Adobe Dynamic Media Classic | Tuotteen kuvaus

Voimassa 28. heinäkuuta 2022 lähtien

Mikä on Dynamic Media Classic, joka on osa Adobe Experience Manageria?

Dynamic Media Classic on alusta, jonka avulla Asiakkaat voivat hallita, parantaa, julkaista ja toimittaa dynaamisia multimediasisältöjä ja henkilökohtaisia ​​kokemuksia kuluttajille kaikilla kanavilla ja laitteilla, mukaan lukien verkko, painetut materiaalit, sähköpostikampanjat, tietokoneet, sosiaalinen media ja mobiililaitteet.

Tuotteet ja palvelut                     

Käyttöoikeuksien mittari

Käyttöönotto

Dynamic Media Classic

VPM 

On-demand Services

Add-onit:

Visual Configurator

VPM

On-demand Services

1:1 Templates

VPM

On-demand Services

Image Authoring Workstation      

Tietokoneiden määrä

Paikallinen ohjelmisto

Media Portalin lisäkäyttöoikeudet

Media Portal ‑käyttöoikeuspakettien määrä

On-demand Services

Dynamic Media Classic: Tuotteen rajoitukset

1.  Dynamic Media Classic

Lisensointi. Dynamic Media Classic ‑lisenssi sisältää jopa 10 tiliä, jotka on määritetty käytettäväksi Asiakassivustoilla, yhteensä 60 gigatavua tallennustilaa, 10 Media Portal ‑käyttöoikeutta ja rajoittamaton määrä Käyttäjiä, joita voi käyttää ainoastaan Dynamic Media Classicin yhteydessä.

Dynaaminen banneriominaisuus. Dynaamisten bannerimallien käyttäminen rajoitetaan vain segmentoituun käyttöön, ei 1:1-mukauttamiseen. Alkuperäpalvelinpyyntöjen määrä bannereille ei saa olla yli 30 % tilin pyyntöjen kokonaismäärästä. Jos tapahtuman alkuperäpyyntöjen määrä ylittää 30 % kaikista pyynnöistä, Asiakkaan on hankittava 1:1 Templating ‑lisäosa.

2.  Dynamic Media Classic ‑lisäosat

Visual Configurator. Visual Configuratorin saa lisätä vain, jos on lisensoitu Dynamic Media Classic. Asiakkaan Visual Configurator ‑lisenssiin kuuluu kymmenen (10) Image Authoring Workstation ‑lisenssiä.

1:1 Templates. 1:1 Templatesin saa lisätä vain, jos on lisensoitu Dynamic Media Classic. 1:1 Templates on pakollinen erittäin kohdennetuissa dynaamisissa 1:1-bannereissa, jos alkuperäpalvelinpyyntöjä on yli 30 % tilin kaikista pyynnöistä.

Image Authoring Workstation. Image Authoring Workstationin saa lisätä vain, jos on lisensoitu Dynamic Media Classic. Asiakas ei saa asentaa Image Authoring Workstationia mihinkään sellaiseen palvelimeen tai jaettuun tai isännöityyn järjestelmään, jossa useat Tietokoneet tai Käyttäjät voivat käyttää Image Authoring Workstationia.

Media Portal ‑käyttöoikeuspaketti. Media Portal ‑käyttöoikeuspaketin saa lisätä vain, jos on lisensoitu Dynamic Media Classic.

Dynamic Media Classic: Määritelmät

Dynaaminen banneri tarkoittaa dynaamisesti koottuja multimediamalleja.

Media Portal ‑käyttöoikeuspaketti tarkoittaa käyttäjän käyttöoikeutta itsepalveluresurssiportaaliin, jossa käyttäjillä on Dynamic Media Classic ‑resursseihin järjestelmänvalvojan hallinnoimia näkymiä, joiden kautta he voivat helposti ladata, selata, hakea, esikatsella ja viedä resursseja.

Käynti tarkoittaa sivuston kävijän toimintaa Asiakassivustoilla. Yksittäinen Käynti voi koostua useista sivun näyttökerroista Asiakassivustoilla. Käynti päättyy, kun kävijä on ollut 30 minuuttia toimettomana Asiakassivustoilla tai kun kävijä on 12 tunnin ajan ollut jatkuvasti aktiivinen Asiakassivustoilla, missä tapauksessa alkaa välittömästi uusi laskettava Käynti.

VPM tarkoittaa Käyntiä kuukaudessa ja se lasketaan Käyntien kokonaismääränä kunkin kalenterikuukauden aikana. Laskeminen alkaa Lisenssikauden alkamispäivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä ja mittaus tapahtuu Adobe Analyticsilla, Asiakkaiden palvelinlokeilla tai kolmannen osapuolen sivustoliikenteenseuranta- tai analytiikkapalvelun avulla. VPM:t lasketaan Asiakkaiden kaikista sivustoista, Dynamic Media Classicin käyttötapaan katsomatta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa