Cikkelyek és elrendezések létrehozása

A megfelelő cikket nézi?

Ez a cikk a Digital Publishing Suite-ra vonatkozik. Az AEM Mobile cikkhez lásd: Cikkelyek kezelése.

InDesign és HTML formátumú fájlokból készíthető cikkely. Két módszerrel adhat cikkelyeket egy fólióhoz: a Cikkely hozzáadása gombbal megnyitott InDesign-dokumentum alapján hozható létre cikkely, illetve importálhat cikkelyeket egy mappából is.

Cikkely létrehozása megnyitott dokumentumból

A cikkelyek egy vagy két elrendezést tartalmazhatnak a mobil eszköz álló és fekvő tájolásához. A közzétett fóliónak viszont konzekvensnek kell maradnia. Egy közzétett fólió minden cikkelyének csak állónak, csak fekvőnek, vagy kettős tájolásúnak kell lennie.

Cikkelyek nézet

 1. Nyissa meg a digitális kiadvány céljára készített InDesign-dokumentumot. Lásd: Digitális kiadványok szerkesztése.

  A dokumentum mérete két esetben térhet el a fólió méretétől.

  • A fólió és a dokumentum oldalméretének méretaránya azonosak. Hozzáadhatók például 1024×768 méretű dokumentumok egy 2048×1536 mérető fólióhoz, mert az oldalarány mindkét esetben 4:3.

  • A dokumentum folyamatos görgetéshez lett tervezve. Például, ha egy 1024×2000 méretű, egyoldalas dokumentumot hoz létre, akkor hozzáadáskor a cikkelyt folyamatos görgetésűre kell beállítani.

 2. A Folio Builder panelen hozza létre vagy nyissa meg azt a fóliót, amelyben a cikkelynek majd szerepelnie kell.

 3. A Folio Builder panel Cikkelyek nézetében kattintson a Hozzáadás elemre.

 4. Adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

  Cikkelynév

  Adja meg a cikkely nevét. A cikkelynév nem látható a megjelenítőben. A cikkelynevet a rendszer a cikkelyek közötti csatolások alkalmával használja, hogy a hivatkozásban pl. „Várostérkép” lehessen a „varosterkep_h.indd” fájlnév helyett. A cikkelynév legfeljebb 60 karakterből állhat.

  Cikkelyformátum

  Adja meg a képformátum beállítását a cikkelyhez. Például a PDF formátumot választhatja a kétujjas nagyítás engedélyezéséhez. Lásd: A JPG, PNG és PDF képformátum közötti különbség.

  JPEG minősége

  Ha Automatikus vagy JPG van beállítva képformátumnak, akkor meg kell adni a JPEG-minőséget. A jobb minőség nagyobb fájlmérettel jár.

  Folyamatos görgetés

  A folyamatos görgetést nemcsak a cikkely, de a hozzáadott elrendezés számára is meg kell adni. Csak álló elrendezés kettős tájolású fólióhoz adásakor például akkor válassza a „Mindkét irány” beállítást, ha mindkét elrendezés folyamatos görgetésű A Csak vízszintes vagy Csak függőleges beállítást egytájolású cikkely esetén kell beállítani, vagy ha csak az egyik elrendezés folyamatos görgetésű.

  Megjegyzés:

  A folyamatos görgetés beállítása mellett megadhatók alternatív elrendezések. Ha egy folyamatos görgetésű dokumentumban csak egy elrendezés található, akkor azt kell kiválasztani a megfelelő elrendezéshez, illetve a Nincs beállítást választani a másik elrendezéshez.

Elrendezés hozzáadása egy cikkelyhez

Ha az InDesign-dokumentum több elrendezést tartalmaz, megadhat vízszintes és függőleges elrendezést is a cikkely létrehozásakor. Ezenkívül megadhat más dokumentumból származó második elrendezést is. Ha a fólióban a cikkely kettős tájolással jelenik meg, akkor a cikkelynek szüksége van egy második elrendezésre is.

 1. Nyissa meg a meglévő elrendezéstől eltérő tájolású elrendezést tartalmazó InDesign dokumentumot.

 2. A Folio Builder panelben kattintson duplán arra a cikkelyre, amelyhez a második elrendezést kívánja hozzárendelni.

 3. A Folio Builder panel Cikkelyek nézetében kattintson az Elrendezés hozzáadása elemre. Több elrendezést tartalmazó dokumentum esetén meg kell adni a kívánt elrendezést.

InDesign cikkelyek importálása

Cikkelyek importálásához három módszer áll rendelkezésre:

Egyetlen cikkely Egyetlen cikkely importálása a megadott mappából. A mappának InDesign-fájlokat vagy HTML-fájlokat kell tartalmaznia. Az InDesign-fájloknak _h vagy _v utótagot kell tartalmazniuk, például cikkely1_h.indd vagy cikkely1_v.indd. Ez a módszer nem támogatja az InDesign alternatív elrendezéseit.

Több cikkely A megadott mappa almappáiban található cikkelyek csoportjainak importálása. Ez a módszer nem támogatja az InDesign alternatív elrendezéseit. A mappák rendszerezésével kapcsolatban lásd: Az importált cikkelyek mappákba rendezése.

Több cikkely elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájl használatával A cikkelyek importálhatók az elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájlban megadott definíció alapján is. Ez a lehetőség elsősorban a több elrendezést tartalmazó InDesign-dokumentumok esetében hasznos. A részleteket lásd: Cikkelyek importálása elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájl használatával.

Cikkelyek importálásakor a cikkelyek oldalarányainak meg kell egyezniük a fólió oldalarányaival, kivéve Folyamatos görgetésű beállítás esetén.

 1. Hozza létre az InDesign-forrásdokumentumokat. A választott importálási módszertől függően lehetséges, hogy meghatározott módon kell rendeznie a fájlokat. Lásd: Az importált cikkelyek mappákba rendezése.

 2. A Folio Builder panelen nyissa meg azt a fóliót, amelyben a cikkelynek vagy cikkelyeknek majd szerepelni kell.

 3. A Folio Builder panel Cikkelyek nézetében válassza a panelmenü Cikkely importálása elemét.

 4. Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • Válassza az „Egyetlen cikkely importálása” elemet, kattintson a Hely mappa ikonra, majd adjon meg egy cikkelymappát.
  • Válassza a „Több cikkely importálása” elemet, kattintson a Hely mappa ikonra, majd adja meg a cikkelymappákat tartalmazó fóliómappát.
  • Válassza az Importálás sidecar.xml használatával beállítást, kattintson a Hely mappaikonra, és adja meg a forrásfájlok elérési útját tartalmazó sidecar.xml fájlt.
 5. Ha egyetlen cikkelyt importál, hajtsa végre a következő műveletet, és kattintson az OK gombra.

  • Válassza ki a Folyamatos görgetés beállítást a cikkelyhez. A cikkelynek kettős tájolású fólióba importálásakor, ha csak a vízszintes elrendezésnek kell folyamatos görgetésűnek lennie, akkor a Vízszintes tájolást kell választani.
  • Adja meg a képformátum beállításait.

Amikor az „Egyetlen cikkely importálása” vagy a „Több cikkely importálása” lehetőséget használja, a cikkelyek mappái .png formátumú képeket tartalmazhatnak az InDesign- vagy a HTML-fájlok szintjén. Ezek a .png képek a tartalomjegyzék ikonjai lesznek. Ha hagyományos sidecar.xml fájt tartalmazó mappájú többcikkelyes fóliót importál, ez a fájl határozza meg a cikkelyek sorrendjét, és feltölti adatokkal a cikkelytulajdonságokat. Lásd: Metaadat-mellékletfájl (sidecar) létrehozása cikkelyek importálásához.

Ha a cikkelyek importálása nem sikerül megfelelően, akkor lásd: Sikertelen cikkelyfeltöltések hibaelhárítása a Folio Builder panelen.

Ehhez hasonlók

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?