Što je pokriveno
Saznajte kako aktivirati ili deaktivirati Adobe aplikacije.
Na ovoj stranici

  Aktivirajte aplikaciju

  Aktivacija, koja povezuje aplikaciju s valjanom korisničkom licencijom, odvija se automatski kod većine aplikacija. U nekim slučajevima morate ručno aktivirati aplikaciju prije korištenja. Odaberite proizvod iz izbornika lijevo kako biste saznali kako možete aktivirati aplikaciju.
   

  Creative Cloud, Acrobat DC


  Ako je u pitanju Adobe Creative Cloud, Acrobat Pro DC ili Acrobat Standard DC, jednostavno se prijavite kako biste aktivirali softver.

  1. Pobrinite se da računalo bude spojeno na internet.

  2. Pokrenite aplikaciju.

  3. Odaberite Pomoć > Prijava. (Ako je ta opcija zatamnjena, već ste prijavljeni i ne morate aktivirati proizvod.)

  4. Prijavite se koristeći Adobe ID i lozinku kako biste aktivirali proizvod.

   Ako nemate Adobe ID, vidjet ćete opciju za izradu ID-a. Slijedite upute na zaslonu.

   Savjet:

   Za detaljnije upute o aktivaciji Creative Cloud aplikacija i usluga, pogledajte Prijavite se i odjavite se za aktivaciju Creative Cloud aplikacija.

   Naišli ste na problem? Pogledajte Otklanjanje problema aktivacije i deaktivacije.

  Acrobat XI, X


  Adobe Acrobat XI i X automatski se aktiviraju čim softver otkrije internetsku vezu.

  Ako softver morate aktivirati ručno (na primjer, ako ste ga deaktivirali na jednom računalu kako biste ga aktivirali na drugom), slijedite korake u odjeljku Creative Suite, koji se nalazi u nastavku.
   

  Creative Suite 6 i raniji


  CS6
  : Prijavite se koristeći Adobe ID i lozinku za aktivaciju softvera u prvih sedam dana korištenja. Kako biste to napravili, slijedite korake u nastavku.

  CS5.5, CS5, CS4, CS3 i raniji: aktivacija se odvija automatski čim softver otkrije internetsku vezu ili vas softver upita da ga aktivirate tijekom instalacije. Kako biste ručno aktivirali softver, slijedite korake u nastavku.

  Za ručnu aktivaciju softvera:
  1. Pobrinite se da računalo bude spojeno na internet.

  2. Pokrenite aplikaciju.

  3. Odaberite Pomoć > Aktivacija. (Ako je ta opcija zatamnjena, već ste aktivirali softver.)

  4. Prijavite se koristeći Adobe ID i lozinku kako biste aktivirali softver.

   Ako nemate Adobe ID, vidjet ćete opciju za izradu ID-a. Slijedite upute na zaslonu.

  Savjet:

  Naišli ste na problem? Pogledajte Otklanjanje problema aktivacije i deaktivacije.
   

  Flash Player, Acrobat Reader i Shockwave Player


  Ne morate aktivirati ove proizvode. Ako vam potrebna pomoć s ovim proizvodima, posjetite sljedeće stranice:


  Deaktivirajte aplikaciju

  Deaktivacija odvaja aplikaciju od valjane korisničke licencije. Nakon deaktivacije, uvijek možete ponovno aktivirati aplikaciju, ako to želite. Ne morate deinstalirati aplikaciju iz vašeg računala da biste je deaktivirali. Deinstalacija aplikacije ne deaktivira njenu licenciju.

  Jedna licencija za Adobe softver vam dozvoljava instalaciju aplikacije na dva računala, primjerice, kod kuće i u uredu. Ako želite instalirati softver na trećem računalu, najprije morate deaktivirati jednu instalaciju aplikacije. Evo kako.
   

  Creative Cloud, Acrobat DC

  Možete deaktivirati aplikaciju Creative Cloud ili Acrobat DC odjavom iz aplikacije ili deaktiviranjem uređaja sa stranice vašeg računa na adobe.com.

  Odjavite se iz aplikacije
  1. Pobrinite se da računalo bude spojeno na internet.

  2. Pokrenite aplikaciju.

  3. Odaberite Pomoć > Odjava.

  4. Kliknite Odjava.

  Savjet:

  Za detaljnije upute o aktivaciji Creative Cloud aplikacija i usluga, pogledajte Prijavite se i odjavite se za aktivaciju Creative Cloud aplikacija.

  Naišli ste na problem? Pogledajte Otklanjanje problema aktivacije i deaktivacije.
   

  Deaktivirajte uređaj
  1. Pristupite svom Adobe ID računu i prijavite se na svoj Adobe ID i unesite lozinku.

   Savjet:

   Vaš Adobe ID je adresa e-pošte koju ste koristili kod prve kupnje Adobe pretplate, aplikacije ili usluge.

  2. U dijelu Planovi i proizvodi kliknite Upravljaj planom.

   Upravljaj planom
  3. Pod Aktivirani uređaji kliknite x uz uređaj koji želite deaktivirati.

   Kliknite uz uređaj koji želite deaktivirati
  4. Kliknite Deaktivirati.

   Kliknite Deaktivirati

   Za ponovno aktiviranje uređaja samo pokrenite Adobe aplikaciju s tog računala. Trebate primiti uputu za prijavu. U protivnom odaberite Pomoć > Prijava.

   Napomena:

   Imajte na umu da istovremeno možete aktivirati samo dva uređaja. Pobrinite se da ste prijavljeni samo na vaše Adobe aplikacije na drugom uređaju prije prijave za (aktiviranje) drugog uređaja.

  Acrobat XI/X, Creative Suite 6, i starija verzija
   

  1. Pobrinite se da računalo bude spojeno na internet.

  2. Pokrenite aplikaciju.

  3. Odaberite Pomoć > Deaktivacija.

  4. Odaberite neku od sljedećih opcija:

   • Deaktivacija ili Obustavljanje aktivacije: te će opcije deaktivirati softver, ali zadržat će informacije o licenciji na vašem računalu. Odaberite jednu od ovih opcija ako želite privremeno deaktivirati softver, a planirate ga ponovno aktivirati na ovom računalu.
   • Trajna deaktivacija: ova opcija deaktivira softver i uklanja informacije o licenciji s računala. Ako softver ponovno želite koristiti na ovom računalu, ponovno unesite serijski broj.
  Savjet:

  Naišli ste na problem? Pogledajte Otklanjanje problema aktivacije i deaktivacije.


   
  Povratak na vrh

  Najčešća pitanja

  Što je aktivacija?

  Aktivacija je postupak kojim Adobe provjerava licenciju softvera s ciljem sprječavanja prijevare i zlouporabe proizvoda i usluga tvrtke Adobe. Aktivacija obuhvaća slanje podataka u Adobe u raznim trenutcima, poput preuzimanja, instalacije, deinstalacije, serijalizacije, pokretanja i za vrijeme provjere ažuriranja za Adobe softver. Adobe može te podatke, zasebno ili s drugim podacima koje Adobe može posjedovati, koristiti (i) za slanje odgovarajuće ponude za obnovu licencije i (ii) kao pomoć za bolje razumijevanje načina korištenja Adobe proizvoda, kako bismo mogli uključiti i zadržati naše korisnike.

  Koje se informacije šalju tvrtki Adobe prilikom aktivacije?

  Sljedeće vrste podataka mogu biti poslane u Adobe prilikom aktivacije:

  Identifikatori (ID-ovi)
  • Jedinstveni ID-ovi (generira Adobe softver) specifični za računalo i za licenciju koju ste kupili za softver. Ti ID-ovi se ne mogu koristiti za lociranje računala ili za osobno identificiranje.
  • Vaš Adobe ID ako ste se prijavili na Adobe u okviru instalacije, ažuriranja ili upotrebe Adobe softvera. Adobe ID osobno vas identificira i povezuje sa svim podacima koje ste dali Adobeu pri izradi ili uporabi vašeg Adobe računa. Ako vi ili vaša tvrtka koristi administratora ili drugu autoriziranu stranu za navedeno, također možemo primiti Adobe ID te stranke.
  Podaci o instaliranim Adobe proizvodima
  • Serijski brojevi vezani za licencije instaliranih proizvoda
  • Naziv proizvoda i broj verzije, vrsta kupljene licencije
  • Verzija Licencnog ugovora za krajnjeg korisnika pridruženog softveru
  • Broj pokretanja Adobe aplikacije od posljednje aktivacije, za svaku aplikaciju koja je pridružena licenciji za proizvod
  Podaci o operativnom sustavu
  • Vrsta i verzija operativnog sustava
  • Lokaliziranost (jezični dijalekt i sustav pisanja) koja se koristi
  • Lokalno vrijeme računala (uključujući vremensku zonu)
  • Naziv računala
  • MAC adresa
  IP adresa

  IP adresa koju vam je dodijelio davatelj internetskih usluga šalje se u Adobe kao dio postupka za slanje podataka o aktivaciji u Adobe.