Adobe Primetime Ad Currency Optimization | Tuotteen kuvaus

Viimeksi päivitetty: 11. kesäkuuta 2019

Mikä on Adobe Primetime Ad Currency Optimization?

Adobe Primetime Ad Currency Optimization on palvelu, joka käyttää edistyksellisiä koneoppimisalgoritmeja luodakseen asiakkaan lähettämiin tietoihin perustuvia optimointitietoja. Optimointitiedot lisätään asiakkaan kohdennusympäristöön, jotta asiakas voi kohdentaa kampanjat tiettyihin demografisiin ryhmiin.

Tuote tai palvelu

Käyttöoikeuksien mittari

Käyttöönotto

Ad Currency Optimization

Kustannukset tuhatta mainosnäyttöä kohti (CPM)

On-demand Services

Tuotteen rajoitukset

Asiakkaan omalla videosoittimella suoritettaviin, asiakkaan omistamissa ja ylläpitämissä sivustoissa ja mobiilisovelluksissa toteutettaviin kampanjoihin.

Määritelmät

Adoben käyttöpikselillä tarkoitetaan Adoben asiakkaalle tarjoamaa näyttökertapikseliä, jolla tallennetaan optimointitietojen avulla toimitetut näyttökerrat. Jaeltu koodi sisältää Adoben käyttöpikselin.

Kampanjalla tarkoitetaan optimointitietoihin liittyvää ja valuutantoimittajan mittaamaa mainoskampanjaa.  

Valuutantoimittajalla tarkoitetaan toimittajaa, joka tarjoaa mainontaan liittyviä mittaustuloksia ja tietoja mainosten kohdentamisesta.  

Mainosnäytöllä tarkoitetaan videomainosten toimitusjärjestelmän digitaalisten videosisältöjen isännän mainospyyntöön lähettämän vastauksen mittaustulosta Interactive Advertising Bureaun (IAB) vuoden 2018 Digital Video Impression Measurement Guidelines ‑ohjeiden osassa 4.1 (”Impression Counting”) esitetyllä tavalla.

Optimointitiedoilla tarkoitetaan On-demand Servicesin asiakkaan toimittamista salanimetyistä käyttäjätiedoista luomia segmenttitietoja, jotka on optimoitu valuutantoimittajilta saaduilla tiedoilla.

Salanimetyllä tunnuksella tarkoitetaan yksilöllistä tunnistetta, kuten kävijätunnusta tai mobiililaitteen tunnusta, joka liittyy yksittäiseen asiakkaaseen, talouteen, ryhmään, organisaatioon tai laitteeseen, ja joka alkuperäisessä muodossaan tai asiakkaan muuttamassa muodossa varmistaa, että (i) Adobe tai kolmas osapuoli ei voi käyttää tietoja itsenäisesti tai yhdessä muiden tietojen kanssa tietyn luonnollisen henkilön tunnistamiseen, eikä (ii) tietoja voi takaisinmallintaa, ottaen tällä hetkellä käytettävissä olevan tekniikan huomioon.

Salanimetyillä käyttäjätiedoilla tarkoitetaan asiakkaan käyttäjätason katsojakäyttäytymistietoja ja niihin liittyviä salanimettyjä tunnuksia. Asiakastiedot sisältävät salanimettyjä käyttäjätietoja.

Kohdennusympäristöllä tarkoitetaan mitä tahansa entiteettiä (esim. kysyntäpuolen ympäristöä, mainospalvelinta tai sisällönhallintaympäristöä), joka on solminut asiakkaan kanssa sopimuksen, jolla entiteetti on valtuutettu käyttämään lähetettyjä tietoja.

Lähetetyillä tiedoilla tarkoitetaan On-demand Servicesin mistä tahansa muusta lähteestä (esim. Adobe Analyticsista) tuomia tietoja ja On-demand Servicesistä vietyjä tietoja.  Optimointitietoja lukuun ottamatta lähetetyt tiedot ovat asiakastietoja.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa