Integrointioppaiden käyttäminen

Avaa nykyisten Adobe Sign -integrointituotteiden asennus-, käyttäjä- ja päivitysoppaat nopeasti. Joidenkin tavallista monimutkaisempien integrointien kohdalla on käytön helpottamiseksi lueteltu myös usein käytettyjä tietokanta-artikkeleita.

 

Adobe Signin integraatiotuotteiden versiointi ja elinkaari:

Adobe Signin versiointikäytäntö ja integroitujen palveluiden tuen elinkaari vastaavat muita, sinulle jo mahdollisesti ennestään tuttuja Adoben tuotteita.


Versionumerot:

Pakettiversiossa käytetään kolmiosaista numerointijärjestelmää julkaistun version peräkkäisen koontiversionumeron tunnistamiseen ja päivityksen uuden tai muuttuneen sisällön suhteelliseen tuontiin. Numero on tässä muodossa:
N.m.p

Tässä N = pääversio, m = aliversio ja p = korjausversio.

Esimerkiksi integraatiopaketin versio 23.2.1 viittaa seuraavaan julkaisun tilaan:

 • Pääversio: 23
 • Aliversio: 2
 • Korjausversio: 1

Kun insinöörit kehittävät paketista uusia ”koontiversioita”, he kasvattavat versionumeroa koodiin tehtävien päivitysten luonteen mukaan.

 • Pääversion muutokset tarkoittavat ominaisuuksien merkittävää lisäystä tai keskeisten järjestelmien tärkeää muutosta.
 • Aliversiopäivitykset sisältävät yleensä pienempiä ominaisuuspäivityksiä ja tietoturvakorjauksia. Adobe Sign voi edellyttää päivittämistä viimeisimpään versioon tietoturvaongelman tai jonkin ilmoitetun ongelman korjaamiseksi
 • Korjausversiot käsittävät lähes yksinomaan virheenkorjauksia ja käyttöliittymään liittyviä säätöjä.
Huomautus:

Kaikkia versioita ei julkaista yleisesti tuotetta kehitettäessä. Ei ole mitenkään harvinaista, että korjausversioiden numeroinnissa on suuria hyppyjä julkaisujen välillä.

On erittäin suositeltavaa, että järjestelmänvalvojat pitävät versionsa ajan tasalla varmistaakseen, että tilillä on täydet oikeudet kaikkien ominaisuuksien käyttöön ja että kaikki tunnetut tietoturvaongelmat on korjattu.

Adobe Sign voi edellyttää päivittämistä uusimpaan korjattuun versioon huolestuttavan tietoturvaongelman tai kriittisen järjestelmäongelman korjaamiseksi.


Version tuen elinkaari

Adobe Sign -integraatiotuotteen version tuen elinkaari määräytyy paketin pääversion perusteella ja osoittaa, kuinka kauan Adobe Sign tukee aktiivisesti integraation yksittäistä versiota.

Adobe Sign tukee paketin nykyistä versiota ja kahta edellistä pääversiota (mukaan lukien kaikki niihin liittyvät aliversio- ja korjauspäivitykset). Tärkeimmät versiot on ilmaistu seuraavasti:

 • Nykyinen versio (N): paketin uusin pääversio
 • Edellinen versio (N-1): viimeisintä versiota yhden version verran vanhempi pääversio
 • Viimeinen tuettu versio (N-2): viimeisintä versiota kahden version verran vanhempi pääversio

Esimerkiksi jos paketin nykyinen käytettävissä oleva versio on 23.2.1:

 • Nykyinen pääversio (N) on 23.
 • Tämän paketin edellinen pääversio (N-1) on 22.
 • Tämän paketin viimeinen tuettu pääversio (N-2) on 21.
 • Versiota 21.0.0 vanhempia versioita ei tueta.
Versiotaulukko

Version palvelun elinkaari

Version palvelun elinkaari määrittää, milloin palvelu on käytettävissä. Aikajana vastaa version tuen elinkaarta, mutta siihen on lisätty 90 päivän lisäaika, jonka aikana asiakkaat voivat suorittaa päivityksen loppuun.

 • Tukemattoman version lisäajan aikana tukea annetaan vain uudempaan versioon päivittämiseen, ei tukemattoman version ylläpitoon.
 • Kyseinen versio poistetaan lisäajan päätyttyä käytöstä.
  • Adobe Sign ei hyväksy pyyntöjä käytöstä poistetuista versioista.
  • Kun integraatio on päivitetty nykyiseen versioon, Adobe Signin ja integraation välinen kommunikaatio jatkuu normaalisti.
Sammutusaika

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai asiakastukeen, jos sinulla on kysyttävää.

Adobe Sign for Salesforce

Huomautus:

Kaikkien organisaatioiden pitäisi päivittää vähintään versioon v21.5.11 mahdollisimman pian.  

Versio 21.5.11 on kaikkien myöhempien versioiden edellytys, ja se on asennettava ennen uudempiin versioihin päivittämistä.

Muut artikkelit

Adobe Signin lisääminen Salesforce-sähköpostikomponenttiin

Lähetä, muistuta, peruuta ja suorita muita toimintoja suoraan sähköpostiohjelmasta. Saatavana Outlookiin ja Gmailiin

Adobe Sign -yhdistäjä Salesforce CPQ:ta varten

Lisää painike, jolla voit lähettää CPQ-tarjoukset Adobe Signiin suoraan tarjoussivulta

Adobe Sign for Self Signing (Community Cloud)

Jos käytät yhteisöportaaleja ja haluat toimittaa allekirjoitettavia dokumentteja

► Adobe Sign yksinkertaista allekirjoitusta varten (Community Cloud)

Community Cloud -komponentti, jonka avulla kehittäjä voi upottaa allekirjoitusmalleja muihin Lightning-komponentteihin.

Käyttöoikeuksien myöntäminen Salesforce-käyttäjille/-profiileille

Jos et ottanut Adobe Sign -sovellusta käyttöön kaikilla käyttäjillä

Sopimusten käsittely eränä

Sopimuserien luonti käyttäjän määrittämien ehtojen mukaan

Liidien muunnosasetukset

Jos käytät Adobe Signia Salesforcessa liidien kanssa, sinun kannattaa ehkä perehtyä tähän

Ryhmän yhdistämismääritykset

Yhdistä käyttäjät Adobe Sign -ryhmiin Salesforcen käyttäjäprofiilien mukaan

Määritä Salesforce lähettämään suuria dokumentteja

Jos lähetät yli 2 Mt:n kokoisia dokumentteja, tämä on määritettävä

► Määritä Push Agreements luomaan ulkoisesti synnytettyjä sopimuksia Salesforcessa

”Push agreements” tarkoittaa Salesforcen ulkopuolelta alullepantuja tapahtumia, kuten verkkolomakkeiden luomia sopimuksia, jotka sitten lähetetään Salesforceen.

Chatterin ja Salesforce1:n käyttöönotto

Asetukset, joilla lähetykset Chatterista tai Salesforce1:stä voidaan ottaa käyttöön

Sivuasettelun määritys (Perussopimus, Lisäsopimus ja Lightning-tyyli)

Kun sinun on muutettava sivuasettelu joksikin muuksi

Huomautus:

Palvelun pääsyoikeus Adobe Sign for Salesforce -integraation versioihin 19.x- ja 20.x päättyy lokakuussa 2021.

Adobe Sign for Salesforce -palvelun versioiden 19 ja 20 tuotepäivitykset, tietoturvapäivitykset ja tekninen tuki ovat päättyneet.

Jos käytät versiota 20.x tai sitä vanhempaa, varmista tuen jatkuvuus päivittämällä uusimpaan pakettiin.

Adobe Sign for Microsoft Office

Tuetut tuotteet:

 • Exchange Online

Asiakasohjelmat:

 • Outlook 2013 (Windows v15+)
 • Outlook 2016 (Windows v16+)
 • Outlook Online – käytössä:
  • Chrome - nykyinen versio
  • Firefox – nykyinen versio
  • Safari - nykyinen versio
  • Edge - nykyinen versio
 • Outlook 2016 (Mac v15.35+)

Sinun on vastattava Microsoftin Officen käytölle asetettuja perusvaatimuksia.

Tuetut ympäristöt:

 • Word tai PowerPoint 2013 (Windows v15+)
 • Word tai PowerPoint 2016 (Windows v16+)
 • Word tai PowerPoint Online (365) – käytössä:
  • Chrome - nykyinen versio
  • Firefox – nykyinen versio
  • Safari - nykyinen versio
  • Edge - nykyinen versio
 • Word tai PowerPoint 2016 (Mac v15.34+)

Tuetut ympäristöt:

 • Office 365 – käytössä:
  • Chrome - nykyinen versio
  • Firefox – nykyinen versio
  • Microsoft Edge - nykyinen versio

Microsoft Teams Approvals -sovellus antaa käyttäjille mahdollisuuden määrittää, lähettää, allekirjoittaa ja seurata Adobe Sign -sopimuksia suoraan Approvals-sovelluksesta.

Microsoft Teams tuo Approvals-sovelluksen ja Adobe Sign -sovelluksen kaikkien käyttäjien käyttöön. Muita ohjelmistoja ei tarvitse ladata. Jos et näe Approvals-sovellusta tai Adobe Signia vaihtoehtona Approvals-sovelluksessa, ota yhteyttä Microsoft Teams -järjestelmänvalvojaan ja pyydä häntä ottamaan ne uudelleen käyttöön.

Adobe Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate  

 

Tuetut ympäristöt:

 • Office 365 – käytössä:
  • Chrome - nykyinen versio
  • Firefox – nykyinen versio
  • Safari - nykyinen versio
  • Edge - nykyinen versio

Adobe Sign for Microsoft Dynamics

Maksuton kokeilu

Dynamics 365 CRM:n nykyinen asennuspaketti

Lataamalla Adobe Sign for MS Dynamics -paketin vahvistat, että olet lukenut ja hyväksynyt kaikki käyttöehdot:


Dynamics 365 CRM (versio 9.5) -oppaat


Julkistustiedot

Microsoft Dynamics 365 for Talent

Adobe Sign for Microsoft SharePoint

Huomautus:

Adobe Sign for SharePoint -ratkaisua tuetaan vain SharePoint 2019 On-Premisen perinteisessä käyttöliittymässä.

Adobe ja Microsoft pyrkivät yhteistyössä laajentamaan tuen myös moderniin käyttöliittymään.

Oppaat

Adobe Sign for ServiceNow

Adobe Sign for HR (ServiceNow)

Adobe Sign for SAP SuccessFactors

Adobe Sign for Workday

Adobe Sign for NetSuite

Kokeiluversio

Julkistustiedot

Huomautus:

Adobe Sign for NetSuite -integraation version 4.0.5 tuki on päättynyt. 

Päivitä versio 4.0.6:een, jotta Adobe Sign for NetSuite -integraation toiminnallisuus ja tuki säilyvät Ei-tuettuja versioita ei voi käyttää yhteyden luomiseen Adobe Signin kanssa, koska NetSuite 2021.2 on poistanut sen käytöstä. 

Adobe Sign for SugarCRM

SugarCRM v6

Sugar CRM v6

Adobe Sign API

Huomautus:


Adobe Signin tuki vanhempien API:en todennusmalleille päättyy toukokuussa 2021

Adobe on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen tuotteiden turvallisen käyttökokemuksen noudattamalla alan viimeisimpiä vakiintuneita tietoturvaprotokollia. Osana tätä prosessia Adobe Sign lopettaa toukokuuhun 2021 mennessä sellaisten vanhempien ohjelmointirajapintojen todennusmallien tuen, jotka sallivat käyttäjänimen ja salasanan lähettämisen ohjelmointirajapintakutsussa.

 

VAIKUTUS

Vanhempaa todennusmallia käyttävien asiakkaiden on siirryttävä uudempaan OAuth-pohjaiseen todennukseen. 

 

TARVITTAVA TOIMENPIDE

○ Integrointia käyttävien asiakkaiden on päivitettävä uusimpaan versioon. Perehdy viiteoppaiden avulla Adoben uusimpiin kumppaneille tarkoitettuihin integrointeihin.

○ Asiakkaiden, jotka ovat tehneet oman mukautetun integroinnin Adobe Signilla, on päivitettävä uusimpaan OAuth-pohjaiseen todennukseen. Lisätietoja on tässä siirtymisoppaassa.

○ Mobiililaitteiden käyttäjien on päivitettävä Adobe Sign -sovelluksen uusimpaan iOS- tai Android-versioon.

 

SOAP-ohjelmointirajapinnan suunniteltu elinkaaren päättyminen toukokuussa 2021

Adobe Signin kehittäjille parhaan mahdollisen ohjelmointikokemuksen takaavan REST-ohjelmointirajapinnan version 6 julkaisun myötä SOAP-ohjelmointirajapinta on katsottu vanhentuneeksi, eikä sitä enää tueta toukokuun 2021 jälkeen.  REST-ohjelmointirajapinta on tällä hetkellä integraattoreiden ja sovelluskehittäjien preferoima käyttöliittymä, ja tulevan kehitystyön pitäisi siirtyä tähän ohjelmointirajapintaan.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi