Adoben tietoturvatiedote

Adobe SVG-Native-Viewerin tietoturvapäivitykset | APSB21-72

Tiedotteen tunnus

Julkaisupäivä

Prioriteetti

APSB21-75

14. syyskuuta 2021

3

Yhteenveto

Adobe on julkaissut tietoturvapäivityksen Adobe SVG-Native-Vieweriin. Tämä päivitys ratkaisee kriittisen haavoittuvuuden, joka voi johtaa koodin mielivaltaiseen suorittamiseen nykyisen käyttäjän kontekstissa.

Versiot

Tuote

Versio, jota haavoittuvuus koskee

Ympäristö

Adobe SVG-Native-Viewer  

Linux

Ratkaisu

Adobe luokittelee päivitykset seuraavan prioriteettiluokituksen mukaisesti ja suosittelee käyttäjiä päivittämään asennuksensa uusimpaan versioon:

Tuote

Päivitetty versio

Ympäristö

Prioriteettiluokitus

Saatavuus

Adobe SVG-Native-Viewer    

Linux

3

Lisätietoja haavoittuvuuksista

Haavoittuvuusluokka

Haavoittuvuuden vaikutus

Vakavuus

CVSS-peruspisteet 

CVE-numero

Kekopohjainen puskurin ylivuoto (CWE-122)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39823

Kiitokset

Adobe haluaa kiittää CFF:ää Topsec Alpha Teamista (cff_123) näistä ongelmista ilmoittamisesta ja yhteistyöstä Adoben kanssa asiakkaidemme suojaamisessa.


Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen https://helpx.adobe.com/security.html tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?