Megjegyzés:

Ez a dokumentum útmutatást ad az Acrobat XI programról. Ha az Acrobat DC programot használja, tekintse meg az Acrobat DC súgót.

Űrlap készítése meglévő dokumentumból

Át tud alakítani egy meglévő elektronikus dokumentumot (például egy Word, Excel vagy PDF dokumentumot), vagy be tud szkennelni és át tud alakítani egy papírdokumentumot PDF űrlappá. Az Acrobat automatikusan interaktív űrlapmezőket ad az űrlaphoz. Ezután szerkesztheti az űrlapot, hozzáadhat speciális űrlapmezőket, mint például egy legördülő lista, listadoboz, vagy gombok.

A PDF-hez adható űrlapmezők típusai
A PDF-hez adható űrlapmezők típusai

A. Tanúsítványalapú aláírásmező B. Legördülő listamező C. Szövegmezők D. Automatikus üzenetsor E. Jelölőnégyzetek F. Választógombok G. Listamező H. Gombok 
 1. Az eszköztáron a Létrehozás menüben válassza az Űrlap létrehozása parancsot.

 2. Válassza a Meglévő dokumentumból lehetőséget és kattintson a Tovább elemre.

 3. Válasszon a következő beállítások közül:

  Jelenlegi dokumentum használata

  A jelenleg megnyitott PDF dokumentumot interaktív űrlappá konvertálja.

  Másik fájl kiválasztása

  A meglévő elektronikus dokumentumot (pl. Word, Excel vagy PDF) interaktív PDF űrlappá konvertálja. A fájl megkereséséhez kattintson a Tallózás gombra.

  Papír űrlap beolvasása

  Beolvas egy papír űrlapot és interaktív PDF űrlappá konvertálja azt.

 4. Kattintson a Folytatás gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

  Az Acrobat létrehozza az űrlapot és megnyitja Űrlapszerkesztés módban. Az Űrlapok ablaktábla megjeleníti az űrlap szerkesztéséhez a beállításokat. Az eszköztár tartalmazza az űrlapmező eszközöket további mezők hozzáadásához.

 5. Tekintse át az Acrobat által létrehozott űrlapmezőket. Mezők hozzáadása az eszközsoron az űrlapmezők eszközzel. Törlés, átméretezés, a mezők elrendezése szükséges szerint. Hozzáadhatja bármelyiket a következő űrlapmező típusok közül:

  Vonalkódok

  A kiválasztott mezőkre bevitt adatok kódolása és vizuális mintázatként való megjelenítése, amelyet beolvasó szoftver vagy hardver (külön kapható) segítségével értelmezni lehet.

  Gombok

  Változást kezdeményez a felhasználó számítógépén: fájl megnyitását, hang lejátszását vagy az adatok webkiszolgálóra küldését. A gombok testre szabhatók, képpel, szöveggel lehet őket ellátni, és az egér műveleteitől függően más és más módon jelenhetnek meg.

  Jelölőnégyzetek

  Egyedi elemekre vonatkozó eldöntendő (igen vagy nem) válaszokhoz használható. Ha az űrlap több jelölőnégyzetet is tartalmaz, a felhasználó általában tetszőlegesen sokat jelölhet be közülük.

  Elektronikusaláírás-mező

  Lehetővé teszi a felhasználó számára a PDF dokumentumok elektronikus aláírását a megfelelő elektronikus aláírás használatával.

  Legördülő lista

  A felhasználó eldöntheti, hogy a felbukkanó menüből választ-e ki egy elemet, vagy beír-e egy értéket. Az űrlapmezők tulajdonságait beállíthatja úgy, hogy a felhasználó megadhasson egyéni értéket.

  Listamezők

  Listát jelenít meg a felhasználó által választható lehetőségekről. Az űrlapmezők tulajdonságait beállíthatja úgy, hogy a felhasználó a Shift billentyűt lenyomva tartva kattintással a lista több elemét is kijelölhesse.

  Választógombok

  Olyan beállításcsoportot jelenít meg, amelyek közül csak egy választható ki. Az azonos nevű választógombok egy csoportot alkotva működnek együtt.

  Szövegmezők

  Ezekbe a felhasználó szöveget gépelhet: nevet, címet, telefonszámot stb.

  További információért lásd: Bevezetés az űrlapmezőkbe.

 6. Ha elégedett az űrlappal, kattintson az Űrlapszerkesztés bezárása lehetőségre.

Az űrlapkészítéssel kapcsolatban tekintse meg a „Hogyan hozzunk létre létező dokumentumból PDF űrlapot” című oktatóvideót: http://tv.adobe.com/watch/acrobat-xi-tips-tricks/how-to-create-new-pdf-forms-from-existing-documents/

Űrlapok készítése az Adobe Sign részére

Konvertálni tud egy meglévő űrlapot egy Adobe Sign-űrlappá vagy egyszerűen húzza és ejtse az Adobe Sign-mezőket egy PDF-re. Elküldheti a kitöltendő és aláírandó űrlapot az Adobe Sign szolgáltatás használatával. Nem minden mezőt lehet Adobe Sign-mezővé konvertálni, például a Listadoboz, Lehulló, vagy Gomb mezők. Hozzáadhat kiegészítő Adobe Sign-mezőket az eszköztárról.

 1. Nyissa meg az Adobe Sign űrlappá konvertálni szánt PDF-et.

 2. Válassza az Eszközök > Űrlapok > Szerkesztés parancsot. 

 3. Ha megkérdezi, hogy szeretné-e, ha az Acrobat felismerné az űrlapmezőket, kattintson az Igen gombra.

 4. Amikor figyelmeztetést kap, hogy Űrlapszerkesztés módban van, kattintson az OK gombra.

 5. A megnyíló Űrlapok ablaktáblán válassza a Feladatok > Átalakítás Adobe Sign űrlappá parancsot.

 6. Amikor figyelmeztetést kap, hogy az Acrobat eltávolítja azokat az űrlapmezőket, melyeket az Adobe Sign nem támogat, kattintson a Következő gombra, majd a megjelenő figyelmeztetésnél az OK gombra.

 7. Az űrlaphoz új mezőt adhat, ehhez válassza ki az ikonját az eszközsoron. Vigye az egérmutatót oda, ahová a mezőt helyezni szeretné, és kattintson a beszúráshoz.

 8. Nevezze el a mezőt és határozza meg, hogy ki töltheti ki vagy írhatja alá. Tulajdonságainak beállításához, mint például a keret színe, kitöltés, betűtípus és betűnagyság, kattintson duplán a mezőre.

  Űrlapmezők tulajdonságai
  Amikor először helyez el egy Adobe Sign-mezőt, el kell neveznie és meghatározni, hogy ki töltheti ki vagy írhatja alá.

 9. Amikor az űrlap kész, kattintson az Űrlapszerkesztés bezárása gombra az eszközsoron.

 10. Az űrlap Adobe Sign szolgáltatásra feltöltéséhez válassza az Aláírás > Mások felkérése aláírásra > Küldés aláírásra lehetőséget.

 11. Mikor megjelenik a „Dokumentum feltöltve az Adobe Sign weblapra” üzenet, a folytatáshoz kattintson a Tovább az Adobe Sign weblapra lehetőségre. Amikor az Adobe Sign weblap megnyílik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Speciális Adobe Sign-mezők hozzáadása

Létrehozhat speciális Adobe Sign-mezőket, mint például a legördülő listák vagy olyan mezőket, melyek adatokat érvényesítenek vagy korlátoznak meghatározott értékekre. A mezőt speciális szöveges címkével nevezheti el. A címke szintaxisa tartalmazza az összes szükséges információt a mező létrehozásához. A mező jellemzői nem láthatók az Acrobatban. Az Adobe Sign a szövegcímkét a mező készítésére használja, miután feltöltötte az Adobe Sign weboldalára.

A szövegcímkét a mező első elhelyezésekor adja meg a Név mezőben. Lehetőség van a név szerkesztésére az Általános fülön a Tulajdonságok párbeszédablakban (kattintson duplán a mezőre, hogy annak tulajdonságai megnyíljanak). Az Adobe Sign szövegcímkéinek listájához tekintse meg az Adobe Sign űrlapok létrehozása szövegcímkékkel című részt. Amikor az Acrobatban egy szövegcímkét beszúr, hagyja ki a zárójeleket, melyek a címkét határolják: {{tag}}.

Az űrlapadatok mentésének engedélyezése a Reader felhasználói számára

Rendszerint a Reader X és korábbi verziók felhasználói nem tudják menteni az űrlapok kitöltött másolatát befejezés után. Ön azonban kiterjesztheti egy PDF jogait, hogy ezeknek a felhasználóknak engedélyezi az űrlapadatok mentését. Acrobat Pro használata esetén, a Reader-felhasználóknak további lehetőségeket adhat, mint a nem interaktív űrlapokhoz szöveg hozzáadása.

Megjegyzés:

Eltérően a Reader korábbi változataitól, a Reader XI magában foglalja mind a Szöveg hozzáadása eszközt, és az űrlapadatok mentési képességét. Az Acrobat felhasználói különleges jogosultságok nélkül is írhatnak nem kitölthető űrlapokba, megjegyzéseket vehetnek fel, és digitálisan aláírhatják a PDF dokumentumokat.

 1. Nyisson meg egy PDF fájlt, vagy jelenítsen meg egy PDF összetevőt előnézetben egy PDF-portfólióban.

 2. Ha éppen szerkeszti az űrlapot, kattintson az Űrlapszerkesztés bezárása elemre az Űrlapok ablaktáblában.

 3. Válassza ki a Fájl > Mentés másként > Reader kibővített PDF elemet, és válasszon a következő lehetőségek közül:

  Szöveg hozzáadásának engedélyezése PDF-hez (melyek nem PDF űrlapok)

  (Acrobat Pro) Lehetővé teszi, hogy a felhasználó szöveget adjon a PDF dokumentumokhoz vagy egyszerű, nem kitölthető űrlapokhoz (a Reader korábbi verziói esetén).

  Megjegyzések és mérések

  (Acrobat Pro) Lehetővé teszi, hogy a felhasználók megjegyzéseket adjanak hozzá vagy használhassák az Objektumadat, a Mérés és a Földrajzi eszközöket.

  Több eszköz engedélyezése (beleértve az űrlapkitöltést és mentést)

  Lehetővé teszi, hogy a felhasználók elmentsék az interaktív vagy kitölthető űrlapokba beírt adatokat.

Kitöltött űrlapok helyi példány mentésének korlátozásai

Az Acrobat Standard és Acrobat Pro egyaránt lehetővé teszi az Adobe Reader 8 vagy későbbi verzió felhasználói számára PDF űrlapok helyi kitöltését és mentését. A Reader bővített képessége, amellyel PDF űrlapokat (bővített dokumentumokat) helyileg képes menteni, két szempontból korlátozott:

A használt bővített dokumentumok száma

Az Acrobat Standard vagy Acrobat Pro tulajdonosa tetszőleges számú címzettnek küldhet kitöltésre bővített dokumentumot. Az Acrobat tulajdonosa például közzétehet egy üres űrlapsablont egy weblapon, amelyet a felhasználók kitölthetnek, és belőle helyi PDF űrlapokat menthetnek. A sablonhoz korlátlan számú ember hozzáférhet. Az Acrobat tulajdonosa viszont csak 500 kitöltött űrlapot fogadhat válaszul. Ez a korlátozás kinyomtatott (papír formátumú) és elektronikus megjelenési formájú kitöltött űrlapokra együttesen vonatkozik.

Bővített dokumentumok címzettjeinek száma

Az Acrobat Standard vagy Acrobat Pro tulajdonosa legfeljebb 500 egyedi címzettnek küldhet bővített dokumentumot. Példa lehet egy Acrobat-tulajdonos, aki egy 500 vagy kevesebb főt foglalkoztató szervezethez tartozik. Az Acrobat tulajdonosa a bővített dokumentumnak korlátlan számú példányát küldheti el ennek az 500 címzettnek, és korlátlan számú kitöltött válaszűrlapot fogadhat.

Mindkét korlátozás jogi személyenként, illetve vállalatonként értendő, és egy cégen belüli több felhasználó sem használhatja ki szabálysértő módon ezt a szolgáltatást. Az Acrobat további licenceinek megvásárlásával sem változnak a fenti korlátozások. Az Acrobat Standard 9 egy vállalatnál dolgozó öt felhasználója például nem küldhet ki azonos bővített dokumentumot, hogy így együttesen már 500 feletti számban fogadhasson és dolgozhasson fel adatokat.

Az Acrobat Standard és Acrobat Pro olyan technológiát tartalmaz, amely a PDF dokumentumok számára – digitális felhatalmazás mellett – lehetővé tehet bizonyos szolgáltatásokat. Ezt a felhatalmazást a szoftverben található „Kulcs” adja meg. Ön kijelentette, hogy ehhez a Kulcshoz nem fog hozzáférni, nem próbál meg hozzáférni, megváltoztatni, kikapcsolni, eltávolítani, közzétenni semmilyen célból.

JavaScript-kód hozzáadása az űrlaphoz

A JavaScript nyelv segítségével interaktív weboldalakat hozhat létre. Az Adobe a JavaScript továbbfejlesztett változatát alkalmazza, amely lehetővé teszi az interaktív PDF űrlapok egyszerű elkészítését. Az Acrobat-űrlapokon a JavaScript leggyakrabban adatok formázására, kiszámítására, ellenőrzésére és műveletek hozzárendelésére használatos. A Windows operációs rendszerben az Adobe PDF űrlapok az ODBC (Open Database Connection) használatával közvetlenül is kapcsolódhatnak adatbázisokhoz.

Megjegyzés:

Ha dinamikus űrlapokat hoz létre, ne feledkezzen meg arról, hogy a Reader nem minden esetben kezeli az egyedi JavaScript-kódot Előfordulhat, hogy az űrlap nem működik megfelelően az Adobe Reader programban, ha a PDF dokumentumhoz nem adta a meg a szükséges felhasználási jogosultságokat.

További erőforrások

Az Acrobat JavaScript további tudnivalói az alábbi forrásokban találhatók:

Űrlapok terjesztése (elküldése) a címzetteknek

PDF vagy webes űrlapok terjesztése

Az űrlap létrehozása után megválasztható a címzettek felé továbbítás módja.

 1. Válassza az Eszközök > Űrlapok > Terjesztés elemet.

 2. Üzenetek sora jelenhet meg, attól függően, hogy az Acrobat milyen viszonyokat érzékel az űrlapon. Válaszoljon szükség szerint a megjelenő üzenetekre, majd mentse az űrlapot.
 3. Válasszon egy terjesztési és begyűjtési eljárást.

  E-mail

  Válaszok begyűjtése e-mailben.

  Belső kiszolgáló

  Válaszok begyűjtése és elosztása belső kiszolgálókon, pl. SharePoint vagy Hálózati mappa elemekben. További tudnivalókért lásd a Kiszolgáló megadása című témakört.

 4. Kattintson a Folytatás gombra, és az űrlap terjesztéséhez kövesse a megjelenő utasításokat.

 5. Ha úgy dönt, hogy a válaszokat e-mailben gyűjti be, tegye a következők egyikét:

Megjegyzés:

Ha nem ismeri a címzettek e-mail címét, írja be saját e-mail címét. A rendszertől ekkor egy az űrlapra mutató hivatkozást fog kapni, melyet szükség szerint továbbküldhet a címzetteknek.

Adobe Sign-űrlapok szétosztása

Adobe Sign űrlap létrehozása után kitöltésre és aláírásra az Adobe Sign szolgáltatás használatával küldheti el az űrlapokat a címzetteknek.

 1. Ha az űrlap űrlapszerkesztés módban van, kattintson az eszközsor Űrlapszerkesztés bezárása gombjára.

 2. Mentse az űrlapot, ha eddig még nem tette meg.

 3. Az űrlap Adobe Sign szolgáltatásra feltöltéséhez válassza az Aláírás > Mások felkérése aláírásra > Küldés aláírásra lehetőséget.

 4. Mikor megjelenik a „Dokumentum feltöltve az Adobe Sign weblapra” üzenet, a folytatáshoz kattintson a Tovább az Adobe Sign weblapra lehetőségre.

 5. Amikor az Adobe Sign weblap megnyílik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat