Stílusok használata

Stílusok és stíluscsoportok másolása

 1. Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt nyomva tartva (Mac OS) a stílusra vagy a stíluscsoportra a stíluspanelen, majd válassza a Stílus másolása parancsot.

  Ekkor a stíluspanelen egy új stíluscsoport jelenik meg, amelynek neve megegyezik az eredeti stíluséval attól eltekintve, hogy a „másolat” szó hozzá lesz fűzve. Ha stílusok csoportjáról készített másolatot, az új csoporton belüli stílusnevek változatlanok maradnak.

  A stílusok másolatát úgy is elkészítheti, hogy másik csoportba másolja a stílusokat.

Csoportstílusok

A stílusokat külön mappákba csoportosítva rendezheti a Karakterstílusok, Bekezdésstílusok, Objektumstílusok, Táblázatstílusok és Cellastílusok panelen. Az egyes csoportokba további csoportok is ágyazhatók. Stílusok nem kell csoport tagjának lenniük; hozzáadhatja őket egy csoporthoz vagy a panel gyökérszintjéhez.

Stíluscsoport létrehozása

 1. A stíluspaneleken végezheti el az alábbi műveleteket:
  • Ha a gyökérszinten szeretne csoportot létrehozni, szüntesse meg az összes stílus kijelölését.

  • Csoporton belüli beágyazott csoport létrehozásához jelölje ki és nyissa meg valamelyik csoportot.

  • Ha meglévő stílusokat szeretne felvenni egy csoportba, jelölje ki a stílusokat.

 2. Válassza az Új stíluscsoport parancsot a stíluspanel menüjéből, vagy válassza az Új csoport stílusokból parancsot a kijelölt stílusoknak az új csoportba helyezéséhez.
 3. Írja be a csoport nevét, majd kattintson az OK gombra.
 4. Ha egy stílust szeretne a csoportba helyezni, húzza azt a stíluscsoport fölé. Amikor a stíluscsoport ki van emelve, engedje fel az egér gombját.

Stílusok másolása csoportba

Ha egy stílust másik csoportba másol, a stílusok között nem jön létre csatolás. Noha a stílusok neve megegyezik, az egyik stílus szerkesztésével nem változnak meg a másik stílus jellemzői.

 1. Jelölje ki a másolni kívánt stílust vagy csoportot.
 2. Válassza a Másolás csoportba parancsot a stíluspanel menüjéből.
 3. Jelölje ki azt a csoportot (vagy a [Gyökér] szintet), amelyikbe a stílusokat vagy a csoportot másolni szeretné, és kattintson az OK gombra.

  Ha a csoport a másoltakkal azonos nevű stílusokat tartalmaz, a bejövő stílusokat átnevezi a program.

Stíluscsoportok kibontása és összecsukása

 • Egyetlen csoport kibontásához vagy összecsukásához kattintson a mellette látható háromszögikonra.
 • Az adott csoport és összes alcsoportjának kibontásához vagy összecsukásához a Ctrl (Windows) vagy a Command (Mac OS) billentyűt nyomva tartva kattintson a háromszögikonra.

Stíluscsoportok törlése

A stíluscsoportok törlése esetén a csoport és annak teljes tartalma törlődik, beleértve a stílusokat és a további csoportokat is.

 1. Jelölje ki a törölni kívánt csoportot.
 2. Válassza a Stíluscsoport törlése parancsot a stíluspanel menüjéből, és kattintson az Igen gombra.
 3. Adja meg a cserestílust vagy a [Nincs] lehetőséget a csoport minden egyes stílusához, és kattintson az OK gombra.
  Megjegyzés:

  Ha az összes stílushoz ugyanazt a cserestílust kívánja használni, jelölje be az Alkalmazás mindre jelölőnégyzetet.

Ha bármelyik stílus cseréjét megszakítja, a csoport nem törlődik. A törölt stílusokat helyreállíthatja a Szerkesztés > Visszavonás: Stílusok törlése parancsot választva.

Stílusok áthelyezése és átrendezése

A felhasználó által létrehozott stílusok alapértelmezés szerint a stíluscsoport vagy a stíluspanel alján jelennek meg.

 • Ha betűrendbe szeretné szedni az összes csoportot és az azokon belüli stílusokat, válassza a stíluspanel menüjéből a Rendezés név szerint parancsot.
 • Egyetlen stílus áthelyezéséhez húzza azt új helyére. Fekete vonal jelzi, hogy a stílus hová lesz áthelyezve; a csoportmappák egyikének kiemelése jelzi, hogy az adott stílus ebbe a csoportba kerül.
Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba