Adoben tietoturvatiedote

Adobe Framemakerin tietoturvapäivitykset | APSB22-27

Tiedotteen tunnus

Julkaisupäivä

Prioriteetti

APSB22-27

10. toukokuuta 2022    

3

Yhteenveto

Adobe on julkaissut tietoturvapäivityksen Adobe Framemakerille.Tämä päivitys ratkaisee yhden tärkeän haavoittuvuuden sekä useita kriittisiä haavoittuvuuksia. Jos haavoittuvuuksia onnistutaan hyödyntämään, se voi johtaa mielivaltaisen koodin suorittamiseen ja muistivuotoon.              

Versiot

Tuote

Versio

Ympäristö

Adobe Framemaker

2019-version päivitys 8
ja aiemmat

Windows

Adobe Framemaker

2020 Release Update 4 ja aiemmat    

Windows

Ratkaisu

Adobe luokittelee päivitykset seuraavan prioriteettiluokituksen mukaisesti ja suosittelee käyttäjiä päivittämään asennuksensa uusimpaan versioon:

Tuote

Versio

Ympäristö

Prioriteetti

Saatavuus

Adobe Framemaker

2019-version päivitys 8 (korjaustiedosto) 

Windows

3

Adobe Framemaker

2020-version päivitys 4 (korjaustiedosto)

 

Windows

3

Lisätietoja haavoittuvuuksista

Haavoittuvuusluokka

Haavoittuvuuden vaikutus

Vakavuus

CVSS-peruspisteet 

CVE-numerot

Rajat ylittävä kirjoittaminen

(CWE-787)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28821

Rajat ylittävä kirjoittaminen

(CWE-787)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28822

Use After Free (CWE-416)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28823

Use After Free (CWE-416)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28824

Rajat ylittävä kirjoittaminen

(CWE-787)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28825

Rajat ylittävä kirjoittaminen

(CWE-787)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28826

Rajat ylittävä kirjoittaminen

(CWE-787)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28827

Rajat ylittävä kirjoittaminen

(CWE-787)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28828

Rajat ylittävä kirjoittaminen

(CWE-787)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28829

Rajat ylittävä lukeminen (CWE-125)

Muistivuoto

Tärkeä

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28830

Kiitokset

Adobe haluaa kiittää seuraavia henkilöitä, jotka ilmoittivat edellä mainituista ongelmista ja auttoivat Adobea sen asiakkaiden suojaamisessa:

  • Mat Powell Trend Micro Zero Day Initiative -ohjelmasta (CVE-2022-28821, CVE-2022-28822, CVE-2022-28823, CVE-2022-28824, CVE-2022-28825, CVE-2022-28826, CVE-2022-28827, CVE-2022-28828, CVE-2022-28829, CVE-2022-28830)

Versiot

5. tammikuuta 2022: Tekninen tiedote linkitettiin oikealle sivulle

22. syyskuuta 2021: Lisätty tietoja haavoittuvuuksiin CVE-2021-39862 ja CVE-2021-39865.


Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen https://helpx.adobe.com/fi/security.html tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen PSIRT@adobe.com

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa