Adobe Experience Manager pilvipalveluna | Tuotteen kuvaus

Voimassa 30. heinäkuuta 2020 lähtien

Mikä on Adobe Experience Manager Sites (”AEM Sites”)?

AEM Sites on sisällön- ja kokemustenhallintaympäristö, jolla toimitetaan digitaalisia, monikanavaisten asiakaskokemuksia. AEM Sitesin avulla organisaatiot voivat luoda ja hallita digitaalisia kokemuksia koosta riippumatta kaikissa kanavissa.

Tuotteet ja palvelut

Käyttöoikeuksien mittari

AEM Sites: pilvipalvelu

Kuukausittaisten sivun näyttökertojen määrä

AEM Sites: tuotteen rajoitukset

 • Sivun näyttökerrat. Asiakas voi käyttää vain myyntitilauksessa sallitun määrän sivun näyttökertoja. Sivun näyttökerrat sisältävät sivun näyttökerrat ja API-kutsut. Viisi API-kutsua lasketaan yhdeksi sivun näyttökerraksi. 
 • Rinnakkaiskäyttäjät. Asiakas voi käyttää
  • enintään 20 rinnakkaiskäyttäjää, kun AEM Sites on lisensoitu enintään 5 miljoonaa sivun näyttökertaa varten, tai
  • enintään 40 rinnakkaiskäyttäjää, kun AEM Sites on lisensoitu vähintään 5 miljoonaa sivun näyttökertaa varten. 
 • Ympäristöt. Asiakas voi ottaa käyttöön yhden tuotantoympäristön, yhden Stage-ympäristön ja yhden kehitysympäristön, joilla on kaikilla sama koodisäilö.
 • Tallennustila. Asiakas voi käyttää enintään 1 Tt tallennustilaa tuotantoympäristöä, 1 Tt tallennustilaa Stage-ympäristöä ja 200 Gt tallennustilaa kehitysympäristöä varten.
 • Verkon I/O. Asiakas voi käyttää
  • enintään 25 Tt verkon I/O:ta vuotta kohti, kun AEM Sites on lisensoitu enintään 5 miljoonaa sivun näyttökertaa varten, tai
  • enintään 50 Tt verkon I/O:ta vuotta kohti, kun AEM Sites on lisensoitu vähintään 5 miljoonaa sivun näyttökertaa varten.
 • Muut ominaisuudet. Asiakas voi käyttää AEM Assetsin mediakirjastotoimintoja ja AEM Sitesia varten tarkoitettuja kokemusosia.

Mikä on Adobe Experience Manager Assets (”AEM Assets”)?

AEM Assets on digitaalisten resurssien hallintajärjestelmä, jonka avulla asiakas voi jakaa ja jaella digitaalisia resursseja. Käyttäjät voivat hallita, tallentaa ja käyttää kuvia, videoita, asiakirjoja, äänileikkeitä ja multimediaa verkossa, tulosteissa ja digitaalisessa jakelussa.

Tuotteet ja palvelut

Käyttöoikeuksien mittari

AEM Assets: pilvipalvelu

Tavallista käyttäjää ja vuotta kohti

AEM Assets: tuotteen rajoitukset

 • Tavalliset käyttäjät. Asiakas saa käyttää enintään myyntitilauksessa sallitun määrän tavallisia käyttäjiä.
 • Ympäristöt. Asiakas voi ottaa käyttöön yhden tuotantoympäristön, yhden Stage-ympäristön ja yhden kehitysympäristön, joilla on kaikilla sama koodisäilö.
 • Tallennustila. Asiakas voi käyttää tallennustilaa 
  • enintään 1 Tt tuotantoympäristöä, 1 Tt Stage-ympäristöä ja 200 Gt kehitysympäristöä varten, kun AEM Assets on lisensoitu 10–24 tavalliselle käyttäjälle, tai
  • enintään 5 Tt tuotantoympäristöä, 5 Tt Stage-ympäristöä ja 200 Gt kehitysympäristöä varten, kun AEM Assets on lisensoitu vähintään 25 tavalliselle käyttäjälle.
 • Verkon I/O. Asiakas voi käyttää
  • enintään 25 Tt verkon I/O:ta vuodessa, kun AEM Assets on lisensoitu 10–24 tavalliselle käyttäjälle, tai
  • enintään 50 Tt verkon I/O:ta vuodessa, kun AEM Assets on lisensoitu vähintään 25 tavalliselle käyttäjälle.
 • Brand Portal. Asiakas voi käyttää Brand Portalia resurssien jakeluun. Brand Portalissa on 500 Light-käyttäjää ja enintään 10 Tt tarvepohjaista Brand Portal ‑tallennustilaa.
 • Älykkäät sisältöpalvelut. Asiakas voi käyttää älykkäitä sisältöpalveluita.
 • Muut rajoitukset. Asiakkaalla ei ole lupaa käyttää kokemusosia tai sisältöpalveluita.

Add-onit

Tuotteet ja palvelut

Käyttöoikeuksien mittari

Add-on-tuotteen ja -palvelujen käyttö

Hiekkalaatikko

Jokaista kohti

AEM Sites tai AEM Assets

Kehitysympäristö

Jokaista kohti

AEM Sites tai AEM Assets

Tallennustila

Teratavujen määrä vuodessa

AEM Sites tai AEM Assets

Rinnakkaiskäyttäjä

20 rinnakkaiskäyttäjän pakettia kohti

AEM Sites

Commerce Integration Framework

Kuukausittaisten sivun näyttökertojen määrä

AEM Sites

Resurssien jako

Jokaista kohti

AEM Assets

Light-käyttäjä

Light-käyttäjien määrä vuodessa

AEM Assets

Dynamic Media

Kuukausittaisten sivun näyttökertojen määrä

AEM Sites tai AEM Assets

Pilvipalvelun Dynamic Media ‑tallennustila

Teratavujen määrä vuodessa

Dynamic Media

Add-onit: tuoterajoitukset

Hiekkalaatikko. Hiekkalaatikot voidaan lisensoida itsenäisesti vain muuhun kuin tuotantokäyttöön, eikä niissä voi suorittaa AEM Sitesin tai AEM Assetsin toimintoja. Jokaisen hiekkalaatikon sisältävän ympäristön tallennustila on rajoitettu enintään 200 Gt:uun.

Kehitysympäristö. Lisäkehitysympäristöjä voidaan lisätä vain AEM Sitesin tai AEM Assetsin muuhun kuin tuotantoympäristöön, eikä niitä voi käyttää itsenäisesti AEM Sitesin tai AEM Assetsin toimintojen suorittamiseen. Kehitysympäristöt on lisensoitava käyttöä varten erikseen koodikannaltaan saman tuotantoympäristön kanssa, eikä niitä voi jakaa useiden AEM Sites- tai AEM Assets ‑käyttöönottojen kesken. Jokainen lisäkehitysympäristö sisältää enintään 200 Gt tallennustilaa.

Tallennustila. Tallennustilaa voidaan lisätä AEM Sitesin tai AEM Assetsin tuotantoympäristöön, Stage-ympäristöön tai kehitysympäristöön.

Rinnakkaiskäyttäjä. Rinnakkaiskäyttäjien paketteja voidaan lisätä vain AEM Sitesiin. Rinnakkaiskäyttäjien paketit on lisensoitava erikseen jokaista AEM Sites ‑käyttöönottoa varten, eikä niitä saa jakaa useiden AEM Sites ‑käyttöönottojen kesken. 

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework voidaan lisätä vain AEM Sitesiin. Asiakas voi käyttää vain myyntitilauksessa sallitun määrän sivun näyttökertoja. Kolmannen osapuolen sähköisen kaupankäynnin ympäristöä integroitaessa Commerce Integration Framework sisältää I/O Runtime On-demand Servicesin käytön.

Resurssien jako. Resurssien jako voidaan lisätä vain AEM Assetsiin. Resurssien jako on lisensoitava erikseen jokaista AEM Assets ‑käyttöönottoa varten, eikä niitä saa jakaa useiden AEM Assets ‑käyttöönottojen kesken. Resurssien jako käsittää AEM Sites ‑toiminnon käytön vain sellaisen mukautetun mediaportaalin kehittämistä varten, joka helpottaa asiakkaan AEM Assetsiin tallennettujen digitaalisten resurssien jakelua sisäisille ja ulkoisille ryhmille.

Light-käyttäjä. Light-käyttäjiä voidaan lisätä AEM Assetsiin vain Resurssien jaon ja Brand Portalin käyttöä varten.

Dynamic Media. Dynamic Media voidaan lisätä vain AEM Sitesiin tai AEM Assetsiin. Dynamic Media sisältää yhteensä 1 Tt tarvepohjaista tallennustilaa. Joitakin Dynamic Median ominaisuuksia ja toimintoja voi olla mahdollista käyttää vaihtoehtoisten käyttöliittymien kautta, joiden tuotemerkki voi olla Adobe Scene7 tai Dynamic Media Classic. Adobe voi harkintansa mukaan päivittää vaihtoehtoisten käyttöliittymien tuotemerkin sekä yhdistää kyseiset ominaisuudet ja toiminnot yhteen käyttöliittymään. Kun Dynamic Media lisensoidaan add-oniksi AEM Sitesiin, asiakas voi käyttää AEM Assetsia AEM Sites ‑ympäristössä vain Dynamic Medialla toimitettavaan asiakassisältöön.

Pilvipalvelun Dynamic Media ‑tallennustila. Pilvipalvelun Dynamic Media ‑tallennustila voidaan lisätä vain Dynamic Mediaan. 

Määritelmät

Add-oneilla tarkoitetaan lisätuotteita ja ‑palveluita, jotka asiakas voi lisensoida ja mainita myyntitilauksessa.

API-kutsulla tarkoitetaan HTTP-asiakasta käyttävän sovelluksen tekemää ohjelmointirajapinnan (API) pyyntöä hakea tai muuttaa tietoja. 

Brand Portal tarkoittaa Brand Portal On-demand Servicea. Brand Portal toimii usean vuokraajan ympäristössä AEM Assets ‑ympäristön ulkopuolella. Tämän vuoksi Brand Portal ei ole käytettävissä AEM Assetsin vähimmäiskäyttöasteen mukaisesti. 

Rinnakkaiskäyttäjillä tarkoitetaan AEM Sitesin tuotantoympäristöön kirjautuneiden ja siinä aktiivisina olevien (eli vähintään yhtä toimintoa suorittavien) käyttäjien määrää saman kolmenkymmenen minuutin ajanjakson aikana. Käyttövalmis, mukauttamaton ja pilvipalveluna käyttöön otettu AEM Sites on mitoitettu tukemaan tiettyä määrää rinnakkaiskäyttäjiä (mikä on ilmoitettu AEM Sitesin kuvauksessa) tuotantoympäristön keskimääräisen käyttäjäkuormituksen perusteella. Jos rinnakkaiskäyttäjien määrä ylittää joskus AEM Sitesin kuvauksessa määritetyn rinnakkaiskäyttäjien määrän tai jos asiakkaan tuotantoympäristön keskimääräinen käyttäjäkuormitus ylittää Adoben ennalta mitoitetun keskiarvon, asiakas voi havaita suorituskykyrajoituksia sisällönluontitoiminnon aikana. Jos asiakkaan tuotantoympäristön keskimääräinen käyttäjäkuormitus on pienempi kuin Adoben ennalta mitoitettu keskiarvo, asiakkaan AEM Sites ‑käyttöönotto voi tukea (AEM Sitesin kuvauksessa) määritettyä suurempaa määrää rinnakkaiskäyttäjiä.

Sisältöpalveluilla tarkoitetaan ominaisuuksia, joilla käyttäjän määrittämä sisältö tuodaan käyttöön ohjelmointirajapintojen kautta JSON-muodossa.

Kehitysympäristö tarkoittaa muuta kuin tuotantoympäristöä, joka on tarkoitettu kehitystoimintojen, kuten suunnittelun, koodauksen, testauksen ja laadunvalvonnan, suorittamiseen. 

Light-käyttäjä tarkoittaa yksittäistä henkilöä, joka voi käyttää resurssien jakoa ja Brand Portalia. Light-käyttäjien lisenssejä ei saa käyttää rinnakkaisesti (eli useampi kuin yksi käyttäjä tai tietokone ei tietyllä ajanhetkellä saa käyttää samaa kirjautumistunnusta) eikä useampi käyttäjä saa käyttää samaa lisenssiä.

Mediakirjasto tarkoittaa seuraavia AEM Assetsissa saatavana olevia toimintoja, joita voidaan käyttää yksittäisen digitaalisen resurssin tasolla: asiakkaan verkkosisällön hallintajärjestelmän tukeminen tallentamalla käyttövalmiita digitaalisia resursseja, metatietojen ominaisuuksien hallinta Ominaisuuksien Perus-välilehdellä, Aikajana-ominaisuuksien käyttö (kuten kommenttien tarkastelu, resurssiversioiden hallinta, työnkulkujen käynnistäminen ja toimintojen tarkastelu), kommenttien lisääminen Lisää huomautus ‑kuvakkeen avulla ja staattisten muodostusten hallinta verkossa tapahtuvaa ja digitaalista käyttöä varten. Muiden AEM Assets ‑ominaisuuksien käyttö edellyttää täyttä AEM Assets ‑lisenssiä.

Sivun näyttökerta tarkoittaa sähköpostin tai Internet-sivuston verkkosivun yhtä katselua, mukaan lukien katselut sovellusten näytöltä, sovellusten näyttöjen tilat, mobiiliverkkosivut ja yhteisöpalvelujen sivut. Sivun näyttökerraksi katsotaan, kun verkkosivu ladataan tai päivitetään, sovellus ladataan, sisältöä esitetään tai sisältöä näytetään avatun tai katsellun sähköpostin kautta, ja tämä käynnistää toiminnan alkuperäisessä palvelussa. 

Tuotantoympäristö tarkoittaa ympäristöä, jonka avulla sisältö tuodaan asiakkaan kohdeyleisön saataville. 

Hiekkalaatikolla tarkoitetaan ohjelmaa, jolla kehitysympäristön, Stage-ympäristön ja tuotantoympäristön hävitettävissä olevat esiintymät otetaan käyttöön muita kuin tuotantokäyttötapauksia varten (esim. konseptin toimivuuden osoittaminen, esittelyt ja koulutus). Hiekkalaatikot ja niiden ympäristöt eivät sisälly AEM Sitesin tai AEM Assetsin vähimmäiskäyttöasteeseen.

Älykkäillä sisältöpalveluilla tarkoitetaan älykkäiden sisältöpalveluiden On-demand Servicea. Asiakas voi halutessaan lähettää tunnisteella merkityt kuvat käsiteltäviksi älykkäisiin sisältöpalveluihin. Asiakas hyväksyy, että tällaisen käsittelyn ansiosta älykkäät sisältöpalvelut voivat oppia asiakkaan tunnistemetodologian ja replikoida sen paremmin tulevia kuvia käsiteltäessä. Älykkäät sisältöpalvelut toimivat usean vuokraajan ympäristössä AEM Assets ‑ympäristön ulkopuolella. Tämän vuoksi älykkäät sisältöpalvelut eivät ole käytettävissä AEM Assetsin vähimmäiskäyttöasteen mukaisesti.

Stage-ympäristö tarkoittaa ympäristöä, jota käytetään sovelluksen muutosten tarkistamiseen, ennen kuin ne otetaan tuotantoympäristössä käyttöön käyttöönottoprosessin avulla. 

Tavallisella käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä (asiakkaan omaa tai tilapäistä työntekijää), joka voi käyttää tuotteita ja palveluita, ja käsittää henkilöt, jotka voivat käyttää tuotteita ja palveluita ohjelmallisesti (esimerkiksi ohjelmointirajapinnan kautta) mihin tahansa tarkoitukseen. Tavallisten käyttäjien lisenssejä ei saa käyttää rinnakkaisesti (eli useampi kuin yksi tavallinen käyttäjä tai tietokone ei tietyllä ajanhetkellä saa käyttää samaa kirjautumistunnusta) eikä useampi tavallinen käyttäjä saa käyttää samaa lisenssiä.

Tallennustilalla tarkoitetaan tietyllä hetkellä saatavana olevaa yhdistettyä kokonaistallennustilaa tuotantoympäristön, Stage-ympäristön ja kehitysympäristön kaikille aktiivisille tiedoille. 

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?