Adobe Experience Manager helyszíni szoftver | Termékleírás

Hatályba lépés: 2020. július 30.

Mi az az Adobe Experience Manager Sites 6.5 („AEM Sites”)?

Az AEM Sites egy tartalom- és élménykezelő platform, amely többféle digitális csatornán biztosít ügyfélélményeket. Az AEM Sites szervezetek számára teszi lehetővé digitális élmények létrehozását és kezelését az összes csatornán.

Termékek és szolgáltatások Licencmutató Telepítés
AEM Sites AEM Sites alapcsomagonként Helyszíni szoftver
Bővítmények:
További példányok Példányonként Helyszíni szoftver
Felhasználók Felhasználónként Helyszíni szoftver
Kereskedelem Integrációs keretrendszer Központi telepítésenként On-premise Software és On-demand Services
AEM Assets Példányonként Helyszíni szoftver
Dynamic Media  Oldalmegtekintések havonta On-demand Services
Személyre szabott média Éves oldalmegtekintés-forgalom On-demand Services
Márkaportál Márkaportál-felhasználónként On-demand Services
Intelligens tartalmi szolgáltatások Intelligens tartalmi szolgáltatások alapcsomagonként On-demand Services
AEM Screens Standard Lejátszónként Helyszíni szoftver
AEM Screens Premium Lejátszónként Helyszíni szoftver

AEM Sites: Termékkorlátozások

1.  AEM Sites

Licencelés.  Külön AEM Sites alapcsomagot kell licencelni minden AEM Sites AEM központi telepítéshez. Az AEM Sites magában foglalja az AEM Assets Adathordozótár funkcióinak használatát. Az AEM Sites nem tartalmaz licenceket a felhasználók számára, akiknek külön licencelés szükséges.

2.  AEM Sites bővítmények

További példányok. További példányok csak olyan AEM központi telepítéshez adhatók hozzá, amelyen az AEM Sites alapcsomag licencelése megtörtént, és nem kerülnek felhasználásra önmagukban az AEM Sites bármely szolgáltatásának vagy funkciójának végrehajtásához.

Felhasználók. A felhasználói licenceket csak olyan AEM központi telepítéshez lehet hozzáadni, amelyen az AEM Sites alapcsomag licencelése megtörtént.  

Commerce Integration Framework keretrendszer.A Commerce Integration Framework keretrendszert csak olyan AEM központi telepítéshez lehet hozzáadni, amelyen az AEM Sites alapcsomag licencelése megtörtént. Harmadik felű e-kereskedelmi platformmal való integráláskor a Commerce Integration Framework keretrendszer magában foglalja az I/O Runtime On-demand Services szolgáltatások használatát is. Az Ügyfél jogosult az Adobe Experience Manager helyszíni szolgáltatásokkal együtt biztosított kereskedelem funkció használatára.

AEM Assets. AEM Assets példányokat csak olyan AEM központi telepítéshez lehet hozzáadni, amelyen az AEM Sites alapcsomag licencelése megtörtént. Az AEM Assets használata csak webes tartalom kezelőrendszerének támogatására korlátozódik.

  • AEM Sites esetén:
    • a kellékmegosztási funkció használatakor az AEM Assets példányokat olyan AEM központi telepítés részeként telepített szerzői és közzétételi példányok számának megfelelő mennyiségben kell licencelni, amelyen az AEM Assets funkcióit vagy annak bármely részét használják vagy korábban aktiválták (még akkor is, ha nem folyamatosan használják); vagy 
    • a kellékmegosztási funkció használatán kívül az AEM Assets példányokat olyan AEM központi telepítésre telepített szerzői és közzétételi példányok számának megfelelő mennyiségben kell licencelni, amelyen az AEM Assets funkcióit vagy annak bármely részét használják vagy korábban aktiválták (még akkor is, ha nem folyamatosan használják). 

Dynamic Media. A Dynamic Media csak olyan AEM központi telepítéshez adható hozzá, amelyen az AEM Sites alapcsomag licencelése megtörtént. A Dynamic Media 1 terabájtnyi aggregált igény szerinti tárhelyet biztosít. A Dynamic Media egyes funkcióihoz és szolgáltatásához való hozzáférés olyan alternatív felületeken keresztül biztosítható, amelyek Adobe Scene7 vagy Dynamic Media Classic néven szerepelhetnek. Az Adobe saját belátása szerint frissítheti az alternatív felületek márkajelzését, és véglegesítheti ezeket a szolgáltatásokat és funkciókat egyetlen hozzáférési felületként. Ha a Dynamic Media az AEM Sites bővítményeként van licencelve, az Ügyfél az AEM Assets szolgáltatáshoz az AEM Sites környezetén belül férhet hozzá és ott használhatja, csak azzal a céllal, hogy az ügyféltartalmat a Dynamic Media megjelenítse.

Személyre szabott média. A Személyre szabott média csak olyan AEM központi telepítéshez adható hozzá, amelyen az AEM Sites alapcsomagja és az AEM Assets bővítmény licencelése megtörtént. A Személyre szabott média 60 gigabájtnyi aggregált igény szerinti tárhellyel rendelkezik. A Személyre szabott médiát tartalmazó Dynamic Media-funkciók (ha a Dynamic Media licencelése külön történt meg) csak a Visual Configurator ügyfél általi használatának és a Személyre szabott média 1:1 sablonösszetevői használatának engedélyezésére használhatók. A Személyre szabott média egyes szolgáltatásaihoz és funkcióihoz való hozzáférés esetlegesen olyan alternatív felületeken keresztül biztosítható, amelyek Adobe Scene7 vagy Dynamic Media Classic néven szerepelhetnek. Az Adobe saját belátása szerint frissítheti az alternatív felületek márkajelzését, és véglegesítheti ezeket a szolgáltatásokat és funkciókat egyetlen hozzáférési felületként.

Márkaportál. A Márkaportál csak olyan AEM központi telepítéshez adható hozzá, amelyen az AEM Sites alapcsomagja és az AEM Assets bővítmény licencelése megtörtént. A Márkaportál Ügyfelenként 10 terabájtnyi aggregált, On-demand Services szolgáltatásokon alapuló tárhelyet biztosít a Márkaportál felhasználói licencek számától függetlenül. Minden Márkaportál-felhasználó úgy jelentkezik be a Márkaportál felhasználói felületre a 12 hónapos Licenc időszak alatt mint egyetlen Márkaportál-felhasználó.

Intelligens tartalmi szolgáltatások. Az Intelligens tartalmi szolgáltatások alapcsomag csak olyan AEM központi telepítéshez adható hozzá, amelyen az AEM Sites alapcsomag és az AEM Assets bővítmény licencelése megtörtént. Az Intelligens tartalmi szolgáltatások használata legfeljebb évi 2 millió címkézett képre korlátozódik. A feldolgozott és címkézett ismétlődő képek mindegyike címkézett képnek számít.

AEM Screens Standard. Az AEM Screens Standard csak olyan AEM központi telepítéshez adható hozzá, amelyen az AEM Sites alapcsomag licencelése megtörtént. Az AEM Screens Standard csak olyan videó és képi tartalom kezelésére használható, amely az AEM Screens felületéről került a lejátszóra az ütemezett időpontokban és dátumokon. Az AEM Screens Standard nem tartalmazza az intelligens, interaktív, személyre szabott vagy dinamikus tartalom kezelési jogait. Az AEM Screens Standard lejátszónként licencelendő, és olyan lejátszók teljes számának megfelelő mennyiségben kell licencelni, amelyen az AEM Screens Standard funkcióit vagy annak bármely részét használják vagy korábban aktiválták (még akkor is, ha nem folyamatosan használják). Az AEM Screens Standard nem tartalmaz se lejátszót, se a lejátszók integrációját, karbantartását vagy működtetését.

AEM Screens Premium. Az AEM Screens Premium csak olyan AEM központi telepítéshez adható hozzá, amelyen az AEM Sites alapcsomag licencelése megtörtént. Az AEM Screens Premium tartalmazza az AEM Screens Standard összes képességét, és olyan intelligens, interaktív, személyre szabott vagy dinamikus tartalom kezelésére is használható, amely automatizált meghatározást igényelhet a dinamikus tartalom megjelenítéséhez. Az AEM Screens Premium lejátszónként licencelendő, és olyan lejátszók teljes számának megfelelő mennyiségben kell licencelni, amelyen az AEM Screens Premium funkcióit vagy annak bármely részét használják vagy korábban aktiválták (még akkor is, ha nem folyamatosan használják). Az AEM Screens Premium nem tartalmaz se lejátszót, se a lejátszók integrációját, karbantartását vagy működtetését. Az AEM Screens Premium olyan funkciókat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a lejátszók interaktív vagy érintős alkalmazását.
 

AEM Sites: Fogalommeghatározások

AEM központi telepítés: egy független szerzői példány vagy szerzői példányok összekapcsolt fürtje bármennyi kapcsolódó Közzétételi példánnyal.

AEM Sites alapcsomag: 1 szerzői példány, 1 közzétételi példány és korlátlan számú kézbesítési példány.

Éves oldalmegtekintés-forgalom: az oldalmegtekintések összege egy 12 hónapos időszak alatt.

Kellékmegosztási funkció: az AEM Assets funkciók részhalmaza, amely megkönnyíti az AEM Assets tárhelyén található, az ügyfél tulajdonában lévő digitális eszközök terjesztését belső és külső csoportoknak a „Kellékmegosztási oldal” segítségével (azaz a kapcsolódó metaadatok alapján történő eszközkereséshez használt oldallal).  A kellékmegosztási oldalhoz való hozzáférés nem korlátozódik a felhasználókra.

Szerzői példány: az a környezet, ahová a felhasználó beléphet, és kezelheti az ügyfélwebhely tartalmát.

Márkaportál-felhasználó: olyan személy, aki használhatja vagy hozzáférhet a Márkaportál felhasználói felületéhez. A Márkaportál felhasználói licencek nem használhatók egyidejűleg (azaz ugyanazt a bejelentkezési azonosítót egynél több felhasználó vagy számítógép nem használhatja egy adott időpontban) vagy több felhasználó által.

Kézbesítési példány: a dinamikus webes szerzői környezet gyorsítótárazásának vagy terheléselosztásának eszköze a dinamikus webszerkesztési környezetért. Gyorsítótárazáshoz a kézbesítési példány egy olyan HTTP-kiszolgáló részeként működik, amely a lehető legtöbb statikus webhelytartalmat gyorsítótáraz, és a lehető legritkábban fér hozzá a webhely elrendezési motorjához. Terheléskiegyenlítő szerepben a kézbesítési példány terhelést oszt el különböző fürtösített példányok között.

Példány A helyszíni szoftver egy példányosított másolata, amely egy Java virtuális gépi folyamatban kerül futtatásra egy fizikai számítógépen vagy egy virtuális környezetben. Minden példány lehet szerzői példány vagy közzétételi példány, de mindegyik egy külön példánynak számít.

Adathordozótár : az AEM Assets eszközökben elérhető következő funkciók használata egyéni digitális eszköz szintjén: digitális eszközök tárolása az ügyfélwebtartalom-kezelő rendszerének támogatásához; a tulajdonságok alapsávhoz tartozó metaadat tulajdonságok kezelése; az idővonal funkciók elérése (beleértve a kommentek megtekintését, az eszközverziók kezelését, a munkafolyamatok megkezdését és a tevékenységek megtekintését); az Annotáció ikon segítségével kommentek hozzáadása; statikus vázlatok kezelése és Creative Cloud-fájlmegosztás a Hivatkozás megosztása link segítségével. Az AEM Assets bármely egyéb funkcióinak használata teljes AEM Assets licencet igényel.

Oldalmegtekintés egy e-mail vagy egy internetes oldal weblapjának egyszeri megtekintése, beleértve az alkalmazások képernyőmegtekintéseit, alkalmazások képernyőállapotait, mobil weboldalakat és közösségimédia-oldalakat. Oldalmegtekintésnek számít egy weboldal betöltése vagy frissítése, egy alkalmazás betöltése, illetve egy tartalom betöltése vagy megjelenése megnyitott vagy megtekintett e-mailen keresztül, amely műveletet indít el a forrásszolgáltatásnál.

Lejátszó: olyan digitális médiaszámítógép, amelyen telepítve van az AEM Screens alkalmazás egy csatlakoztatott kijelzőpanelen megjeleníthető tartalom és élmények kezelése céljából. Egy lejátszó maximum csak 25 kijelzőt is képes működtetni, és nem használható tartalom újbóli megjelenítésére több kijelzőn.

Elsődleges kiszolgálóhívás: minden oldalmegtekintés, kilépési hivatkozás, letöltés, ügyfélhivatkozás vagy egyéb esemény az ügyfélwebhelyein olyan esetekben, ha az ügyfél címkéz, engedélyezi a címkézést, vagy okot ad a címkézésre mint például az Adobe Analytics Essentials for Sites hozzáféréséhez és használatához végzett oldalnézetek, kilépési hivatkozások, letöltések, ügyfélhivatkozások vagy egyéb események lebonyolításával. Minden címkézett oldal megtekintése, kilépési hivatkozás, kampánytároló-lekérés, letöltés, egyéni hivatkozás vagy más esemény elsődleges kiszolgálóhívásnak számít.

közzétételi példány: olyan környezet, amely az ügyfél által választott közönség számára tartalmat tesz elérhetővé.

Intelligens tartalmi szolgáltatások alapcsomag: az Intelligens tartalmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

Felhasználó: az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott értelemben szerepel, de magában foglalja azokat a személyeket is, akik (pl. API használatával) bármilyen célból hozzáférhetnek a termékek és szolgáltatások programozásához.

Visual Configurator: valós idejű képfeldolgozási technológiát és keretet jelent, amely lehetővé teszi az ügyfelek online vizuális konfigurációs megoldásait a személyre szabás és a testreszabási hatások, például a színek, a textúrák, a felületek, a minták, a monogramok, a metszetek valós idejű megjelenítéséhez termékképeken vagy jeleneteken. A Visual Configurator ügyféllicence 10 példányt tartalmaz a Scene7 Image Authoringból.

1:1 sablonok: a célzott látogatók számára dinamikusan összeállított és megjelenített 1:1 személyre szabott multimédiás tartalmak (pl. szalagcímek és e-mail).

Mi az az Adobe Experience Manager Assets 6.5 („AEM Assets”)?

Az AEM Assets egy digitális eszközkezelő rendszer, amely az Adobe Experience Manager platformmal integrált, és lehetővé teszi az ügyfél számára a digitális eszközök megosztását és terjesztését. A felhasználók kezelhetnek, tárolhatnak képeket, videókat, dokumentumokat, hangklipeket és multimédiát, valamint hozzáférhetnek azokhoz webes, nyomtatott használat és digitális terjesztés céljából.

Termékek és szolgáltatások Licencmutató Telepítés
AEM Assets AEM Assets alapcsomagonként Helyszíni szoftver
Bővítmények:
További példányok Példányonként Helyszíni szoftver
Felhasználók Felhasználónként Helyszíni szoftver
Dynamic Media Oldalmegtekintések havonta On-demand Services
Személyre szabott média Éves oldalmegtekintés-forgalom On-demand Services
Image Authoring munkaállomás Példányonként Helyszíni szoftver
Márkaportál Márkaportál-felhasználónként On-demand Services
Intelligens tartalmi szolgáltatások Intelligens tartalmi szolgáltatások alapcsomagonként On-demand Services
AEM Screens Standard Lejátszónként Helyszíni szoftver
AEM Screens Premium Lejátszónként Helyszíni szoftver

AEM Assets: Termékkorlátozások

1.  AEM Assets

Licencelés. Külön AEM Assets alapcsomagot kell licencelni az AEM Assets minden AEM központi telepítéséhez.  Az AEM Assets nem tartalmaz licenceket a felhasználók számára, akiknek külön licencelés szükséges. Az AEM Assets nem tartalmazza a Tartalomtöredékek, Élménytöredékek és Tartalomszolgáltatások használatát.

Kellékmegosztási funkció. A kellékmegosztási funkció használata közzétételi példányt igényel.  Az Eszközmegosztás funkcióban található AEM Sites funkció kizárólag az egyéni médiaportál kiépítéséhez használható, amely megkönnyíti az ügyfél számára az Eszközmegosztás funkció használatát.

2.  AEM Assets bővítmények

További példányok. További példányok csak olyan AEM központi telepítéshez adhatók hozzá, amelyen az AEM Assets alapcsomag licencelése megtörtént, és nem kerülnek önmagukban felhasználásra az AEM Assets bármely szolgáltatásának vagy funkciójának végrehajtásához.

Felhasználók. További felhasználói licenceket csak olyan AEM központi telepítéshez lehet hozzáadni, amelyen az AEM Assets alapcsomag licencelése megtörtént. 

Dynamic Media. A Dynamic Media csak olyan AEM központi telepítéshez adható hozzá, amelyen az AEM Assets alapcsomag licencelése megtörtént. A Dynamic Media 1 terabájtnyi aggregált igény szerinti tárhelyet biztosít. A Dynamic Media egyes funkcióihoz és szolgáltatásához való hozzáférés olyan alternatív felületeken keresztül biztosítható, amelyek Adobe Scene7 vagy Dynamic Media Classic néven szerepelhetnek. Az Adobe saját belátása szerint frissítheti az alternatív felületek márkajelzését, és véglegesítheti ezeket a szolgáltatásokat és funkciókat egyetlen hozzáférési felületként.

Személyre szabott média. A Személyre szabott média csak olyan AEM központi telepítéshez adható hozzá, amelyen az AEM Assets alapcsomag licencelése megtörtént. A Személyre szabott média 60 gigabájtnyi aggregált igény szerinti tárhellyel rendelkezik. A Személyre szabott médiát tartalmazó Dynamic Media-funkciók (ha a Dynamic Media licencelése külön történt meg) csak a Visual Configurator ügyfél általi használatának és a Személyre szabott média 1:1 sablonösszetevői használatának engedélyezésére használhatók. A Személyre szabott média egyes szolgáltatásaihoz és funkcióihoz való hozzáférés esetlegesen olyan alternatív felületeken keresztül biztosítható, amelyek Adobe Scene7 vagy Dynamic Media Classic néven szerepelhetnek. Az Adobe saját belátása szerint frissítheti az alternatív felületek márkajelzését, és véglegesítheti ezeket a szolgáltatásokat és funkciókat egyetlen hozzáférési felületként.

Image Authoring munkaállomás. Az Image Authoring munkaállomás példányokat csak olyan AEM központi telepítéshez lehet hozzáadni, amelyen az AEM Assets alapcsomag licencelése megtörtént. Az ügyfél nem telepítheti az Image Authoring munkaállomást olyan kiszolgálón, megosztott vagy szolgáltatott rendszeren, amely lehetővé teszi az Image Authoring munkaállomás több számítógép általi használatát vagy hozzáférését, vagy több felhasználó általi használatát.

Márkaportál. A Márkaportál csak olyan AEM központi telepítéshez adható hozzá, amelyen az AEM Assets alapcsomag licencelése megtörtént. A Márkaportál Ügyfelenként 10 terabájtnyi aggregált, On-demand Services szolgáltatásokon alapuló tárhelyet biztosít a Márkaportál felhasználói licencek számától függetlenül. Minden Márkaportál-felhasználó úgy jelentkezik be a Márkaportál felhasználói felületre a 12 hónapos Licenc időszak alatt mint egyetlen Márkaportál-felhasználó.

Intelligens tartalmi szolgáltatások. Az Intelligens tartalmi szolgáltatások alapcsomag csak olyan AEM központi telepítéshez adható hozzá, amelyen az AEM Assets alapcsomag licencelése megtörtént. Az Intelligens tartalmi szolgáltatások használata legfeljebb évi 2 millió címkézett képre korlátozódik. A feldolgozott és címkézett ismétlődő képek mindegyike címkézett képnek számít. Az ügyfél választhatja, hogy elküldi címkézett képeit az Intelligens tartalmi szolgáltatások általi feldolgozásra. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az ilyen feldolgozás lehetővé teszi az Intelligens Tartalom szolgáltatások számára, hogy az megtanulja és hatékonyabban másolja az ügyfél címkézési módszereit a jövőbeli képek feldolgozása során.

AEM Screens Standard. Az AEM Screens Standard csak olyan AEM központi telepítéshez adható hozzá, amelyen az AEM Assets alapcsomag licencelése megtörtént. Az AEM Screens Standard csak olyan videó és képi tartalom kezelésére használható, amely az AEM Screens felületéről került a lejátszóra az ütemezett időpontokban és dátumokon. Az AEM Screens Standard nem tartalmazza az intelligens, interaktív, személyre szabott vagy dinamikus tartalom kezelési jogait. Az AEM Screens Standard lejátszónként licencelendő, és olyan lejátszók teljes számának megfelelő mennyiségben kell licencelni, amelyen az AEM Screens Standard funkcióit vagy annak bármely részét használják vagy korábban aktiválták (még akkor is, ha nem folyamatosan használják). Az AEM Screens Standard nem tartalmaz se lejátszót, se a lejátszók integrációját, karbantartását vagy működtetését. Az AEM Screens Standardhoz tartozó AEM Sites funkciók csak az AEM Screens Standard ügyfél általi felhasználásának megkönnyítésére használhatók. 

AEM Screens Premium. Az AEM Screens Premium csak olyan AEM központi telepítéshez adható hozzá, amelyen az AEM Assets alapcsomag licencelése megtörtént. Az AEM Screens Premium tartalmazza az AEM Screens Standard összes képességét, és olyan intelligens, interaktív, személyre szabott vagy dinamikus tartalom kezelésére is használható, amely automatizált meghatározást igényelhet a dinamikus tartalom megjelenítéséhez. Az AEM Screens Premium lejátszónként licencelendő, és olyan lejátszók teljes számának megfelelő mennyiségben kell licencelni, amelyen az AEM Screens Premium funkcióit vagy annak bármely részét használják vagy korábban aktiválták (még akkor is, ha nem folyamatosan használják). Az AEM Screens Premium nem tartalmaz se lejátszót, se a lejátszók integrációját, karbantartását vagy működtetését. Az AEM Screens Premiumhoz tartozó AEM Sites funkciók csak az AEM Screens Premium ügyfél általi használatának megkönnyítésére használhatók. Az AEM Screens Premium olyan funkciókat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a lejátszók interaktív vagy érintős alkalmazását.

AEM Assets: Fogalommeghatározások

AEM Assets alapcsomag: 1 szerzői példány.

AEM központi telepítés: egy független szerzői példány vagy szerzői példányok összekapcsolt fürtje bármennyi kapcsolódó Közzétételi példánnyal.

Éves oldalmegtekintés-forgalom: az oldalmegtekintések összege egy 12 hónapos időszak alatt.

Kellékmegosztási funkció: az AEM Assets funkciók részhalmaza, amely megkönnyíti az AEM Assets tárhelyén található, az ügyfél tulajdonában lévő digitális eszközök terjesztését belső és külső csoportoknak a „Kellékmegosztási oldal” segítségével (azaz a kapcsolódó metaadatok alapján történő eszközkereséshez használt oldallal).  A kellékmegosztási oldalhoz való hozzáférés nem korlátozódik a felhasználókra.

Szerzői példány: az a környezet, ahová a felhasználó beléphet, és kezelheti az ügyfélwebhely tartalmát.

Márkaportál: On-demand Service Márkaportál. Az On-demand Services Márkaportál-alapú tárhely az ügyfél teljes tárhelye részének számít.

Márkaportál-felhasználó: olyan személy, aki használhatja vagy hozzáférhet a Márkaportál felhasználói felületéhez. A Márkaportál felhasználói licencek nem használhatók egyidejűleg (azaz ugyanazt a bejelentkezési azonosítót egynél több felhasználó vagy számítógép nem használhatja egy adott időpontban) vagy több felhasználó által.

Kézbesítési példány: a dinamikus webes szerzői környezet gyorsítótárazásának vagy terheléselosztásának eszköze a dinamikus webszerkesztési környezetért. Gyorsítótárazáshoz a kézbesítési példány egy olyan HTTP-kiszolgáló részeként működik, amely a lehető legtöbb statikus webhelytartalmat gyorsítótáraz, és a lehető legritkábban fér hozzá a webhely elrendezési motorjához. Terheléskiegyenlítő szerepben a kézbesítési példány terhelést oszt el különböző fürtösített példányok között.

Példány A helyszíni szoftver egy példányosított másolata, amely egy Java virtuális gépi folyamatban kerül futtatásra egy fizikai számítógépen vagy egy virtuális környezetben. Minden példány lehet szerzői példány vagy közzétételi példány, de mindegyik egy külön példánynak számít.

Oldalmegtekintés: egy e-mail vagy egy internetes oldal weblapjának egyszeri megtekintése, beleértve az alkalmazások képernyőmegtekintéseit, alkalmazások képernyőállapotait, mobil weboldalakat és közösségimédia-oldalakat. Oldalmegtekintésnek számít egy weboldal betöltése vagy frissítése, egy alkalmazás betöltése, illetve egy tartalom betöltése vagy megjelenése megnyitott vagy megtekintett e-mailen keresztül, amely műveletet indít el a forrásszolgáltatásnál.

Lejátszó: olyan digitális médiaszámítógép, amelyen telepítve van az AEM Screens alkalmazás egy csatlakoztatott kijelzőpanelen megjeleníthető tartalom és élmények kezelése céljából. Egy lejátszó maximum csak 25 kijelzőt is képes működtetni, és nem használható tartalom újbóli megjelenítésére több kijelzőn.

Elsődleges kiszolgálóhívás: minden oldalmegtekintés, kilépési hivatkozás, letöltés, ügyfélhivatkozás vagy egyéb esemény az ügyfélwebhelyeken olyan esetekben, ha az ügyfél címkéz, engedélyezi a címkézést, vagy okot ad a címkézésre mint például az Adobe Analytics Essentials az Assets szolgáltatáshoz hozzáféréséhez és használatához végzett oldalnézetek, kilépési hivatkozások, letöltések, ügyfélhivatkozások vagy egyéb események lebonyolításával. Minden címkézett oldal megtekintése, kilépési hivatkozás, kampánytároló-lekérés, letöltés, egyéni hivatkozás vagy más esemény elsődleges kiszolgálóhívásnak számít.

Közzétételi példány: olyan környezet, amely az ügyfél által választott közönség számára tartalmat tesz elérhetővé.

Intelligens tartalmi szolgáltatások : On-demand Service Intelligens tartalmi szolgáltatások.

Intelligens tartalmi szolgáltatások alapcsomag: az Intelligens tartalmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

Felhasználó: az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott értelemben szerepel, de magában foglalja azokat a személyeket is, akik (pl. API használatával) bármilyen célból hozzáférhetnek a termékek és szolgáltatások programozásához.

Visual Configurator: valós idejű képfeldolgozási technológiát és keretet jelent, amely lehetővé teszi az ügyfelek online vizuális konfigurációs megoldásait a személyre szabás és a testreszabási hatások, például a színek, a textúrák, a felületek, a minták, a monogramok, a metszetek valós idejű megjelenítéséhez termékképeken vagy jeleneteken. A Visual Configurator ügyféllicence 10 példányt tartalmaz a Scene7 Image Authoringból.

1:1 sablonok: a célzott látogatók számára dinamikusan összeállított és megjelenített 1:1 személyre szabott multimédiás tartalmak (pl. szalagcímek és e-mail).

Mi az az Adobe Experience Manager Forms 6.5 („AEM Forms”)?

Az AEM Forms olyan vállalati dokumentum- és űrlap-platform, amely lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy információt gyűjtsön és dolgozzon fel, személyre szabott kommunikációt nyújtson, védje és nyomon kövesse az információkat. Az AEM Forms kiterjeszti az üzleti folyamatokat a mobilis munkaerőre és ügyfelekre azáltal, hogy kiszélesíti a szolgáltatásokhoz való hozzáférést az asztali számítógéppel, laptoppal, okostelefonnal vagy táblagéppel rendelkező felhasználókra.

Termékek és szolgáltatások Licencmutató Telepítés
AEM Forms
Űrlapbenyújtásonként és dokumentumbetöltésenként Helyszíni szoftver
Bővítmények:
AEM Forms dokumentumbiztonság Címzettenként Helyszíni szoftver

AEM Forms: Termékkorlátozások

1.  AEM Forms

Licencelés. Az AEM Forms az értékesítési rendelésben meghatározott űrlapbenyújtások és dokumentumbetöltések számára van korlátozva. Az AEM Forms magában foglalja az AEM Assets Adathordozótár funkcióinak használatát.

AEM Forms Portál.

  • Az AEM Forms Portál részét képező AEM Sites funkciók (az AEM Sites legfeljebb 2 példánya) csak a weblapon található űrlapok és dokumentumok létrehozására, kezelésére, kezelésére és kézbesítésére használható, mint például egy weboldal létrehozása és testreszabása a űrlapok és dokumentumok keresésével, megjelenítésével, visszakeresésével és feldolgozásával, valamint olyan e-mailek létrehozásával kapcsolatban, amelyek egy weboldalon megjelenő dokumentumokhoz kapcsolódnak.  Az ügyfél nem használhatja az AEM Forms Portál részét képező AEM Sites funkcióit webes tartalom közzétételéhez vagy olyan webhelyek kezeléséhez, amelyek nem kapcsolódnak az űrlapok feldolgozásához vagy dokumentumok megjelenítéséhez.
  • Az AEM Forms Portál részét képező AEM Assets funkciók használhatók űrlapok, dokumentumok és levelezés, valamint a kapcsolódó AEM Forms portál weboldalak létrehozásához, de nem használhatók általános eszköztárolásra és -kezelésre.
  • Ha az Ügyfél ugyanazon a számítógépen egyesít egy AEM Sites példányt és más AEM Forms képességeket, akkor ez a kombináció az AEM Forms használatán kívüli AEM Sites példányhasználatnak számít.

Reader kiterjesztések. Minden ügyfél által engedélyezett AEM Forms alapcsomaghoz:

  • Az ügyfél legfeljebb 100 egyedi dokumentumon használhat Reader kiterjesztéseket, és ezeket a dokumentumokat korlátlan számú címzettnek telepítheti.
  • Az ügyfél korlátlan számú dokumentumon használhatja a Reader kiterjesztéseket, ha a dokumentumot a PDF Forms leképező motorja képezte le közvetlenül a címzettnek való telepítése előtt. Előfordulhat, hogy ebben a korlátlan felhasználási forgatókönyvben a Reader kiterjesztésű dokumentumot nem lehet egy webhelyre küldeni vagy más módon telepíteni több címzettnek anélkül, hogy a dokumentumot a PDF Forms leképző motor segítségével újra leképezné.

Betűtípusok.  A „Nyomtatási és előnézeti beágyazáshoz licencelt”meghatározású betűtípusok itt találhatók: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html, Az ügyfél az AEM Forms ügyféldokumentumokhoz való felhasználására kiosztott betűkészlet-szoftverek másolatát ágyazhatja be csupán dokumentumok nyomtatása és megjelenítése céljából.

AEM Forms Designer/Workbench. Az Adobe AEM Forms Designer és az Adobe AEM Forms Workbench másolatait csak az AEM Forms szolgáltatással együtt használhatja asztali vagy laptop számítógépen.  

Digitális tanúsítványok. Az AEM Forms ügyfél általi használatával összefüggésben külső fél tanúsító hatósága által kiadott digitális tanúsítványok megvásárlása, felhasználása vagy megbízhatósága az ügyfél kizárólagos döntése, kockázatvállalása és felelőssége.

Adobe Acrobat Professional. Az AEM Forms szolgáltatással kapcsolatban az ügyfélnek biztosított bármely Adobe Acrobat Professional csak olyan számítógépen telepíthető, amelyen az AEM Forms telepítve van, és csak közvetetten használható, amennyiben az AEM Forms PDF Generator úgy lett tervezve, hogy hozzáférjen az Adobe Acrobat Professional programozásához a Dokumentációban leírtak szerint.

2.  AEM Forms: Bővítmények

AEM Forms Dokumentumbiztonság. Minden címzett egyszeri AEM központi telepítésre rendelkezik licenccel. Az ügyfél nem akadályozhatja meg vagy zavarhatja meg az olyan, magánélethez vagy nyomon követéshez kapcsolódó elektronikus megjegyzéseket vagy párbeszédpaneleket, amelyek az AEM Forms Dokumentumbiztonság által feldolgozott elektronikus fájlok megtekintésére használt szoftverben jelennek meg.

AEM Forms: Fogalommeghatározások

AEM központi telepítés: egy független szerzői példány vagy szerzői példányok összekapcsolt fürtje bármennyi kapcsolódó Közzétételi példánnyal.

AEM Forms Portál: olyan AEM Forms modul, amely korlátozott hozzáférést biztosít az AEM Forms termékkel együtt használt AEM Sites és AEM Assets funkciókhoz.  Az AEM Forms Portál indokolt számú felhasználói licencet tartalmaz, de az ilyen felhasználók csak az AEM Forms Portál keretein belüli AEM Sites és AEM Assets használatára jogosultak, és nem jogosultak hozzáférni az AEM Sites és AEM Assets összes funkciójához.

Szerzői példány: az a környezet, ahová a felhasználó beléphet, és kezelheti az ügyfélwebhely tartalmát.

Telepítés: egy dokumentum kézbesítése vagy más módon történő elérhetővé tétele közvetlenül vagy közvetetten bármilyen célból egy vagy több személynek vagy entitásnak, beleértve a címzetteket. Egy telepítésre került dokumentumot addig kell telepítettnek tekinteni, amíg az már nem terjeszthető többé.

Kézbesítési példány: a dinamikus webes szerzői környezet gyorsítótárazásának vagy terheléselosztásának eszköze a dinamikus webszerkesztési környezetért. Gyorsítótárazáshoz a kézbesítési példány egy olyan HTTP-kiszolgáló részeként működik, amely a lehető legtöbb statikus webhelytartalmat gyorsítótáraz, és a lehető legritkábban fér hozzá a webhely elrendezési motorjához. Terheléskiegyenlítő szerepben a kézbesítési példány terhelést oszt el különböző fürtösített példányok között.

Dokumentum: olyan elektronikus vagy nyomtatott fájl, amelyet az AEM Forms dolgozott fel vagy generált, beleértve azokat a dokumentumokat is, amelyek olyan adatmezőket tartalmaznak, ahol adatokat lehet megadni és menteni.  A dokumentum „egyedülállónak” minősül, kivéve, ha az egy telepített dokumentum megegyező másolata, egy telepített dokumentum közvetlen nyelvű fordítása, csak a betűhibák javításában tér el az egyéb telepített dokumentumoktól, vagy tartalmaz telepítés előtti testreszabást a címzettekről (pl. név, cím, számlaszám, stb.) és hasonló különbségeket, amelyek nem változtatják meg a dokumentum alapvető üzleti céljait.

Dokumentum-leképezés: egy dokumentum leképezése egy sablon és adatok kombinálásával, egy dokumentum digitális aláírásával vagy tanúsításával vagy egy dokumentum egyik formátumból másikba való konvertálásával, függetlenül a dokumentum hosszúságától vagy végső formátumától.

Űrlap elküldése: az AEM Forms által létrehozott bármely típusú űrlapokból nyert adatok elküldése, amelynek eredményeként az adatok egy adatbázisba vagy más adattárba kerülnek, földrajzi helytől függetlenül. Ha egy űrlap több oldalból vagy táblából áll, az űrlap elküldése egyetlen űrlap-elküldést jelent. A részlegesen kitöltött űrlapok nem számítanak űrlap-elküldésként: csak a végső űrlap-elküldés jelent űrlap-elküldést. Az űrlapkészlet minden űrlapja egyedi űrlap-elküldésnek számít.

Példány: A helyszíni szoftver egy példányosított másolata, amely egy Java virtuális gépi folyamatban kerül futtatásra egy fizikai számítógépen vagy egy virtuális környezetben. Minden példány lehet szerzői példány vagy közzétételi példány, de mindegyik egy külön példánynak számít.

Adathordozótár: az AEM Assets eszközökben elérhető következő funkciók használata egyéni digitális eszköz szintjén: digitális eszközök tárolása az ügyfélwebtartalom-kezelő rendszerének támogatásához; a tulajdonságok alapsávhoz tartozó metaadat tulajdonságok kezelése; az idővonal funkciók elérése (beleértve a kommentek megtekintését, az eszközverziók kezelését, a munkafolyamatok megkezdését és a tevékenységek megtekintését); az Annotáció ikon segítségével kommentek hozzáadása; statikus vázlatok kezelése és Creative Cloud-fájlmegosztás a Hivatkozás megosztása link segítségével. Az AEM Assets bármely egyéb funkcióinak használata teljes AEM Assets licencet igényel.

PDF Forms Leképező motor: az AEM Forms szerveralapú összetevője, amely dinamikusan leképezi és telepíti a PDF űrlapokat a kitöltéshez, mentéshez és benyújtáshoz.

Feldolgozási példány: olyan környezet, ahol a közzétételi példányban nem előforduló futásidejű feldolgozási műveleteket végzik.

Reader kiterjesztések: olyan AEM Forms modul, amely a dokumentumok használatakor lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy további Reader funkciókat aktiváljon az Adobe Acrobat Reader programban.

Reader funkciók:

(a)    az Adobe Forms PDF-fájlba ágyazott technológiája, amely olyan Adobe Acrobat Reader szoftver funkcióik használatát teszi lehetővé, amelyek egyébként nem lennének elérhetők (például a dokumentumok helyben történő mentése vagy annotációk hozzáadása); és

(b)    metaadatok (számítógépen tárolva és/vagy támogatott fájlformátumú elektronikus fájlba ágyazva), amelyek olyan hozzáférési és használati jogokat tartalmaznak vagy azokra hivatkoznak, amelyeket az Adobe Forms Rights Management közvetlenül vagy támogatott szoftveralkalmazásokon keresztül érvényesít.

Közzétételi példány: olyan környezet, amely az ügyfél által választott közönség számára tartalmat tesz elérhetővé.

Címzett: az a személy, akinek az ügyfél közvetlenül vagy közvetve telepíti a dokumentumokat. A címzettlicenceket nem oszthatja meg vagy használhatja egynél több egyéni címzett, de a címzettlicencek újrakiadhatók:

(a)    amikor az olyan korábbi címzettek helyére új címzettek kerülnek, akik megszüntették megállapodásukat az ügyféllel; vagy

(b)    az Adobe írásbeli engedélyével.

Felhasználó: az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott értelemben szerepel, de magában foglalja azokat a személyeket is, akik (pl. API használatával) bármilyen célból hozzáférhetnek a termékek és szolgáltatások programozásához.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?