Adobe Acrobat Sign -ympäristön määrittäminen

Yleiskatsaus

Kun määrität Acrobat Sign -tilisi, on tärkeää muistaa, että asetukset peritään ennakoitavalla tavalla. Kaikki ylätason objektista alaspäin olevat objektit perivät ylätason objektin asetukset oletusarvoisesti, ellei asetuksia muuteta.

Tili on korkeimmalla tasolla asiakkaalle osoitetussa periytymisrakenteessa. Kaikkien ryhmien oletusarvoiset asetustensa arvot peritään tilitasolta. Kun määrität tiliasetuksia, päätä, kumman seuraavista tili oletusarvoisesti tekee:

 • Määrittää yleisimmät ryhmiesi käyttämät arvot, mikä lyhentää ryhmän määrittämiseen vaadittua aikaa ja sen monimutkaisuutta.
 • Määrittää prosesseille parhaat suojausasetukset, mikä vähentää suojaamattomien arvojen altistumista riskeille, jos ryhmää ei ole määritetty kokonaan.

Ryhmät perivät oletusasetuksensa tiliasetuksista, kunnes niitä muokataan ja ne ohitetaan ryhmätasolla. Käyttäjät ja sopimukset perivät oletusarvonsa ryhmältä, johon ne kuuluvat, ja käyttäjät ja sopimukset eivät yleensä salli näiden asetusten yksityiskohtaista määrittämistä. Tästä syystä Acrobat Signin onnistunut käyttö määritetään ryhmätasolla. Ryhmät määrittävät:

 • Oletusarvoiset allekirjoitusparametrit ryhmässä oleville käyttäjille (joille ryhmä on ensisijainen).
 • Oletusarvot, jotka on määritetty Lähetä-sivulle, kun se avataan.
 • Käyttäjän käytettävissä olevat mallit ja työnkulut.

Käyttäjiä useissa ryhmissä

Käyttäjiä useissa ryhmissä -asetusta käyttävät tilit voivat sallia käyttäjille siirtymisen ryhmien välillä. Tällöin ryhmätason asetukset määräävät dokumenttivaatimusten oletusarvot. Jos sinulla on vaatimustenmukaisuuteen liittyviä vaatimuksia, kannattaa miettiä, kuinka erilliset ryhmät määritetään niin, että sopimukset vastaavat vaatimuksiin ja että käyttäjien täytyy muokata asetuksia mahdollisimman vähän.

Käyttäjät perivät oletusasetusarvonsa ensisijaiselta ryhmältään. Näitä asetuksia ovat ensisijaisesti:

 • Allekirjoitusasetukset. Esimerkiksi:
  • Valtuudet allekirjoittaa asiakirjoja.
  • Omatoimisen allekirjoittamisen työnkulut.
  • Acrobat Signin todennusvaatimukset ennen allekirjoittamista
 • Käyttöoikeuksien hallinta. Esimerkiksi:
  • Salasanan vahvuus.
  • Kirjautumisen todennusrajoitukset IP-alueen kautta.
  • Oikeus lähettää sopimuksia.
  • Pääsy mallien, verkkolomakkeiden ja Joukkolähetys-sopimusten luomiseen.
  • Tilin jakaminen.

Sopimukset perivät arvonsa myös siltä ryhmältä, jossa ne on luotu. Näitä asetuksia ovat:

 • Sopimuksen oletusarvot. Esimerkiksi:
  • Muistutukset ja vanhenemispäivät.
  • Viestimallit.
  • Todennusmenetelmät
 • Allekirjoitusta koskevat vaatimukset. Esimerkiksi:
  • Sähköiset vs digitaaliset allekirjoitukset.
  • Sopimuksen allekirjoittamisen tai hylkäämisen syiden kerääminen.
  • Sallitut allekirjoitustyypit (koneella kirjoitettu, piirretty, kuva)
 • Sähköpostiominaisuudet. Esimerkiksi:
  • Lokalisointivaihtoehdot.
  • Valvontaraportin liittäminen.
  • Brändäysgrafiikka.
 • Tapahtumien tietoturva. Esimerkiksi:
  • Auditointiraportin todennettu käyttöoikeus
  • Asiakirjan salasanan vahvuus
  • Asiakirjalinkin vanhentuminen.

Tilitason asetusten määrittäminen

Kuten aiemmin mainittiin, tilitason asetukset periytyvät oletusarvoisesti kaikille ryhmille, joten luo strategia sille, miten myöhemmin luodut ryhmät perivät kyseiset arvot.

Tilitason asetusten määrittäminen edellyttää, että käyttäjä on tilitason järjestelmänvalvoja. Kun olet kirjautunut sisään tilin ylläpitäjänä, näet seuraavat:

 • Tili-välilehti on yläreunan navigointipalkissa. Tili-välilehden napsauttaminen avaa järjestelmänvalvojan valikon.
 • Kun valikko on auki, Tilin asetukset -välilehti on käytettävissä (ja avattuna).
 • Alivalikon Globaaliasetukset ja Tilin asetusten määritys -kohdat.
Tilin järjestelmänvalvojan käyttöoikeus tilitason asetuksiin

Kaikki määritettävissä olevat asetukset löytyvät Tilin asetukset -valikosta. Muut käytettävissä olevat välilehdet liittyvät tiettyjen objektien (Käyttäjät, Ryhmät, Työnkulut jne.) hallintaan.

Ryhmätason asetusten määrittäminen

Ryhmätason määrityksen voi suorittaa ne tilin ylläpitäjät tai käyttäjät, joilla on ryhmän ylläpito-oikeudet. Ryhmätason ylläpitäjillä on oikeus vain omien ryhmiensä määrittämiseen, eivätkä he voi pääse käsiksi tilitason asetuksiin tai muihin ryhmiin, joiden jäseniä he saattavat olla, mutta joihin heille ei ole erikseen myönnetty ylläpitäjän oikeuksia.

Pääsy ryhmätason asetuksiin edellyttää, että ylläpitäjä etsii kyseisen ryhmän, avaa Ryhmän asetukset (jos käytettävissä on useampi kuin yksi ryhmä) ja ottaa käyttöön määritettävän alivalikkosivun ohitusasetukset.

Sisäänkirjautunut ryhmän järjestelmänvalvoja näkee:

 • Ryhmä-välilehti on yläreunan navigointipalkissa. Ryhmä-välilehden napsauttaminen avaa järjestelmänvalvojan valikon.
 • Kun hallintavalikko on auki, Ryhmä-valikkovälilehti on käytettävissä.
 • Kun Ryhmä-välilehti on auki, näet alivalikon Ryhmän asetukset ja Ryhmän asetukset -kohdat.
  • Ryhmän asetukset vastaa tilitason Tilin asetukset -ominaisuuksia.
  • Ryhmän asetukset vastaa tilitason Tilin asetusten määritys-ominaisuuksia.
   • Tilin asetusten määritys alivalikko ei sisällä kaikkia tilitason asetuksia.
  • Käyttäjät ryhmässä vastaa tilitason Käyttäjät-käyttöliittymää.

Vain yhtä ryhmää hallinnoivat ryhmätason ylläpitäjät avaavat Ryhmä: <Group Name> -välilehden automaattisesti, jolloin määrityksessä käytettävät alivalikot tulevat näkyviin.

Voit säätää ryhmätason asetuksia seuraavasti:

 1. Valitse Ryhmä-välilehti yläreunan siirtymispalkissa.
 2. Valitse mikä tahansa alivalikon välilehti nähdäksesi asetusten suojatun sivun.
 3. Ota ohitus käyttöön, jotta voit muokata yksittäisiä asetuksia.
Ryhmän käyttöoikeus asetuksiin, kun vain yksi ryhmä on sen alaisuudessa

Ylläpitäjät, jotka hallinnoivat useampaa kuin yhtä ryhmää

Jos järjestelmänvalvojan hallinnoitavana on useampi kuin yksi ryhmä, hän voi valita ryhmän ennen ryhmätason asetusten näyttämistä.

Ryhmän asetusten määrittäminen, kun useita ryhmiä sallitaan:

 1. Valitse Tili/Ryhmä-välilehti yläreunan siirtymispalkista. Hallintavalikko aukeaa.
 2. Valitse Ryhmät-valikko asetusten vasemmasta palkista. Kaikki järjestelmänvalvojan käytettävissä olevat ryhmät tulevat näkyviin.
 3. Valitse muokattava ryhmä. Käytettävissä olevat toiminnot tulevat näkyviin.
 4. Valitse Ryhmän asetukset-vaihtoehto. Tämä avaa ryhmäasetusten alivalikkolistan.
 5. Valitse muokattava alivalikkosivu.
 6. Ota ohitus käyttöön, jotta voit muokata yksittäisiä asetuksia.
Ryhmän asetusten määritys, kun ylläpitäjällä on useita ryhmiä hallinnoitavana

Asetukset, jotka ovat käytettävissä tilitasolla mutta eivät ryhmätasolla

Useimmat asetukset ovat määritettävissä ryhmätasolla. Alla on luettelo poikkeuksista siinä järjestyksessä, jossa ne näkyvät käyttöliittymässä tässä muodossa:

Alivalikon välilehti

 • Asetusperhe
  • Yksittäiset asetukset

Jos alivalikon välilehti tai asetusperhe näkyy luettelossa ilman yksittäisiä asetuksia, alivalikon välilehti tai perhe ei ole käytettävissä.

Globaaliasetukset

 • Kirjastodokumentit
  • Salli käyttäjien jakaa kirjastodokumentteja tilille
 • Käyttäjiä useissa ryhmissä
 • Ryhmän hallinnoijan käyttöoikeudet

Tilin asetusten määritys

 • Mukauta yrityksen URL-osoitetta
 • Lisää yrityksen nimi
 • Määritä yrityksen nimi kaikille tilin käyttäjille

Sähköiset leimat

Raportoinnin asetukset

Suojausasetukset

 • Kertakirjausasetukset
 • Muista minut -asetukset
 • Kirjautumisen salasanan käytäntö
 • Verkkoistunnon kesto
 • PDF-salaustyyppi
 • API
 • Käyttäjän ja ryhmän tietojen käyttöoikeustaso
 • Tilin jakaminen
 • Edistyneet tilin jako-oikeudet
 • Dokumenttilinkin vanhentuminen

Lähetysasetukset

 • Allekirjoittamisen jälkeisen vahvistus-URL-osoitteen uudelleenohjaus
  • Vie vastaanottajat Acrobat Signin oletusvahvistussivulle allekirjoittamisen jälkeen.

Notarisointiasetukset

SAML-asetukset

SAML-virheet

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi