Betűkészletek kezelése Acrobat Distiller alkalmazásban PDF-fájlok létrehozásakor

Fontos emlékeztető:

Az Adobe 2023 januárjában megszünteti a Type 1 betűtípusok használatának támogatását. A további részletekért lásd: Postscript Type 1 Támogatás megszűnése súgócikk.

Témák

A használt betűkészletek meghatározzák a kimeneti fájl minőségét a dokumentumok PDF formátumba való átalakításakor Adobe Acrobat Distiller alkalmazásban. (Az Acrobat Distiller egyben az Adobe Acrobat egy funkciója és különálló alkalmazás.) A betűkészlettípus (lehet például TrueType, PostScript) hatással van a PDF-fájlban található szöveg általános megjelenésére, illetve a szövegben való keresésre vagy a szöveg szerkeszthetőségére és nyomtathatóságára.

Ennek a dokumentumnak a segítségével megértheti, hogyan kezeli az Acrobat Distiller a betűkészleteket, valamint jobb PDF-fájlokat készíthet.

Windows és Mac OS betűkészletekre vonatkozó tájékoztatás

Az Acrobat Distiller felismeri az összes Windows és Mac OS betűkészletet, azonban a használt betűkészlettípus (például TrueType) meghatározza, hogy az Acrobat Distiller miképpen kezeli a betűkészletre vonatkozó információkat.

A Windows betűkészlettípusok a következőket tartalmazzák: Type 1 betűkészletek (vagy PostScript betűkészletek), Type 3 betűkészletek, Windows bitkép és vektoros betűkészletek, TrueType betűkészletek és OpenType betűkészletek az Adobe-tól (Windows 2000 és XP). A Mac OS betűkészlettípusok a következőket tartalmazzák: Type 1 betűkészletek, Apple TrueType dFonts, TrueType betűkészletek és OpenType betűkészletek az Adobe-tól.

A betűkészlettípuson túlmenően az Acrobat Distiller a betűkészlet karakterkészletét is felhasználja annak meghatározására, hogy milyen betűkészlet-információt tartalmazzon a program által létrehozott PDF-fájl. A Type 1 betűkészletek karakterkészletei tartalmazhatják az ISO Latin 1, Expert, Small Capitals és Old Style Figures (SC & OSF), Symbolic, Cirill és Kandzsi egy vagy több karakterkészletét:

-- Az ISO Latin 1 karakterkészlet (vagy a standard Type 1 karakterkészlet) tartalmazza a szabványos angol, francia, olasz és német betűrend karaktereit, valamint az írásjeleket és a számokat.

-- Az Expert karakterkészletek tartalmazzák a törtvonal és a ligatúra karaktereket az angol betűrendhez.

-- Az SC és OSF karakterkészletek különleges kialakítású betűket és számokat tartalmaznak, amelyek révén testreszabhatók a dokumentumok megjelenése.

-- A szimbólum karakterkészletek a betűrend karakterei helyett inkább nem szöveges karaktereket tartalmaznak.

-- A cirill karakterkészlet olyan nyelvekhez tartalmazza a betűrend karaktereket, mint például az orosz és az ukrán.

-- A kandzsi (japán) karakterkészlet a kétbájtos japán karakterekre terjed ki. A jelen dokumentum kandzsi betűkészletekre vonatkozó részében tájékoztatást talál arról, hogy mely esetekben használhat és tekinthet meg kandzsi betűkészleteket PDF-fájlokban.

Az Acrobat Distiller betűkészlet-használatának módja

Ahhoz, hogy az Acrobat Distiller sikeresen átalakítson egy dokumentumot PDF-dokumentummá, először az eredeti dokumentumban található összes betűkészletet fel kell dolgoznia az alábbi eljárások révén, miközben a dokumentumot átalakítja először PostScript, majd később PDF formátumba.

PostScript megnevezés ellenőrzése

Az Acrobat Distiller egy PostScript betűkészlet nevet keres, majd hozzáadja ezt a PDF dokumentumhoz. A PostScript betűkészlet nevek általában megtalálhatók a betűkészlet névtáblázatában. (A névtáblázat betűkészletre vonatkozó információkat tárol, így például nevet, stílust és szerzői jogokra vonatkozó adatokat.) Amennyiben nincs elérhető PostScript név, az Acrobat Distiller a betűkészlet rendszerben megtalálható megnevezését használja. Ha például az eredeti dokumentum tartalmaz egy olyan TrueType betűkészletet, amely telepítve megtalálható a rendszerben, az Acrobat Distiller a BaseFont és FontName jellemzőket a betűkészlet névtáblázatából származtatja.

Amennyiben egy Type 42 betűkészletről van szó, az Acrobat Distiller létrehoz egy névtáblázatot a betűkészlet számára a rendszer egy megfelelő betűkészletét alapul véve, mivel a Type42 betűkészletek általában nem tartalmaznak névtáblázatokat. A Type 42 betűkészletekre vonatkozó további tájékoztatás tekintetében lásd „A betűkészlettípusok hatása a szövegre PDF-fájlokban” rész „TrueType betűkészletek” cikkét a dokumentumban.

Betűkészletek leírásának a hozzáadása

Minden egyes létrehozott PDF-fájl esetében az Acrobat Distiller hozzáad egy leírást az ISO Latin 1 karakterkészletet alkalmazó Type 1 betűkészletekhez. Amikor egy PDF-fájlt nyit meg olyan számítógépen, amelyen megtalálhatók telepítve ezek a betűkészletek, az Acrobat ezeket a telepített betűkészleteket használja a PDF-fájl megjelenítéséhez és nyomtatásához. Amennyiben a betűkészletek nincsenek feltelepítve, az Acrobat a betűkészletek leírását használja az eredeti betűkészlethez hasonló pótbetűkészlet létrehozására.

Betűkészletek beágyazása

Amennyiben a betűkészletek beágyazása engedélyezett, az Acrobat Distiller beágyazza a TrueType és Type 3 betűkészleteket, illetve a Type 1 betűkészleteket, amelyek nem használják az ISO Latin 1 karakterkészletet (például a szimbólum és Expert készlethez tartozó karaktereket). Az Acrobat Distiller 7.0 képes OpenType betűkészletek beágyazására, azonban az eredeti dokumentumot létrehozó alkalmazás határozza meg, hogy mely OpenType betűkészlet-jellemzők ágyazhatók be. Amennyiben egy olyan OpenType betűkészletet ágyaz be, amely a Type 1 kategóriába tartozik, az Acrobat Distiller CFF/Type 2 betűkészletként ágyazza be. Az Acrobat Distiller TrueType betűkészletként ágyazza be azokat az Open Type betűkészleteket, amelyek TrueType betűkészleteken alapulnak.

A PDF-fájlba beágyazott betűkészlet minden esetben megjeleníthető és nyomtatható függetlenül attól, hogy telepítve rendelkezésre áll-e a rendszeren vagy sem. Mindazonáltal a PDF-fájl szövege csak abban az esetben szerkeszthető, amennyiben a betűkészlet telepítve megtalálható a rendszeren. Amennyiben olyan beágyazott betűkészletet kísérel meg szerkeszteni, amely nincs telepítve számítógépén, az Acrobat figyelmeztetéssel szolgál, valamint az eredeti helyett pótbetűkészletet használ.

Betűkészletre vonatkozó jogosultságok

Az Acrobat Distiller figyelembe veszi és megőrzi a betűkészletre vonatkozó eredeti jogosultságokat a PDF-fájl átalakítása esetén is. A korlátozott jogosultságokkal rendelkező betűkészletek nem ágyazhatók be, és ezek esetében az átalakítási folyamat során az Acrobat Distiller hibaüzenetet jelenít meg. Hasonlóképpen az Acrobat Distiller hibaüzenetet jeleníthet meg a karakterkódolási formátumot nem használó betűkészletek, mint például a WinAnsi vagy a MacRoman esetében is ezek beágyazási kísérlete során.

Betűkészletek átalakítása

Amennyiben az Acrobat Distiller nem tud értelmezni egy betűkészlethez szükséges betűkészlet-információt, vagy ha nem találja ezt az információt, pótolja a betűkészletet. Ritka esetekben az Acrobat Distiller ezeket a betűkészleteket bitképpé alakítja át, amely lehetetlenné teszi a betűkészlettel írt szövegben való keresést, ennek átméretezését és szerkesztését. Az Acrobat Distiller általában a PCL betűkészleteket és a Windows vektoros (körvonalas) betűkészleteket alakítja bitképpé. Lásd a jelen dokumentum „Hogyan kezelik a PostScript nyomtatóillesztők a TrueType betűkészleteket Windows rendszerben” részét.

Betűkészlet-leírók

Az Acrobat Distiller minden beágyazott betűkészlethez beágyaz egy betűkészlet-leírót (vagyis betűkészletre vonatkozó információt). A leíró a következő információkat tartalmazhatja:

Leíró A leíró jelentése
Ascent A betűkészlet alapvonaltól számított maximális karaktermagasságát jelöli ékezetek figyelembe vétele nélkül.
CapHeight A sík nagybetűk (például „E”) felső részének Y koordinátáját jelöli az alapvonaltól számítva.
Descent A betűkészletben található karakterek alapvonal alatti maximális mélységét jelöli.
Flags A betűkészlet attribútumait tartalmazza, így egyéb attribútumok mellett a következőket: rögzített szélesség, talpas, jelkép, szkript, dőlt, kiskapitális, összes nagybetű.
FontBBox Egy határolókeret, amely a lehető legkisebb olyan négyszög, amely képes a karakterkészlet bármely karakterének a körülhatárolására a keret karakterre való helyezése esetén.
ItalicAngle A domináns függőleges vonások szögét jelöli; általában negatív érték.
StemV A karakterek függőleges törzsének a szélességét jelöli.
AvgWidth (opcionális) A betűkészlet karaktereinek az átlagos szélessége.
FontFile (opcionális) A teljes betűcsalád körvonala. Csak beágyazott betűkészlet vagy a betűkészlet beágyazott részhalmaza esetén található meg.
Leading (opcionális) A szövegsorok közötti kívánt sorköz.
MaxWidth (opcionális) A betűkészlet karaktereinek a maximális szélessége.
MissingWidth (opcionális) A kódolatlan (vagyis a karakterkészletben meg nem található) karakterek esetén használatos szélességet jelöli.
StemH (opcionális) A karakterek vízszintes törzsének a szélességét jelöli.
XHeight (opcionális) A sík, nem emelkedő kisbetűs karakterek (például „z”) felső részének Y koordinátáját jelöli az alapvonaltól számítva.
FontFamily (opcionális) A családot jelöli, amelyhez a betűkészlet tartozik (például a „Times Bold Italic” a „Times” betűcsaládhoz tartozik).
FontStretch (opcionális) A betűkészlet azon változását jelöli, amely a vízszintes méretre vonatkozik (például UltraCondensed, SemiCondensed, Normal, Expanded).
FontWeight (opcionális) A betűkészlet tömegét vagy vastagságát jelöli.

A betűkészlettípusok hatása a szövegre PDF-fájlokban

A használt betűkészlet típusa hatással lehet a PDF-fájl megjelenésére és a kinyomtatott változatra, illetve a szöveg szerkeszthetőségére és a szövegben való keresésre

Bitkép betűkészletek

Amennyiben egy PDF-fájl olyan betűkészleteket tartalmaz, amelyek bitkép betűkészletekből lettek átalakítva, a megjelenítők nem betűkészletként fogják feldolgozni a képeket, a nyomtatás során pedig a betűket a rendszer ugyanúgy nyomtatja, mint bármelyik másik bitképet. Azonban a bitképekké átalakított szövegben nem lehet kereséseket végrehajtani, illetve ezt nem lehet szerkeszteni.

dFonts (kizárólag Mac OS X esetén)

Ezek a betűkészletek a Mac OS X rendszerre jellemzők, és megegyeznek a standard Font Suitcase fájlokkal, annyi kivétellel, hogy a betűkészlet erőforrásait a fájl adatelágazása tárolja. Az Acrobat Distiller ugyanúgy kezeli a dFonts betűkészleteket, mint bármely másik TrueType betűkészletet Mac OS rendszerben.

Kandzsi betűkészletek

Kandzsi betűkészleteket tartalmazó PDF-fájlokat létrehozhat az Acrobat Distiller úgy kandzsi, mint angol nyelvű változataival. (Az Acrobat Distiller angol nyelvű változatai esetén telepítenie kell a megfelelő betűtípus-támogatás csomagot.) Az Acrobat automatikusan megjeleníti a PDF-fájlba beágyazott ázsiai betűkészleteket. Amennyiben az ázsiai betűkészletek nincsenek beágyazva, ezeket az Acrobat csak a megfelelő betűtípus-támogatás csomag telepítését követően képes megjeleníteni. A betűtípus-támogatás csomagok telepítésére vonatkozó további tájékoztatás ügyében tekintse meg a „PDF-fájlok ázsiai betűkészleteinek a megtekintése és nyomtatása római írásjeleket támogató Acrobat megjelenítőkben” című dokumentumot.

Multiple Master (MM) betűkészletek

Mivel a multiple master betűkészletek (például a Minion MM) a betűkészlet adott példányát hozzák létre a dokumentum tulajdonságainak és a betűkészlet használati helyének a függvényében, az Acrobat Distiller nem képes ezek beágyazására. Ehelyett az Acrobat Distiller a fájlhoz a betűkészlet részhalmazát adja hozzá, amely egyedi betűkészlet-azonosítóval rendelkezik. Mivel az MM betűkészletek képesek dinamikusan generálni ezeket a példányokat, a betűkészletek beágyazása és szerkesztése nem lehetséges Acrobat alkalmazásban. Az Adobe technikai támogatás azt javasolja, hogy kerülje az MM betűkészletek használatát, amennyiben szerkeszteni vagy beágyazni kíván betűkészleteket Acrobat alkalmazásban. Az MM betűkészletekre vonatkozó további információk ügyében tájékozódjon a következő dokumentumból: 328600 , „Multiple Master betűkészletekre vonatkozó általános információ”.

Az Adobe OpenType betűkészletei

Az OpenType formátum a Type 1 betűtípuson alapul, a körvonal, metrikus és bitkép adatokat pedig egyetlen betűkészletfájlban tárolja. Az OpenType formátum tartalmaz olyan fejlett tipográfiai funkciókat, amelyeket az alkalmazások jelentős része még nem képes kihasználni, következésképpen ezek az alkalmazások az OpenType formátumot TrueType betűkészletként kezelik. Ez a feldolgozási mód hatással van a módra, ahogyan az Adobe alkalmazás beágyazza az OpenType betűkészleteket PDF-fájlokba. A Type 1 betűkészletre érvényes követelmények vonatkoznak a Type 1-en alapuló Adobe Open Type betűkészletekre is. A TrueType-on alapuló OpenType betűkészletekre a TrueType beágyazási követelmények vonatkoznak.

Az Adobe OpenType betűkészleteket beágyazhatja Acrobat Distiller 7.0 alkalmazásban, ha kiválasztja a PDF 1.6 kompatibilitást, azonban így az OpenType-specifikus funkciók kizárólag Acrobat 7.0 alkalmazásban lesznek elérhetők. (Válassza a Beállítások > Adobe PDF-beállítások szerkesztése menüpontot, kattintson az Általános lapra, majd válassza az Acrobat 7.0 (PDF 1.6) opciót a Kompatibilitás felugró menüben.)

Symbol betűkészletek

Mivel az összes szimbólum betűkészlet egyedi karaktereket és karakterkészleteket tartalmaz, az Acrobat Distiller minden esetben beágyazza ezeket a betűkészlet cseréjének a megelőzése érdekében.

TrueType betűkészletek

A telepítési és szerkesztési jogosultságokkal rendelkező TrueType betűkészleteket az Acrobat Distiller képes PDF-fájlba ágyazni. Amennyiben a betűkészlet nem rendelkezik ezekkel a jogosultságokkal, az Acrobat Distiller a betűkészlet egy részhalmazát ágyazza be (vagyis kizárólag a betűkészlet a dokumentumban használatos karaktereit).

Megjegyzés:Az Acrobat Distiller a naplófájlba nem jegyzi a TrueType betűkészletek részhalmazait. És ugyan a TouchUp Text eszköz az Acrobat alkalmazás Szövegattribútumok párbeszédablakában a betűkészleteket beágyazottként jeleníti meg, az eszközzel nem szerkesztheti a betűkészlet részhalmazát, mivel a rendszer számára nem érzékelhető a részhalmaz egyedi betűkészlet-azonosítója, és nem képes ezt a rendszerben megtalálható eredeti TrueType betűkészlethez társítani. Egy betűkészlet részhalmazának TouchUp Text eszközzel való szerkesztése esetén az Acrobat helyettesíti a betűkészletet egy egyenértékű sans serif vagy serif betűkészlettel.

Amennyiben Acrobat Distiller alkalmazással hoz létre PDF-fájlokat, előfordulhat, hogy a TrueType betűkészletekkel formázott szövegben nem lehet keresni attól függően, hogyan mentette a rendszer a betűkészlet-információt a PostScript-fájlba. Ezekben az esetekben a PostScript nyomtatók átalakítják a TrueType betűkészletet olyan Type 42 betűkészletté, amely leginkább megőrzi az eredeti betűkészlet jellemzőit, így például a kereshetőséget. A Type 42 betűkészlet-formátum elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy a PostScript értelmezők le tudják tölteni a nem PostScript (TrueType) betűkészleteket. Egy Type 42 betűkészlet tulajdonképpen nem más, mint egy TrueType betűkészlet PostScript nyelvű csomagolással bevonva. A Type 42 betűkészleteket általában egy nyomtatóillesztő generálja a TrueType betűkészletek olyan PostScript nyomtatóra való letöltéséhez, amely rendelkezik TrueType raszterezővel. Így a TrueType betűkészletet közvetlenül az Acrobat Distiller értelmezi, és az alkalmazás az eredeti TrueType betűkészlet lehető legpontosabb leírásával szolgál. A betűkészlet-információt befolyásoló változók között megemlíthető a PostScript-fájlt létrehozó alkalmazás, önmaga a betűkészlet, a PostScript nyomtatóillesztő és a PPD-fájl (PostScript nyomtatóleírás). Amennyiben az Acrobat Distiller által létrehozott PDF-fájl TrueType betűkészletekkel formázott szövegében nem lehet keresni, módosítsa ezen változók egyikét vagy több elemét, majd hozza ismét létre a PDF-fájlt.

Az információt a PostScript-kódot generáló alkalmazás vagy a PostScript nyomtatóillesztő írja PostScript-fájlba. További információk tekintetében tekintse meg az alkalmazás dokumentációját vagy jelen dokumentum „Hogyan kezelik a PostScript nyomtatóillesztők a TrueType betűkészleteket Windows rendszerben” részét.

Type 1 betűtípusok

Megjelenés és kereshetőség tekintetében a Type 1 betűkészletek megbízható móddal szolgálnak a PDF formátumba való átalakításhoz. Mivel a Type 1 betűkészleteket nem szükséges átalakítani másik formátumba, a betűkészlet (vagy ennek egy részhalmaza) beágyazásra kerül egy PostScript-fájlba. Ez a megoldás nyújtja a legjobb eredményeket Acrobat Distiller használata esetén.

Type 1 betűkészletek beágyazásához a következő feltételeknek kell teljesülniük:

1. Az Adobe PDF-beállítások párbeszédablakban a betűkészletnek a Betűkészletek lap AlwaysEmbed listájában kell szerepelnie, valamint az EmbedAllFonts opciónak True értékkel kell rendelkeznie.

2. Nem használhatók szimbólumok (kivéve a pi jelét).

3. A betűkészlet méretének egy megfelelő tartományon belülinek kell lenne (vagyis a CharStrings dict leng értéknek 115 és 229 közé kell esnie). A CharStrings dict leng értékét egy betűkészlet-szerkesztő alkalmazással ellenőrizheti.

Type 3 betűtípusok

Mivel a Type 3 betűkészletek a teljes PostScript számítógépes nyelvet kihasználják egy betűkészlet meghatározására, olyan specifikációkat tartalmazhatnak, amelyeket a Type 1 betűkészletek nem, így például árnyékolást, színt és kitöltést. Mindazonáltal a Type 3 betűkészletek méret és teljesítmény tekintetében optimalizálatlanok, ezért a karakterek kövérebbnek tűnhetnek, mint a megfelelő Type 1 karakterek.

A Type 3 betűkészletek minden esetben beágyazásra kerülnek a PDF-fájlokba, következésképpen mindig elérhetők az Acrobat és Adobe Reader alkalmazásokban (kivéve Mac OS X esetében, amely nem támogatja a Type 3 betűkészleteket). Az Acrobat és az Adobe Reader a Type 3 karaktereket bitképpé alakítja, majd ezt követően jeleníti meg a karaktereket. PostScript nyomtató használata esetén az Acrobat és Adobe Reader a PostScript nyomtatóillesztőt használja a betűkészlet nyomtatóra történő letöltéséhez. Nem PostScript nyomtató használata esetén a készülék a bitképeket nyomtatja ki. A Type 3 betűkészlet ISO Latin 1 karakterkészletben található karakterei kereshető szöveget eredményeznek a PDF-fájlokban, azonban a szimbólum karakterkészletben találhatókra ez nem igaz. A beágyazott Type 3 betűkészlettel rendelkező PDF-fájlok általában nagyobb mérettel rendelkezik, mint a beágyazott Type 1 betűkészletet tartalmazó fájlok.

Hogyan kezelik a PostScript nyomtatóillesztők a TrueType betűkészleteket Windows rendszerben

TrueType betűkészletek Adobe PostScript nyomtatóillesztőn való továbbításakor kódolt Type 42 (Eredeti TrueType a megnevezése Windows 2000 és XP rendszerben) vagy karakterazonosító (CID) betűkészletekként (kétbájtos vagy Unicode betűkészletek esetében) a nyomtatóillesztő karakterspecifikus betűkészlet-azonosítókkal szolgál, nem pedig standard betűkészlet-azonosító információval, így az Acrobat Distiller a PostScript-fájlba a betűkészlet egy részhalmazát ágyazza be.

A betűkészlet részhalmazának biztosításával a nyomtató csökkenti a fájlméretet, amelynek köszönhetően pedig gyorsítható a PostScript-fájl konverziója. A folyamat attól függetlenül történik, hogy a feladatopcióknál az Összes betűkészlet beágyazása opció engedélyezett-e vagy sem.

Amennyiben a teljes betűkészletet be kívánja ágyazni az Adobe PDF nyomtató használatakor, engedélyeznie kell a Ne továbbítsa a betűkészleteket az Adobe PDF felé opciót a Betűkészletek lapon, amely az Adobe PDF nyomtató beállítások párbeszédablakban található.

Az Adobe PostScript nyomtatóillesztő (AdobePS) Windows 98 és NT 4.0 rendszerekhez tartalmazza a Betűkészletek küldése másként beállításokat, amelyek segítségével meghatározható a TrueType betűkészletek nyomtatónak való küldésének vagy ezek PostScript-fájlba való foglalásának a módja. A Pscript5 nyomtatóillesztő (pscript5.dll) és ezek újabb változatai a Windows 2000 és újabb rendszerekhez tartalmazza a TrueType letöltés beállításokat, amelyek segítségével meghatározható a TrueType betűkészletek nyomtatónak való küldésének vagy ezek PostScript-fájlba való foglalásának a módja. A beállításokat módosíthatja az illesztő Tulajdonságok párbeszédablakában (Windows 98 és NT 4.0) vagy az illesztő Speciális beállítások párbeszédablakában (Windows 2000 és XP). A beállítások a nyomtató PPD-fájljában meghatározott funkciók függvényében változnak. A Microsoft PostScript nyomtatóillesztő Windows 98 és NT 4.0 rendszerhez az AdobePS változatnál kevesebb beállítást tartalmaz a Betűkészletek küldése másként opcióhoz. Például a Microsoft PostScript nyomtatóillesztő nem tartalmaz opciót TrueType betűkészletek Type 42 vagy Körvonalas betűkészlet formában való küldésére.

A Betűkészletek küldése másként opció kiválasztásakor a következő irányvonalakat alkalmazza:

Betűkészletek küldése másként (Windows 98 vagy NT 4.0) vagy TrueType betűkészlet letöltése opció (Windows 2000 és XP)

Eredmények

Körvonal (AdobePS Windows 98 vagy NT számára, pscript5.dll Windows 2000 vagy XP számára)

Ezzel az opcióval a nyomtatóillesztő a betűkészlet körvonalainak az adatait használja a megjelenítéshez és a nyomtatáshoz. Ennek az opciónak a használatával a szöveg teljes mértékben úgy tűnik, mintha betűkészletet használna, azonban a szöveg valójában nem tartalmaz betűkészletre vonatkozó információt. Ez az opció elterjedt megoldás abban az esetben, ha licenccel kapcsolatos korlátozások miatt egy betűkészlet beágyazása nem lehetséges. Körvonalas betűkészletek esetén a szövegben nem lehet keresni, illetve a szöveg nem szerkeszthető.

Bitképként (AdobePS és Windows PostScript nyomtatóillesztő, pscript5.dll Windows 2000 vagy XP számára)

Ennek az opciónak a használatával a nyomtatóillesztő átalakítja a TrueType betűkészleteket Type 3 bitképekké. Amennyiben nem tudja vagy nem kívánja használni a Type 42 (natív) opciót, akkor ezzel az opcióval pontosabban szimulálhatja az eredeti TrueType betűkészletet. A valós Type 3 betűkészletekhez képest azonban Type 3 bitképek használata esetén a szövegben nem lehet keresni. Abban az esetben használja ezt az opciót, amennyiben a szöveg formázás nyomán 14 pont méretű vagy kisebb, vagy ha alacsony felbontással rendelkező nyomtatót használ. Ne használja ezt az opciót hordozható fájlokhoz (például EPS-fájlokhoz), mivel ez megnövelheti a fájlméretet.

Natív TrueType (AdobePS és Windows PostScript nyomtatóillesztő)

Amikor TrueType betűkészletet alkalmazó dokumentumot kíván létrehozni, az Acrobat Distiller nem ismeri fel a betűkészlet kódolási nyelvét (mivel ez nem PostScript), és a betűket helyettesíti egy Type 1 PostScript betűkészlettel. A TrueType betűkészletek Type 42 betűkészletekként történő továbbítása megőrzi a megjelenésüket, és meggátolja, hogy ezek helyét Type 1 betűkészletek vegyék át. Az opció leginkább a szövegben való keresési opció megőrzésére szolgál. Mindazonáltal vegye figyelembe, hogy egyéb változók is befolyásolják a keresési opció meglétét.

Ne küldje (AdobePS és Windows PostScript nyomtatóillesztő)

Ezzel az opcióval a nyomtatóillesztő nem illeszt TrueType betűkészlet-információt a PostScript-fájlba. Ez az opció csak azon nyomtatókhoz és hálózati sorkezelőkhöz javasolt, amelyek rendelkeznek betűkészletekkel.

Bitkép/körvonal határérték beállítás (AdobePS és Windows PostScript nyomtatóillesztő)

Ez az opció meghatározza, mennyire kicsi lehet egy betűkészlet pontja, mielőtt továbbítaná körvonal helyett bitképként. Amennyiben az 1-es határértéket határozza meg, a rendszer nem továbbítja a betűkészleteket bitképként.

Softfont vagy Nyomtató-betűtípus (AdobePS Windows NT rendszerhez és Windows PostScript nyomtatóillesztő Windows NT rendszerhez)

A Softfont opció kiválasztása esetén a nyomtatóillesztő küld betűkészlet-információt. Ez az opció megoldás a megjelenés megőrzésére, azonban a szövegben így nem lehet keresést végezni. A Nyomtató-betűtípus opció választása esetén a nyomtatóillesztő lehetővé teszi egy betűtípus-helyettesítési táblázat testreszabását, hogy az egyes telepített betűkészletek megfeleltethetők legyenek a nyomtatón található betűkészlettel. Ennek az opciónak a választása esetén előfordulhat, hogy a betűkészlet pontos megjelenése változhat, azonban így kereshet a dokumentumban.

További tudnivalók

PDF-fájlok ázsiai betűkészleteinek a megtekintése és nyomtatása római írásjeleket támogató Acrobat megjelenítőkben

328600 : Multiple Master betűkészletekre vonatkozó általános információ.

 

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?