Adobe Advertising Cloud | Tuotteen kuvaus


Voimassa 2. elokuuta 2021 lähtien

Mikä on Adobe Advertising Cloud?

Adobe Advertising Cloud on jakelukanavia yhdistävä alusta, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden (1) suunnitella, ostaa, hallita, mitata, analysoida ja optimoida näyttö-, video-, natiivi-, mobiililaite-, ääni-, Search- ja Connected TV ‑mainoskampanjoita ja (2) hyödyntää dynaamisia mainosmalleja, jotta he voivat toimittaa loppukäyttäjille sopivaa mainossisältöä.

Tuotteet ja palvelut  

Käyttöoikeuksien mittari

Palvelun tyyppi

Adobe Advertising Cloud Advertising Measurement and Strategy Services (AMS) ‑tilaus: digitaalinen Ilmoitetulla aikavälillä Tarvepohjainen
Adobe Advertising Cloud Creative Kustannukset tuhatta mainosnäyttöä kohti (CPM) Tarvepohjainen
Adobe Advertising Cloud Creative: Feed/Template Kiinteä maksu Tarvepohjainen
Adobe Advertising Cloud Custom Creative Solutions Ilmoitetulla aikavälillä tai kiinteä maksu, tilanteen mukaan Tarvepohjainen

Adobe Advertising Cloud DSP

Median bruttokustannukset vuodessa tai lisäystilauksen ehtojen mukaisesti, tilanteen mukaan

Tarvepohjainen

Adobe Advertising Cloud DSP: Private Inventory Smart Ad Serving  

Median bruttokustannukset vuodessa

Tarvepohjainen

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Kustannukset tuhatta mainosnäyttöä kohti (CPM) Tarvepohjainen

Adobe Advertising Cloud DSP: Campaign Management Services 

Median bruttokustannukset vuodessa

Ainoastaan tarvepohjaisiin palveluihin liittyvät ammattilaispalvelut  

Adobe Advertising Cloud Search

Median bruttokustannukset vuodessa

Tarvepohjainen

Adobe Advertising Cloud Search: Media Management

Median bruttokustannukset vuodessa

Ainoastaan tarvepohjaisiin palveluihin liittyvät ammattilaispalvelut

Adobe Advertising Cloud Search: Set-Up Fee Kiinteä maksu Tarvepohjainen

Määritelmät

  • ”Kampanja” tarkoittaa yhden tai useamman mallin yhdistämistä yhteen tai useaan mainosmateriaalikokoelmaan, joilla on jokin yhteinen ajatus, teema tai tavoite, joita Adoben tai Asiakkaan antama numero tai nimi osoittaa.
  • ”Syöte-/malliprojekti” tarkoittaa jotakin seuraavista Adoben toteuttamista projekteista:

(A) yhden uuden mallin luominen ja (2) kaikkien kyseistä uutta mallia käyttävien uuden kampanjan luomiseen tarvittavien palveluiden suorittaminen

(B) yhden uuden mallin luominen käytettäväksi olemassa olevan kampanjan kanssa ja (2) kaikkien uuden mallin nykyiseen kampanjaan lisäämiseen tarvittavien palvelujen suorittaminen

(C) kaikkien (1) yhtä olemassa olevaa mallia ja (2) uutta mainosmateriaalien kokoelmaa käyttävän kampanjan luomiseen tarvittavien palveluiden suorittaminen tai

(D) kaikkien sellaisten palveluiden suorittaminen, joita tarvitaan uusien mainosmateriaalikokoelmien tuomiseen olemassa olevaan mallia tai malleja käyttävään kampanjaan.

  • ”Median bruttokustannukset” tarkoittaa median nettokustannuksia ja teknistä maksua / palvelumaksua.
  • ”Mainosnäyttö” tarkoittaa yhtä palvelinkutsua tarvepohjaisen palvelun palvelimelle.
  • ”Median nettokustannukset” tarkoittaa

(A)   todellisten mediakulujen summaa asiakkaan omistamilla tileillä, joilla asiakas vastaa sopimusten solmimisesta mediakumppaneiden kanssa ja niiden tarjoamien palveluiden maksamisesta, laskutuspoikkeamien allokointi mukaan lukien; tai

(B)    asiakkaalle Adoben omistamien tilien kautta tehtyihin mediaostoksiin liittyviä kustannuksia, joiden tapauksessa Adobe vastaa sopimusten solmimisesta mediakumppaneiden kanssa ja niiden tarjoamien palveluiden maksamisesta, laskutuspoikkeamien allokointi mukaan lukien.

  • ”Tekninen maksu / palvelumaksu” tarkoittaa yksikköhinnan prosenttiosuutta asiakkaan tekemien ostosten median bruttokustannuksista.  Jos esimerkiksi asiakkaan median brutto-ostokset ovat 10 000 $ ja yksikköhinta on 30 %, median bruttokustannukset ovat 10 000 $, tekninen maksu / palvelumaksu on 3 000 $ ja median nettokustannukset ovat 7 000 $.  
  • ”Yksikköhinta” tarkoittaa median bruttokustannusten prosentteina ilmaistua hintaa.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa