Adoben tietoturvatiedote

Adobe Framemakerin tietoturvapäivitykset | APSB21-45

Tiedotteen tunnus

Julkaisupäivä

Prioriteetti

APSB21-45

13. heinäkuuta 2021

3

Yhteenveto

Adobe on julkaissut tietoturvapäivityksen Adobe Framemakerille.Tämä päivitys ratkaisee kriittisen haavoittuvuuden. Jos haavoittuvuutta onnistutaan hyödyntämään, se voi johtaa mielivaltaisen koodin suoritukseen nykyisen käyttäjän kontekstissa.             

Versiot

Tuote

Versio

Ympäristö

Adobe FrameMaker

2019 Update 8 ja aiemmat

Windows

Adobe FrameMaker

2020 Release Update 1 ja aiemmat    

Windows

Ratkaisu

Adobe luokittelee päivitykset seuraavan prioriteettiluokituksen mukaisesti ja suosittelee käyttäjiä päivittämään asennuksensa uusimpaan versioon:

Tuote

Versio

Ympäristö

Prioriteetti

Saatavuus

Adobe FrameMaker

2019 Release Update 8
(korjaustiedosto)

Windows

3

Adobe FrameMaker

2020 Release Update 2

Windows

3

Lataussivu  

Lisätietoja haavoittuvuuksista

Haavoittuvuusluokka

Haavoittuvuuden vaikutus

Vakavuus

CVSS-peruspisteet

CVE-numerot

Rajat ylittävä kirjoittaminen

(CWE-787)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28596

Kiitokset

Adobe haluaa kiittää Tran Van Khangia - khangkito (VinCSS), joka yhdessä Trend Micron Zero Day Initiative -ohjelman kanssa ilmoitti relevanteista ongelmista ja auttoi Adobea sen asiakkaiden suojaamisessa. 


Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen https://helpx.adobe.com/security.html tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen PSIRT@adobe.com

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa