Az Adobe bizalmi szolgáltatásai

Az Adobe a bizalmi szolgáltatások révén dokumentumok és információk megbízható és biztonságos cseréjét teszi lehetővé. A bizalmi szolgáltatások segítségével magánszemélyek, kormányzati szervek és vállalatok biztonságosan végezhetik tevékenységüket a biztonság, a hozzáférhetőség, a hitelesség, az integritás, a bizalmasság és az adatvédelem szempontjait szem előtt tartva.

 

Adobe által hitelesített bizalmi lista (Adobe Approved Trust List, AATL)

Az Adobe által elfogadott bizalmi lista a világon a legszélesebb körben alkalmazott bizalmi szolgáltatás az elektronikus dokumentumokat illetően, amelyet világszerte több millió felhasználó használ digitális aláírás létrehozására. Az aláírás megbízhatónak minősül, amikor az aláírt Adobe Acrobat vagy az Acrobat Reader szoftverben megnyitják. Az Adobe Document Cloud megoldásaival évente több mint 6 millió elektronikus és digitális aláírással kapcsolatos tranzakció feldolgozására kerül sor.

Az Acrobat és az Acrobat Reader alkalmazás az Adobe egy online szolgáltatását használja arra, hogy adott időközönként letöltse a vezető bizalmi szolgáltatóktól a bizalmi digitális tanúsítványokat.

A digitális azonosítóval létrehozott digitális aláírások, amelyeket az AATL-ben tettek közzé valamely megbízható tanúsítvánnyal, az Acrobat és az Acrobat Reader szoftverben megbízhatóként jelennek meg. Ez jelentősen leegyszerűsíti az aláírások hitelesítését, mivel nincs szükség speciális szoftverre vagy egyedi konfigurációra.

Keresse fel az Adobe által hitelesített bizalmi lista weboldalát, ha többet szeretne megtudni az AATL programról, és meg szeretné tekinteni a megbízható AATL digitális azonosítót adó partnerek listáját.

Adobe uniós bizalmi listái (Adobe European Union Trust List; EUTL)

Az Európai Unió bizalmi listái jelentős mértékben hozzájárulnak az elektronikus piaci szereplők közti bizalom kiépítéséhez. A felhasználók határozhatják meg a megbízható szolgáltatók és azok szolgáltatásainak minősített státuszát és státuszelőzményeit.

Az Adobe uniós bizalmi listái (EUTL) az összes uniós tagállamra és az EGT országaira vonatkozó kombinált listák részleges verziója, amely a Bizottság (EU) 2015/1505 végrehajtási határozatának 1. cikkében előírt információkat tartalmazza.

Egyes tagállamok a bizalmi listákban szerepeltethetnek nem minősített bizalmi szolgáltatókra vonatkozó információt, de ezek a szolgáltatások az Adobe EUTL-ből ki vannak zárva. Egyes tagállamok országos szinten meghatározott bizalmi szolgáltatásokat is szerepeltethetnek saját bizalmi listáikban, amelyekre a 910/2014/EU számú rendelet 3(16) cikke nem tér ki. Mivel ezek a szolgáltatások a 910/2014/EU számú rendelet értelmében nem számítanak minősítettnek, az Adobe EUTL-nek nem képezik részét.

Az Acrobat és az Acrobat Reader alkalmazás az Adobe egy online szolgáltatását használja arra, hogy adott időközönként letöltse az Unió által minősített bizalmi szolgáltatóktól a bizalmi digitális tanúsítványokat a Bizottság (EU) 2015/1505 végrehajtási határozatának 1. cikkében előírt követelményeknek való megfelelőség érdekében.

A digitális azonosítóval létrehozott digitális aláírások, amelyeket az EUTL-ben tettek közzé valamely megbízható tanúsítvánnyal, az Acrobat és az Acrobat Reader szoftverben megbízhatóként jelennek meg. Ez jelentősen leegyszerűsíti az aláírások hitelesítését, mivel nincs szükség speciális szoftverre vagy egyedi konfigurációra.

Az Adobe uniós bizalmi listájának (EUTL) weboldalán további tájékoztatást talál az EUTL programról, és megtekintheti az EUTL bizalmi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók listáját.

Az Adobe minősített időbélyeg szolgáltatása

A minősített időbélyeg szolgáltatás az elektronikus dokumentum létét és integritását jogilag kötelező érvényű dátummal és időponttal látja el.

Az Adobe minősített időbélyeg szolgáltatása minősített bizalmi szolgáltatásnak számít, amely megfelel a 910/2014/EU számú rendelet (eIDAS) előírásainak. Az időbélyeg szolgáltatást a DNV-GL auditorjai vizsgálták meg, és hitelesítették a megfelelőség szempontjából (243347-2017-E-ITA-ACCREDIA számú tanúsítvány) a következő ETSI szabványokat figyelembe véve: EN 319 401, EN 319 411, EN 319 412, EN 319 421 és EN 319 422.

A bizalmi szolgáltatás nyújtása Írország kommunikációért, éghajlatváltozás elleni fellépésért és környezetvédelemért felelő minisztériumának (DCCAE - http://www.dccae.gov.ie) felügyelete mellett történik.

Az Adobe minősített időbélyeg szolgáltatás hivatalos dokumentumai

Ez a rész az időbélyeggel való hitelesítési tevékenység összes dokumentumát tartalmazza.

Ezekben a dokumentumokban megtalálhatók az időbélyeg-hitelesítő és a felhasználók, valamint a tanúsításhoz a nyilvános időbélyeget elérő függő felek működési irányelvei és felelősségi köre.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei

Az Adobe minősített időbélyeg szolgáltatás az Adobe Acrobat Sign platform szolgáltatási összetevőjeként vehető igénybe.

Az időbélyeg szolgáltatással kapcsolatos támogatásért lépjen az Adobe Acrobat Sign támogatási weboldalára.

Az Adobe tanúsított dokumentum szolgáltatásai (Adobe Certified Document Services; CDS)

A tanúsított dokumentum szolgáltatások (CDS) egy bizalmi szolgáltatás, amely az Adobe Root Certificate Authority segítségével vehető igénybe.

A CDS révén a dokumentum szerzője aláírhatja a PDF-fájlt a szabványos digitális aláírással, amely az Adobe Acrobat vagy az Acrobat Reader szoftvert használatakor automatikusan hitelesíti a dokumentumot úgy, hogy nincs szükség további kliensszoftverre vagy konfigurációra.

A CDS segítségével a nagy számú dokumentumot nagy és egymástól eltérő közönségnek közzétevő személyek és szervezetek megnövelhetik a dokumentum integritását és hitelességét illető biztonságot. A PDF-dokumentumhoz a CDS-aláírás hozzáadásával a szerző megnövelheti a biztonság szintjét anélkül, hogy a címzettnek külön szoftvert vagy komplex konfigurációt kellene alkalmaznia.

Az Adobe CDS tanúsítvány szabályzat határozza meg a CDS tanúsítvány hitelesítő működését.

Keresse fel a Tanúsított dokumentum szolgáltatás weboldalát, ha többet szeretne megtudni a CDS bizalmi programról, és meg szeretné tekinteni a megbízható CDS digitális azonosítót biztosító partnerek listáját.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?