Premiere Pro CC 2015 (9.0) -ohjelmistovirheiden korjaukset

Tuo

 • MXF-tiedostot joistakin kolmannen osapuolen sovelluksista ja laitteista näyttävät Projekti- ja Aikajana-paneeleissa sekavia nimiä.
 • MPEG-4-muotoinen kuva MPEG-1-muotoisen äänen kanssa aiheuttaa sen, että ääni on mukana vain pari ensimmäistä sekuntia.
 • VOB-tiedostot toistavat vain ääntä tai näyttävät koko ajan tekstiä ”Media odottaa”.
 • FCP XML-tiedostot, jotka sisältävät UNC-polkuja, täyttävät ”Paikanna kuvamateriaali” -valintaikkunan väärillä poluilla.
 • Joidenkin tiedostojen osalta suljettu kuvatekstitieto ei näy Premiere Prossa, mutta muissa työkaluissa se näkyy.
 • Joidenkin FCP XML-tiedostojen tuominen luo sekvenssin jossa on leikkeitä, jotka näkyvät Program Monitorissa, mutta eivät Aikajana-paneelissa.
 • Aikakoodi näyttää joitakin MXF-tiedostoja väärin käytettäessä kolmannen osapuolen sovellusta.
 • MOD-kuvamateriaalia on tuotaessa rajattu.
 • RMF-tiedostoja ei voi tuoda Canon C500:sta.
 • Pakkaamattomat Phantom Cine -tiedostot näyttävät Premiere Prossa tummemmilta kuin muissa sovelluksissa.

Kasvavat tiedostot

 • Riittämätön suorituskyky, kun kasvavaa tiedostoa päivitetään ja pakataan.
 • Jotkut QuickTime-muotoiset kasvavat tiedostot eivät päivity.
 • Video jumiutuu välillä ja vasteaika on riittämätön käytettäessä JKL:ää kasvavan tiedoston näyttämiseen/lähettämiseen.
 • Ajoittaista useamman sekunnin kestävää jumiutumista, kun kasvavia tiedostoja muokataan.

Tiedostojen vieminen ja hahmonnus

 • Kohinaa viedyssä XDCAM HD 50 MXF -tiedostossa.
 • Rajatun XDCAM EX -leikkeen älykäs hahmonnus on katkaistu.
 • Viety XAVC-tiedosto sisältää satunnaisesti väärän ruudun.
 • ”Käytä esikatselua” (”Use Previews”) ei toimi, kun tiedostoa viedään räätälöidystä QuickTime ProRes -sekvenssistä.
 • Ajoittainen ”Virhe elokuvaa koottaessa” -varoitus (”Error compiling movie”) ja virhe XDCAM HD 50-tiedoston viennissä tai kun tiedostossa käytetään älykäs hahmonnus -ominaisuutta.
 • P2 Viewer Plus ei tunnista vietyjä AVC Intra -leikkeitä.
 • Sekvenssileikkeissä, joissa on poistettuja osioita, ei voi käyttää älykäs hahmonnus -ominaisuutta.
 • Järjestelmä ei muista OMF-kahvan valintaa, kun valintaikkuna avataan uudelleen.
 • Jumiutuminen, kun joitakin sekvenssejä viedään Premiere Pro -projektina.
 • Viedyllä äänileikkeellä, joka sisältää iXML:ää, on väärä kuvataajuus.
 • Joillakin vain ääntä sisältävillä viedyillä tiedostoilla on väärä aikakoodi.
 • Jotkut AVC-Intra 100 -tiedostot eivät päivity sujuvasti, aiheuttavat virheen tiedostoa vietäessä, yhdistäessä ja muuntaessa jne.
 • Jumiutuminen, kun sekvenssi on jonossa Adobe Media Encoderiin, jos se on toisessa näytössä ja leike sekvenssissä sisältää Analoginen viive -tehosteen (Analog Delay) (vain Mac-käyttöjärjestelmässä).

AAF

 • Viedyn AAF-tiedoston sisältöä ei ole liitetty uudelleen eräajon kautta joissakin kolmannen osapuolen sovelluksissa.
 • Ristiinhäivytys-siirtymät (Cross Dissolve) on poistettu, kun viety AAF-tiedosto tuodaan Premiere Prohon tai joihinkin kolmannen osapuolen sovelluksiin.
 • Nopeuden muutokset videoleikkeissä on poistettu AAF-tiedoston viennin yhteydessä.
 • AAF-tiedosto, joka sisältää stereomuotoisen leikkeen monomuotoisessa raidassa, muuttuu kahdeksi monomuotoiseksi raidaksi, kun se avataan joissakin kolmannen osapuolen sovelluksissa.
 • AAF-tiedoston viennissä suorituskyky kokonaisilla tiedostoilla on selvästi hitaampaa kuin OMF-tiedostoilla.
 • Joissakin kolmannen osapuolen sovelluksissa kaikki leikkeet AAF-tiedoston viennissä näkyvät niin, että ensimmäisen leikkeen nimi on raidassa A1 (vain Mac-käyttöjärjestelmässä).
 • Ohjelma kaatuu käytettäessä joitakin kolmannen osapuolen raitatehosteita, kun AAF-tiedostoa yritetään viedä (vain Windowsissa).
 • Kun 5.1-vientejä tuodaan joihinkin kolmannen osapuolen sovelluksiin monomuotoisina leikkeinä, leikkeiden nimet ovat väärin.
 • Monomuotoisia AIFF- ja WAV-tiedostoja sekvenssissä, jotka viedään AAF-tiedoston avulla, ei saa automaattisesti uudelleen liitettyä joihinkin kolmannen osapuolen sovelluksiin.

XML

 • FCP XML:ään viedessä kuvataajuudella 47.95 fps oleva kuvamateriaali muuttuu kuvataajuudeksi 47 fps.

EDL

 • Viedyissä EDL-tiedostoissa aikakoodi on joissakin tiedostoissa väärin.
 • Viety EDL-tiedosto käyttää aikakoodissa millisekunteja kehysten sijaan.

Toisto ja lähetys

 • Ristiinhäivytys (Cross Dissolve) lähetetään progressiivisena, vaikka sekvenssiasetus on lomitettu.
 • Projekti, joka sisältää Canon XF C300 -mediaa, pudottaa ruutuja jos tiedostoa ei ole avattu vähään aikaan.
 • XAVC-tiedostoja ei voi toistaa joistakin paikoista.
 • Kun sekvenssiä, jossa on 708 suljettua kuvatekstiä, näytetään HD-näytöllä Transmit-käyttöliittymässä käyttäen tiettyä kolmannen osapuolen laitteistoa, kuvatekstit eivät näy.
 • Videon siirtymän muokkaamisella ei ole vaikutusta kolmannen osapuolen I/O-laitteistoon.
 • Hitaat lähetystulokset toimimattomissa ruuduissa.

Ääni

 • Monomuotoiset leikkeet toistetaan kanavilla 1 ja 2, kun ne vedetään adaptiiviselle raidalle.
 • Ääni katoaa ajoittain leikkeestä sekvenssissä, mutta toimii master-leikkeessä.
 • Ohjelma kaatuu, kun äänitason säädintä (Audio Gain) käytetään master-leikkeessä.
 • Ohjelma kaatuu, kun äänileikkeitä viimeistellään monialuekompressorilla (Multiband Compressor) toiston aikana.
 • Monomuotoinen ääni, joka on panoroitu keskimmäiselle kanavalle 5.1-panorointityökalulla, vuotaa vasemmalle kanavalle.
 • Äänen toisto 2K ProRes HQ -tiedostoista ei onnistu.
 • Stereomuotoisten leikkeiden kanavat heikkenevät 3 dB, kun sama lähdekanava reititetään molempiin kohdekanaviin äänikanavat-valintaikkunassa (Audio Channels).

Projekti

 • Vääränlainen leikkeiden järjestely, kun projektia katsellaan Mediaselaimessa.
 • ”Luettelonäkymän” (”List View”) järjestyksen määrittäminen Projekti-paneelin kuvanäkymässä ei päivity, kun luettelonäkymän järjestystä muutetaan.
 • Sekvenssin avaaminen Mediaselaimessa ilman sen tuomista sallii tehosteidenhallintapaneelin (Effect Controls) soveltaa tehosteita master-leikkeisiin.
 • Ohjelma kaatuu joissakin tilanteissa, kun kokonaista sekvenssiä kopioidaan.
 • Ajoittainen jumiutuminen, kun tuodaan/avataan projektia, joka sisältää XDCAM-kuvamateriaalia (vain Mac-käyttöjärjestelmässä).
 • Leikkeen metatietojen muokkaus Kommentti-, Asiakas- ja Hyvä-kentissä (Comment, Client, Good) ei muuta projektia.
 • Kun Kuvake-näkymässä (Icon) valitaan Cmd/Ctrl ja varastoon vieminen leikkeiden kanssa, tuloksena on vain kahteen kertaan näkyvä tyhjä varasto.
 • Ohjelma kaatuu, kun suoritetaan Sulje muut aikajanapaneelit -komento (Close Other Timeline Panels), kun useita vain luku -tilaisia/”Lähdenäyttö”-sekvenssejä (”Source Monitor”) on auki (vain Mac-käyttöjärjestelmässä).
 • Kun vetää sisäkkäisen sekvenssin Mediaselaimen varastosta, kaikki resurssit esiintyvät kahteen kertaan.
 • Kun vetää vain video- tai vain ääni -leikkeen sekvenssistä Projekti-paneeliin, ei tapahdu mitään.
 • Joissakin tilanteissa olemassa oleva CFA-tiedosto luodaan uudelleen jaetussa median välimuistisijainnissa.
 • Projektissa, jossa on kaksi sekvenssiä, jossa on käytetty Warb Stabilizer -tehostetta kaikissa leikkeissä, tallennus kestää paljon kauemmin. Tässä tilassa sovellus saattaa myös vastata hitaasti tai jumiutua kokonaan.
 • Dynaaminen Media: Oton nimi -kenttää (Shot Name) ei voi käyttää Projekti-paneelin luettelonäkymässä.
 • Aikakoodia ei lueta tai se ei näy oikein sellaisissa ProRes-tiedostoissa, jotka on otettu kolmannen osapuolen laitteistolla.
 • Kysely, joka määrittää varasto-kansion, josta haetaan, ei toimi sen jälkeen, kun projekti on tuotu Mediaselaimesta.
 • Escapen painaminen ikkunassa, jossa varoitetaan projektin korvaamisesta, korvaa projektin.

Projektinhallinta ja yhdistäminen ja muuntaminen

 • QuickTime-tiedostot, joissa on useita stereopareja, aiheuttavat sekvenssissä vääränlaisen äänen kanavoinnin.
 • Esimääritykset DNxHD-koodekiksi muuntamista varten eivät ole saatavilla 720p24/25/30-resoluutioille.
 • Leike, jossa on suljettu kuvateksti, kopioidaan ilman varoitusta, kun käytetään esimäärityksiä muuntamisessa ja CC on valittuna.
 • A/V-leikkeen tai vain ääni -leikkeen muuntaminen vain kuva -esimäärityksillä aiheuttaa äänen muuntamisen.
 • Äänen esimäärityksillä ei voi muuntaa A/V- tai vain kuva -leikkeitä ja Tapahtumat-paneeli listaa vain yhteensopimattomuuden ruudun koon kanssa.
 • Yhdistä ja muunna -vaihtoehdon käyttö (Consolidate ja Transcode) MPEG-esimäärityksellä jossa ei ole kanavointia, johtaa tuntemattomaan virheeseen.
 • Yhdistä ja muunna -vaihtoehto (Consolidate and Transcode) ei varoita käyttäjää offline-materiaalista.
 • Jos kaikki sekvenssit eivät ole valittuina, käyttämättömiä leikkeitä ei kopioida, kun ”Käyttämättömiä leikkeitä ei oteta” (”Exclude Unused Clips”) ei ole valittuna.
 • Monikamerainen lähdesekvenssi, joka ei ole muunnetussa sekvenssissä, on mukana muunnetussa projektissa.
 • Saman leikkeen useampi käyttö muunnetaan erikseen, kun Liike-tehoste (Motion) on käytössä yhdessä ja käytetään Sovita sekvenssi -asetusta (Match:Sequence).
 • Peak-tiedostoja ei luoda, jos muunnettu projekti avataan ilman että Premiere Pro suljetaan ensin.
 • Alileikkeiden asettaminen päällekkäin, kun ”Rajoita rajaus alileikkeiden rajoihin” (“Restrict Trims to Subclip Boundaries”) on valittuna, aiheuttaa jokaisen alileikkeen muuntamisen erillisenä leikkeenä.
 • Projektinhallinnan ”Sekvenssi”-näyttö (”Sequence”) listaa sekvenssit väärässä järjestyksessä, eikä niitä ole mahdollista järjestää.
 • Kun ”Rajoita rajaus alileikkeiden rajoihin” (“Restrict Trims to Subclip Boundaries”) on valittuna, alileikkeet näyttävät väärää videokuvaa, kun ne avataan Lähdenäytössä (Source Monitor) Yhdistä ja muunna -valinnan (Consolidate and Transcode) jälkeen.
 • Muunnettu projekti sisältää viitteen hahmonnettuun ja korvattuun leikkeeseen, mutta alkuperäinen leike ei ole mukana Muunnetut-kansiossa (Transcoded), kun ”Käyttämättömiä leikkeitä ei oteta” (”Exclude Unused Clips”) on valittuna.
 • Kun käytetään vain ääntä A/V-tiedostosta, Yhdistä ja muunna MXF:ksi (Consolidate and Transcode to MXF) muuntaa A/V-muotoon ilman varoitusta.
 • Käänteiset nopeuden muutokset tuottavat leikkeen muunnetussa projektissa virheilmoituksella riittämätön media.

Hahmonna ja korvaa

 • Hahmonna ja Korvaa -ominaisuus leikkeessä, jonka kuvataajuudeksi on arvioitu 15 fps, aiheuttaa ruudun/mustan leikkeen jumiutumisen sekvenssissä.
 • Rajattu saapumispiste -valintaa (Trimmed in point) ei noudateta, kun Hahmonna ja Korvaa -ominaisuutta käytetään mediassa, jossa on käännetty nopeus.
 • Hahmonnettu ja korvattu lähdeleike sijoitetaan ”Palautettu leike” -varastokansioon (”Recovered Clip”) uudessa projektissa, joka on tehty viemällä tiedosto ”Premiere-projekti” -valinnalla (“Selection as Premiere Project”).

Yhdistetyt leikkeet

 • Yhdistetyillä leikkeillä ei ole pikakuvaketta Projekti-paneelin luettelonäkymässä.

Alileikkeet

 • Media liikkuu alileikkeellä Lähdenäytössä (Source Monitor), kun vaihdetaan kovasta alileikkeestä pehmeään.
 • Lähdenäyttö-alileikkeen (Source Monitor) äänen aaltomuoto ei näy oikein, kun nopeutta käännetään.

Muokkaus ja sekvenssi

 • Ajoittaiset useamman minuutin kestävät jumiutumiset, kun otsikoita avataan Projekti-paneelista.
 • Kopioitujen sekvenssien liittäminen liittää joissakin tilanteissa väärän äänen.
 • Ohjelma kaatuu, kun äänileikettä siirretään vähittäin toiston aikana.
 • Jotkut XDCAM QuickTime -elokuvien viitetiedostot kadottavat äänen tahdistuksen toiston aikana.
 • Ajoittainen jumiutuminen kun kopioidaan erityyppisiä äänileikkeitä (esimerkiksi stereo- ja monotyyppistä).
 • Jumiutuminen, kun leikettä liikutetaan raidalla ylös- ja alaspäin toiston aikana.
 • Kun sisäkkäisyys-vaihtoehdoista ”aseta yksittäisinä leikkeinä” on valittuna, leiketehosteet häviävät kun useita sekvenssejä vedetään sekvenssiin.
 • Ylänuolinäppäin ei siirry sekvenssin alkuun.
 • Jumiutuminen, kun kuvaa rajataan toiston aikana.
 • Väärä keltainen hahmonnuksen viestipalkki XDCAM 422 HD 25i PAL -sekvenssissä, jossa on yhteensopiva sisältö.
 • Ohjelma kaatuu, kun leikettä vedetään pystysuoraan toiseen raitaan käyttäen hiiren vierityspainiketta ylös- ja alaspäin.
 • Sovita Ruutu (Match Frame) ei sovita oikein takaisin master-leikkeeseen, kun käytetään Pidä ruutu -vaihtoehtoa (Frame Hold) tai kun lisätään segmentti jossa on käytetty Pidä ruutu -vaihtoehtoa.

Monikamera-vaihtoehto

 • Aaltomuodot eivät näy sisäkkäiselle lähdesekvenssille jossa on käytetty useaa kameraa, joka sisältää yksittäisiä monomuotoisia lähdeleikkeitä ja joka on luotu Kytke ääni -vaihtoehdolla (”Switch Audio”).
 • Ääni takkuilee yritettäessä toistaa usealla kameralla tehtyjä leikkeitä 28-32 kanavalla jossa ääni on yhdistetty monoon.
 • Monikamera-vaihtoehtoa käytettäessä näyttö värisee, kun tiedostoa muokataan ja kun se on pysäytettynä.
 • Monikamera-valintaruudukko ja monikamera-näkymän yhdistelmäpuoli eivät ole yhteensopivia, jos nopeuden muutosta sovelletaan monikamera-leikkeeseen, jossa on lähdenäytteitä jotka eivät ala kohdasta nolla.
 • Peittävyys-maski katoaa, kun monikamerasekvenssiä pienennetään.
 • Program Monitor värisee, kun rajausta tehdään monikamera-tilassa (2-up viimeistelynäyttö), kun lähdenäytteet eivät ala kohdasta nolla (koskee vain GPU:ta).
 • Monikamerasekvenssin muokkaus voi aiheuttaa editoinnin jälkeen sen, että äänen aaltomuoto siirtyy tai alkaa näyttää suoraa viivaa, jonka jälkeen aaltomuoto käyttäytyy oudosti kun Aikajanaa zoomataan tai vieritetään.

Merkit

 • Merkkiä ei voi muokata leikkeessä, jossa on nopeuden muutos, painamalla uudelleen Lisää merkki -pikanäppäintä (Add Marker).
 • Ohjelma kaatuu, kun hiiren vierityspainikkeella vieritetään Merkit- paneelissa sekvenssimerkkien ollessa ladattuina, ja muokkaus odottaa kommentti-kentässä.
 • Korvaa leike (Replace Clip) ei lataa uutta leikettä Merkit-paneeliin, mikä johtaa määrittelemättömään tilaan liittyen siihen, mihin muutokset merkkeihin tallennetaan.
 • Kun useita leike- tai sekvenssimerkkejä siirretään, on mahdollista siirtää joitakin niistä kohtaan jonka sijainti on ennen leikkeen/sekvenssin alkua tai leikkeen/sekvenssin loppumisen jälkeen.

Tehosteet ja siirtymät

 • Ohjelma kaatuu, kun muutetaan kaksisuuntainen sumennus -tehostetta (Directional Blur) toiston aikana (OpenCL).
 • Jumiutuminen, jonka aiheuttaa Loudness Radarin ”Äänen kuuluvuustavoite” -parametrin (”Target Loudness”) muokkaus käytettäessä jatkuvaa toistoa.
 • Ohjelma kaatuu, kun leikettä hahmonnetaan joillakin kolmannen osapuolen tehosteilla.
 • Kun käytetään tasoja ja väritasapainotehosteita (Color Balance) Sony F55 -kuvamateriaalin kanssa, aiheutuu poikkeus.
 • Joissakin kolmannen osapuolen tehoste-editoreissa näkyy ajoittain väärä ruutu.
 • Loudness Radarin ”Äänen kuuluvuustavoite” -parametriyksiköt (“Target Loudness” ) näkyvät aina ”LKFS”-muodossa Audio Track Mixerissä ja Aikajana-työkaluvinkkinä riippumatta ”Äänen kuuluvuuden yksikkö” -parametrin (”Loudness Unit”) asetuksista.
 • Ohjelma kaatuu hahmonnettaessa sekvenssiä, joka sisältää näytteen jossa on kaksi väliaikaiset parametrit sisältävää tehostetta käytössä.
 • Jumiutuminen suljettaessa projektia samaan aikaan kun toistetaan sekvenssiä jossa on tietyt äänitehosteet käytössä (vain Mac-käyttöjärjestelmässä).
 • Joissakin kolmannen osapuolen siirtymissä asetuksia ei voi muokata sen jälkeen kun siirtymä on kopioitu ja liitetty.
 • Warp Stabilizer aiheuttaa useita mustia ruutuja hahmonnuksen jälkeen.

Maskaus ja seuranta

 • ”Fx”-merkki ei vaihda väriä, kun Peittävyys-maski on käytössä.
 • Ohjelma kaatuu, kun valitaan useita Bezier-kontrollipisteitä tehostemaskissa, ja painetaan Ctrl ja valitaan toinen maskin kontrollipiste.

Grafiikkasuoritin

 • Toisto takkuilee lomitetuissa sekvensseissä, kun grafiikkasuoritin (GPU) on käytössä ja kuvaa toistetaan toisessa näytössä Transmitin kautta.
 • Alfakanavan tulkinta on väärä käytettäessä GPU-hahmonnusta.
 • Väärä pikselisekoitus epälineaarisessa väritilassa käytettäessä GPU-hahmonnusta.
 • Huonot ruudun rajat lineaarisella ja epälineaarisella yhdistelmällä käytettäessä muokattua Skaalaa/Aseta -toimintoa (Scale/Position) (vain GPU:ta käytettäessä).

Käyttöliittymät ja työtilat

 • Joissakin tietokoneissa Vie asetukset -ikkunan (Export Settings) avautuminen voi kestää poikkeuksellisen kauan — sovellus näyttää olevan jumiutunut (vain Mac-käyttöjärjestelmässä).
 • Program Monitor ei nollaudu, kun muokataan HD-sekvenssin ominaisuuksia jotta siitä saataisiin SD-sekvenssi.
 • Äänen aaltomuoto katoaa, kun sekvenssissä edetään käyttäen aikakoodin hot text -muotoa.
 • Käytettäessä näppäimistökomentoja nopeasti peräkkäin komentoja katoaa.
 • Kun pikanäppäimellä näpäytetään kolmiota jonka tulisi avata luettelo, luettelo ei avaudu automaattisesti.
 • Pikanäppäin-valintaikkunan koko säilyy mutta sijainti ei, joten uudelleen avattaessa se voi laajentua pois näytöltä.
 • Metatieto-paneeli välkkyy ja käyttöliittymä muuttuu hitaaksi, kun yksittäinen raita on käytössä 16-kanavaisessa segmentissä.
 • Viimeinen ruudun numero peittää ”Valitse Tarkastelukokotaso” -valikon (”Select Zoom Level”), kun leike vedetään sekvenssiin.
 • Kun useita aikajanoja avataan kahdessa tai useammassa paneeliryhmässä, ”Aikajanat”-pikanäppäin (”Timelines”) vaihtelee vain kahden paneeliryhmän välillä.

Yhteentoimivuus

 • Muutoksia Jälkitehosteet-tekstitemplaatin (After Effects Text Template) koosteasetuksiin ei tunnisteta.
 • Dynaamisten linkitysten koosteiden erittäin hidas hahmonnus kun Jälkitehosteet (After Effects) on auki.

Suorituskyky

 • XDCAM HD:ssa heikko suorituskyky toistettaessa.