUB- ja HTML-tiedostoon.

 • Sisällysluettelo: InDesignin sisällysluettelo sisältyy nyt EPUB-vientitiedostoon NCX-kokoonpanotietojen sijaan.

 • Julkaisupäivä: Julkaisupäivän metatietojen arvo lisätään automaattisesti. Muut tiedot, kuten tekijä ja avainsanat, jotka on annettu valitsemalla Tiedosto > Tiedoston tiedot, viedään myös EPUB-tiedostoon.

Käytettävyys ja tuottavuus

PDF-tiedostojen parannukset

PDF/X-4:2010-tuki on lisätty. PDF/X-4:2010 vastaa aikaisempaa PDF/X-4:2008:aa, paitsi että siinä on vähennetty tiettyjä PDF-tiedostojen tasojen määrittämiseen liittyviä rajoituksia. Tämän muutoksen ansiosta InDesign CS5.5:llä voi luoda tasoja vietyyn PDF-tiedostoon, mikä takaa PDF 1.6 -yhteensopivuuden. Tasojen tuen lisäksi PDF 1.6 mahdollistaa myös JPEG2000-pakkauksen väri- ja harmaasävykuvien kanssa.

Jos käytit aikaisemmin PDF/X-4:2008:aa painajille lähetettävien tiedostojen sertifiointiin, työnkulkuun ei ole odotettavissa mitään muutoksia.

Huomautus:

Oletusarvoinen Adobe PDF -esiasetus [PDF/X-4:2008] on säilytetty, mutta se on päivitetty PDF/X-4:2010-määritykseen, jotta nykyiset työnkulkusi eivät katkea.

Ankkuroitujen objektien vetäminen ja pudottaminen

Voit nyt vetää olemassa olevan objektin tekstikehykseen ankkurointia varten. Ankkuroi objekti vetämällä näytön oikean yläkulman lähellä oleva sininen ruutu paikkaan, johon haluat ankkuroida objektin.

Objektin ankkurointi sinistä neliötä vetämällä

Parannettu PDF-nimiöiden tuki

Luo helppokäyttöisiä PDF-tiedostoja Adobe Acrobatilla, Adobe Readerilla ja muilla ohjelmistoilla, kuten näytönlukulaitteilla. InDesign lisää nimiöt automaattisesti seuraaviin kohteisiin:

 • Taulukot ja sisäkkäiset taulukot


  Taulukkonimiöt viedyissä PDF-tiedostoissa

 • Luettelot ja sisäkkäiset luettelot


  Luettelonimiöt viedyissä PDF-tiedostoissa

 • Alaviitteet


  Alaviitenimiöt viedyissä PDF-tiedostoissa

 • Hyperlinkit


  Hyperlinkkinimiöt viedyissä PDF-tiedostoissa

Huomautus:

THead-, TBody- ja TFoot-nimiöt otetaan huomioon vain PDF-versioon 1.5 tai uudempaan vietäessä.

Lisätietoja viennistä PDF-muodossa on kohdissa Vieminen PDF-muotoon tulostamista varten ja Vuorovaikutteisten PDF-julkaisujen luominen.

PDF-tiedostojen parannukset

PDF/X-4:2010-tuki on lisätty. PDF/X-4:2010 vastaa aikaisempaa PDF/X-4:2008:aa, paitsi että siinä on vähennetty tiettyjä PDF-tiedostojen tasojen määrittämiseen liittyviä rajoituksia. Tämän muutoksen ansiosta InDesign CS5.5:llä voi luoda tasoja vietyyn PDF-tiedostoon, mikä takaa PDF 1.6 -yhteensopivuuden. Tasojen tuen lisäksi PDF 1.6 mahdollistaa myös JPEG2000-pakkauksen väri- ja harmaasävykuvien kanssa.

Jos käytit aikaisemmin PDF/X-4:2008:aa painajille lähetettävien tiedostojen sertifiointiin, työnkulkuun ei ole odotettavissa mitään muutoksia.

Huomautus:

Oletusarvoinen Adobe PDF -esiasetus [PDF/X-4:2008] on säilytetty, mutta se on päivitetty PDF/X-4:2010-määritykseen, jotta olemassa olevat työnkulkusi eivät katkea.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi