Megjegyzés:

Ez a dokumentum útmutatást ad az Acrobat XI programról. Ha az Acrobat DC programot használja, tekintse meg az Acrobat DC súgót.

Vonalkódok – ismertető

A vonalkódmezők a felhasználó űrlapbejegyzéseit vizuális mintázattá alakítják, amelyek leolvashatók, értelmezhetők és adatbázisban tárolhatók. A vonalkódok akkor lehetnek hasznosak, ha a felhasználók az űrlapot papíron vagy faxon küldik el.

A vonalkódok előnye, hogy idő takarítható meg velük, nincs szükség a válaszok manuális elolvasására és rögzítésére, illetve figyelmen kívül hagyhatók az adatbeviteli hibák.

A jellemző vonalkód-munkafolyamat a következő fázisokat tartalmazza:

 • Az űrlap készítője meggyőződik arról, hogy a Mezőértékek automatikus kiszámítása lehetőség be van jelölve az űrlapok beállításai között, majd az Acrobat programban létrehozza az űrlapot, a többi mezőt a szokásos módon létrehozva.

 • Az űrlap készítője hozzáadja a vonalkódmezőt az űrlaphoz, létrehozza a vonalkódot úgy, hogy az tartalmazza a szükséges adatokat.

 • Az űrlap készítője engedélyezi az űrlap használatát a Reader felhasználói számára (ha a készítő lehetővé kívánja tenni a Reader-felhasználók számára, hogy a saját maguk által kitöltött űrlap egy példányát elmentsék, vagy ha az meghatározott vonalkódmezőket tartalmaz).

 • Az űrlap készítője szétküldi az űrlapot a többi felhasználónak.

 • A felhasználók a számítógépükön kitöltik és elektronikusan elküldik az űrlapot, vagy kinyomtatnak egy példányt, és azt visszajuttatják az űrlap küldőjéhez.

 • A kézhez kapott vonalkódadatok értelmezése az alább leírt módszerek valamelyikével lehetséges, amelyet követően mód van az adatok áttekintésére, rendezésére és az űrlap fogadója általi felhasználására:

  Faxkiszolgálóra küldött űrlapok

  Az űrlap fogadója az Adobe Acrobat Capture® programmal a faxkiszolgálóról összegyűjtheti a TIFF-képeket, majd azokat az Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder alkalmazással figyelt mappába továbbíthatja, ha a fogadó fél rendelkezik ezekkel termékekkel.

  Papíron elküldött űrlapok

  Az űrlap fogadója a papíron lévő űrlapokat beolvashatja, majd egy alkalmazással, például LiveCycle Barcoded Forms Decoder, dekódolhatja az adott űrlapok vonalkódjait.

Megjegyzés:

Az Acrobat Capture és a LiveCycle Barcoded Forms Decoder önálló termék, amely a vállalati munkafolyamatokat segíti, és az Acrobat programtól függetlenül szerezhető be.

Tervezési tippek a vonalkódokhoz

A kezelhetőség és a terjedelem két olyan kérdés, amely befolyásolja a vonalkódok tervezését és elhelyezését. A vonalkód mérete például határt szab a kódolható adatok mennyiségének is. A legjobb eredmény elérésére vegye figyelembe az alábbi szempontokat.

 • Helyezze úgy el a vonalkódot a lapon, hogy az ne sérüljön, ha a lapot a borítékolás során összehajtják, helyezze megfelelő távolságra a lapszélektől, nehogy lemaradjon vagy lecsípődjön a nyomtatás és a faxolás során.

 • Helyezze el úgy, hogy jól látható és könnyen leolvasható legyen. Amennyiben kézi lapolvasót használ, kerülje a 10,3 cm-nél (4 hüvelyk) szélesebb vonalkódok alkalmazását. E célra általában a magas és keskeny vonalkódok a legalkalmasabbak. Kézi leolvasó használata esetén emellett próbálja meg elkerülni a vonalkód tartalmának összetömörítését.

 • Győződjön meg róla, hogy a vonalkód mérete képes befogadni a kódolandó adatmennyiséget. Ha a vonalkódmező túl kicsi, a vonalkód egybefüggő szürke színre vált. Feltétlenül végezzen tesztet egy kitöltött űrlapon, mielőtt szétküldi, s győződjön meg arról, hogy a vonalkód területe megfelelő méretű.

Vonalkódmezők létrehozása, tesztelése és szerkesztése

A PDF űrlap vonalkódjainak javításának egyik módja az egyedi szkriptek létrehozása. Az ilyen szkriptek írásához a JavaScript alapszintű ismeretére és az Acrobat-specifikus JavaScript ismeretére van szükség. További információkat a Developing Acrobat® Applications Using JavaScript™ (Acrobat-alkalmazások fejlesztése JavaScripttel) című dokumentum www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_hu tartalmaz (PDF, csak angolul áll rendelkezésre). A JavaScript alapszintű ismertetése számos anyagban megtalálható.

Megjegyzés:

A maximális méretű vonalkód beszúrását követően a változó cellaméret vagy dekódolási feltétel miatt a vonalkód átlépheti az oldal határait. Kerülje el ezt azzal, hogy megfelelő cellaméretet és dekódolási feltételt választ a vonalkód számára.

Vonalkódmező hozzáadása

 1. Nyissa meg az űrlapot az Acrobat programban, nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt, majd a bal oldalon válassza az Űrlapok elemet. Ezt követően jelölje be a Mezőértékek automatikus kiszámítása jelölőnégyzetet.
 2. Válassza az Eszközök > Űrlapok > Szerkesztés elemet.
 3. Kattintson a Vonalkód eszközre a gyors eszközsoron, vagy válassza az Űrlapok > Feladatok > Új mező hozzáadása > Vonalkód elemet.
 4. Húzzon egy téglalapot a vonalkódterület megadásához, majd kattintson duplán a vonalkódmezőre a Tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.
 5. Tegye az alábbiak egyikét az Érték lapon:
  • Válassza a Kódolás formátuma elemet, és adja meg a formátumot (XML vagy Tabulátorral tagolt). Kattintson a Felvesz gombra, és válassza ki azokat a mezőket, amelyeket a vonalkódmezőben kódolni kíván. Ha nem kívánja felvenni a mezőneveket a vonalkódmezőbe, szüntesse meg a Mezőnevek felvétele beállítás kijelölését.

  • Válassza az Egyéni számítási szkript elemet, kattintson a Szerkesztés gombra, majd írja be az egyéni JavaScript kódot a JavaScript szerkesztő párbeszédpanelen.

 6. Tegye az alábbiak egyikét a Beállítások lapon:
  • Válasszon Jelképrendszer beállítást: PDF417, QR-kód vagy Adatmátrix.

  • Jelölje be az Adatok tömörítése a vonalkódba való kódolás előtt beállítást, ha ezt a tömörítést kívánja használni. Ne jelölje be ezt a beállítást, ha kézi lapolvasóval olvassa be a visszaküldött űrlapok adatait.

  • A Dekódolási feltétel beállításnál adja meg a visszaküldött űrlapok feldolgozásához használt hardver típusát: Kézi vonalkódolvasó, Faxkiszolgáló, Dokumentumolvasó vagy Egyéni.

  • Ha szükséges, kattintson az Egyéni parancsra és adja meg a Vízszintes kiterjedést, az Y/X méretarányt és a Hibajavítási szintet.

 7. Végezze el a többi szükséges módosítást az Általános és a Műveletek lapon. Ezután zárja be a Vonalkódmező tulajdonságai párbeszédpanelt.

  A JavaScript kódot automatikusan létrehozza a rendszer a kijelölt mezők XML vagy Tabulátorral tagolt formátumú kódolásához. A Vonalkódmező tulajdonságai párbeszédpanel bezárul, és megjelenik az űrlapon a vonalkód, amelyhez megadta az értékeket.

  Megjegyzés:

  Ha új mezőt ad az űrlaphoz a vonalkód létrehozása után, az nem kerül be automatikusan a meglévő vonalkódok adataiba. Ugyanakkor manuálisan további adatmezőket is rendelhet a vonalkódmezőhöz.

Vonalkódmező tesztelése

 1. Válassza az Űrlapok > Feladatok > Űrlapszerkesztés bezárása elemet, vagy kattintson az Űrlapok eszköztáron az Előnézet gombra.
 2. Töltse ki az űrlapot. Használjon olyan mintaadatokat, amelyek az egyes mezőkben megadható maximális információmennyiséget mutatják be, illetve olyanokat, amelyeket a felhasználók várhatóan be fognak írni.
 3. Ha a vonalkódmező szürke, kövesse az átméretezésre vagy a mezőtartalom módosítására vonatkozó eljárást. (Lásd a következő feladatokat.)
 4. Győződjön meg arról, hogy a vonalkódmező elég nagy az összes bejövő adat fogadásához. Válassza az Űrlapok > Űrlap tartalmának törlése elemet a mintaadatok eltávolításához.
 5. Kattintson a Fájl > Mentés parancsra.

A vonalkód-űrlapmező készen áll a szétosztásra.

További adatmezőket hozzárendelése a vonalkódmezőhöz

 1. Ha nem az űrlapszerkesztési módban van, válassza az Eszközök > Űrlapok > Szerkesztés menüelemet.
 2. Kattintson duplán a vonalkódmezőre.
 3. Tegye az alábbiak egyikét az Érték lapon:
  • Ha a Kódolás formátuma beállítás van bejelölve, kattintson a Felvesz gombra, majd jelölje ki a további kódolni kívánt űrlapmezőket.

  • Ha az Egyéni számítási szkript beállítás van bejelölve, kattintson a Szerkesztés gombra, és írja be a további mezőkhöz tartozó kiegészítő JavaScript kódot.

Miután új adatmezőket adott a vonalkódhoz, tesztadatok segítségével győződjön meg róla, hogy a vonalkód mérete megfelelő-e. Ha a vonalkódmező szürke, módosítsa a vonalkód méretét vagy a szövegmező tulajdonságait, hogy az adatok elférjenek a vonalkódterületen.

Adatok beállítása úgy, hogy beférjenek a vonalkódmezőbe

 1. Ha nem az űrlapszerkesztési módban van, válassza az Eszközök > Űrlapok > Szerkesztés menüelemet.
 2. Ha módosítani szeretné a vonalkód tulajdonságait több adat befogadásához, kattintson duplán a vonalkódmezőre, és végezze el az alábbi műveletek egyikét:
  • A Beállítások lapon kattintson az Egyéni gombra, és írjon be kisebb értékeket a Hibajavítási szint és az Y/X méretarány mezőbe.

  • A Beállítások lapon jelölje ki az Adatok tömörítése a vonalkódba való kódolás előtt beállítást, de csak akkor, ha rendelkezik (külön kapható) Adobe-szoftverdekóderrel.

  • Az Érték lapon az XML helyett a Tabulátorral tagolt elemet jelölje ki adatkódolási formátumként. Az XML az adatok kódolásához nagyobb vonalkódterületet igényel, mint a Tabulátorral tagolt formátum.

  • A Beállítások lapon jelöljön ki másik Jelképrendszer beállítást.

  • Az Érték lapon kattintson a Felvesz gombra, és törölje azon mezők jelölését, amelyeket nem szeretne kódolni. Például ne vegye fel azokat a mezőket, amelyek ismétlődő információkat kérdeznek.

  • Az Érték lapon írjon be egyéni parancssorozatot, amely kódoláskor konvertálja a felhasználó által beírt szöveget teljesen kisbetűsre vagy teljesen nagybetűsre.

  Megjegyzés:

  Az amerikai adóhivatal, a United States Internal Revenue Service és az állami adóhatóságok által is alkalmazott National Association of Computerized Tax Processors (NACTP) irányelvei a kétdimenziós vonalkódokhoz csupa nagybetű használatát javasolják.

 3. Annak érdekében, hogy minél kisebb vonalkódterület tárolja az adatokat, kattintson duplán a vonalkódmezőre, és az Érték lapon írjon egy olyan egyéni szkriptet, amely alfanumerikus karakterekre és csak kis- vagy csak nagybetűkre korlátozza az adatok körét. (A kizárólag nagybetűket vagy kisbetűket tartalmazó szöveg kisebb vonalkódterületet igényel, mint akár ugyanazon szöveg, amely vegyesen használ kis- és nagybetűket.)

Megjegyzés:

Fontolja meg járulékos vonalkódmezők létrehozását az űrlapon, és a különböző adatoknak a különböző vonalkódmezőkhöz való hozzárendelését.

Űrlapmező-navigáció beállítása

Ha a PDF dokumentumban nincs megadott bejárási sorrend, akkor az alapértelmezett bejárási sorrend a dokumentum szerkezetén alapul, ha a felhasználó nem törölte a hozzáférhetőségi beállítások Bejárási sorrend elemének jelölését.

A bejárási sorrendet módosíthatja a mezők létrehozása után. Ha űrlapszerkesztési módban van, megadhatja a bejárási sorrendet a dokumentum szerkezete (alapértelmezett), a sorok vagy az oszlopok szerint. A sorrendet manuálisan is megadhatja a mezők húzásával a Mezők panelen. Ha nem szerkesztési módban van, módosíthatja az oldal tulajdonságait a bejárás sorok vagy oszlopok szerinti rendezéséhez. A bejárási sorrendet ilyenkor nem lehet manuálisan megadni.

A bejárási sorrend beállítása szerkesztési módban

 1. Ha nem űrlapszerkesztési módban van, válassza az Eszközök > Űrlapok > Szerkesztés menüelemet. Az Űrlapok feladat-ablaktábla megnyílik.
 2. Ügyeljen arra, hogy a Mezők panelen a jobb oldalon a Rendezés > Bejárási sorrend elemet válassza.
 3. (Nem kötelező) A mezők bejárási sorrendjének megtekintéséhez válassza az Űrlapok > Feladatok > Mezők szerkesztése > Bejárási sorszámok megjelenítése lehetőséget.
 4. Válasszon Bejárási sorrend beállítást:

  Bejárás struktúra szerint

  A bejárási sorrend a dokumentum szerkezetén alapul, és a címkézésben megadott sorrendet követi.

  Bejárás soronként

  Lapok a bal felső mezőtől először balról jobbra haladva, majd soronként egyenként lefelé.

  Bejárás oszloponként

  Lapok a bal felső mezőtől először föntről lefelé haladva, majd keresztirányban oszloponként balról jobbra.

  Manuális bejárás

  Tetszőleges helyre húzhatja a mezőket a Mezők panelen. Nem helyezhet át mezőt másik oldalra, választógombot másik csoportba vagy mezőt választógombhoz.

  Meghatározatlan bejárás

  Meghatározza, hogy nincs meghatározott bejárási sorrend. A bejárási sorrendet az oldalbeállítások alatti beállítások határozzák meg.

A bejárási sorrend beállítása az Oldal tulajdonságai párbeszédpanelen

 1. Ha az űrlapszerkesztési módban van, kattintson az Űrlapszerkesztés bezárása elemre a módból való kilépéshez.
 2. Kattintson az Oldalak bélyegképei gombra , vagy válassza a Nézet > Megjelenítés/elrejtés > Navigációs mezők > Oldalak bélyegképei parancsot az Oldalak bélyegképei panel megnyitásához.
 3. Jelöljön ki egy vagy több oldalikont, majd válassza az Oldal tulajdonságai elemet az Oldalak bélyegképei panel műveleti menüjén.
 4. Válasszon Bejárási sorrend beállítást:

  Sor-sorrend használata

  Lapok a bal felső mezőtől először balról jobbra haladva, majd soronként egyenként lefelé.

  Oszlopsorrend használata

  Lapok a bal felső mezőtől először föntről lefelé haladva, majd keresztirányban oszloponként balról jobbra.

  A dokumentumszerkezet használata

  Címkézett mezőkkel rendelkező űrlapok esetén követi a címkézésben meghatározott sorrendet.

  Nincs meghatározva

  A már létező sorrendet használja.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat