Műveletek – ismertető

Amikor egy vagy több gyakran használt parancsot futtat a fájlokon, művelet használatával időt takaríthat meg, és csökkentheti a művelethez szükséges billentyűleütések számát. A kötegsorozat nem más, mint olyan megadott beállításokkal rendelkező és adott sorrendben lefutó parancsok meghatározott sorozata, amelyeket egyetlen lépésben kiadhat. A művelet egyetlen dokumentumra, több dokumentumra, sőt teljes dokumentumgyűjteményre is kiadható. Arra is lehetőség van, hogy beolvassa a dokumentumot, és több dokumentumot kombináljon egyetlen PDF fájllá, mielőtt a műveletet futtatja.

Az Acrobat néhány előre definiált művelettel rendelkezik. Saját műveletek is létrehozhatók. A műveletek elérhetők és kezelhetők a Fájl > Művelet varázsló menüelem kiválasztásával.

Az Adobe Acrobat lehetővé teszi műveletek és parancsok exportálását és importálását, így megoszthatja őket másokkal.

Megjegyzés:

A művelet interfész és szerkezet lecseréli a kötegelt parancsfájl módot, ami az Acrobat korábbi verzióiban volt elérhető. Az Acrobat XI legtöbb kötegelt parancsfájlja műveletekként importálható, néhány parancsfájl kisebb változtatást igényel.

Művelet futtatása

Az Acrobat több olyan egyszerű, előre definiált művelettel rendelkezik, amellyel felgyorsíthatja a munkát. Ezek a műveletek olyan általános feladatokat jelentenek, amelyeket a fájlok terjesztésre való előkészítése érdekében rutinszerűen végre kell hajtani. E műveletek futtatásának indításakor nem szükséges megnyitni a PDF fájlokat.

Megjegyzés:

Kötegsorozatok jelszavas PDF dokumentumokon való futtatásakor a jelszót kérő ablakok megjelenése elkerülhető. A jelszó megadása automatizálható, illetve a Beállítások párbeszédpanel Művelet varázsló megadható az ilyen fájlokra alkalmazandó biztonsági módszer. Ha a Nem kérdez rá a jelszóra lehetőséget választja, a program a jelszót igénylő PDF fájlokat nem dolgozza fel.

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló elemet. A rendelkezésre álló műveletek listája a Műveletek listája alatt jelenik meg a jobb oldali ablaktáblán.

 2. Válassza ki a műveletet a listából. A jobb oldali ablaktábla a műveletben szereplő egyes feladatokat jeleníti meg, valamint a művelet szerzője által megadott esetleges utasításokat.

 3. A Feldolgozandó fájlok csoportban kattintson a Fájlok hozzáadása elemre azon fájlok kijelöléséhez, amelyeken futtatni szeretné a műveletet. A művelet futtatható az éppen megnyitott fájlon, vagy több fájlt , mappákat, vagy e-mail mellékleteket is hozzáadhat.

 4. Amikor az összes feldolgozni kívánt fájlt kijelölte, kattintson az Indítás gombra.

 5. Ha az Acrobat erre felkéri, adjon meg további adatokat, például a kimenet helyét és a beállításokat.

Folyamatjelző mutatja az éppen futó folyamat vagy feladat állapotát. A pipa a befejezett műveleteket vagy feladatokat azonosítja. Az összes feladat sikeres befejezésekor a „Befejezve” állapot látható a panelen.

Megjegyzés:

A feldolgozás leállításához a Leállítás gombra kattinthat a panelen. Az Acrobat menti az összes, a művelet utasításainak megfelelően már feldolgozott fájlt. Kattinthat a Folytatás elemre a Művelet folytatásához vagy a jobb oldali ablaktáblán a művelet neve előtt a kereszt alakú ikonra kattintva megszakíthatja a művelet további folyamatát. 

Egyéni művelet létrehozása

A művelet könnyebb követhetősége érdekében panelekre csoportosíthatja a lépéseket, elválasztó vonalakat vehet fel, és utasításokat mellékelhet. Korlátozhatja a műveletet megadott fájlokra, egy mappán belül minden fájlra, vagy arra, hogy a felhasználó választhatja ki a fájlt sokféle forrásból, mint a lapolvasó, weblap, vagy vágólap.

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló elemet.

  A Művelet varázsló eszközkészlet a másodlagos eszköztáron jelenik meg.

  Megjegyzés:

  A rendelkezésre álló műveletek listája a Műveletek listája alatt jelenik meg a jobb oldali ablaktáblán.

 2. A másodlagos eszköztáron kattintson az Új művelet elemre.

  Az Új művelet létrehozása párbeszédablak jelenik meg.

 3. Ha a műveletet adott fájlra vagy adott mappában lévő fájlokra szeretné alkalmazni, kattintson a Fájl vagy a Mappa elemre a Feldolgozandó fájlok csoportban (a jobb oldalon). Keresse meg és jelölje ki a fájlt vagy a mappát, majd kattintson a Megnyitás gombra.

 4. A Hozzáadandó eszközök választása ablaktáblában bontsa ki a paneleket, és felvételéhez kattintson duplán a kívánt feladatra. Több feladatot is hozzáadhat. A feladatok futtatása abban a sorrendben történik, amelyben ezek megjelennek a Megjelenítendő műveleti lépések listán a jobb oldalon.

 5. Egy feladathoz beállítások előre definiálásához kattintson a Beállítások megadása elemre.

 6. Ha azt szeretné, hogy a művelet felkérje a felhasználót a beállítások megadására, jelölje be a Bekérés a felhasználótól négyzetet.

 7. Adja hozzá a többi feladatot igény szerint.

 8. Hajtsa végre a művelet finomhangolását a jobb oldali gombok segítségével. Vegyen fel új panelcsoportosítást, utasításokat vagy elválasztó vonalat, illetve helyezzen át vagy töröljön elemeket a listán.

  Új panelcsoportosítást hoz létre az aktuális feladatkészlet alján. Amikor a program kéri, írja be a panel nevét, majd kattintson a Mentés gombra

  Utasításokat vesz fel a jelenleg kijelölt feladat alatt. Amikor a program kéri, írja be az utasításokat, majd kattintson a Mentés gombra.

  Elválasztó vonalat vesz fel a jelenleg kijelölt feladat alatt.

  A jelenleg kijelölt elemet feljebb helyezi a listán. Áthelyezhet feladatot, utasításokat, elválasztó vonalat vagy akár egy teljes panelcsoportosítást.

  A jelenleg kijelölt elemet lejjebb helyezi a listán. Áthelyezhet feladatot, utasításokat, elválasztó vonalat vagy akár egy teljes panelcsoportosítást.

  Törli a jelenleg kijelölt elemet. Legyen körültekintő a kijelölésnél. Így akár egy teljes panelcsoportosítást is törölhet.

 9. Kattintson a Mentés gombra.

 10. A Művelet mentése párbeszédpanelen adja meg a művelet nevét és leírását, majd kattintson a Mentés gombra.

Egyéni műveletek kezelése

A Műveletek kezelése párbeszédpanelen műveletek szerkesztését, átnevezését, másolását, törlését, átrendezését, importálását és exportálását hajthatja végre.

Művelet szerkesztése

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló elemet.

  A Művelet varázsló eszközkészlet a másodlagos eszköztáron jelenik meg.

  Megjegyzés:

  A rendelkezésre álló műveletek listája a Műveletek listája alatt jelenik meg a jobb oldali ablaktáblán.

 2. A másodlagos eszköztáron kattintson a Műveletek kezelése elemre.

  A Műveletek kezelése párbeszédablak jelenik meg.

 3. A Műveletek kezelése párbeszédpanelen jelöljön ki egy műveletet, majd kattintson a Szerkesztés gombra a feladatok vagy a beállítások módosításához. A Művelet szerkesztése párbeszédpanel használható a művelet ellenőrzésére és a változtatás nélküli kilépésre is.

  Megjegyzés:

  Nem szerkeszthetők a mezőn kívüli műveletek.

 4. Feladatok hozzáadásához bontsa ki a panelt a Válassza ki a hozzáadandó eszközöket ablaktáblán és kattintson a feladatra.

 5. Kattintson a Mentés gombra.

 6. A Művelet mentése párbeszédpanelen szükség szerint szerkessze a leírást, majd kattintson a Mentés gombra.

Művelet átnevezése

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló elemet.

 2. A másodlagos eszköztáron kattintson a Műveletek kezelése elemre.

 3. A Műveletek kezelése párbeszédpanelen jelöljön ki egy műveletet, és kattintson az Átnevezés gombra.

  Megjegyzés:

  Nem nevezhetők a mezőn kívüli műveletek.

 4. A Művelet mentése párbeszédpanelen adja meg a művelet nevét és leírását, majd kattintson a Mentés gombra.

Művelet másolása

Megkettőzhet egy műveletet, és módosíthatja a feladatokat a műveletben, mielőtt a másolatot elmenti.

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló elemet.

 2. A másodlagos eszköztáron kattintson a Műveletek kezelése elemre.

 3. A Műveletek kezelése párbeszédpanelen jelöljön ki egy műveletet, majd kattintson a Másolás gombra.

 4. A Művelet mentése párbeszédablakon adja meg a művelet nevét és leírását, majd kattintson a Mentés gombra.

  A kijelölt művelet másolata lesz létrehozva és hozzáadva a Válasszon műveletet listához.

Művelet törlése

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló elemet.

 2. A másodlagos eszköztáron kattintson a Műveletek kezelése elemre.

 3. A Műveletek kezelése párbeszédpanelen jelöljön ki egy műveletet, és kattintson az Átnevezés gombra.

  Megjegyzés:

  Nem törölhetők a mezőn kívüli műveletek.

 4. A jóváhagyó párbeszédpanelben kattintson az Igen gombra.

Művelet exportálása

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló elemet.

 2. A másodlagos eszköztáron kattintson a Műveletek kezelése elemre.

 3. A Műveletek kezelése párbeszédpanelen jelöljön ki egy műveletet, és kattintson az Exportálás gombra.

 4. A Mentés másként párbeszédpanelen adja meg a művelet mentéséhez a fájl nevét és helyét. A műveletek fájljai .sequ kiterjesztésűek.

 5. Kattintson a Mentés gombra.

Művelet importálása

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló elemet.

 2. A másodlagos eszköztáron kattintson a Műveletek kezelése elemre.

 3. A Műveletek kezelése párbeszédpanelen kattintson az Importálás gombra.

  Megjegyzés:

  Egy .sequ fájlra dupla kattintással is importálhat egy műveletet.

 4. A Megnyitás párbeszédablakban válassza ki az importálni kívánt műveletfájlt és kattintson a Megnyitás elemre. A műveletek fájljai .sequ kiterjesztésűek.

 5. A jóváhagyó párbeszédpanelben kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés:

  Ha egy művelet JavaScript parancsfájlt tartalmaz, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, hogy a kiválasztott művelet JavaScript parancsfájlt tartalmaz. Kattintson az Importálás parancsra a folytatáshoz vagy a Mégse gombra az importálási művelet megszakításához.

Jelszómegadás automatizálása műveleteknél

Mielőtt titkosított vagy jelszóval védett PDF fájlokon műveletet futtatna, beállítható digitális azonosítója, hogy megadja a kért jelszót automatikusan.

Megjegyzés:

 Adjon meg egy biztonsági módszert ezekhez a fájlokhoz a Beállítások párbeszédpanel Művelet varázsló paneljén. Ha a Nem kérdez rá a jelszóra beállítást választja, a program nem dolgozza fel a jelszót igénylő PDF fájlokat.

 1. Nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt.

 2. Válassza az Aláírások csoportot a bal oldalon, a Kategóriák alatt.

 3. Az Azonosítók és megbízható tanúsítványok megjelenítéséhez kattintson a Továbbiak elemre.

 4. Bal oldalon nyissa meg a Digitális azonosítók csoportot és válassza a Digitális azonosítófájlok elemet.

 5. A jobb oldali listából válasszon ki egy azonosítót, majd válassza az alábbi parancsokat a felső sorból:

  Bejelentkezés

  Bejelentkezés adott digitális azonosító használatával. Írja be a jelszót, majd kattintson az OK gombra.

  Kijelentkezés

  Kilép a megadott digitális azonosító használatából, amikor befejezte a művelet futtatását.

Egyéni parancsok létrehozása és menedzselése

Egyéni parancsok segítségével előre konfigurálhatja a parancsokat, mint a Vízjel, fejléc és lábléc, hogy csökkentse az időt, amire minden parancs beállításánál szükség lenne. Ezzel időt takaríthat meg az ismétlődő feladatoknál.

Az egyéni parancsok egylépésesek és az aktuális dokumentumra alkalmazhatók, míg a műveletek többlépcsős sorozatok, és több fájlra alkalmazhatók.

Egyéni parancs létrehozása

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló > Új egyéni parancs elemet.

 2. Az Új egyéni parancs párbeszédablak a testreszabható parancsok listáját jeleníti meg a bal oldali ablaktáblán. Válassza ki azt a parancsot, amit testre akar szabni.

 3. Változtassa meg az eszköz címkéjét és eszközsúgóját igény szerint. Válassza ki, hogy akarja-e látni a parancsspecifikus beállításokat amikor a parancs fut.

 4. Kattintson a Parancs opciói elemre. Válassza ki és határozza meg a megfelelő értékeket vagy lehetőségeket a párbeszédablakban és kattintson az OK gombra.

 5. Kattintson az OK gombra az új egyéni parancs mentéséhez.

  A parancs az Egyéni parancsok rész alatt jelenik meg a jobb oldali ablaktáblán.

Egyéni parancs futtatása

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló elemet.

 2. A jobb oldali ablaktáblán, az Egyéni parancsok rész alatt kattintson a parancs nevére.

Egyéni parancsok menedzselése

Parancsok szerkesztéséhez, másolásához, eltávolításához, átrendezéséhez, importálásához vagy exportálásához használja az Egyéni parancsok kezelése párbeszédablakot.

 1. Válassza az Eszközök > Művelet varázsló elemet.

 2. Az Egyéni parancsok kezelése párbeszédablakon válassza ki a listából a parancsot, és kattintson a megfelelő gombra. A feladat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat vagy javaslatokat.

 3. Amikor készen van, kattintson a Befejezés gombra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat