Megjegyzés:

Ez a dokumentum útmutatást ad az Acrobat XI programról. Ha az Acrobat DC programot használja, tekintse meg az Acrobat DC súgót.

A Művelet varázslók bemutatása

Amikor egy vagy több gyakran használt parancsot futtat a fájlokon, művelet varázsló használatával időt takaríthat meg, és csökkentheti a művelethez szükséges billentyűleütések számát. A kötegsorozat nem más, mint olyan megadott beállításokkal rendelkező és adott sorrendben lefutó parancsok meghatározott sorozata, amelyeket egyetlen lépésben kiadhat. A művelet egyetlen dokumentumra, több dokumentumra, sőt teljes dokumentumgyűjteményre is kiadható. Arra is lehetőség van, hogy beolvassa a dokumentumot, és több dokumentumot kombináljon egyetlen PDF fájllá, mielőtt a műveletet futtatja.

Az Acrobat előre definiálva tartalmaz néhány művelet varázslót. Saját műveletek is létrehozhatók. A műveleteket az Eszközök > Művelet varázsló panelen érheti el és kezelheti.

Az Adobe Acrobat XI használatával lehetőség van műveleteket exportálni, importálni, hogy a műveletek másokkal megoszthatók legyenek.

Megjegyzés:

A műveleti illesztő és struktúra felváltja a kötegelt parancsfájlokat, amelyek az Adobe Acrobat XI korábbi változataiban voltak megtalálhatók. A legtöbb Acrobat 9 kötegelt parancsfájl importálható mint művelet; egyes parancsfájlok kisebb változtatásokat igényelnek.

Művelet futtatása

Az Acrobat több olyan egyszerű, előre definiált művelettel rendelkezik, amellyel felgyorsíthatja a munkát. Ezek a műveletek olyan általános feladatokat jelentenek, amelyeket a fájlok terjesztésre való előkészítése érdekében rutinszerűen végre kell hajtani. E műveletek futtatásának indításakor nem szükséges megnyitni a PDF fájlokat.

Megjegyzés:

Kötegsorozatok jelszavas PDF dokumentumokon való futtatásakor a jelszót kérő ablakok megjelenése elkerülhető. A jelszó megadása automatizálható, illetve a Beállítások párbeszédpanel Művelet varázsló megadható az ilyen fájlokra alkalmazandó biztonsági módszer. Ha a Nem kérdez rá a jelszóra lehetőséget választja, a program a jelszót igénylő PDF fájlokat nem dolgozza fel.

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló > [Művelet neve] elemet.
 2. Az Eszközök panel ekkor a műveletben szereplő egyes feladatokat jeleníti meg, valamint a művelet szerzője által megadott esetleges utasításokat.
 3. A Feldolgozandó fájlok csoportban kattintson a Fájlok hozzáadása elemre azon fájlok kijelöléséhez, amelyeken futtatni szeretné a műveletet. Felvehet fájlokat, mappákat, e-mail csatolmányokat és megnyitott fájlokat.
 4. Amikor az összes feldolgozni kívánt fájt kijelölte, kattintson az Indítás gombra.
 5. Ha az Acrobat erre felkéri, adjon meg további adatokat, például a kimenet helyét és a beállításokat.

Folyamatjelző mutatja az éppen futó folyamat vagy feladat állapotát. A pipa a befejezett műveleteket vagy feladatokat azonosítja. Az összes feladat futtatása után „A művelet befejeződött” felirat jelenik meg a panel alján.

Megjegyzés:

A feldolgozás leállításához a Leállítás gombra kattinthat a panelen. Kattintson a Kilépés gombra a jóváhagyó párbeszédpanelen. Az Acrobat menti az összes, a művelet utasításainak megfelelően már feldolgozott fájlt. A Folytatás gombra kattintva folytathatja a műveletet, míg a Bezárás gombbal befejezheti azt.

Egyéni művelet létrehozása

A művelet könnyebb követhetősége érdekében panelekre csoportosíthatja a lépéseket, elválasztó vonalakat vehet fel, és utasításokat mellékelhet. A műveletet adott fájlokra vagy mappakészletre korlátozhatja, de engedélyezheti azt is, hogy a felhasználó válasszon fájlt.

 1. Ha a műveletet adott fájlra vagy adott mappában lévő fájlokra szeretné alkalmazni, kattintson a Fájl vagy a Mappa elemre a Feldolgozandó fájlok csoportban (a jobb oldalon). Keresse meg és jelölje ki a fájlt vagy a mappát, majd kattintson a Megnyitás gombra.

 2. A Hozzáadandó eszközök választása ablaktáblában bontsa ki a paneleket, és felvételéhez kattintson duplán a kívánt feladatra. Több feladatot is hozzáadhat. A feladatok futtatása abban a sorrendben történik, amelyben ezek megjelennek a Megjelenítendő műveleti lépések listán a jobb oldalon.

 3. A feladathoz beállítások előzetes definiálásához kattintson a Beállítások megadása elemre a műveleti menün .

 4. Ha azt szeretné, hogy a művelet felkérje a felhasználót a beállítások megadására, jelölje be a Bekérés a felhasználótól négyzetet.

 5. Adja hozzá a többi feladatot igény szerint.

 6. Hajtsa végre a művelet finomhangolását a jobb oldali gombok segítségével. Vegyen fel új panelcsoportosítást, utasításokat vagy elválasztó vonalat, illetve helyezzen át vagy töröljön elemeket a listán.

  Új panelcsoportosítást hoz létre az aktuális feladatkészlet alján. Amikor a program kéri, írja be a panel nevét, majd kattintson a Mentés gombra

  Utasításokat vesz fel a jelenleg kijelölt feladat alatt. Amikor a program kéri, írja be az utasításokat, majd kattintson a Mentés gombra.

  Elválasztó vonalat vesz fel a jelenleg kijelölt feladat alatt.

  A jelenleg kijelölt elemet feljebb helyezi a listán. Áthelyezhet feladatot, utasításokat, elválasztó vonalat vagy akár egy teljes panelcsoportosítást.

  A jelenleg kijelölt elemet lejjebb helyezi a listán. Áthelyezhet feladatot, utasításokat, elválasztó vonalat vagy akár egy teljes panelcsoportosítást.

  Törli a jelenleg kijelölt elemet. Legyen körültekintő a kijelölésnél. Így akár egy teljes panelcsoportosítást is törölhet.

 7. Kattintson a Mentés gombra.

 8. A Művelet mentése párbeszédpanelen adja meg a művelet nevét és leírását, majd kattintson a Mentés gombra.

Egyéni műveletek kezelése

A Műveletek kezelése párbeszédpanelen műveletek szerkesztését, átnevezését, másolását, törlését, átrendezését, importálását és exportálását hajthatja végre.

Művelet szerkesztése

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló > Műveletek kezelése elemet.

 2. A Műveletek kezelése párbeszédpanelen jelöljön ki egy műveletet, majd kattintson a Szerkesztés gombra a feladatok vagy a beállítások módosításához. A Művelet szerkesztése párbeszédpanel használható a művelet ellenőrzésére és a változtatás nélküli kilépésre is.

 3. Feladatok hozzáadásához bontsa ki a panelt, és kattintson egy feladatra.

 4. Kattintson a Mentés gombra.

 5. A Művelet mentése párbeszédpanelen szükség szerint szerkessze a leírást, majd kattintson a Mentés gombra.

Művelet átnevezése

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló > Műveletek kezelése elemet.

 2. A Műveletek kezelése párbeszédpanelen jelöljön ki egy műveletet, és kattintson az Átnevezés gombra.

 3. A Művelet mentése párbeszédpanelen adja meg az új nevet és a leírást.

Művelet másolása

Megkettőzhet egy műveletet, és módosíthatja a feladatokat a műveletben, mielőtt a másolatot elmenti.

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló > Műveletek kezelése elemet.

 2. A Műveletek kezelése párbeszédpanelen jelöljön ki egy műveletet, és kattintson a Másolás gombra.

 3. Ellenőrizze a forrás és a cél beállításait és feladatait, szükség szerint módosítsa ezeket.

 4. Kattintson a Mentés gombra.

 5. A Művelet mentése párbeszédpanelen adja meg a nevet és a leírást.

Művelet törlése

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló > Műveletek kezelése elemet.

 2. A Műveletek kezelése párbeszédpanelen jelöljön ki egy műveletet, és kattintson a Törlés gombra.

 3. A jóváhagyó párbeszédpanelen kattintson a Törlés gombra.

Művelet exportálása

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló > Műveletek kezelése elemet.

 2. A Műveletek kezelése párbeszédpanelen jelöljön ki egy műveletet, és kattintson az Exportálás gombra.

 3. A Mentés másként párbeszédpanelen adja meg a művelet mentéséhez a fájl nevét és helyét. A műveletek fájljai .sequ kiterjesztésűek.

 4. Kattintson a Mentés gombra.

Művelet importálása

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló > Műveletek kezelése elemet.

 2. A Műveletek kezelése párbeszédpanelen kattintson az Importálás gombra.

  Megjegyzés:

  Az importálás kezdeményezhető a .sequ fájlra duplán rákattintva is.

 3. A Megnyitás párbeszédpanelben adja meg az importálandó művelet fájl nevét és helyét. A műveletek fájljai .sequ kiterjesztésűek. Kattintson a Megnyitás gombra.

 4. Ha létezik azonos nevű művelet, akkor egy figyelmeztetés jelenik meg. Kattintson a Felülírás gombra a létező művelet cseréjéhez.

Jelszómegadás automatizálása műveleteknél

Mielőtt titkosított vagy jelszóval védett PDF fájlokon műveletet futtatna, beállítható digitális azonosítója, hogy megadja a kért jelszót automatikusan.

Megjegyzés:

 Adjon meg egy biztonsági módszert ezekhez a fájlokhoz a Beállítások párbeszédpanel Művelet varázsló paneljén. Ha a Nem kérdez rá a jelszóra beállítást választja, a program nem dolgozza fel a jelszót igénylő PDF fájlokat.

 1. Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt.
 2. Válassza az Aláírások csoportot a Kategóriák alatt bal oldalon.
 3. Az Azonosítók és megbízható tanúsítványok megjelenítéséhez kattintson a Továbbiak elemre.
 4. Bal oldalon nyissa meg a Digitális azonosítók csoportot és válassza a Digitális azonosítófájlok elemet.
 5. A jobb oldali listából válasszon ki egy azonosítót, majd válassza az alábbi parancsokat a felső sorból:

Bejelentkezés

Bejelentkezés adott digitális azonosító használatával. Írja be a jelszót, majd kattintson az OK gombra.

Kijelentkezés

Kilép a megadott digitális azonosító használatából, amikor befejezte a művelet futtatását.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat