Szöveg formázása

Szöveg formázása

A szöveg megjelenését a vezérlőpulton módosíthatja. Ha van kijelölve szöveg vagy ha a beszúrási pont szövegben található, a vezérlőpulton a karakterformázási lehetőségek vagy a bekezdésformázási lehetőségek látszanak, illetve a monitor felbontásának függvényében az is lehet, hogy mindkét típusú formázási lehetőségek láthatók. Ugyanezek a szövegformázási lehetőségek jelennek meg a Karakter panelen és a Bekezdés panelen. A szöveg megjelenését a Karakter panelen és a Bekezdés panelen is megváltoztathatja.

A karakterek formázásáról megtekinthet egy oktatóvideót az alábbi oldalon: www.adobe.com/go/lrvid4275_id_hu. A bekezdések formázásáról videóútmutatót is megtekinthet: www.adobe.com/go/lrvid4276_id.

A szöveg megjelenését a Karakter panelen és a Bekezdés panelen is megváltoztathatja. Az InDesign programban a vezérlőpulton is formázható a szöveg. A vezérlőpult az InCopy alkalmazásnak nem része.

A következő szövegformázási módszerek közül választhat:

 • Karakterek formázásához a Szöveg eszközzel  jelölhet ki karaktereket, de megteheti azt is, hogy kattintással a kívánt helyre viszi a beszúrási pontot, formázási lehetőséget választ, és elkezd gépelni.

 • Bekezdések formázásához nem kell kijelölni egy teljes bekezdést: elegendő az abban lévő valamelyik szót vagy karaktert kijelölni, vagy egyszerűen a bekezdésbe helyezni a beszúrási pontot. Több bekezdést is elfoglaló szöveg ugyanúgy kijelölhető.

 • Ha be szeretné állítani az aktuális dokumentum leendő összes szövegkeretének formázását, győződjön meg arról, hogy nem aktív a beszúrási pont és semmi sincs kijelölve, majd adja meg a szövegformázási beállításokat. Az alapértelmezett szövegformázás beállításához minden dokumentumnál, zárja be az összes dokumentumot, majd adja meg a szöveg beállításait. Lásd: Alapértékek beállítása

 • Keret kijelölésével a benne található teljes szövegre is alkalmazza a formázást. A keret nem lehet szöveglánc része.

 • A szöveg gyors és következetes formázásához célszerű bekezdésstílusokat és karakterstílusokat használni.

A szövegekkel való munkáról megtekinthet egy oktatóvideót is: www.adobe.com/go/vid0075.

 1. Kattintson a Szöveg eszközre  .
 2. Válassza ki a Szöveg eszközt  vagy a Függőleges szöveg eszközt  .
 3. Kattintással vigye a megfelelő helyre a beszúrási pontot vagy jelölje ki a formázandó szöveget.
 4. Kattintson a vezérlőpult Karakterformázás kezelőszervei gombjára  vagy Bekezdésformázás kezelőszervei gombjára  .
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 5. Kattintson a vezérlőpult Karakterformázás kezelőszervei gombjára  vagy Bekezdésformázás kezelőszervei gombjára  .
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 6. A Szöveg menü Bekezdés vagy Karakter elemére kattintva jelenítse meg a Bekezdés vagy a Karakter panelt.
 7. Adja meg a szükséges formázási beállításokat.

Szövegformázás elsőbbsége

Több féle módszerrel is formázhat szöveget például betűstílus és szövegirány szempontjából. Használhatja például a Vezérlőpultot, a keretrács beállításait, a nevesített rácsokat vagy a szövegstílusokat. Ha egynél több módszert használ és a tulajdonságok ütköznek egymással, az InDesign alkalmazásnak el kell döntenie, hogy melyik tulajdonságot alkalmazza. A prioritási sorrend a következő:

 1. Karaktertulajdonsági felülbírálások

 2. Karakterstílus

 3. Bekezdéstulajdonsági felülbírálások

 4. Bekezdésstílus

 5. CJK rácstulajdonságok (nevesített rácstól vagy a Keretrács beállítások párbeszédpanelből)

 6. Alkalmazás-alapértelmezések (gyökérbekezdés stílus)

Ha például megad egy betűméretet a Keretrács beállítások párbeszédpanelen, és egy másikat egy karakterstílusban, a karakterstílusból származó betűméret érvényesül. Ugyanígy, ha bekezdésstílust és egy nevesített keretet is hozzáad egy objektumstílushoz, a bekezdésstílus prioritást élvez a nevesített keret felett.

Keretrács formázása

Keretrács kijelölésekor megjelennek a rács formázására vonatkozó opciók a Vezérlőpulton.

 1. A kiválasztás eszköz segítségével válasszon egy keretrácsot.
 2. Válasszon egy beállítást a Vezérlőpultban.
  Control panel (when frame grid is selected)

  A. Reference point B. X Location C. Y Location D. Width E. Height F. Vertical scaling G. Horizontal scaling H. Character aki I. Line aki J. Grid format name K. Grid view L. Font size M. Frame grid characters per line N. Number of lines O. Number of columns P. Column gutter 

Szövegattribútumok másolása (Pipetta eszköz)

A Pipetta eszközzel szövegattribútumokat (például karakter-, bekezdés-, kitöltés- és körvonal-beállításokat) másolhat, majd más szövegrészekre alkalmazhatja a másolt attribútumokat. A Pipetta eszköz alapértelmezés szerint az összes szövegattribútumot másolja. Az ezzel az eszközzel másolandó attribútumok testreszabásához a Pipettabeállítások párbeszédpanel használható.

A Pipetta eszköz csak Elrendezés nézetben használható.

Szövegattribútumok másolása ki nem jelölt szövegre

 1. Váltson a Pipetta eszközre  , majd kattintson a másolandó attribútumokkal formázott szövegre. (A szöveg egy másik megnyitott dokumentumban lehet.) A pipetta alakú egérmutató iránya megfordul, és teljes alakban  jelenik meg, így jelezve, hogy a másolt attribútumokat tartalmazza. Ha a pipetta alakot formázó egérmutatót szöveg fölé viszi, egy függőleges vonást formáló kurzor lesz látható a másolt attribútumokat tároló pipetta  mellett.
 2. A Pipetta eszközzel jelölje ki a módosítandó szöveget.

  A kijelölt szöveg a pipetta által tárolt másolt attribútumokat veszi fel. A formázás szövegre alkalmazását mindaddig folytathatja, míg a Pipetta eszköz van kijelölve.

 3. Ha másik eszközt szeretne választani, kattintson annak gombjára.
Megjegyzés:

A pipettában található másolt formázási attribútumok törléséhez nyomja meg az ALT (Windows) vagy az OPTION (Macintosh) billentyűt, miközben a Pipetta eszköz aktív. A Pipetta eszköz iránya megfordul és üresnek tűnik , jelezve, hogy készen áll felvenni az új jellemzőket. Kattintson a másolandó attribútumokat tartalmazó objektumra, és húzza az új attribútumokat egy másik objektumra.

The eyedropper is clicked on formatted text to copy its formatting (left), and then dragged across unformatted text (middle) to apply that formatting (right).

Ha a Pipetta eszközzel szeretne bekezdésstílust másolni a dokumentum szövegéről egy másik dokumentumbeli szövegre, és a bekezdésstílus neve ugyanaz (az attribútumkészletek mások), akkor a célként szolgáló stílusban minden stíluseltérés helyi felülírásként fog megjelenni.

Szövegattribútumok másolása kijelölt szövegre

 1. A Szöveg eszközzel  vagy a Szöveg görbére írása eszközzel  jelölje ki azt a szöveget, amelyre másolni szeretné az attribútumokat.
 2. Váltson a Pipetta eszközre  , majd kattintson a másolandó attribútumokat tartalmazó forrásszövegre. (Az attribútummásolás forrásszövegének és a módosítandó szövegnek ugyanabban az InDesign-dokumentumban kell lennie.) A pipetta alakú egérmutató iránya megfordul, és teljes alakban  jelenik meg, így jelezve, hogy a másolt attribútumokat tartalmazza. A program alkalmazza az attribútumokat az 1. lépésben kijelölt szövegre.
Type attributes copied to selected text

A Pipetta eszköz által másolt szövegattribútumok körének megadása

 1. Kattintson duplán az Eszköztár Pipetta gombjára.
 2. Jelölje be a Pipettabeállítások párbeszédpanel Karakterbeállítások vagy Bekezdésbeállítások jelölőnégyzetét.
 3. Jelölje ki a Pipetta eszközzel másolandó attribútumokat, és kattintson az OK gombra.
Megjegyzés:

Ha pusztán bekezdésattribútumokat kíván másolni vagy alkalmazni, tehát nem szeretné megváltoztatni a Pipettabeállítások párbeszédpanelen található beállításokat, a pipetta alakú egérmutatóval a szövegre történő kattintás közben tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt.

A Gyors alkalmazás szolgáltatás használata

A Gyors alkalmazás szolgáltatással megkeresheti és alkalmazhatja a stílusokat, a menüparancsokat, a parancsfájlokat, a változókat, illetve a legtöbb olyan parancsot, amely a Billentyűparancsok párbeszédpanelen megtalálható.

 1. Jelölje ki azt a szöveget vagy keretet, amelyre a stílust, menüparancsot, parancsfájlt vagy változót alkalmazni kívánja.
 2. Válassza a Szerkesztés > Gyors alkalmazás parancsot, vagy nyomja le a Ctrl+Enter (Windows) vagy Command+Return (Mac OS) billentyűkombinációt.
 3. Kezdje el beírni az alkalmazni kívánt elem nevét.

  A beírt névnek nem kell pontosan egyezőnek lennie. A szöveget beírva például megkeresheti az 1. táblázat, a 2. táblázat és az Egyszerű táblázat stílust, valamint a Táblázat menü olyan parancsait, mint például a Táblázat > Táblázat beszúrása parancs.

  Use Quick Apply to find styles, menu commands, scripts, and variables.

  Megjegyzés:

  A keresést egyetlen kategóriára korlátozhatja, ha a keresőkifejezés elejére beírja a megfelelő előtagot, például az m: előtagot a menük, illetve az o: előtagot az objektumstílusok kereséséhez. Az előtagok listáját a Gyors alkalmazás szövegmező bal oldalán látható, lefelé mutató nyílra kattintva tekintheti meg. Ebben a listában törölheti a jelet azon kategóriák mellől, amelyeket nem szeretne megjeleníteni a keresési eredményekben.

 4. Jelölje ki az alkalmazni kívánt elemet, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • Stílus, menüparancs vagy változó alkalmazásához nyomja le az Enter vagy a Return billentyűt.

  • Bekezdésstílus alkalmazásához és a felülírások eltávolításához nyomja le az Alt+Enter (Windows) vagy Option+Return (Mac OS) billentyűkombinációt.

  • Bekezdésstílus alkalmazásához, valamint a felülírások és a karakterstílusok eltávolításához nyomja le az Alt+Shift+Enter (Windows) vagy Option+Shift+Return (Mac OS) billentyűkombinációt.

  • Az adott elemnek a Gyors alkalmazás lista bezárása nélkül történő alkalmazásához nyomja le a Shift+Enter (Windows) vagy Shift+Return (Mac OS) billentyűkombinációt.

  • A Gyors alkalmazás listának az elem alkalmazása nélkül történő bezárásához nyomja le az Esc billentyűt vagy kattintson a dokumentumablak bármely más területére.

  • A stílusok szerkesztéséhez nyomja le a Ctrl+Enter (Windows) vagy Command+Return (Macintosh) billentyűkombinációt.

Megjegyzés:

Ha a Gyors alkalmazás lista látható, nyomja le a bal vagy jobb nyílgombot a szerkesztőmező görgetéséhez, illetve a fel és le nyílgombot a listaelemek görgetéséhez.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online