Papíron lévő dokumentum beolvasása PDF formátumba

PDF fájlt közvetlenül papíron lévő dokumentumból is létre lehet hozni az Acrobat programmal és a lapolvasóval. Windows alatt az Acrobat támogatja a TWAIN rendszerű lapolvasó-meghajtókat és a Windows képbevitel (WIA) lehetőséget. Mac OS rendszeren az Acrobat támogatja a TWAIN és Image Capture (ICA) meghajtókat.

Windows alatt lehetőség van a Színmód automatikus felismerése funkció használatára, és az Acrobat alkalmazásra bízható annak eldöntése, hogy a papíron lévő dokumentum tartalma milyen típusú; valamint lehetőség van egyéb beállításkészletek alkalmazására (Fekete-fehér dokumentum, Szürkeárnyalatos dokumentum, Színes kép és Színes dokumentum) egyéni megítélés szerint. Konfigurálhatók a szkennelési beállításkészletek, illetve használható az Egyéni szkennelés lehetőség, amellyel a kívánt beállítások szerint szkennelhet be lapokat.

Megjegyzés:

A készletekkel történő beolvasás csak olyan szkenner-illesztőprogramokkal használható, amelyek támogatják A szkenner natív felületének elrejtése módot. Mac OS rendszerben a beolvasási készletek nem érhetők el.

Ha Windows rendszerben a lapolvasóhoz van telepített WIA illesztőprogram, akkor a lapolvasó Beolvasás gombjával is készíthet PDF fájlt. Nyomja meg a Beolvasás gombot, majd a Windows rendszeren válassza a felkínált alkalmazások listájából az Adobe Acrobat programot. Ezután az Acrobat-beolvasás párbeszédpanelen válassza ki a lapolvasót, valamint egy dokumentumkészletet vagy az Egyéni beolvasás lehetőséget.

Papírdokumentum beolvasása PDF fájlba a Színmód automatikus észlelése használatával (Windows)

 1. Válassza a Fájl > Létrehozás > PDF lapolvasóból > Színmód automatikus érzékelése menüelemet.

 2. Ha a több lap beolvasására vonatkozó kérdés jelenik meg, válassza a További oldalak beolvasása, a Hátoldal beolvasása vagy a Beolvasás kész lehetőséget, és kattintson az OK gombra.

Papírdokumentum beolvasása PDF fájlba készlet használatával (Windows)

 1. Válassza a Fájl > Létrehozás > PDF lapolvasóból > [ dokumentumkészlet ] elemet.

 2. Ha a több lap beolvasására vonatkozó kérdés jelenik meg, válassza a További oldalak beolvasása, a Hátoldal beolvasása vagy a Beolvasás kész lehetőséget, és kattintson az OK gombra.

Papírdokumentum beolvasása PDF fájlba készletek nélkül

 1. Az Acrobat programban hajtsa végre a megfelelő műveletet:
  • (Windows) Válassza a Fájl > Létrehozás > PDF lapolvasóból > Egyéni beolvasás elemet.
  • (Mac OS) Válassza a Fájl > PDF létrehozása > Lapolvasóból parancsot.
 2. A Beolvasás párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat, majd kattintson a Beolvasás gombra.

  Megjegyzés:

  Ha azt adja meg, hogy a beolvasó saját felületét kívánja használni az Acrobat felhasználói felülete helyett, akkor más ablakok és párbeszédpanelek jelennek meg. A rendelkezésre álló beállításokkal kapcsolatban a lapolvasó dokumentációjában találhat tájékoztatást. Mac OS rendszerben mindig a lapolvasó felhasználói felülete jelenik meg.

 3. Ha a több lap beolvasására vonatkozó kérdés jelenik meg, válassza a További oldalak beolvasása, a Hátoldal beolvasása vagy a Beolvasás kész lehetőséget, és kattintson az OK gombra.

A beolvasott PDF optimalizálása

 1. Nyisson meg egy beolvasott dokumentumból létrehozott PDF fájlt.
 2. Válassza az Eszközök > Dokumentum feldolgozása > Beolvasott PDF optimalizálása elemet.

 3. Adja meg a beállításokat a Beolvasott PDF optimalizálása párbeszédpanelen, majd kattintson az OK gombra.

Beolvasási készletek beállítása (Windows)

 1. Válassza a Fájl > Létrehozás > PDF lapolvasóból > Készletek beállítása elemet.

 2. A Készletek beállítása párbeszédpanelen válasszon egy készletet a következők közül: Színmód automatikus észlelése, Fekete-fehér dokumentum, Szürkeárnyalatos dokumentum, Színes dokumentum vagy Színes kép.

 3. Szükség szerint módosítsa a beállításokat.
 4. A készlet mentéséhez kattintson a Mentés, majd a Bezárás gombra.

Beolvasási beállítások

Lapolvasó

Válasszon ki egy telepített beolvasót. A gyártó által adott beolvasószoftvert telepíteni kell a számítógépen. Windows rendszerben a Beállítások gombra kattintva adhatja meg a lapolvasó beállításait.

Készletek

Válassza ki a módosítani kívánt készletet.

Oldalak

Adja meg, hogy egyoldalas, vagy kétoldalas dokumentumot kíván beolvasni. Ha a Mindkét oldal lehetőséget választja, de a lapolvasó beállítása egyoldalas, akkor a lapolvasó beállítása felülírja az Acrobat beállításait.

Megjegyzés:

Kétoldalas beolvasást olyan beolvasók esetében is végezhet, amelyek nem támogatják eredendően a kétoldalas beolvasást. Ha a Mindkét oldal elemet választja, párbeszédpanel jelenik meg az első oldalak beolvasása után. Ekkor fordítsa meg az eredeti papírdokumentumokat a tálcában, és a párbeszédpanelen válassza a Hátoldalak beolvasása (lapok hátoldalának elhelyezése) beállítást. Ezáltal a létrehozott PDF fájlban minden oldal a megfelelő sorrendbe kerül.

Színmód (csak Windows)

Válassza ki az adott szkenner által támogatott alapszínmódot (Automatikus észlelés, Színes, Fekete-fehér vagy Szürkeárnyalatos). Ez a beállítás akkor válik aktívvá, ha a Beolvasó beállításai között az Acrobat beolvasási párbeszédpanelt választotta a beolvasó saját alkalmazása helyett.

Felbontás (csak Windows)

Válasszon a helyi szkenner által támogatott felbontást. Ez a beállítás akkor válik aktívvá, ha a Beolvasó beállításai között az Acrobat beolvasási párbeszédpanelt választotta a beolvasó saját alkalmazása helyett.

Megjegyzés:

Ha a szkenner által nem támogatott Színmód vagy Felbontás beállítást ad meg, akkor egy üzenet jelenik meg, majd megnyílik a szkennerprogram. A beolvasóprogram ablakában adjon meg másik beállítást.

Papírméret (csak Windows)

Válasszon papírméretet, vagy adjon meg egyéni Szélesség és Magasság értékeket.

Rákérdezés a további oldalak beolvasására

A beállítás bejelölése hatására az egyes lapolvasási szakaszok végeztével egy párbeszédpanel jelenik meg, amely további lapok beolvasását ajánlja fel.

Új PDF dokumentum

PDF dokumentumot hoz létre. Ez a művelet nem áll rendelkezésre a Készletek beállítása párbeszédpanelen.

Több fájl

Több fájlt hoz létre több nyomtatott dokumentumból. Kattintson a További beállítások gombra, és adja meg, hogy PDF portfóliót kíván-e létrehozni a fájlokból, valamint az oldalak számát az egyes fájloknál és a fájlnevek előtagját. Ezek a beállítások nem állnak rendelkezésre a Készletek beállítása párbeszédpanelen.

Hozzáfűzés meglévő fájlhoz vagy portfólióhoz

A konvertált beolvasást hozzáadja létező PDF dokumentumhoz vagy PDF portfólióhoz. Ez a művelet nem áll rendelkezésre a Készletek beállítása párbeszédpanelen.

Beolvasott PDF optimalizálása

Ezt a beállítást választva futtatható a PDF optimalizálását végző eljárás. Ez a beállítás használatos a lapolvasóval készült PDF képeinek tömörítésére és szűrésére.

Kis méret/Kiváló minőség

A csúszkával állíthatja be a fájlméret és a képminőség egyensúlyát. Az optimalizálásnak a fájltömörítési és szűrési beállításokkal való testreszabásához kattintson a Beállítások gombra.

Kereshetővé alakítás (OCR futtatása)

Ezt a beállítást akkor jelölje be, ha a PDF dokumentumban található szöveges képeket szeretné kereshető és kijelölhető szöveggé alakítani. Ez a beállítás alkalmazza az optikai karakterfelismerést (OCR), valamint a betűtípus és oldal felismerését a szöveges oldalakon. A Beállítások elemre kattintva adhatók meg további beállítások a Szöveg felismerése – beállítások párbeszédpanelen. Lásd: Szövegfelismerés a beolvasott dokumentumokban.

PDF/A-megfelelőség

Válassza ezt a beállítást, hogy a PDF dokumentum a PDF/A-1B formátumra vonatkozó ISO szabványnak megfeleljen. Ha be van jelölve, csak a Kereshető kép elem érhető el a Szöveg felismerése – Beállítások párbeszédpanelen a PDF kimeneti stílusa beállításnál.

Metaadatok hozzáadása

Ha be van jelölve, a beolvasás után a Dokumentum tulajdonságai párbeszédpanel jelenik meg. A Dokumentum tulajdonságai párbeszédpanelen metaadatokat vagy a beolvasott dokumentumra vonatkozó adatokat adhat hozzá a PDF fájlhoz. Ha több fájlt hoz létre, beírhat hozzájuk közös metaadatokat is.

Lapolvasó beállításai párbeszédpanel

Adatátviteli mód

A natív mód a lapolvasó alapértelmezett módjában működik. 600 dpi felbontás felett a program automatikusan a Memória módot választja ki.

Felhasználói felület

A Lapolvasó eredeti felületének elrejtése beállítás kihagyja a lapolvasó gyártójától származó ablakokat és párbeszédpaneleket. Ekkor közvetlenül elkezdődik a beolvasás az Egyéni beolvasás beállításai szerint.

Fekete-fehér képek színeinek invertálása

Ez az opció például pozitív képeket hoz létre fekete-fehér negatívokról.

Szkennelt PDF optimalizálása párbeszédpanel

A Beolvasott PDF optimalizálása párbeszédpanel szabályozza a kép beállításait, amelyek szerint a beolvasott képek szűrése és tömörítése a PDF fájlban történik. Az alapértelmezett beállítások számos különféle dokumentumoldal számára megfelelőek, de a beállítások a jobb minőségű képek vagy kisebb méretű fájlok készítése érdekében, illetve beolvasási sajátosságok miatt módosíthatók.

Adaptív tömörítés alkalmazása

Fekete-fehér, szürkeárnyalatos és színes tartományokra osztja az egyes oldalakat, és mindenféle tartalom jelentős mértékű tömörítése mellett olyan ábrázolásformát választ, amely megtartja az eredeti megjelenítést. Az ajánlott beolvasási felbontás 300 dpi szürkeárnyalatos és RGB forrásoldalaknál, illetve 600 dpi fekete-fehér forrásoldalaknál.

Színes/Szürkeárnyalatos beállítások

Színes vagy szürkeárnyalatos oldalak beolvasásakor válasszon a következő beállítások közül:

JPEG 2000

JPEG2000 tömörítést alkalmaz a színes képeket tartalmazó tartalom esetén. (Ez a beállítás nem ajánlott PDF/A fájlok készítésekor. Helyette inkább JPEG használata javasolt.)

ZIP

ZIP tömörítést alkalmaz a színes képeket tartalmazó tartalom esetén.

JPEG

JPEG tömörítést alkalmaz a színes képeket tartalmazó tartalom esetén.

Megjegyzés:

A szkenner vagy a kiválasztott Színes/Szürkeárnyalatos beállítást vagy a kiválasztott Monokróm opciót használja. Az, hogy a rendszer melyiket használja, az Acrobat Beolvasás párbeszédpanel beállításaitól függ, illetve attól a beállítástól, amelyet a szkenner TWAIN interfésze tartalmaz. A TWAIN interfész esetenként megnyílik, miután a felhasználó az Acrobat Beolvasás párbeszédpanelének Beolvasás gombjára kattintott. (Alapértelmezett esetben a beolvasó alkalmazás párbeszédpanelje nem nyílik meg.)

Monokróm

Fekete-fehér vagy egyszínű képek beolvasásakor válasszon a következő beállítások közül:

JBIG2 (Veszteségmentes) és JBIG2(veszteséges)

A JBIG2 tömörítési sablon szerint tömöríti a fekete-fehér forrásoldalakat. A legmagasabb minőségi szintek veszteségmentes tömörítést alkalmaznak, míg az alacsonyabb esetén a szöveg erősen tömörített. A JBIG2 sémával tömörített szöveges oldalak mérete általában 60%-kal kisebb mint a CCITT Group 4 sémával tömörített oldalaké, feldolgozásuk azonban lassú. Az Acrobat 5.0 (PDF 1.4) és későbbi verzióival kompatibilis.

Megjegyzés:

Az Acrobat 4.0-kompatibilitás érdekében kerülni kell a JBIG2 tömörítési eljárást.

CCITT 4. csoport

A CCITT Group 4 eljárással tömöríti a fekete-fehér forrásoldalakon található képeket. Ez a gyors, veszteségmentes tömörítési séma az Acrobat 3.0 (PDF 1.2) vagy későbbi verziójával kompatibilis.

Kis méret/kiváló minőség

Beállítható az egyensúly a fájlméret és a minőség között.

Ferdeség igazítása

Bármely olyan oldalt elforgat, amely nem alkot négyzetet a beolvasó felület oldalaival, és így függőlegesen igazítja a PDF oldalt. Be és Ki állapotra kapcsolható.

Háttér eltávolítása

A bevitt szürkeárnyalatos és színes adatok majdnem fehér területeit kifehéríti (nem fekete-fehér bevitel esetén).

Megjegyzés:

A legjobb eredményt úgy érheti el, hogy a beolvasó kontraszt és fényesség beállításait úgy kalibrálja, hogy egy normál fekete-fehér oldal beolvasásánál sötétszürke vagy fekete legyen a szöveg és fehér a háttér. Ilyenkor a Ki és az Alacsony beállítás szokott jó eredmény biztosítani. Piszkosfehér papír vagy újságpapír szkennelésekor az oldal tiszta képe érdekében érdemes Közepes vagy Jobb beállítást választani.

Moaré eltávolítása

Eltávolítja a nyomdai raszter szemcsézettségét, amely csökkentheti a JPEG tömörítési képességét, valamint moaré-mintázat megjelenését eredményezheti és megnehezíti a szöveg felismerését. Használható 200–400 dpi felbontású szürkeárnyalatos vagy RGB forrásoldalakhoz, illetve Adaptív tömörítés alkalmával a 400–600 dpi felbontású fekete-fehér forrásoldalakhoz. Az (ajánlott) Bekapcsolt beállítás a 300 dpi vagy nagyobb felbontású szürkeárnyalatos és RGB forrásoldalaknál alkalmazza a szűrőt. A Kikapcsolva beállítást a sem képet, sem flekket nem tartalmazó oldalak szkennelésekor kell alkalmazni, illetve ha a szűrő hatékonysági tartományánál nagyobb felbontással szkennel.

Szöveg élesítése

Élesíti a beolvasott PDF fájl szövegét. Az alapérték „alacsony”, amely megfelel a legtöbb dokumentum esetén. Akkor kell magasabb szintet beállítani, ha a beolvasott eredeti minősége gyenge, és a szöveg nem jól látszik.

Lapolvasási tippek

 • Az Acrobat programmal 10–3000 dpi felbontású képek olvashatók be. Ha a Kereshető kép vagy a ClearScan elemet választja a PDF kimeneti stílusa beállításnál, a szükséges beolvasási felbontás 72 dpi vagy ennél nagyobb. A 600 dpi értéknél nagyobb beolvasási felbontást a rendszer 600 dpi vagy kisebb értékűre csökkenti.

 • A beolvasott kép veszteségmentes tömörítéséhez jelölje be az Optimalizálási beállítások párbeszédpanel Szkennelt PDF optimalizálása szakaszának alábbi beállításait: CCITT 4. csoport (monokróm képek esetén) vagy Veszteségmentes (színes vagy szürkeárnyalatos képek esetén). Ha ezt a képet PDF dokumentumhoz fűzik, majd a felhasználó a Mentés paranccsal menti a fájlt, akkor a beszkennelt kép tömörítetlen marad. Ha Mentés másként paranccsal ment PDF fájlt, akkor a szkennelt képet a rendszer esetenként tömöríti.

 • A legtöbb oldalnál 300 dpi felbontású fekete-fehér beolvasással jön létre az átalakításnak leginkább megfelelő szöveg. 150 dpi felbontású beolvasáskor valamivel kevésbé pontos az optikai karakterfelismerés, és több a betűfelismerési hiba. 400 dpi és nagyobb felbontásnál tovább tart a feldolgozás, és nagyobb méretűek a tömörített oldalak. A sok fel nem ismert szót vagy nagyon kis méretű (9 pontos vagy kisebb) szöveget tartalmazó oldalakat érdemes nagyobb felbontással beolvasni. Amikor csak lehetséges, fekete-fehérben olvassa be az oldalakat.

 • Ha a Szöveg felismerése OCR segítségével beállítás nincs bekapcsolva, a lapolvasáshoz a 10–3000 dpi felbontási tartomány használható, a javasolt felbontás azonban ekkor is legalább 72 dpi. Adaptív tömörítés esetén a szürkeárnyalatos és RGB forrásoldalaknál 300 dpi, fekete-fehér forrásoldalaknál pedig 600 dpi felbontás javasolt.

 • A 24 bites színmélységgel, 300 dpi felbontással, körülbelül A4-es méretben beolvasott lapok tömörítés előtt nagy méretű (25 MB körüli) képeket eredményeznek. A rendszernek legalább 50 MB virtuális memóriával kell rendelkeznie a kép beolvasásához. 600 dpi felbontás mellett a beolvasás és a feldolgozás általában négyszer tovább tart, mint 300 dpi felbontás esetén.

 • Ne használja a lapolvasó árnyalás (dithering) és árnyalatos (halftone) beállításait. Ezek javítják a fényképek megjelenését, azonban nehezítik a szöveg felismerését.

 • Színes papírra nyomtatott szövegeknél érdemes 10%-kal növelni a fényesség és a kontraszt értékét. Ha a lapolvasó rendelkezik színszűrési funkciókkal, érdemes olyan szűrőt vagy lámpát használni, amely kiiktatja a háttérszínt. Ha a szöveg nem elég éles vagy kihagyásokat tartalmaz, a lapolvasó kontrasztjának és fényességének szabályozásával tisztítsa meg a beolvasott anyagot.

 • Ha a lapolvasón van kézi fényerősség-szabályozó, azt úgy állítsa be, hogy a karakterek legyenek tisztán kivehetők és arányosak. Ha a karakterek érintkeznek egymással állítsa magasabbra (fényesebbre) a beállítást. Ha a karakterek túlságosan elkülönülnek egymástól, állítsa alacsonyabbra (sötétebbre) a beállítást.

Szövegfelismerés a beolvasott dokumentumokban

Az Acrobat segítségével a már korábban PDF fájllá alakított beolvasott dokumentumokban kereshetővé teheti a szöveget. Az optikai karakterfelismerő (OCR) szoftver lehetővé teszi a beolvasott Adobe PDF fájlok szövegében a keresést, annak javítását és másolását. Ahhoz, hogy egy PDF dokumentumon optikai karakterfelismerést futtathasson, a dokumentum eredeti beolvasási felbontásának legalább 72 dpi-nek kell lennie.

Megjegyzés:

A szöveggé alakításhoz leginkább a 300 dpi felbontás alkalmas. 150 dpi felbontás mellett az optikai karakterfelismerés valamivel kevésbé pontos.

Szövegfelismerés egy dokumentumban

 1. Nyissa meg a beolvasott PDF fájlt.
 2. Válassza az Eszközök > Szöveg felismerése > Ebben a fájlban elemet.

 3. A Szöveg felismerése párbeszédpanelen válasszon beállítást az Oldalak csoportban.

 4. Szükség esetén kattintson a Szerkesztés gombra a Szöveg felismerése – Általános beállítások párbeszédpanelen, és adja meg a kívánt beállításokat.

Szövegfelismerés több dokumentumban

 1. Az Acrobat alkalmazásban válassza az Eszközök > Szöveg felismerése > Több fájlban menüelemet.

 2. A Szöveg felismerése párbeszédpanelen kattintson a Fájlok hozzáadása gombra, és válassza a Fájlok hozzáadása, Mappák hozzáadása vagy a Megnyitott fájlok hozzáadása műveletet. Ezután jelölje ki a fájlokat vagy a mappákat.
 3. A Kimenet beállításai párbeszédpanelen adja meg a kimeneti fájlok célmappáját és a fájlnév beállításait.
 4. A Szöveg felismerése – Általános beállítások párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

Szöveg felismerése – Általános beállítások párbeszédpanel

Elsődleges OCR nyelv

Az elsődleges OCR nyelv az optikai karakterfelismerő program számára határozza meg a karakterek azonosításához szükséges nyelvet.

PDF kimenet stílusa

Meghatározza a létrejövő PDF típusát. Minden beállítás 72 dpi vagy ennél magasabb (ajánlott) beolvasási felbontást igényel. A program mind a három formátumban végez optikai karakterfelismerést, a szövegképeken pedig betűtípus- és oldalfelismerést, és ezeket normál szöveggé konvertálja.

Kereshető kép

Ez biztosítja, hogy a szöveg kereshető és kijelölhető legyen. Ez az opció megtartja az eredeti képet, szükség esetén kiigazítja a ferdeséget és egy láthatatlan szövegréteget helyez rá. Ugyanezen párbeszédpanelen a Képek felbontásának csökkentése beállítás azt határozza meg, hogy a kép felbontása csökkenthető-e és ha igen, milyen mértékben.

Kereshető kép (pontos)

Ez biztosítja, hogy a szöveg kereshető és kijelölhető legyen. Ez az opció megtartja az eredeti képet és láthatatlan szövegréteget helyez rá. Olyan esetekre ajánlott, ahol a maximális képhűség az eredeti képhez képest nagyon fontos.

ClearScan

Új 3. típusú betűtípust szintetizál, amely jól közelíti az eredetit, és alacsony felbontású másolattal őrzi meg az oldalhátteret.

Felbontáscsökkentés mértéke

A Képek felbontásának csökkentése opció csökkenti a színes, szürkeárnyalatos és monokróm képek képpontjainak számát. Válassza ki a felbontás csökkentésének mértékét. A magasabb számú opciók kevesebb felbontáscsökkentést hajtanak végre, melyek magasabb felbontású PDF fájlokat eredményeznek.

PDF dokumentumok optikai karakterfelismeréssel bevitt szövegeinek javítása

Ha a beolvasott kimeneten optikai szövegfelismerést futtat, az Acrobat elemzi a szöveg bittérképes képét, és azokat a részeket helyettesíti szavakkal, illetve karakterekkel. Ha a legjobb helyettesítés is bizonytalan eredményt hoz, az Acrobat megjelöli az illető szavakat gyanúsként. A gyanús beolvasások a PDF dokumentumban az eredeti bittérképes formában jelennek meg, de a szöveg is bekerül egy láthatatlan rétegen a szó bittérképes képe mögé. Ezzel a módszerrel a szöveg kereshetővé válik annak ellenére, hogy bittérképes a megjelenítése.

Megjegyzés: Ha egy olyan beolvasott PDF dokumentumban próbál szöveget kijelölni, amelyre nem alkalmaztak szövegfelismerést, vagy a Hangos olvasás műveletet próbálja rajta végrehajtani, az Acrobat megkérdezi, hogy kívánja-e futtatni a szövegfelismerőt. Ha az OK gombra kattint, a Szövegfelismerés párbeszédpanel jelenik meg, és megadhatók a beállítások, amelyek részletes ismertetését az előző témakör tartalmazza.

 1. Tegye a következők egyikét:

  • Válassza az Eszközök > Szövegfelismerés > Minden gyanús szöveg keresése parancsot. Az oldalon minden gyanús szó bekeretezve jelenik meg. Kattintson valamelyik gyanús szóra a gyanús szöveg megjelenítéséhez az Elem keresése párbeszédpanelen.
  • Válassza az Eszközök > Szövegfelismerés > Első gyanús szöveg keresése elemet.

  Megjegyzés: Ha az összes gyanús szó kijavítása előtt bezárja az Elem keresése ablakot, akkor visszatérhet a művelethez az Eszközök > Szövegfelismerés > Első gyanús szöveg keresése parancs választásával vagy a Dokumentum szövegének szerkesztése eszközzel valamelyik gyanús szóra kattintással.

 2. A Keresés elemen belül válassza a Gyanús beolvasott objektumok elemet.

 3. Összehasonlíthatja a gyanús szövegként megjelenő szót a beolvasott dokumentumban szereplő tényleges szóval. Gyanús felismerés javításához kattintson a kiemelt objektumra a dokumentumban, és írja be az új szöveget Ha a gyanús felismerést a rendszer tévedésből azonosította szövegként, kattintson a „Nem szöveg” gombra.

 4. Ellenőrizze és javítsa az összes többi gyanús szót, majd zárja be az Elem keresése párbeszédpanelt.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat