Account Administration eszköz

A megfelelő cikket nézi?

Ez a cikk a Digital Publishing Suite-ra vonatkozik. Az AEM Mobile cikkhez lásd: Fiókok felügyelete.

Vállalatának rendszergazdája az Account Administration eszközzel tud fiókokat létrehozni és biztosítani. A felhasználó háromféle szerepet rendelhet a fiókokhoz, amelyek mindegyike az Adobe azonosítón alapszik.

Az Adobe azonosítók használatáról a további tájékoztatást lásd Adobe azonosítók használata digitális kiadványszerkesztéshez.

A DPS kiadói fiókok és a lényeges feladatok áttekintéséhez lásd: Adobe DPS kezdő lépések útmutató (PDF).

Account Administration eszköz

A. Alkalmazási szerepekhez rendelt helyettesi fiókok B. Helyettesítő fiók hozzárendelt szerepkörök nélkül (nem javasolt) 

A DPS fiókok működése

Digital Publishing Suite-előfizetéskor az illető cég egyik fiókjához Rendszergazda szerepet rendelnek. Ennek neve mester fiók. A mester fiók nem jelenik meg az Account Administration eszközben. A mester fiókot nem lehet eltávolítani és szerkeszteni. A mester fiókot nem lehet Alkalmazás fiókként használni, használjon helyette egy másik Adobe azonosítót a fóliók közzétételéhez.

Ha az Account Administration eszközbe bejelentkezéshez a mester fiókot használja, hozzárendelhet más fiókokhoz helyettesítő szerepeket. A helyettesítő szerep közvetlenül a mester fiókhoz van kötve. Minden helyettesítő szerepnek külön e-mail címmel kell rendelkeznie. Hozzárendelhet egy létező Adobe azonosítón alapuló helyettesítő szerepeket, melyek még nincsenek jóváhagyva a DPS-sel történő munkavégzésre, de készíthet is egy új helyettesítő Adobe azonosítót, mely egy létező e-mail fiókon alapul. Nem lehet egy Adobe azonosítóból egy olyan helyettesítő fiókot készíteni, ami jóvá lett hagyva a DPS-sel történő munkavégzésre.

Ha egy Adobe azonosító (és az ahhoz tartozó e-mail cím) fel lett használva egy helyettesítő fiókhoz, nehéz függetleníteni azt a helyettesítő fióktól.

Megjegyzés:

Az egyéni e-mail címeknek helyettesítő fiókokhoz való felhasználásánál tehát körültekintőnek kell lenni. Ha helyettesítő fiókként felhasznált egy Adobe azonosítót, ez az Adobe azonosító csak az önök vállalatánál használható digitális kiadáshoz. Ha az Adobe azonosítót eltávolítja, az egyik DPS szolgáltatáshoz sem lesz használható.

Az olyan Adobe azonosító elnevezése, amelyik nem lett hozzárendelve adott vállalati fiókhoz, fejlesztői fiók. A fejlesztői fiókok itt hozhatók létre: https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Az Adobe azonosítóhoz társított e-mail fiók megváltoztatásáról lásd: Adobe azonosítóhoz társított e-mail megváltoztatása.

Helyettesítő szerepek típusai

Miután felvett a vállalatához egy helyettesítő fiókot, ehhez a fiókhoz legfeljebb három szerepet társíthat.

Rendszergazda

A Master fiók a Rendszergazda szerephez van társítva, de rendszergazdai szerepet társíthat más fiókokhoz is. Az olyan fiókhoz, amelyikhez rendszergazdai szerep van társítva, használhatja az Account Administration eszközt.

Alkalmazás

Application szerepben a felhasználó egyéni megjelenítőt rendelhet a közzétett fóliókhoz. Minden létrehozott egyéni megjelenítőalkalmazáshoz újabb Adobe azonosítót kell használni. Kerülje az Adobe azonosítók egyének részére való felhasználását. Ha például több gasztronómiai magazint szerkeszt, létrehozható egy Adobe azonosító a grillek részére (dps.grillcooking@cooktoday.com), egy pedig a latinos konyhaművészethez (dps.creolecooking@cooktoday.com), és így tovább.

Használja az Alkalmazás fiókot fóliók létrehozásához és közzétételéhez, valamint elemzések megtekintéséhez. Amikor alkalmazási azonosítót ad meg a DPS App Builder alkalmazásban, a létrehozott megjelenítő a fóliókat ezzel a fiókkal jeleníti meg.

DPS App Builder

„DPS App Builder” fiókon keresztül be lehet jelentkezni a DPS App Builder alkalmazásba, majd létre lehet hozni egyéni megjelenítőalkalmazásokat. Ugyanazt az Adobe azonosítót használhatja az Alkalmazás fiókhoz és a DPS App Builder fiókjához is, illetve létrehozhat olyan saját DPS App Builder fiókot, amelyik lehetővé teszi, hogy egy vagy több Alkalmazás fiók használatával hozzon létre alkalmazásokat.

A fiókfelügyelet bevett gyakorlata

A legjobb eredmények érdekében a vállalati tartományt használva hozzon létre külön email címeket a helyettesítő fiókokhoz. Például a gasztronómiai magazinokat szerkesztő vállalkozás esetén a következő címek használhatók:

 • Alkalmazás fiókok: dps.grillcooking@cooktoday.com, dps.creolecooking@cooktoday.com, és dps.frenchcooking@cooktoday.com

 • DPS App Builder fiók: dps.builder@cooktoday.com

 • Rendszergazdai fiók: dps.admin@cooktoday.com

 • Szerep nélküli helyettesítő fiók: dps.janedoe@cooktoday.com

Ebben a példában egy DPS App Builder fiókot használnak bejelentkezéshez és szerkesztéshez mind a három magazin megjelenítőalkalmazásában. Másik megközelítés lehet ugyanahhoz a fiókhoz hozzárendelni az alkalmazási szerepet és a DPS App Builder szerepet is.

Ebben a példában Jane Doe részére hoztak létre speciális helyettesítő fiókot. Jane ezt a fiókot használja, hogy a vállalat által közzétett információkat szerkessze. Jane ezt a fiókot csak arra használhatja, hogy az adott kiadó részére hozzon létre tartalmat.

Ne használja önálló tartalomtervezők Adobe azonosítóinak létrehozásához vagy társításához a rendszergazdai eszközt, ha nem akarja korlátozni ezeket a fiókokat, hogy a DPS eszközöket csak az önök vállalata részére használhassák. Az önálló tartalomtervezők érvényes Adobe azonosítókat a DPS Dashboard használatával hozhatnak létre itt: (https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

A helyettesítőkre a mester fiók közvetlenül van hatással. Ha a mester fiók zárva van, az összes helyettes fiók is zárva lesz.

A helyettes fiókból letöltött tartalom a mester fiók terhére történik. A helyettesítők által közzétett tartalmak is a mester fiók letöltéseinek terhére történnek.

Fóliók költöztetése más Adobe azonosítókról

Ha egy Adobe azonosítóval fóliókat állít össze, mielőtt DPS-re fizetne elő, előfordulhat, hogy az előző Adobe azonosítóhoz nem tud Alkalmazás szerepet hozzárendelni. Alkalmazás szerepet kell egy új helyettesítő fiókhoz rendelnie, és új fóliókat kell létrehoznia. Két módon adhat cikkelyeket az új fóliókhoz.

 • Ha úgy strukturálta a forrásfájlokat, hogy lehetővé tegyék egy sidecar.xml fájl importálását és beállítását, könnyen újra összeállíthatja a fóliót. Lásd: Az importált cikkelyek mappákba rendezése
 • A Megosztás paranccsal megoszthatja a fóliót a régi Adobe azonosítóból az újnak. A Folio Producer Organizer Másolás parancsával a megosztott fólió az új fiók részére másolható. Másik számítógépről történő megosztásnál csomagolja és továbbítsa a forrásfájlokat és csatolja újra a cikkelyeket.

Az Account Administration eszköz használata szerepek hozzáadásához

 1. Kattintson az Account Administration (Fiókfelügyelet) elemre.

  Ha az Account Administration (Fiókfelügyelet) szürke, akkor a bejelentkezésnél megadott fiók nem rendelkezik rendszergazdai jogosultsággal. Ha az elsődleges fiókazonosítóval jelentkezik be és nem fér hozzá az Account Administration eszközhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adobe képviselőjével, vagy a Gold support támogatással (a termék-tanácsadási számok listája akkor látható, amikor belép a DPS Dashboard felületre). Ha az elsődleges fiókot engedélyezték, akkor a felhasználó bejelentkezhet, és engedélyezhet további rendszergazdai jogosultságú fiókokat.

 2. Az Account Administration (Fiókfelügyelet) panelen kattintson az Add New Users (Új felhasználók hozzáadása) elemre.

 3. A New Users (Új felhasználók) párbeszédpanelen az alábbi műveletekre van lehetőség:

  • Olyan Adobe azonosítóhoz, mely nem lett még ellenőrizve a DPS-sel történő munkavégzésre határozzon meg egy Adobe azonosítót annak a felhasználónak, akit módosítani szeretne, és kattintson a Submit (Elküldés) gombra. Ha az Adobe azonosító hitelesített a DPS rendszerrel való működésre, akkor nem adható hozzá.

  • Új Adobe azonosító létrehozásához először egy érvényes e-mail fiókot kell készíteni, de ne kapcsolja egyetlen DPS szolgáltatáshoz sem. Kattintson az „Új Adobe azonosító létrehozása” elemre, adja meg az adatokat, majd kattintson a Fiók létrehozása elemre. Üzenet lett küldve az email fiókba. Kattintson az üzenetben található hivatkozásra, hogy egy jelszót adjon meg és ellenőrizze a fiókot.

 4. Az Account Administration (Fiókfelügyelet) panelen jelölje ki a felhasználót, majd kattintson a Configure User (Felhasználó konfigurálása) elemre.

 5. Az Add Roles (Szerepek hozzáadása) alatt adja meg a szerep típusát – Application Accounts, DPS App Builder Accounts vagy Account Administrator – aszerint, hogy melyiket kívánja a fiókhoz rendelni. A szükséges adatok kitöltéséhez kattintson az Enable (Engedélyezés) elemre.

  Alkalmazási fiók Adobe azonosítóhoz rendelése

Alkalmazás fiók beállításai

Az Alkalmazás fiók konfigurációjának szerkesztésekor meghatározhatók olyan beállítások, amelyek az alkalmazás viselkedését befolyásolják, mint a közösségi megosztás és elemzések.

Tárolási beállítások

Alkalmazás fiók szerkesztésekor a felhasználó megadhatja a megosztott titkos adatot. Megosztott titkos információ szükséges iOS rendszerben a megjelenítőre történő előfizetéshez és minden olyan Google Play- és Windows Áruház-megjelenítőalkalmazáshoz, amely kereskedelmi fóliókat tartalmaz.

Míg az Apple ezekre az információs kódokra „megosztott titkos”, a Google „nyilvános kulcs”, a Microsoft pedig „főcsomag-identitásnév” néven hivatkozik. A megosztott titkos adat beszerzésével kapcsolatos részletes tudnivalókat az adott platformhoz tartozó kiadványszerkesztési útmutató közli.

Az egyes platformokon belül az összes alkalmazáshoz ugyanazt a megosztott titkos adatot kell használni. Kerülje a megosztott titkos adat módosítását.

Megjegyzés:

A megosztott titkos adat megadása után jelentkezzen be a DPS Dashboard szolgáltatásba ugyanazzal az Alkalmazás fiókkal. A Dashboard szolgáltatásra való bejelentkezés hitelesíti a megosztott titkos adatot.

A Tárolási beállítások részben megadhatja az iTunes alkalmazás URL-je elemet is. Közösségi megosztási munkafolyamatban a címzettek erről az URL-ről tudják letölteni az alkalmazást, ha az nincs telepítve. Lényeges megadni ezt az URL-címet, hogy a címzettek egy hivatkozásra koppinthassanak a letöltéshez vagy az alkalmazás megnyitásához.

Még akkor is megkaphatja az iTunes alkalmazás URL-jét, ha az Apple még nem hagyta jóvá az alkalmazást. Az iTunes Connect alkalmazásban kattintson az alkalmazásra, majd használja a „View in App Store” (Megtekintés az alkalmazás beszerzőhelyén) hivatkozást, vagy kattintson a jobb egérgombbal az alkalmazásra, és válassza a Copy Link Address (Hivatkozás címének másolása) pontot.

Eszköz megjelenítőjének beállításai

A Device Viewer (Eszköz megjelenítője) rész határozza meg az alkalmazások viselkedését az eszközökön, mint például az iPad.

Első példányra szóló feljogosítás

Válassza ki ezt a lehetőségét, hogy a legutóbbi fólió elérhető legyen azon felhasználók számára, akik első alkalommal töltik le az iPad alkalmazást. Ez a beállítás csak a kereskedelmi, alkalmazáson belüli vásárlást tartalmazó alkalmazásokra működik. Ha bejelöli ezt a lehetőséget, a felhasználó jogosult lesz a legújabb kiadási dátumú fólió használatára.

Ha a felhasználók eltávolítják a promóciós kereskedelmi fóliót, újra letölthetik azt. Ha eltávolítják, majd újra telepítik az alkalmazást, akkor csak az eredeti promóciós fólióhoz lesz jogosultságuk, nem a legutóbb közzétett fólióhoz. Részletesebb információért lásd: Első fólió ingyenes és digitális kuponok.

Amikor elküldi alkalmazását az Apple-nek, akkor javasoljuk, hogy legalább két kereskedelmi fólió is rendelkezésre álljon, hogy az Apple ellenőrizhesse az alkalmazáson belüli vásárlásokat.

Cikk előnézetének engedélyezése

Válassza a „Cikk előnézetének engedélyezése” beállítást, hogy a felhasználók bármelyik kereskedelmi fólió előzetesét megtekinthessék, amelyik „Ingyenes” jelölésű cikkelyt tartalmaz (a fóliókat a Folio Producer Editor használatával láthatja el ingyenes jelöléssel). Amikor a felhasználó megérinti egy könyvtárban egy ingyenes cikkellyel rendelkező kereskedelmi fólió címlapjának képét, egy Előnézet gomb jelenik meg az előnézeti táblán a Buy and Subscribe (Vásárlás és Előfizetés) gombok (ha elérhető) alatt. Amikor a felhasználók az Előnézetet megérintik, az összes ingyenesnek jelölt cikkely letöltődik a védett cikkelyek előnézeti képével együtt. Amikor a felhasználó böngésző módra vált vagy áthúz a védett cikkelyek megtekintésére, egy fizetőfal lefedi az egyes védett cikkeket.

Jelenleg az Ingyenes cikkely előnézet lehetőség csak iPad-hez érhető el, csak kereskedelmi fóliókban működik és nem támogatja a szakaszokat tartalmazó fóliókat.

A kiadói letöltési mérőszámok az ingyenes cikkelyeket a letöltések terhére számolják, amelyek a letöltött ingyenes cikkelyek és a kereskedelmi fóliókban lévő összes cikkely számán alapulnak. Ha egy kereskedelmi fólió összesen 20 cikkelyt tartalmaz 5 ingyenes cikkely előnézetével, 1 letöltésként számolódik, amikor 4 felhasználó nézi meg előnézetben a fóliót.

A Fizetőfal küszöbérték beállítás a Device Viewer alatt a felhasználónak meghatározott számú „Megszámolt” jelölésű cikkely letöltését és megtekintését engedélyezi, egy kereskedelmi fólió cikkelyeinek előnézetekor. A Folio Producer Editor használatával a cikkelyek Megszámoltként jelölhetők meg. Ha egy felhasználó eléri a Fizetőfal küszöbértékben meghatározott határt, egy fizetőfal üzenet jelenik meg, amikor böngészi a Megszámolt vagy védett cikkelyeket. Az alkalmazásra megadott küszöbérték minden egyes fólióra vonatkozik. Ha a küszöbértéket 3-ra állítja, a felhasználók 3 megszámolt cikkely előnézetét tekinthetik meg minden egyes fólióban, és a fizetőfal csak a negyedik megszámolt cikkelyre történő navigáláskor jelenik meg.

A DPS Developer Center cikk további részletes információval szolgál: Ingyenes cikkelyelőnézet.

A Content Viewer for Web beállításai

A Content Viewer for the Web beállításai azokra a cikkelyekre vannak hatással, amelyek akkor jelennek meg, amikor a felhasználó a számítógépen a Content Viewer for the Web alkalmazásban néz meg cikkelyeket („webes megjelenítő” néven is ismert).

Alkalmazás neve

Az alkalmazás itt megadott neve lesz látható a címsorban, amikor webes megjelenítő böngészőben megtekintik a megosztott cikkelyt.

Megjegyzés:

Emellett adja meg az iTunes alkalmazás URL-jét is a Tárolási beállítások részben, hogy a rendszer figyelmeztesse az alkalmazás letöltésére azokat a címzetteket, akikkel megosztja, amennyiben az alkalmazás nincs telepítve.

Content Viewer for Web engedélyezése

Ezzel az opcióval a felhasználók megtekinthetik a cikkelyeket egy számítógépen a Content Viewer for Web (más néven „webes megjelenítő”) alkalmazásban. Ahhoz, hogy a kereskedelmi fóliókban egy cikkely a webes megjelenítőben elérhető legyen, a Folio Producer Editor használatával a cikkelyek beállíthatók Ingyenesként vagy Megszámoltként. Ha engedélyezi a webes megjelenítőt, a cikkelyek megtekintéseit a rendszer a letöltési teljesítések szerint számolja a következő szerint: Közösségi oldalak letöltéseinek számolása.

A közösségi megosztási funkció működéséhez be kell kapcsolni a Content Viewer for Web engedélyezése beállítást.

Megjegyzés:

A Content Viewer for Web engedélyezése nem érhető el a próbafiókokban.

URL tárolása

Csak akkor határozzon meg egy Tároló URL-t, ha be akarja ágyazni a weblapján a megosztott webes megjelenítő tartalmát egy keretbe. Részletes információért nézze meg a következő cikket: Beágyazott webes megjelenítő.

URL átirányítása

Ha a megosztott hivatkozás nem található, a megadott átirányított URL lesz használva. Készítsen egy weboldalt alkalmazásának információival.

Végrehajtási határ engedélyezése

A lehetőség akkor hasznos, ha be akarja állítani a teljes cikkelyszámot, mely webes megjelenítőben megtekinthető. Amikor a határt elérte, bármelyik felhasználó, aki megpróbál egy megosztott cikkelyt megnézni egy webes megjelenítőben a megadott Teljesítési határ elérve URL oldalra lesz átirányítva. Weboldal készítése alkalmazásának információival.

Fizetőfal engedélyezése

Beállíthat fizetőfalat a webes megjelenítőben megtekintett kereskedelmifólió-cikkelyekhez. A Folio Producer Editor alkalmazásban megjelölhet egy fóliót Ingyenes, Megszámolt vagy Védett jelzőkkel. Kereskedelmi fóliók esetén a felhasználók a Védett cikkelyeket nem nézhetik meg a webes megjelenítőben, a Megszámolt cikkelyeket pedig csak addig nézhetik, amíg el nem érik a fizetőfal határát. Amikor a felhasználók elérik az Ingyenes és Megszámolt cikkelyek határát, egy fizetőfal oldal jelenik meg egy üzenettel és hivatkozással, amit korábban megadott. A felhasználók megtekinthetik az ingyenes cikkelyeket még akkor is, ha elérték a fizetőfal küszöbét. Az alkalmazásra megadott küszöbérték minden egyes fólióra vonatkozik. Ha a küszöbértéket 3-ra állítja, a felhasználók 3 megszámolt cikkelyt olvashatnak el minden egyes fólióban, és a fizetőfal csak a negyedik megszámolt cikkelyre történő navigáláskor jelenik meg.

Ha nem állít be fizetőfalat, az „Ingyenes” vagy „Megszámolt” jelölésű cikkelyek webes megjelenítőben fizetőfalküszöb nélkül tekinthetők meg.

Megjegyzés:

Ha egy fólió Ingyenes közzétételű, akkor a felhasználók a fólió összes cikkelyét megtekinthetik, még akkor is, ha azok Védett vagy Megszámolt jelzésűek.

Fizetőfalgomb URL-címe

URL meghatározása, ahol a felhasználók a letöltésről és az alkalmazások utáni fizetésről kaphatnak adatokat. Néhány kiadó egy weblapot készít az alkalmazásra vonatkozó információkkal, mások megadják az alkalmazás iTunes URL-címét.

Fizetőfalszöveg

A fizetőfal oldalán megjelenő tömör üzenet meghatározása. Például meghatározhatja a maximálisan megtekinthető cikkelyszámot, és a felhasználó a hivatkozásra kattinthat, hogy többet megtudjon az alkalmazásról.

Biztonságos tartalom engedélyezése (csak Enterprise esetén)

Ha bejelöli a „Biztonságos tartalom engedélyezése” lehetőséget, és kereskedelmi fóliókat tesz közzé a „Fólió titkosítása” beállítással, akkor az ilyen fóliók az alábbi módokon lesznek biztonságosak iOS-eszközökön a felhős tárterületen:

Csak akkor használja ezt a beállítást, ha bizalmas vagy érzékeny adatok vannak alkalmazásában. A közösségi megosztás, a webes megjelenítő és a háttérben történő letöltések nem érhetők el biztonságos fiók esetén. Csak akkor használja ezt a beállítást, ha a közvetlen jogosultságokat használó alkalmazás és a kereskedelmi fóliók v30-as vagy újabb verzióval vannak közzétéve.

A részletekkel kapcsolatban lásd: Biztonságos tartalom DPS-fiókban.

Elemzési adatok megadása

Az Alkalmazás fiók szerkesztésekor megadhatók egy Omniture elemzési fiók beállítási adatai. A tartalomra vonatkozó felhasználói adatok gyűjtése automatikus, és a Professional és az Enterprise változat vevői részére áll rendelkezésre. Az elemzést végző Analytics integrálását némileg másként kell konfigurálni a Professional fiók és az Enterprise fiók tulajdonosai részére.

Professional

Az Elemzés mezőbe nem kötelező adatokat megadni. A Professional fiók azon tulajdonosai, akik már a SiteCatalyst ügyfelei, beállíthatják, hogy minden elemzési adat a saját SiteCatalyst fiókjuk alatti jelentéskészítő alkalmazásba legyen küldve. Ha nem rendelkezik SiteCatalyst fiókkal, akkor ne adjon meg jelentési adatokat. Az elemzési adatokat a rendszer egy belső Adobe-fiókban gyűjti be.

Enterprise

Az Enterprise fiókok esetén rákérdezéskor meg kell adni egy egyedi jelentéskészítő alkalmazásnevet és nem kötelezően a vállalat nevét, ha már van SiteCatalyst-fiókja. Ha rendelkezik SiteCatalyst-fiókkal, akkor pontosan a SiteCatalystban használt Company Name értéket használja, hogy a jelentések a megfelelő vállalathoz tartozzanak.

Megjegyzés:

A jelentéskészítő alkalmazás megadásakor TILOS az alábbi, lefoglalt előtagok alkalmazása: adp.ln, adp.da, adp.sj.

A SiteCatalyst-adatok elküldésekor esetenként 5 munkanapot is igénybe vehet az Omniture elemzés beállítása az alkalmazáshoz. Lásd: Omniture-elemzés

Feliratkozás a teljesítési csomagok állapotával kapcsolatos értesítésekre

Ha az Account Administration eszköz tetején az Account Settings lehetőségre kattint, akkor feliratkozhat a teljesítési csomagjainak állapotát bemutató e-mailek fogadására.

Adja meg e-mail címét, ha értesítéseket szeretne kapni teljesítési csomagjainak állapotáról.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?