Tartalom exportálása HTML-formátumba | CS6 és CS5.5

Megjegyzés:

Méltányos nyelvezet: Az InDesign 2022 (17.0) verziójától kezdve módosítjuk az alkalmazás nyelvezetének nem befogadó jellegét, hogy az jobban tükrözze az Adobe befogadásra vonatkozó, alapvető értékeit. Az angol, dán, magyar, spanyol, olasz, brazil, portugál és japán nyelvű súgócikkeinkben a Mesteroldal kifejezést a Szülőoldal kifejezés váltja fel.

A HTML-exportálás az InDesign-tartalom webkész formára alakításának egyszerű módja. HTML-exportáláskor beállítható a szövegek és képek exportálásának módja. Mivel az InDesign a HTML-tartalomban a CSS stíluslapokat a bekezdések, karakterek, objektumok, táblázatok és cellák stílusneveivel megegyezően nevezi el, azokat megőrzi a rendszer. Az Adobe Dreamweaver programmal, illetve a CSS formátumot ismerő tetszőleges HTML-szerkesztővel pillanatok alatt megformázhatja a tartalmat és megadhatja annak elrendezését.

Az exportált elemek köre

Az InDesign exportálja az összes szövegegységet, hivatkozott és beágyazott grafikát, SWF-mozgóképfájlt, lábjegyzetet, szövegváltozót (szövegként), felsorolásjeles és számozott listát, belső kereszthivatkozást, illetve a szöveg adott részére, valamint az adott weboldalra való ugrást lehetővé tevő hivatkozást. A táblázatokat szintén exportálja a rendszer, de a formázás bizonyos részeit – például a táblázatokat és a cellák körvonalait – nem exportálja a rendszer. A táblázatokhoz egyedi azonosítók tartoznak, hogy Spry adatkészletként lehessen rájuk hivatkozni a Dreamweaver alkalmazásban. Az elhelyezett hangfájlok és H.264 videofájlok a HTML5 kódba <audio>, illetve <video> címkékkel kerülnek bele.

A nem exportált elemek

Az InDesign nem exportálja a felhasználó által rajzolt objektumokat (például téglalapokat, ellipsziseket és sokszögeket), a hiperhivatkozásokat (kivéve a weboldalakra mutató hivatkozásokat és az adott dokumentumon belül található szerkesztőpontokra mutató, szöveghez rendelt hivatkozásokat), a beillesztett objektumokat (beleértve az Illustrator képeit is), a körvonalakká alakított szöveget, az XML-címkéket, a könyveket, a könyvjelzőket, a SING alapú karakterjelcsomagokat, a tárgymutató-jelölőket, a munkaterületen található azon objektumokat, amelyek nincsenek kijelölve és nem érintik a lapot, illetve a szülőoldalelemeket (kivéve a felülírtakat és az exportálás előtt kijelölteket).

  1. Ha a dokumentumnak csak egy részét szeretné exportálni, jelölje ki az exportálandó szövegkereteket, szövegtartományt, táblázatcellákat vagy grafikákat.
  2. Válassza a Fájl > Exportálás menüelemet, majd a Fájltípus felsorolásból a HTML elemet.
  3. Adja meg a HTML-dokumentum nevét és helyét, majd kattintson a Mentés gombra.
  4. A HTML-exportálási beállítások párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat az Általános, Kép és Speciális területen, majd kattintson az OK gombra.

Létrejön egy dokumentum a megadott névvel és a .html kiterjesztéssel (például: hírlevél.html); ha megadta, ugyanezen a helyen egy almappát is létrehoz a program a webes képeknek (például: hírlevél-webes-képek).

HTML-exportálási beállítások

A HTML párbeszédpanelen adja meg a következő beállításokat.

Általános beállítások

Az Általános területen az alábbi beállítások találhatók.

Exportálás

Megadja, hogy csak a kijelölt elemek exportálandók-e, vagy a teljes dokumentum. Szövegkeret kijelölése esetén a szövegegység egésze exportálásra kerül, a túlszedett szöveget is beleértve.

A Dokumentum lehetőség választása esetén az összes oldalpár összes elemét exportálja a rendszer a felül nem írt szülőoldalelemek és a nem látható rétegek oldalelemeinek kivételével. Az XML-címkéket, a létrehozott tárgymutatókat és a tartalomjegyzékeket szintén figyelmen kívül hagyja program.

Tartalom sorrendje/Rendezés

lehetővé teszi, hogy beállítsa az oldalelemek olvasási sorrendjét.

Oldalelrendezés szerint

Az elemeknek az oldalon elfoglalt helye határozza meg az olvasási sorrendet.

Ha az Oldalelrendezés szerint beállítást választja, akkor az InDesign az oldal objektumainak olvasási sorrendjét balról jobbra és fentről lefelé pásztázással állapítja meg. Egyes esetekben, például igen összetett, több oszlopot tartalmazó dokumentumok esetén, a tervelemek nem a megfelelő olvasási sorrendben jelennek meg. Ebben az esetben a Dreamweaver programmal rendezze át és formázza a tartalmat.

(Csak ázsiai verziók) Ha az Oldalelrendezés szerint beállítást választja, akkor az InDesign a dokumentum kötésének (balról jobbra vagy jobbról balra) alapján állapítja meg az oldal objektumainak olvasási sorrendjét. Egyes esetekben, például igen összetett, több oszlopot tartalmazó dokumentumok esetén, az exportált tervelemek nem a megfelelő olvasási sorrendben jelennek meg. Ebben az esetben a Dreamweaver programmal rendezze át és formázza a tartalmat.

XML-struktúrával megegyező

Ha XML struktúrával megegyező beállítást választ, akkor az XML struktúra panel állítja be, hogy mely tartalmak és milyen sorrendben lesznek exportálva. Ha a tartalom már címkézett, a címkéket egyszerűen át lehet húzni az XML struktúra panelbe, így beállítva az XHTML exportálás sorrendiségét. Ha a tartalom nem címkézett, akkor sorrendbe állítható címkék készíthetők a Címkézetlen elemek hozzáadása beállítás kiválasztásával a Struktúra panelmenüben. Ha egy elemet nem akar exportálni, egyszerűen kitörölheti a címkéjét az XML struktúra panelből. (A címke törlésével a tartalom nem törlődik az INDD fájlból.) Lásd: Oldalelemek címkézése

Cikkek panellel megegyező

A Cikkek panel elemeinek sorrendje határozza meg az olvasási sorrendet. Csak a bejelölt cikkeket exportálja a szoftver. Lásd: Exportálás cikkekkel együtt

Margó

Egyszerű margót ad meg kvirtben vagy képpontban. A különféle képernyőkön való egységes megjelenítés miatt jobb az értéket kvirtben megadni. Minden margó értéke megegyezik: felső, alsó, bal és jobb.

Felsorolás

Jelölje be a Hozzárendelés rendezetlen listához lehetőséget a felsorolásjeles bekezdések listaelemekké alakításához, amelyeket a HTML kódban <ul> címkék jeleznek. Válassza az Átalakítás szöveggé lehetőséget, ha a felsorolást a <p> címkével, szöveges felsoroláskarakterek használatával kívánja formázni. Ha az InDesign saját automatikus felsorolásjelét vagy mellék-felsorolásjelét használta, a szoftver azokat is exportálja.

Számok

Meghatározza a számok átalakítását a HTML-fájl számára. Ha az InDesign saját automatikus számozását vagy mellék-felsorolásjelét használta, a szoftver azokat is exportálja.

Hozzárendelés rendezett listához

A számozott listákat listaelemekké alakítja, amelyek a HTML kódban <ol> címkével vannak formázva.

Hozzárendelés statikus rendezett listához

A számozott listákat listaelemekké alakítja, de az aktuális bekezdés számának megfelelő <value> attribútum hozzárendelésével adja vissza a sorrendet az InDesign alkalmazásban.

Átalakítás szöveggé

A számozott listákat olyan bekezdésekké alakítja, amelyek az aktuális bekezdés számát szövegként tüntetik fel a bekezdés elején.

HTML megtekintése exportálás után

Elindítja a böngészőt, ha az telepítve van.

Képbeállítások

Képek másolása

Megadható a képek HTML-exportálásának módja.

Eredeti

Az eredeti képet a „<document_name>-web-images” almappába exportálja a rendszer. Ezen beállítás választása esetén az összes többi beállítás elszürkül.

Optimalizált

Lehetővé teszi a kép exportálását meghatározó beállítások módosítását.

Kiszolgálói elérési út hivatkozása

Ezzel a beállítással a képek almappába történő exportálása helyett egy helyi URL-címet (például: képek/) adhat meg, amely a képfájl előtt jelenik meg. A HTML-kódban a csatolási attribútum a megadott elérési utat és kiterjesztést tartalmazza. Ez a beállítás különösen akkor hatásos, ha a képeket saját kezűleg alakítja webkompatibilis képekké.

Elrendezés megjelenésének megőrzése

Ennek bejelölésekor a szoftver az elrendezésből örökíti tovább a képobjektumok tulajdonságait.

Felbontás (ppi)

Megadható a képek felbontása képpont/hüvelykben (ppi). Az operációs rendszerek szabványos beállítása mindig 72 ppi (pixel/hüvelyk) vagy 96 ppi, viszont a mobile szközök esetén ez 132 ppi (iPad) és 172 ppi (Sony Reader) értéktől több mint 300 ppi (iPhone 4) értékig terjed. Minden kijelölt objektumhoz hozzárendelhető egy felbontás képpont/hüvelykben (ppi). Az értékek lehetnek 72, 96, 150 (az összes mai eBook eszköz esetén ez az általános), és 300.

Képméret

Megadható, hogy a képméret rögzített maradjon-e, vagy az oldal szerint átméreteződjön. Az Oldalhoz viszonyított beállítás egy relatív százalékérték, mely a képméretnek az InDesign-dokumentum oldalszélességéhez viszonyított arányán alapul. Ilyen beállítás mellett a képeket az olvasáskor rendelkezésre álló terület mérete szerint arányosan átméretezi a rendszer.

Képigazítás és képtérköz

Adja meg a kép igazítását, balra, középre, jobbra, és a térközt előtte, és a térközt utána.

Beállítások alkalmazása a rögzített objektumokra

Ennek bekapcsolása esetén a szoftver alkalmazza ezeket a beállításokat az összes rögzített objektumra.

Képátalakítás

Kiválasztható, hogy a szoftver a dokumentum optimalizált képeit GIF-, JPEG- vagy PNG-formátumba alakítsa-e át. Az Automatikus beállítást választva az InDesign határozza meg, hogy melyik formátumot használja az egyes esetekben. Ha PNG-formátumot választ, akkor nem állíthatók be képtömörítési beállítások.; a PNG-formátumot akkor alkalmazza, ha veszteségmentes vagy átlátszóságot tartalmazó képre van szüksége.

GIF-beállítások (Paletta)

Meghatározhatja, hogy az InDesign hogyan kezelje a színeket a GIF fájlok optimalizálásakor. A GIF formátum korlátozott színpalettát használ, amely legfeljebb 256 színt tartalmazhat.

Az Adaptív lehetőséget választva a grafika színeinek megfelelő színmintát tartalmazó palettát hozhat létre, amely nem használ árnyalást (vagyis nem keveri össze a kisebb színfoltokat további színek szimulálása végett). A Web lehetőséget választva webes színeket tartalmazó palettát hozhat létre, amely a Windows és a Mac OS rendszerszíneinek egy részhalmazát alkotja. A Rendszer (Win) vagy Rendszer (Mac) beállítással a rendszer beépített színpalettája alapján hozhatja létre a palettát. Ennek a lehetőségnek a használata váratlan eredményekhez vezethet.

Váltott soros beállítás esetén a képeket a szoftver folyamatosan feltöltődő csíkonként tölti be. Ha ez a beállítás nincs kiválasztva, akkor a kép először elmosódottan jelenik meg, majd fokozatosan éri el teljes felbontását.

JPEG-beállítások (Képminőség)

Ezzel a beállítással meghatározhatja a tömörítés (kisebb fájlméret) és a képminőség egymáshoz viszonyított fontosságát az egyes létrehozott JPEG-képek esetén. Az Alacsony érték használata eredményezi a legkisebb fájlméretet és a legrosszabb képminőséget.

JPEG-beállítások (Formázási módszer)

Meghatározza, hogy milyen gyorsan jelenjenek meg a JPEG grafikák, amikor a képet tartalmazó fájlt a weben megnyitják. A Progresszív lehetőséget választva a JPEG képek fokozatosan, egyre részletgazdagabban jelennek meg letöltés közben. (Az ezzel a módszerrel létrehozott fájlok némileg nagyobbak, illetve megjelenítésük több memóriát igényel.) Az Alapvonal lehetőséget választva az egyes JPEG-fájlok csak akkor jelennek meg, amikor már teljesen letöltődtek; a letöltés során helyőrző jelenik meg a helyükön.

Objektumok átalakítási beállításainak figyelmen kívül hagyása

Az egyes képekre alkalmazott objektumexportálási beállításokat figyelmen kívül hagyja. Lásd: Objektum exportálási beállításainak alkalmazása

Speciális beállítások

A Speciális területen adhatja meg a CSS- és a JavaScript-beállításokat.

CSS-beállítások

A CSS-stíluslapok olyan formázási szabályok gyűjteményei, amelyek a weblapok tartalmának megjelenését határozzák meg. Ha CSS használatával formáz egy lapot, azzal a tartalmat elválasztja a megjelenítési módtól. A lap tartalmát – vagyis a HTML-kódot – magában a HTML-fájlban tárolja a rendszer, ugyanakkor a kód megjelenítését meghatározó CSS-szabályok egy másik fájlban (egy külső stíluslapban) vagy a HTML-dokumentumon belül (általában a fejrészben) is lehetnek. Megadhat például különböző betűméreteket a kijelölt szöveghez, és a CSS használatával szabályozhatja a blokkszintű elemek formázását és elhelyezését a weblapokon belül.

Beágyazott CSS

XHTML exportálásakor lista készíthető a CSS stílusokról, amely deklarációkkal (attribútumokkal) együtt megjelenik a HTML fejlécszakaszában.

Ha a Stílusdefiníciók beágyazását kijelöli, akkor az InDesign megkísérli összepárosítani az InDesign szövegformázási attribútumait azok CSS-beli megfelelőjével. Ha ez a beállítás nincs kiválasztva, akkor a HTML-fájl üres deklarációkat fog tartalmazni. Ezeket a deklarációkat később a Dreamweaver programban módosíthatja.

Ha a Helyi felülírások megőrzését választja, akkor a helyi formázások (pl. dőlt vagy félkövér) belekerülnek.

Nincs CSS

Ennek a lehetőségnek a kiválasztása mellett a HTML fájlban nem lesz CSS szakasz.

Külső CSS (CS5.5)

Megadható egy meglévő CSS stíluslap URL címe, amely rendszerint relatív URL, például "/styles/style.css". Az InDesign nem ellenőrzi, hogy létezik-e és érvényes-e a CSS, ezért a Dreamweaver programmal kell megbizonyosodni a külső CSS beállításának helyességéről.

További CSS (CS6)

CSS meghatározása a Stíluslap hozzáadása gomb használatával.

JavaScript beállításai

Jelölje be a Hivatkozás külső JavaScript-szkriptre lehetőséget, ha JavaScript-parancsfájlt kíván futtatni a HTML-lap megnyitásakor. Adja meg a JavaScript URL-címét, amely általában relatív URL. Az InDesign nem ellenőrzi, hogy a JavaScript létezik és érvényes-e.

További hasonlók

Az Adobe InDesign segítségével létrehozhat és közzétehet e-könyveket, brosúrákat, szórólapokat, képeslapokat, posztereket, interaktív oldalelrendezéseket és számos egyéb kiadványt.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba