Adobe Experience Manager, paikallinen ohjelmisto | Tuotteen kuvaus

Voimassa 30. heinäkuuta 2020 lähtien

Mikä on Adobe Experience Manager Sites 6.5 (”AEM Sites”)?

AEM Sites on sisällön- ja kokemustenhallintaympäristö, jolla toimitetaan digitaalisia, monikanavaisten asiakaskokemuksia. AEM Sitesin avulla organisaatiot voivat luoda ja hallita digitaalisia kokemuksia koosta riippumatta kaikissa kanavissa.

Tuotteet ja palvelut Käyttöoikeuksien mittari Käyttöönotto
AEM Sites AEM Sites ‑peruspakettien määrä Paikallinen ohjelmisto
Add-onit:
Lisäesiintymät Esiintymien määrä Paikallinen ohjelmisto
Käyttäjät Käyttäjien määrä Paikallinen ohjelmisto
Commerce Integration Framework Käyttöönottomäärä Paikallinen ohjelmisto ja On-demand Services
AEM Assets Esiintymien määrä Paikallinen ohjelmisto
Dynamic Media  Kuukausittaisten sivun näyttökertojen määrä On-demand Services
Personalized Media Vuosittaiset sivun näyttökerrat On-demand Services
Brand Portal Brand Portal ‑käyttäjien määrä On-demand Services
Älykkäät sisältöpalvelut Älykkäät sisältöpalvelut ‑peruspakettien määrä On-demand Services
AEM Screens Standard Soitinten määrä Paikallinen ohjelmisto
AEM Screens Premium Soitinten määrä Paikallinen ohjelmisto

AEM Sites: tuotteen rajoitukset

1.  AEM Sites

Lisensointi. Jokaista AEM Sitesin AEM‑käyttöönottoa kohti lisensoidaan erillinen AEM Sites ‑peruspaketti. AEM Sites sisältää AEM Assetsin mediakirjastotoimintojen käytön. AEM Sites ei sisällä Käyttäjälisenssejä, vaan ne pitää lisensoida erikseen.

2.  AEM Sites ‑lisäosat

Lisäesiintymät. Lisäesiintymiä saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Sites ‑peruspaketti, eikä niitä saa käyttää itsenäisesti mihinkään AEM Sitesin ominaisuuksiin tai toimintoihin.

Käyttäjät. Käyttäjälisenssejä saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Sites ‑peruspaketti.  

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Frameworkin saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Sites ‑peruspaketti. Kolmannen osapuolen sähköisen kaupankäynnin ympäristöä integroitaessa Commerce Integration Framework sisältää I/O Runtime On-demand Servicesin käytön. Asiakas on oikeutettu käyttämään Adobe Experience Managerin paikallisen ohjelmiston mukana toimitettua Kaupankäynti-toimintoa.

AEM Assets. AEM Assets ‑esiintymiä saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Sites ‑peruspaketti. AEM Assets ‑käyttö on rajattu web-sisällön hallintajärjestelmän tukeen.

  • AEM Sitesia koskee seuraava:
    • Kun Resurssien jako ‑ominaisuus on käytössä, AEM Assets ‑esiintymiä on lisensoitava määrä, joka on yhtä suuri kuin niiden AEM-käyttöönotossa käyttöönotettujen Author- ja Publish-esiintymien yhteismäärä, joissa AEM Assets ‑toimintoa tai jotakin sen osaa käytetään tai jossa se aiemmin aktivoitiin (vaikka ei olisikaan jatkuvassa käytössä). 
    • Kun Resurssien jako ‑ominaisuus ei ole käytössä, AEM Assets ‑esiintymiä on lisensoitava määrä, joka on yhtä suuri kuin niiden AEM-käyttöönotossa käyttöönotettujen Author-esiintymien yhteismäärä, joissa AEM Assets ‑toimintoa tai jotakin sen osaa käytetään tai jossa se aiemmin aktivoitiin (vaikka ei olisikaan jatkuvassa käytössä). 

Dynamic Media. Dynamic Median saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Sites ‑peruspaketti. Dynamic Media sisältää yhteensä 1 Tt tarvepohjaista tallennustilaa. Joitakin Dynamic Median ominaisuuksia ja toimintoja voi olla mahdollista käyttää vaihtoehtoisten käyttöliittymien kautta, joiden tuotemerkki voi olla Adobe Scene7 tai Dynamic Media Classic. Adobe voi harkintansa mukaan päivittää vaihtoehtoisten käyttöliittymien tuotemerkin sekä yhdistää kyseiset ominaisuudet ja toiminnot yhteen käyttöliittymään. Kun Dynamic Media lisensoidaan add-oniksi AEM Sitesiin, asiakas voi käyttää AEM Assetsia AEM Sites ‑ympäristössä vain Dynamic Medialla toimitettavaan asiakassisältöön.

Personalized Media. Personalized Media voidaan lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Sites ‑peruspaketti ja AEM Assets ‑lisäosa. Personalized Media sisältää yhteensä 60 gigatavua tarvepohjaista tallennustilaa. Personalized Mediaan sisältyvä Dynamic Media ‑toimintoa (lisensoitaessa erillään Dynamic Mediasta) voi käyttää vain mahdollistamaan asiakkaan Personalized Mediaan kuuluvien Visual Configurator- ja 1:1 Templates ‑osien käytön. Joitakin Personalized Median ominaisuuksia ja toimintoja saatetaan käyttää vaihtoehtoisten käyttöliittymien kautta, joiden tuotemerkki voi olla Adobe Scene7 tai Dynamic Media Classic. Adobe voi harkintansa mukaan päivittää vaihtoehtoisten käyttöliittymien tuotemerkin sekä yhdistää kyseiset ominaisuudet ja toiminnot yhteen käyttöliittymään.

Brand Portal. Brand Portal voidaan lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Sites ‑peruspaketti ja AEM Assets ‑lisäosa. Brand Portal sisältää yhteensä 10 teratavua On-demand Services ‑pohjaista tallennustilaa asiakasta kohti riippumatta lisensoitujen Brand Portal ‑käyttäjien määrästä. Jokainen Lisenssikauden 12 kuukauden ajanjakson aikana Brand Portaliin kirjautuva Brand Portal ‑käyttäjä lasketaan yhdeksi Brand Portal ‑käyttäjäksi.

Älykkäät sisältöpalvelut. Älykkäät sisältöpalvelut ‑peruspaketti voidaan lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Sites ‑peruspaketti ja AEM Assets ‑lisäosa. Älykkäät sisältöpalvelut ‑käyttö rajoitetaan enintään kahteen (2) miljoonaan tunnisteella merkittyyn kuvaan vuodessa. Käsitellyt ja tunnisteella merkityt kuvien kopiot lasketaan kukin tunnisteella merkityksi kuvaksi.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standardin saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Sites ‑peruspaketti. AEM Screens Standardilla saa hallita vain video- ja kuvasisältöä, jota lähetetään AEM Screensista Soittimeen aikataulun mukaisina aikoina ja päivinä. AEM Screens Standardiin ei sisälly oikeutta hallita älykästä, vuorovaikutteista, mukautettua tai dynaamista sisältöä. AEM Screens Standard lisensoidaan Soitinkohtaisesti ja sitä on lisensoitava määrä, joka on yhtä suuri kuin niiden Soitinten yhteismäärä, joissa AEM Screens Standard ‑toimintoa tai jotakin sen osaa käytetään tai joissa se aiemmin aktivoitiin (vaikka se ei olisikaan jatkuvassa käytössä). AEM Screens Standard ei sisällä mitään soittimia tai soittimien integraatiota, ylläpitoa ja käyttöä.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premiumin saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Sites ‑peruspaketti. AEM Screens Premium sisältää kaikki AEM Screens Standardin ominaisuudet. Lisäksi sillä voi hallita älykästä, vuorovaikutteista, yksilöityä tai dynaamista sisältöä, jossa on ehkä päätettävä automaattisesti dynaamisen sisällön näyttämisestä. AEM Screens Premium lisensoidaan Soitinkohtaisesti ja sitä on lisensoitava määrä, joka on yhtä suuri kuin niiden Soitinten yhteismäärä, joissa AEM Premium Standard ‑toimintoa tai jotakin sen osaa käytetään tai joissa se aiemmin aktivoitiin (vaikka se ei olisikaan jatkuvassa käytössä). AEM Screens Premium ei sisällä mitään soittimia tai soittimien integraatiota, ylläpitoa ja käyttöä. AEM Screens Premium sisältää toiminnon, jolla Soittimissa voi ottaa käyttöön vuorovaikutteiset tai kosketusominaisuudet.
 

AEM Sites: Määritelmät

AEM-käyttöönotto tarkoittaa riippumatonta Author-esiintymää tai Author-esiintymien linkitettyä klusteria, johon on yhdistetty useita Publish-esiintymiä.

AEM Sites ‑peruspaketti tarkoittaa yhtä (1) Author-esiintymää, yhtä (1) Publish-esiintymää ja rajoittamatonta määrää Dispatcher-esiintymiä.

Vuosittaiset sivun näyttökerrat tarkoittaa sivun näyttökertojen yhteismäärää 12 kuukauden jaksolla.

Resurssien jako ‑ominaisuus tarkoittaa AEM Assets ‑toiminnon osaa, joka helpottaa Asiakkaan AEM Assets ‑ratkaisuihin sisältyvien digitaalisten resurssien jakelua sisäisille ja ulkoisille ryhmille Resurssien jako ‑sivun kautta (eli sivun, jota käytetään hakemaan resursseja niihin liittyvien metatietojen perusteella).  Resurssien jako ‑sivun käyttöä ei ole rajattu Käyttäjiin.

Author-esiintymä tarkoittaa ympäristöä, jossa Käyttäjät voivat syöttää ja hallita sisältöä Asiakkaan sivustolla.

Brand Portal ‑käyttäjä tarkoittaa yksittäistä henkilöä, joka voi käyttää Brand Portal ‑käyttöliittymää. Brand Portal ‑käyttäjien lisenssejä ei saa käyttää rinnakkaisesti (eli useampi kuin yksi Käyttäjä tai Tietokone ei tietyllä ajanhetkellä saa käyttää samaa kirjautumistunnusta) eikä useampi Käyttäjä saa käyttää samaa lisenssiä.

Dispatcher-esiintymä tarkoittaa dynaamisen verkon sisällönluontiympäristön välimuisti- tai kuormantasaustyökalun ympäristöä. Välimuistitallennusta varten Dispatcher-esiintymä toimii osana HTTP-palvelinta, joka tallentaa välimuistiin mahdollisimman suuren osan sivuston staattisesta sisällöstä ja käyttää sivuston selainmoottoria mahdollisimman harvoin. Kuormantasausroolissa Dispatcher-esiintymä jakaa kuorman eri klusteroitujen esiintymien välillä.

Esiintymä tarkoittaa yhtä paikallista AEM Mobile ‑ohjelmiston kopiota, joka on luotu ja on käytössä Java-virtuaalikoneprosessissa yhdellä fyysisellä Tietokoneella tai yhdessä virtuaaliympäristössä. Jokainen Esiintymä voidaan määrittää joko Author- tai Publish-esiintymäksi, mutta kukin lasketaan erikseen yhdeksi Esiintymäksi.

Mediakirjasto tarkoittaa seuraavia AEM Assetsissa saatavilla olevia toimintoja, joita voidaan käyttää yksittäisen digitaalisen resurssin tasolla: Asiakkaan verkkosisällön hallintajärjestelmän tukeminen tallentamalla digitaalisia resursseja, metatietojen ominaisuuksien hallinta Ominaisuuksien Perus-välilehdellä, Aikajana-ominaisuuksien käyttö (kuten Kommenttien tarkastelu, resurssiversioiden hallinta, Työnkulkujen käynnistäminen ja Toimintojen tarkastelu), kommenttien lisääminen Lisää huomautus ‑kuvakkeen avulla, staattisten Esitysten hallinta ja Creative Cloud ‑tiedostonjako Jaa-linkin avulla. Muiden AEM Assets ‑ominaisuuksien käyttö edellyttää täyttä AEM Assets ‑lisenssiä.

Sivun näyttökerta tarkoittaa sähköpostin tai Internet-sivuston verkkosivun yhtä katselua, mukaan lukien katselut sovellusten näytöltä, sovellusten näyttöjen tilat, mobiiliverkkosivut ja yhteisöpalvelujen sivut.  Sivun näyttökerraksi katsotaan, kun verkkosivu ladataan tai päivitetään, sovellus ladataan, sisältöä esitetään tai sisältöä näytetään avatun tai katsellun sähköpostin kautta, ja tämä käynnistää toiminnan alkuperäisessä palvelussa.

Soitin tarkoittaa digitaalisen median tietokonetta, jolle AEM Screens ‑sovellus asennetaan yhdistetyn näyttöpaneelin sisällön ja kokemusten hallintaa varteen. Yksi Soitin voi käyttää enintään 25 näyttöä, eikä sitä voi käyttää uudelleenlähettämään sisältöä useampiin näyttöihin.

Ensisijainen palvelinkutsu tarkoittaa jokaista sivun näyttökertaa, poistumislinkin tai asiakaslinkin valintaa tai muuta tapahtumaa Asiakkaan sivustolla siinä määrin kuin Asiakas merkitsee tällaiset sivun näyttökerrat, poistumislinkin tai asiakaslinkin valinnat tai muut tapahtumat tunnisteella tai sallii tai aiheuttaa niiden tunnisteella merkitsemisen Adobe Analytics Essentials for Sitesin käyttöä varten. Jokainen tunnisteella merkitty sivun näyttökerta, poistumis- tai asiakaslinkin valinta, kampanjan sisältöpyyntö, lataus, mukautetun linkin valinta tai muu tapahtuma lasketaan yhdeksi Ensisijaiseksi palvelinkutsuksi.

Publish-esiintymä tarkoittaa ympäristöä, jonka avulla sisältö tuodaan Asiakkaan tarkoitetun yleisön saataville.

Älykkäät sisältöpalvelut ‑peruspaketti tarkoittaa Älykkäiden sisältöpalvelujen käyttöoikeutta.

Käyttäjällä on Yleisissä ehdoissa määritetty merkitys, mutta siihen sisältyvät myös yksittäiset henkilöt, jotka voivat käyttää Tuotteita ja Palveluja johonkin tarkoitukseen ohjelmallisesti (esimerkiksi API-käytön kautta).

Visual Configurator tarkoittaa reaaliaikaista kuvien esittämistekniikkaa ja ympäristöä, joiden avulla mahdollistetaan Asiakkaan visuaaliset määritysratkaisut verkossa mukauttamistehosteita varten, kuten värien, tekstuurien, pintojen, kuvioiden, monogrammien ja kaiverruksien reaaliaikaista tuotekuvissa tai otoksissa esittämistä varten. Asiakkaan Visual Configurator ‑lisenssiin kuuluu kymmenen (10) Scene7 Image Authoring ‑esiintymää.

1:1 Templates tarkoittaa dynaamisesti koottuja ja toimitettuja 1:1-mukautettuja multimediasisältöjä (esim. bannereita ja sähköpostiviestejä) kohdistetuille sivuston kävijöille. 

Mikä on Adobe Experience Manager Assets 6.5 (”AEM Assets”)?

AEM Assets on digitaalisten resurssien hallintatyökalu, joka on integroitu Adobe Experience Manager ‑ympäristöön ja jolla asiakas voi jakaa ja jaella digitaalisia resursseja. Käyttäjät voivat hallita, tallentaa ja käyttää kuvia, videoita, asiakirjoja, äänileikkeitä ja multimediaa verkossa, tulosteissa ja digitaalisessa jakelussa.

Tuotteet ja palvelut Käyttöoikeuksien mittari Käyttöönotto
AEM Assets AEM Assets ‑peruspakettien määrä Paikallinen ohjelmisto
Add-onit:
Lisäesiintymät Esiintymien määrä Paikallinen ohjelmisto
Käyttäjät Käyttäjien määrä Paikallinen ohjelmisto
Dynamic Media Kuukausittaisten sivun näyttökertojen määrä On-demand Services
Personalized Media Vuosittaiset sivun näyttökerrat On-demand Services
Image Authoring Workstation Esiintymien määrä Paikallinen ohjelmisto
Brand Portal Brand Portal ‑käyttäjien määrä On-demand Services
Älykkäät sisältöpalvelut Älykkäät sisältöpalvelut ‑peruspakettien määrä On-demand Services
AEM Screens Standard Soitinten määrä Paikallinen ohjelmisto
AEM Screens Premium Soitinten määrä Paikallinen ohjelmisto

AEM Assets: tuotteen rajoitukset

1.  AEM Assets

Lisensointi. Jokaista AEM Assetsin AEM‑käyttöönottoa kohti lisensoidaan erillinen AEM Assets ‑peruspaketti.  AEM Assets ei sisällä Käyttäjälisenssejä, vaan ne pitää lisensoida erikseen. AEM Assets ei sisällä sisältöosien, kokemusosien ja sisältöpalveluiden käyttöä.

Resurssien jako ‑ominaisuus. Resurssien jako ‑ominaisuuden käyttö edellyttää Publish-esiintymää.  Asiakas saa käyttää Resurssien jako ‑ominaisuuden kanssa käytettäväksi tarkoitettua AEM Sites -toimintoa vain sellaisen mukautetun mediaportaalin kehittämistä varten, joka helpottaa Resurssien jako ‑ominaisuuden käyttöä.

2.  AEM Assets ‑lisäosat

Lisäesiintymät. Lisäesiintymiä saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Assets ‑peruspaketti, eikä niitä saa käyttää itsenäisesti mihinkään AEM Assetsin ominaisuuksiin tai toimintoihin.

Käyttäjät. Käyttäjälisenssejä saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Assets ‑peruspaketti. 

Dynamic Media. Dynamic Median saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Assets ‑peruspaketti. Dynamic Media sisältää yhteensä 1 Tt tarvepohjaista tallennustilaa. Joitakin Dynamic Median ominaisuuksia ja toimintoja voi olla mahdollista käyttää vaihtoehtoisten käyttöliittymien kautta, joiden tuotemerkki voi olla Adobe Scene7 tai Dynamic Media Classic. Adobe voi harkintansa mukaan päivittää vaihtoehtoisten käyttöliittymien tuotemerkin sekä yhdistää kyseiset ominaisuudet ja toiminnot yhteen käyttöliittymään.

Personalized Media. Personalized Median saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Assets ‑peruspaketti. Personalized Media sisältää yhteensä 60 gigatavua tarvepohjaista tallennustilaa. Personalized Mediaan sisältyvä Dynamic Media ‑toimintoa (lisensoitaessa erillään Dynamic Mediasta) voi käyttää vain mahdollistamaan asiakkaan Personalized Mediaan kuuluvien Visual Configurator- ja 1:1 Templates ‑osien käytön. Joitakin Personalized Median ominaisuuksia ja toimintoja saatetaan käyttää vaihtoehtoisten käyttöliittymien kautta, joiden tuotemerkki voi olla Adobe Scene7 tai Dynamic Media Classic. Adobe voi harkintansa mukaan päivittää vaihtoehtoisten käyttöliittymien tuotemerkin sekä yhdistää kyseiset ominaisuudet ja toiminnot yhteen käyttöliittymään.

Image Authoring Workstation. Image Authoring Workstation ‑esiintymiä saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Assets ‑peruspaketti. Asiakas ei saa asentaa Image Authoring Workstationia mihinkään sellaiseen palvelimeen tai jaettuun tai isännöityyn järjestelmään, jossa useat Tietokoneet tai Käyttäjät voivat käyttää Image Authoring Workstationia.

Brand Portal. Brand Portalin saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Assets ‑peruspaketti. Brand Portal sisältää yhteensä 10 teratavua On-demand Services ‑pohjaista tallennustilaa asiakasta kohti riippumatta lisensoitujen Brand Portal ‑käyttäjien määrästä. Jokainen Lisenssikauden 12 kuukauden ajanjakson aikana Brand Portaliin kirjautuva Brand Portal ‑käyttäjä lasketaan yhdeksi Brand Portal ‑käyttäjäksi.

Älykkäät sisältöpalvelut. Älykkäät sisältöpalvelut ‑peruspaketti voidaan lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Assets ‑peruspaketti. Älykkäät sisältöpalvelut ‑käyttö rajoitetaan enintään kahteen (2) miljoonaan tunnisteella merkittyyn kuvaan vuodessa. Käsitellyt ja tunnisteella merkityt kuvien kopiot lasketaan kukin tunnisteella merkityksi kuvaksi. Asiakas voi halutessaan lähettää tunnisteella merkityt kuvat käsiteltäviksi älykkäisiin sisältöpalveluihin. Asiakas hyväksyy, että tällaisen käsittelyn ansiosta älykkäät sisältöpalvelut voivat oppia asiakkaan tunnistemetodologian ja replikoida sen paremmin tulevia kuvia käsiteltäessä.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standardin saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Assets ‑peruspaketti. AEM Screens Standardilla saa hallita vain video- ja kuvasisältöä, jota lähetetään AEM Screensista Soittimeen aikataulun mukaisina aikoina ja päivinä. AEM Screens Standardiin ei sisälly oikeutta hallita älykästä, vuorovaikutteista, mukautettua tai dynaamista sisältöä. AEM Screens Standard lisensoidaan Soitinkohtaisesti ja sitä on lisensoitava määrä, joka on yhtä suuri kuin niiden Soitinten yhteismäärä, joissa AEM Screens Standard ‑toimintoa tai jotakin sen osaa käytetään tai joissa se aiemmin aktivoitiin (vaikka se ei olisikaan jatkuvassa käytössä). AEM Screens Standard ei sisällä mitään soittimia tai soittimien integraatiota, ylläpitoa ja käyttöä. Asiakas saa käyttää AEM Screens Standardiin sisältyvää AEM Sites ‑toimintoa vain helpottamaan AEM Screens Standardin käyttöä. 

AEM Screens Premium. AEM Screens Premiumin saa lisätä AEM-käyttöönottoon vain, jos on lisensoitu AEM Assets ‑peruspaketti. AEM Screens Premium sisältää kaikki AEM Screens Standardin ominaisuudet. Lisäksi sillä voi hallita älykästä, vuorovaikutteista, yksilöityä tai dynaamista sisältöä, jossa on ehkä päätettävä automaattisesti dynaamisen sisällön näyttämisestä. AEM Screens Premium lisensoidaan Soitinkohtaisesti ja sitä on lisensoitava määrä, joka on yhtä suuri kuin niiden Soitinten yhteismäärä, joissa AEM Premium Standard ‑toimintoa tai jotakin sen osaa käytetään tai joissa se aiemmin aktivoitiin (vaikka se ei olisikaan jatkuvassa käytössä). AEM Screens Premium ei sisällä mitään soittimia tai soittimien integraatiota, ylläpitoa ja käyttöä. Asiakas saa käyttää AEM Screens Premiumiin sisältyvää AEM Sites ‑toimintoa vain helpottamaan AEM Screens Premiumin käyttöä. AEM Screens Premium sisältää toiminnon, jolla Soittimissa voi ottaa käyttöön vuorovaikutteiset tai kosketusominaisuudet.

AEM Assets: Määritelmät

AEM Assets ‑peruspaketti tarkoittaa yhtä (1) Author-esiintymää.

AEM-käyttöönotto tarkoittaa riippumatonta Author-esiintymää tai Author-esiintymien linkitettyä klusteria, johon on yhdistetty useita Publish-esiintymiä.

Vuosittaiset sivun näyttökerrat tarkoittaa sivun näyttökertojen yhteismäärää 12 kuukauden jaksolla.

Resurssien jako ‑ominaisuus tarkoittaa AEM Assets ‑toiminnon osaa, joka helpottaa Asiakkaan AEM Assets ‑ratkaisuihin sisältyvien digitaalisten resurssien jakelua sisäisille ja ulkoisille ryhmille Resurssien jako ‑sivun kautta (eli sivun, jota käytetään hakemaan resursseja niihin liittyvien metatietojen perusteella).  Resurssien jako ‑sivun käyttöä ei ole rajattu Käyttäjiin.

Author-esiintymä tarkoittaa ympäristöä, jossa Käyttäjät voivat syöttää ja hallita sisältöä Asiakkaan sivustolla.

Brand Portal tarkoittaa Brand Portal On-demand Servicea. Brand Portal On-demand Services ‑perusteinen tallennustila lasketaan osaksi asiakkaan kokonaistallennustilaa.

Brand Portal ‑käyttäjä tarkoittaa yksittäistä henkilöä, joka voi käyttää Brand Portal ‑käyttöliittymää. Brand Portal ‑käyttäjien lisenssejä ei saa käyttää rinnakkaisesti (eli useampi kuin yksi Käyttäjä tai Tietokone ei tietyllä ajanhetkellä saa käyttää samaa kirjautumistunnusta) eikä useampi Käyttäjä saa käyttää samaa lisenssiä.

Dispatcher-esiintymä tarkoittaa dynaamisen verkon sisällönluontiympäristön välimuisti- tai kuormantasaustyökalun ympäristöä. Välimuistitallennusta varten Dispatcher-esiintymä toimii osana HTTP-palvelinta, joka tallentaa välimuistiin mahdollisimman suuren osan sivuston staattisesta sisällöstä ja käyttää sivuston selainmoottoria mahdollisimman harvoin. Kuormantasausroolissa Dispatcher-esiintymä jakaa kuorman eri klusteroitujen esiintymien välillä.

Esiintymä tarkoittaa yhtä paikallista AEM Mobile ‑ohjelmiston kopiota, joka on luotu ja on käytössä Java-virtuaalikoneprosessissa yhdellä fyysisellä Tietokoneella tai yhdessä virtuaaliympäristössä. Jokainen Esiintymä voidaan määrittää joko Author- tai Publish-esiintymäksi, mutta kukin lasketaan erikseen yhdeksi Esiintymäksi.

Sivun näyttökerta tarkoittaa sähköpostin tai Internet-sivuston verkkosivun yhtä katselua, mukaan lukien katselut sovellusten näytöltä, sovellusten näyttöjen tilat, mobiiliverkkosivut ja yhteisöpalvelujen sivut.  Sivun näyttökerraksi katsotaan, kun verkkosivu ladataan tai päivitetään, sovellus ladataan, sisältöä esitetään tai sisältöä näytetään avatun tai katsellun sähköpostin kautta, ja tämä käynnistää toiminnan alkuperäisessä palvelussa.

Soitin tarkoittaa digitaalisen median tietokonetta, jolle AEM Screens ‑sovellus asennetaan yhdistetyn näyttöpaneelin sisällön ja kokemusten hallintaa varteen. Yksi Soitin voi käyttää enintään 25 näyttöä, eikä sitä voi käyttää uudelleenlähettämään sisältöä useampiin näyttöihin.

Ensisijainen palvelinkutsu tarkoittaa jokaista sivun näyttökertaa, poistumislinkin tai asiakaslinkin valintaa tai muuta tapahtumaa Asiakkaan sivustolla siinä määrin kuin Asiakas merkitsee tällaiset sivun näyttökerrat, poistumislinkin tai asiakaslinkin valinnat tai muut tapahtumat tunnisteella tai sallii tai aiheuttaa niiden tunnisteella merkitsemisen Adobe Analytics Essentials for Assetsin käyttöä varten. Jokainen tunnisteella merkitty sivun näyttökerta, poistumis- tai asiakaslinkin valinta, kampanjan sisältöpyyntö, lataus, mukautetun linkin valinta tai muu tapahtuma lasketaan yhdeksi ensisijaiseksi palvelinkutsuksi.

Publish-esiintymä tarkoittaa ympäristöä, jonka avulla sisältö tuodaan Asiakkaan tarkoitetun yleisön saataville.

Älykkäät sisältöpalvelut tarkoittaa Älykkäiden sisältöpalvelujen On-demand Services ‑palvelua.

Älykkäät sisältöpalvelut ‑peruspaketti tarkoittaa Älykkäiden sisältöpalvelujen käyttöoikeutta.

Käyttäjällä on Yleisissä ehdoissa määritetty merkitys, mutta siihen sisältyvät myös yksittäiset henkilöt, jotka voivat käyttää Tuotteita ja Palveluja johonkin tarkoitukseen ohjelmallisesti (esimerkiksi API-käytön kautta).

Visual Configurator tarkoittaa reaaliaikaista kuvien esittämistekniikkaa ja ympäristöä, joiden avulla mahdollistetaan Asiakkaan visuaaliset määritysratkaisut verkossa mukauttamistehosteita varten, kuten värien, tekstuurien, pintojen, kuvioiden, monogrammien ja kaiverruksien reaaliaikaista tuotekuvissa tai otoksissa esittämistä varten. Asiakkaan Visual Configurator ‑lisenssiin kuuluu kymmenen (10) Scene7 Image Authoring ‑esiintymää.

1:1 Templates tarkoittaa dynaamisesti koottuja ja toimitettuja 1:1-mukautettuja multimediasisältöjä (esim. bannereita ja sähköpostiviestejä) kohdistetuille sivuston kävijöille. 

Mikä on Adobe Experience Manager Forms 6.5 (”AEM Forms”)?

AEM Forms on yritysten asiakirja- ja lomakeympäristö, jossa asiakas voi kerätä ja käsitellä tietoja, viestiä yksilöllisesti sekä suojata ja seurata tietoja. AEM Forms laajentaa liiketoimintaprosessit mobiilitoimintoja käyttäville työntekijöille ja asiakkaille, sillä palveluja voi käyttää niin tietokoneella, kannettavalla, älypuhelimella kuin tabletillakin.

Tuotteet ja palvelut Käyttöoikeuksien mittari Käyttöönotto
AEM Forms
Lomakkeen lähetystä ja asiakirjan muodostusta kohti Paikallinen ohjelmisto
Add-onit:
AEM Forms Document Security Vastaanottajien määrä Paikallinen ohjelmisto

AEM Forms: tuotteen rajoitukset

1.  AEM Forms

Lisensointi. AEM Formsin käyttö on rajoitettu myyntitilauksessa annettuun lomakkeen lähetys- ja asiakirjan muodostuskertojen määrään. AEM Forms sisältää AEM Assetsin mediakirjastotoimintojen käytön.

AEM Forms Portal.

  • AEM Forms Portaliin sisältyviä AEM Sites ‑toimintoja (enintään kaksi (2) AEM Sites ‑esiintymää) saa käyttää vain sivuston lomakkeiden ja Asiakirjojen luontiin, hallintaan, hallintoon ja toimitukseen. Kyse voi olla esimerkiksi lomakkeiden ja asiakirjojen etsimiseen, näyttämiseen, noutamiseen ja käsittelyyn liittyvän verkkosivun luonnista ja mukauttamisesta sekä sivuston Asiakirjoihin linkittävien sähköpostien kirjoittamisesta.  Asiakas ei saa käyttää AEM Forms Portalin AEM Sites ‑toimintoja sellaisen verkkosisällön julkaisemiseen tai sivustojen hallintaan, joka ei liity lomakkeiden käsittelyyn tai Asiakirjan näyttämiseen.
  • AEM Forms ‑portaaliin sisältyvää AEM Assets ‑toimintoa saa käyttää lomakkeiden, asiakirjojen ja viestien sekä liittyvien AEM Forms Portalin verkkosivujen luomiseen, mutta sitä ei saa käyttää yleisten resurssien tallentamiseen ja hallintaan.
  • Jos Asiakas yhdistää AEM Sites ‑esiintymän ja muita AEM Forms ‑ominaisuuksia samalla Tietokoneella, tämä yhdistelmä lasketaan AEM Sites ‑esiintymän käyttämiseksi AEM Formsin käytön lisäksi.

Readerin laajennukset. Jokaista Asiakkaan lisensoimaa AEM Forms ‑peruspakettia kohti:

  • Asiakas voi käyttää Readerin laajennuksia enintään 100 yksilöllisessä asiakirjassa ja ottaa nämä asiakirjat käyttöön rajoittamattomalla määrällä vastaanottajia.
  • Asiakas voi käyttää Readerin laajennuksia rajoittamattomassa määrässä asiakirjoja, kun PDF-lomakkeiden muodostusmoduuli on muodostanut asiakirjan juuri ennen sen ottamista käyttöön vastaanottajalla. Tässä rajoittamattoman käytön skenaariossa Readerin laajentamaa asiakirjaa ei ehkä lähetetä sivustoon tai oteta muutoin käyttöön kuin yhdellä vastaanottajalla ilman asiakirjan muodostamista uudelleen PDF-lomakkeiden muodostusmoduulilla.

Kirjasimet.  Jos kirjasimet on tunnistettu sivuston http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html mukaisesti upotettua tulostusta ja esikatselua varten lisensoiduksi, Asiakas voi upottaa Asiakkaalle jaettavan ja AEM Formsin kanssa käytettävän kirjasinohjelmiston Asiakkaan Asiakirjoihin Asiakirjojen tulostusta ja näyttämistä varten.

AEM Forms Designer/Workbench. Asiakas saa käyttää AEM Forms Designerin ja AEM Forms Workbenchin kopioita vain siinä tietokoneessa tai kannettavassa, jolla AEM Formsia käytetään.  

Digitaaliset varmenteet. Ulkopuolisen varmenteen myöntäjän myöntämän digitaalisen varmenteen ostaminen tai käyttäminen tai siihen luottaminen sekä asiakkaan AEM Formsin käyttö tapahtuu Asiakkaan oman päätöksen mukaisesti ja omalla vastuulla.

Adobe Acrobat Professional. Mikä tahansa Asiakkaalle yhdessä AEM Formsin kanssa toimitettu Adobe Acrobat Professional voidaan asentaa vain Tietokoneeseen, johon AEM Forms on asennettu, ja sitä voidaan käyttää vain epäsuorasti siinä määrin kuin AEM Forms PDF Generator on suunniteltu käyttämään Adobe Acrobat Professionalia ohjelmallisesti Oppaassa kuvatulla tavalla.

2.  AEM Forms: Lisäosat

AEM Forms Document Security. Kullekin Vastaanottajalle on lisensoitu yksi AEM-käyttöönotto. Asiakas ei saa poistaa käytöstä eikä häiritä tietosuojaa tai seurantaa koskevia sähköisiä ilmoituksia tai valintaikkunoita, joita esiintyy AEM Forms Document Securityn käsittelemien sähköisten tiedostojen katsomiseen käytetyssä ohjelmistossa.

AEM Forms: Määritelmät

AEM-käyttöönotto tarkoittaa riippumatonta Author-esiintymää tai Author-esiintymien linkitettyä klusteria, johon on yhdistetty useita Publish-esiintymiä.

AEM Forms Portal tarkoittaa AEM Forms ‑moduulia, joka sallii AEM Sites- ja AEM Assets ‑toimintojen rajoitetun käytön AEM Formsin yhteydessä.  AEM Forms Portal sisältää kohtuullisen määrän Käyttäjälisenssejä, mutta kyseisillä Käyttäjillä on oikeus käyttää AEM Sites ‑toimintoja vain AEM Forms Portalin rajoitusten mukaisesti eikä käyttäjillä ole kaikkien AEM Sites- ja AEM Assets ‑toimintojen käyttöoikeutta.

Author-esiintymä tarkoittaa ympäristöä, jossa Käyttäjät voivat syöttää ja hallita sisältöä Asiakkaan sivustolla.

Käyttöönotto tarkoittaa Asiakirjan toimittamista tai muutoin saatavaksi tuottamista jollain tavoin suoraan tai välillisesti yhdelle tai usealle henkilölle tai organisaatiolle mukaan lukien Vastaanottajille. Käyttöönotetun Asiakirjan katsomaan olevan käyttöönotettu siihen saakka, että se ei enää ole saatavana jakeluun.

Dispatcher-esiintymä tarkoittaa dynaamisen verkon sisällönluontiympäristön välimuisti- tai kuormantasaustyökalun ympäristöä. Välimuistitallennusta varten Dispatcher-esiintymä toimii osana HTTP-palvelinta, joka tallentaa välimuistiin mahdollisimman suuren osan sivuston staattisesta sisällöstä ja käyttää sivuston selainmoottoria mahdollisimman harvoin. Kuormantasausroolissa Dispatcher-esiintymä jakaa kuorman eri klusteroitujen esiintymien välillä.

Asiakirjat tarkoittavat sähköistä tai tulostettua tiedostoa, jonka AEM Forms on käsitellyt tai muodostanut. Niitä ovat myös Asiakirjat, joiden tietokenttiin voi antaa tai tallentaa tietoja.  Asiakirja katsotaan ainutkertaiseksi, ellei se ole Käyttöönotetun Asiakirjan identtinen kopio, Käyttöönotetun Asiakirjan suoraan käännetty kieliversio, eroa muista Käyttöönotetuista Asiakirjoista vain kirjoitusvirheiden osasta tai sisällä Käyttöönottoa edeltäviä mukautettuja tietoja Vastaanottajista (kuten nimi, osoite ja tilinumero) ja vastaavia eroja, jotka eivät muuta Asiakirjan liiketoiminnallista perustarkoitusta.

Asiakirjan muodostus tarkoittaa asiakirjan muodostamista yhdistämällä malli ja tiedot, asiakirjan digitaalista allekirjoittamista tai sertifiointia tai asiakirjan muuntamista yhdestä muodosta toiseen muotoon asiakirjan pituudesta tai lopullisesta muodosta riippumatta.

Lomakelähetys tarkoittaa tietojen lähettämistä jostakin AEM Formsilla luodusta lomakkeesta, jolla tiedot lähetetään tietokantaan tai muuhun tietovarastoon sijainnista riippumatta. Jos lomakkeessa on useita sivuja tai paneeleja, lomaketta pidetään yhtenä lomakelähetyksenä. Osittain täytettyjä lomakkeita ei lasketa lomakelähetyksiksi, sillä vain valmiin lomakkeen lähetystä pidetään lomakelähetyksenä. Lomakejoukon jokainen lomake lasketaan erilliseksi lomakelähetykseksi.

Esiintymä tarkoittaa yhtä paikallista AEM Mobile ‑ohjelmiston kopiota, joka on luotu ja on käytössä Java-virtuaalikoneprosessissa yhdellä fyysisellä Tietokoneella tai yhdessä virtuaaliympäristössä. Jokainen Esiintymä voidaan määrittää joko Author- tai Publish-esiintymäksi, mutta kukin lasketaan erikseen yhdeksi Esiintymäksi.

Mediakirjasto tarkoittaa seuraavia AEM Assetsissa saatavilla olevia toimintoja, joita voidaan käyttää yksittäisen digitaalisen resurssin tasolla: Asiakkaan verkkosisällön hallintajärjestelmän tukeminen tallentamalla digitaalisia resursseja, metatietojen ominaisuuksien hallinta Ominaisuuksien Perus-välilehdellä, Aikajana-ominaisuuksien käyttö (kuten Kommenttien tarkastelu, resurssiversioiden hallinta, Työnkulkujen käynnistäminen ja Toimintojen tarkastelu), kommenttien lisääminen Lisää huomautus ‑kuvakkeen avulla, staattisten Esitysten hallinta ja Creative Cloud ‑tiedostonjako Jaa-linkin avulla. Muiden AEM Assets ‑ominaisuuksien käyttö edellyttää täyttä AEM Assets ‑lisenssiä.

PDF Forms Rendering Engine tarkoittaa AEM Formsin palvelinpohjaista osaa, joka dynaamisesti muodostaa ja ottaa käyttöön PDF-lomakkeen täyttämisen, tallentamisen ja lähetyksen.

Processing-esiintymä tarkoittaa ympäristöä, jossa suoritetaan sellaisen suorituksenaikaiset käsittelytoiminnot, joita ei tapahdu Publish-esiintymässä.

Readerin laajennukset tarkoittavat AEM Forms ‑moduulia, joka asiakirjoissa käytettynä antaa asiakkaalle mahdollisuuden ottaa käyttöön Reader-lisäominaisuuksia Adobe Acrobat Readerissa.

Readerin ominaisuudet tarkoittavat

(a)    tiettyä Adobe Formsin PDF-tiedostoihin upottamaa tekniikkaa, jonka avulla voidaan käyttää sellaisia Adobe Acrobat Reader ‑ohjelmiston ominaisuuksia, jotka eivät olisi muuten saatavana (kuten mahdollisuus tallentaa asiakirjat paikallisesti tai lisätä huomautuksia)

(b)    metatietoja (jotka on tallennettu tietokoneeseen ja/tai upotettu tuetun tiedostomuodon sähköiseen tiedostoon), jotka sisältävät käyttöoikeudet tai viittaavat niihin. Nämä käyttöoikeudet on suunniteltu siten, että Adobe Forms Rights Management voi valvoa niiden noudattamista suoraan tai tuettujen ohjelmistojen avulla.

Publish-esiintymä tarkoittaa ympäristöä, jonka avulla sisältö tuodaan Asiakkaan tarkoitetun yleisön saataville.

Vastaanottaja tarkoittaa henkilöä, jolle Asiakas suoraan tai epäsuorasti ottaa käyttöön Asiakirjoja. Vastaanottajalisenssejä ei saa jakaa eikä niitä voi käyttää useampi kuin yksi itsenäinen Vastaanottaja, mutta ne voidaan määrittää uudelleen

(a)    kun uusi Vastaanottaja korvaa aiemman Vastaanottajan, joka on lopettanut viestinnän Asiakkaan kanssa

(b)    Adoben kirjallisella luvalla.

Käyttäjällä on Yleisissä ehdoissa määritetty merkitys, mutta siihen sisältyvät myös yksittäiset henkilöt, jotka voivat käyttää Tuotteita ja Palveluja johonkin tarkoitukseen ohjelmallisesti (esimerkiksi API-käytön kautta).

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?