Saznajte kako aktivirati ili deaktivirati Adobe aplikacije.

Aktivirajte aplikaciju

Što je aktivacija?

Aktivacija, koja povezuje aplikaciju s valjanom korisničkom licencijom, odvija se automatski kod većine aplikacija. U nekim slučajevima morate ručno aktivirati aplikaciju prije korištenja. Pronađite svoj proizvod u sekcijama u nastavku da biste saznali kako aktivirati aplikaciju.

Creative Cloud, Acrobat DC

Ako je u pitanju Adobe Creative Cloud, Acrobat Pro DC ili Acrobat Standard DC, jednostavno se prijavite kako biste aktivirali softver (primjerice, Photoshop, Lightroom, Illustrator ili Acrobat DC). Pokrenite aplikaciju i odaberite Pomoć > Prijava (vaš Adobe ID). Ili se prijavite iz stolne aplikacije Creative Cloud.

Creative Suite 2 i 3 | Acrobat 7, 8 i 3D | Audition 3

Morali smo povući iz rada naše zastarjele aktivacijske poslužitelje starijih verzija aplikacija Acrobat i Creative Suite (CS). Bez aktivacijskih poslužitelja, ove aplikacije prikazuju pogrešku pri aktivaciji ili povezivanju kada pokušavate provjeriti valjanost licence. Da biste instalirali verziju koja ne zahtijeva aktivaciju, proučite odjeljak Pogreška: „Aktivacijski poslužitelj nije dostupan” | CS2, Acrobat 7, Audition 3 ili Pogreška pri aktivaciji ili povezivanju | CS3, Acrobat 8.

Zahvaćene aplikacije uključuju: aplikacije Creative Suite 2 i 3, Acrobat 7 i 8 (Standard i Professional) te Acrobat 3D verzija 8.

Creative Suite 6, 5 i 4

CS6: Prijavite se koristeći Adobe ID i lozinku za aktivaciju softvera u prvih sedam dana korištenja. Kako biste to napravili, slijedite korake u nastavku.

CS5.5, CS5 i CS4: aktivacija se odvija automatski čim softver otkrije internetsku vezu ili vas softver upita da ga aktivirate tijekom instalacije. Kako biste ručno aktivirali softver, slijedite korake u nastavku.

Za ručnu aktivaciju softvera:

 1. Pobrinite se da računalo bude spojeno na internet.

 2. Pokrenite aplikaciju.

 3. Odaberite Pomoć > Aktivacija. (Ako je ta opcija zatamnjena, već ste aktivirali softver.)

 4. Prijavite se koristeći Adobe ID i lozinku kako biste aktivirali softver.

  Ako nemate Adobe ID, vidjet ćete opciju za izradu ID-a. Slijedite upute na zaslonu.

Napomena:

Naišli ste na problem ili vam je potrebna aktivacija izvan mreže? Pogledajte Otklanjanje problema aktivacije i deaktivacije.

Acrobat XI, X

Adobe Acrobat XI i X automatski se aktiviraju čim softver otkrije internetsku vezu.

Ako trebate ručno aktivirati svoj softver (na primjer, ako ste ga deaktivirali na jednom računalu da ga možete aktivirati na drugom), slijedite korake pod naslovom Creative Suite 6 i raniji.

Flash Player, Acrobat Reader i Shockwave Player

Ne morate aktivirati ove proizvode. Ako vam potrebna pomoć s ovim proizvodima, posjetite sljedeće stranice:

Photoshop Elements, Premiere Elements

Proizvod se aktivira kada ga pokrenete prvi put nakon unošenja serijskog broja.

Ako deaktivirate proizvod odabirom Pomoć > Odjava, možete ga ponovno aktivirati odabirom Pomoć > Prijava. Proizvod se pokreće u probnom načinu rada. Odaberite Licenciraj ovaj softver i unesite serijski broj.

Serijski broj primili ste kada ste kupili proizvod. Više informacija o pronalaženju serijskog broja potražite u odjeljkuPronađite serijski broj.

Traženje serijskog broja ili šifre za preuzimanje

Za pojedine proizvode potrebno je unijeti serijski broj ili šifru za preuzimanje prije početka upotrebe proizvoda. Serijski broj ili šifru za preuzimanje dobit ćete prilikom kupnje proizvoda.

Napomena:

Aplikacije Creative Cloud ne trebaju serijske brojeve. Ako se zatraži da unesete serijski broj kad pokrenete aplikaciju Creative Cloud, radi se o pogreški. Informacije o rješavanju ovog problema potražite pod Creative Cloud zahtijeva serijski broj.

Aktivacija aplikacije na novom računalu

Creative Cloud, Acrobat DC

Možete iskoristiti pojedinačnu pretplatu na najviše dvama računalima ili uređajima. 

Informacije o korištenju pretplate na drugom računalu ili uređaju potražite u odjeljku Korištenje pretplate na drugom računalu ili uređaju.

Zasebni proizvodi kao što je Photoshop Elements ili Premiere Elements

Svoj proizvod možete instalirati na najviše dva računala. Ako želite premjestiti svoj proizvod na novo računalu, jednostavno odaberite Pomoć > Odjava u proizvodu na jednom od računala koje ima aktivnu licencu. Potom možete instalirati proizvod na novom računalu.

Ako računalo na kojem ste instalirali proizvod više nije dostupno, kontaktirajte nas da biste ažurirali informacije u sustavu. Kad se informacije uklone, možete instalirati proizvod na novi sustav.

Deaktivirajte aplikaciju

Što je deaktivacija?

Deaktivacija odvaja aplikaciju od valjane korisničke licencije. Nakon deaktivacije, uvijek možete ponovno aktivirati aplikaciju, ako to želite. Ne morate deinstalirati aplikaciju iz vašeg računala da biste je deaktivirali. Deinstalacija aplikacije ne deaktivira nužno njezinu licencu.

Jedna licenca za Adobe softver dozvoljava vam instalaciju aplikacije na dva računala, primjerice, kod kuće i u uredu. Ako želite instalirati softver na trećem računalu, najprije morate deaktivirati jednu instalaciju aplikacije. Evo kako.

Deaktivirajte Creative Cloud

Možete deaktivirati aplikaciju Creative Cloud tako da se jednostavno odjavite. Pokrenite bilo koju aplikaciju Creative Cloud i odaberite Pomoć > Odjava (vaš Adobe ID). Možete se i odjaviti iz stolne aplikacije Creative Cloud ili deaktivirati uređaj sa stranice vašeg računa na adobe.com. Detaljne upute potražite u odjeljku Prijava i odjava iz aplikacije Creative Cloud i Odjava sa stranice računa.

Napomena:

Opcija za odjavu sa stranice računa nije dostupna u državama za koje je zadužena tvrtka Digital River.

Deaktivirajte Acrobat DC

Verzija pretplate

Ako imate pretplatu za Acrobat DC, možete deaktivirati aplikaciju tako da se jednostavno odjavite. Pokrenite aplikaciju i odaberite Pomoć > Odjava (vaš Adobe ID).Možete deaktivirati i sa stranice vašeg računa na adobe.com.Detaljne upute potražite u odjeljku Prijava i odjava iz aplikacije Creative Cloud i Prijava i odjava sa stranice računa.

Napomena:

Opcija za odjavu sa stranice računa nije dostupna u državama za koje je zadužena tvrtka Digital River.

Verzija bez pretplate (zasebna)

Ako imate zasebnu verziju softvera Acrobat DC bez pretplate, jednostavno se odjavite iz aplikacije Acrobat da biste je deaktivirali. Pokrenite aplikaciju i odaberite Pomoć > Odjava (vaš Adobe ID).

Napomena:

Pobrinite se da ste povezani na internet prije pokušaja odjave.

Deaktivirajte softver Acrobat XI/X, Creative Suite 6 i ranije

 1. Pobrinite se da računalo bude spojeno na internet.

 2. Pokrenite aplikaciju.

 3. Odaberite Pomoć > Deaktivacija.

 4. Odaberite neku od sljedećih opcija:

  • Deaktivacija ili Obustavljanje aktivacije: te će opcije deaktivirati softver, ali zadržat će informacije o licenciji na vašem računalu. Odaberite jednu od ovih opcija ako želite privremeno deaktivirati softver, a planirate ga ponovno aktivirati na ovom računalu.
  • Trajna deaktivacija: ova opcija deaktivira softver i uklanja informacije o licenciji s računala. Ako softver ponovno želite koristiti na ovom računalu, ponovno unesite serijski broj.

Deaktivacija proizvoda Photoshop Elements ili Premiere Elements

Za deaktivaciju proizvoda Photoshop Elements ili Photoshop Elements jednostavno se odjavite iz aplikacije odabirom Pomoć > Odjava.

Napomena:

Naišli ste na problem? Pogledajte Otklanjanje problema aktivacije i deaktivacije.

Najčešća pitanja

Što je aktivacija?

Aktivacija je postupak kojim Adobe provjerava licenciju softvera s ciljem sprječavanja prijevare i zlouporabe proizvoda i usluga tvrtke Adobe. Aktivacija obuhvaća slanje podataka u Adobe u raznim trenucima, poput preuzimanja, instalacije, deinstalacije, serijalizacije, pokretanja i za vrijeme provjere ažuriranja za Adobe softver. Adobe može te podatke, zasebno ili s drugim podacima koje Adobe može posjedovati, koristiti (i) za slanje odgovarajuće ponude za obnovu licencije i (ii) kao pomoć za bolje razumijevanje načina korištenja Adobe proizvoda, kako bismo mogli uključiti i zadržati naše korisnike.

Koje se informacije šalju tvrtki Adobe prilikom aktivacije?

Sljedeće vrste podataka mogu biti poslane u Adobe prilikom aktivacije:

Identifikatori (ID-ovi)

 • Jedinstveni ID-ovi (generira Adobe softver) specifični za računalo i za licenciju koju ste kupili za softver. Ti ID-ovi se ne mogu koristiti za lociranje računala ili za osobno identificiranje.
 • Vaš Adobe ID ako ste se prijavili na Adobe u okviru instalacije, ažuriranja ili upotrebe Adobe softvera. Adobe ID osobno vas identificira i povezuje sa svim podacima koje ste dali tvrtki Adobe pri izradi ili uporabi vašeg Adobe računa. Ako vi ili vaša tvrtka koristi administratora ili drugu autoriziranu stranu za navedeno, također možemo primiti Adobe ID te stranke.

Podaci o instaliranim Adobe proizvodima

 • Serijski brojevi vezani za licencije instaliranih proizvoda
 • Naziv proizvoda i broj verzije, vrsta kupljene licencije
 • Verzija Licencnog ugovora za krajnjeg korisnika pridruženog softveru
 • Broj pokretanja Adobe aplikacije od posljednje aktivacije, za svaku aplikaciju koja je pridružena licenciji za proizvod

Podaci o operativnom sustavu

 • Vrsta i verzija operativnog sustava
 • Lokaliziranost (jezični dijalekt i sustav pisanja) koja se koristi
 • Lokalno vrijeme računala (uključujući vremensku zonu)
 • Naziv računala
 • MAC adresa

IP adresa

IP adresa koju vam je dodijelio davatelj internetskih usluga šalje se u Adobe kao dio postupka za slanje podataka o aktivaciji u Adobe.

Ovaj rad ima negeneričku licencu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0  Twitter™ i Facebook objave nisu pokrivene uvjetima za Creative Commons.

Pravne napomene   |   Pravila zaštite privatnosti na mreži