Premiere Pro CC 2015 (9.0) javított hibák

Importálás

 • A Projekt és Idősor panelekben bizonyos harmadik fél alkalmazásokból és eszközökről származó MXF fájlok nevei ütköznek egymással.
 • Az MPEG-4 videó az MPEG-1 hangfájllal való futtatása azt eredményezi, hogy a hang csak az első néhány másodpercben hallatszik.
 • A VOB fájlok csak hangfájlt játszanak le vagy határozatlan ideig az „Médiafájl függőben” feliratot mutatják.
 • Az UNC elérési utakat tartalmazó FCP XML fájlok helytelen elérési utakkal töltik fel a „Felvétel keresése” párbeszédpanelt.
 • Bizonyos fájlokban levő feliratozási adatok nem látszanak a Premiere Pro-ban, de más eszközökben láthatók.
 • Bizonyos FCP XML fájlok importálása olyan klipsorozatot hoz létre, amelyek lejátszhatók a Programképernyőn, de nem jelennek meg az Idősor panelen.
 • Az időkód helytelenül jelenik meg bizonyos MXF fájlok esetében, amelyek harmadik fél alkalmazásokból származnak.
 • Az MOD felvétel le van vágva importálásra.
 • A Canon C500 RMF fájljait nem lehet importálni.
 • A kicsomagolt Phantom Cine fájlok sötétebben látszanak a Premiere Pro-ban, mint más alkalmazásokban.

Növekvő fájlok

 • Elfogadhatatlan teljesítmény növekvő fájl frissítése és becsomagolása közben.
 • Bizonyos QuickTime növekvő fájlok nem frissülnek.
 • Ha JKL-t használunk növekvő fájl lejátszásához/váltásához, a videó néha lefagy és a válaszidő hosszú.
 • Több másodperces időszakos lefagyások növekvő fájlok szerkesztésekor.

Exportálás és renderelés

 • Zaj exportált XDCAM HD 50 MXF fájlban.
 • Levágott XDCAM EX klip intelligens renderelése csonkolva van.
 • Exportált XAVC fájl véletlenszerűen rossz képkockát tartalmaz.
 • Egyéni QuickTime ProRes szekvenciából való exportáláskor az „Előnézetek használata” nem működik.
 • Esetenkénti „Hiba a klip összeállítása során“ figyelmeztetés, és hiba XDCAM HD 50 intelligens renderelésekor/exportálásakor.
 • A P2 Viewer Plus nem ismeri fel az exportált AVC-Intra klipeket.
 • Klipszekvenciákon, amelyekből szakaszok vannak eltávolítva, nem végezhető intelligens renderelés.
 • A párbeszédpanel újbóli megnyitásakor elfelejtette kiválasztani az OMF kezelőt.
 • Lefagyás bizonyos szekvenciák Premiere Pro projektként való exportálásakor.
 • Az iXML-lel exportált hangklip képkockasebessége helytelen.
 • Néhány csak-hangfájl exportálásnak az időkódja helytelen.
 • Bizonyos AVC-Intra 100 fájlok nem frissülnek egyenletesen, hibát jeleznek exportáláskor, Összeállítás és átkódolás esetén stb.
 • Lefagyás következik be egy szekvencia várakoztatásakor az Adobe Media Encoder-ben, ha az egy második képernyőn van, és a szekvenciában levő klip tartalmazza az Analog Delay effektust (csak Mac OS operációs rendszerben).

AAF

 • Az exportált AAF fájl tartalma nincs újracsatolva kötegelt importálással bizonyos harmadik fél alkalmazásokban.
 • A Cross Dissolve átmeneteket eltávolítják az exportált AAF Premiere Pro-ba vagy bizonyos harmadik fél alkalmazásokba való importálásakor.
 • Az AAF importálásakor a videoklipek sebességének változásait eltávolítják.
 • Monó sávban sztereó klipet tartalmazó AAF két monó sávot eredményez harmadik fél alkalmazásban való megnyitása esetén.
 • Az AAF exportálási teljesítménye teljes fájlokkal sokkal lassúbb mint OMF-fel.
 • Bizonyos harmadik fél alkalmazásokban az AAF exportálás minden klipje az A1 sáv első klipjének nevével jelenik meg (csak Mac OS operációs rendszerben).
 • Összeomlás következik be bizonyos harmadik fél sáveffektusokkal AAF exportálás kísérlete esetén [csak Windows operációs rendszerben].
 • Ha az 5.1 exportálásokat bizonyos harmadik fél alkalmazásokba monó klipként importálják, a klipnevek helytelenek lesznek.
 • Egy AAF-en keresztül exportált szekvenciában a monó AIFF and WAV fájlok nincsenek automatikusan újracsatolva bizonyos harmadik fél alkalmazásokban.

XML

 • 47.95-fps felvétel exportálások FCP XML-be 47 fps-ként.

EDL

 • Exportált EDL-ben az időkód helytelen néhány fájl esetében.
 • Az exportált EDL képkockák helyett ezredmásodperceket használ az időkódban.

Lejátszás és továbbítás

 • A Cross Dissolve progresszívként van továbbítva, noha a szekvencia beállítása váltottsoros.
 • A Canon XF C300 médiafájl projekt képkockákat veszít, ha a fájlt egy ideig nem nyitották meg.
 • Bizonyos forrásokból származó XAVC fájlokat nem lehet lejátszani.
 • Ha 708 feliratozásból álló szekvencia jelenik meg HD képernyőn Továbbítás művelettel, bizonyos harmadik fél hardver felhasználásával, a feliratok nem jelennek meg.
 • A videó eltolódás módosításának nincs hatása harmadik fél I/O hardver használata esetén.
 • A lassú váltogatás képkockák meghibásodását eredményezi.

Audió (Hang)

 • Az 1 és 2 csatornákon a monó klipeket zenekísérettel játsszák le, ha adaptív sávba vannak áthúzva.
 • A hang időnként eltűnik a szekvenciában levő klipből, de megvan a fő klipben.
 • Összeomlás következik be, ha a fő klipre Hangerősítés műveletet alkalmazunk.
 • Összeomlás következik be olyan klipek vágásakor, amelyekre Többsávos tömörítés műveletet alkalmaztak lejátszás közben.
 • A középső csatornában 5.1 pásztázó eszközzel pásztázott monó hangfájlok átkerülnek a bal csatornába.
 • A 2K ProRes HQ fájlok hangja nem játszható le.
 • A sztereó klip csatornák hangereje 3 dB-re csökken, ha ugyanaz a forráscsatorna mindkét rendeltetési csatornába át van irányítva a Hangcsatornák párbeszédpanelben.

Projekt

 • Klipek helytelen rendezése projekt megtekintésekor a Médiaböngészőben.
 • A „Listanézet” rendezési sorrend a Projekt panel ikon nézetben nem frissül, ha a listanézet rendezését módosítják.
 • Szekvencia importálás nélküli megnyitása a Médiaböngészőből lehetővé teszi, hogy az Effektus vezérlők panel effektusokat alkalmazzon a fő klipekre.
 • Egész szekvencia másolásakor bizonyos körülmények között összeomlás következik be.
 • Időnkénti lefagyás következik be olyan projekt importálásakor/exportálásakor, amely XDCAM felvételt tartalmaz (csak Mac OS operációs rendszerben).
 • A klip metaadatok szerkesztése a Megjegyzés, Ügyfél és Jó mezőkben nem rontja el a projektet.
 • Az Ikon nézetben a Cmd/Ctrl-áthúzás használata a klipek raktározására csak ismétlődő üres raktárhelyeket eredményez.
 • Összeomlás következik be az Egyéb idővonal panelek bezárása parancs végrehajtásakor, ha több csak olvasható/”Forrásképernyő” szekvencia van nyitva (csak Mac OS operációs rendszerben).
 • Raktárhelyre beágyazott szekvencia Médiaböngészőből való áthúzásakor minden eszköz megkettőződik.
 • Csak videó/csak hang klip áthúzása egy szekvenciából a Projekt panelre nem eredményez semmit.
 • A létező CFA fájlokat újragenerálják a megosztott médiafájl gyorsítótárának helyén bizonyos körülmények között.
 • Egy két szekvenciából álló projektben, ha minden klipre alkalmazták a Warp Stabilizer-t, a mentések túl hosszú ideig tartanak. Ebben az állapotban az alkalmazás is lassan válaszolhat vagy teljesen lefagyhat.
 • Dinamikus médiafájl: A Felvétel neve mező nem használható a Projekt panellista nézetben.
 • Az időkód nem olvasható/jeleníthető meg helyesen harmadik fél hardverrel felvett ProRes fájlok esetében.
 • A keresési raktárhelyet meghatározó lekérdezés megszakadt egy projektnek a Médiaböngészőből való importálása után.
 • Az Escape billentyű megnyomása a Projekt felülírása figyelmeztetés párbeszédpanelben felülírja a projektet.

Projektmenedzser és Összesítés és átkódolás

 • A több sztereó párt tartalmazó QuickTime fájlok helytelen hangcsatorna létrehozásához vezetnek a szekvenciában.
 • Az előzetes DNxHD átkódolási beállítások nem állnak rendelkezésre a 720p24/25/30-hoz.
 • Feliratozást tartalmazó klip másolása figyelmeztetés nélkül történik engedélyezett CC előzetes beállítással rendelkező átkódolás esetén.
 • Az A/V vagy csak audió klip átkódolása csak videó előzetes beállítással a hangfájl átkódolását eredményezi.
 • A hangfájl beállítások nem kódolhatják át az A/V vagy csak videó klipeket, és az Események panel csak a képkocka méreteltérését sorolja fel.
 • Az Összesítés és átkódolás művelet MPEG előzetes beállítással multiplexálás nélkül ismeretlen hibát eredményez.
 • Az Összesítés és átkódolás művelet nem figyelmezteti a felhasználót az offline anyagra.
 • Ha nincs az összes szekvencia kiválasztva, a nem használt klipeket inaktív „Nem használt klipek kihagyása” beállítás esetén nem másolja.
 • Az átkódolt projektben olyan többkamerás forrás szekvencia van jelen, ami az átkódolt szekvenciában nincs meg.
 • Ugyanazon klip több felhasználása, egyikre alkalmazott Mozgás beállítással és Egyezés: szekvencia beállítással, külön van átkódolva.
 • Nem jönnek létre csúcs fájlok, ha az átkódolt projektet anélkül nyitják meg, hogy előbb a Premiere Pro-ból kiléptek volna.
 • Az egymást átfedő alklipek, amelyekben a „Vágások korlátozása alklip határokra” engedélyezve van, azt eredményezik, hogy minden alklip külön klipként lesz átkódolva.
 • A Projektmenedzser “Szekvencia” kijelzője nem működő szekvenciákat sorol fel és nem ad meg rendezési módokat.
 • Ha a „Vágások korlátozása alklip határokra” engedélyezve van, az alklipek rossz videó képkockát jelenítenek meg, ha a Forrás képernyőn vannak megnyitva az Összeállítás és átkódolás művelet után.
 • Az átkódolt projekt hivatkozásokat tartalmaz a Renderelés és kicserélt kliphez, de az eredeti klip nincs benne az Átkódolt mappában, engedélyezett „Nem használt klipek kihagyása” beállítással.
 • Ha A/V fájlból csak a hangot használja, az Összeállítás és átkódolás művelet alkalmazása az MXF-re figyelmeztetés nélkül A/V-re kódol át.
 • A sebességváltozások megfordítása azt eredményezi, hogy az átkódolt projekt klipjében nem lesz elegendő médiafájl.

Renderelés és kicserélés

 • A Renderelés és kicserélés művelet alkalmazása 15-fps-ként értelmezett klipre lefagyó képkockát/fekete klipet eredményez a szekvenciában.
 • A vágási pont nincs betartva a Renderelés és kicserélés műveletnek ellentétes sebességű médiafájlra való alkalmazása esetén.
 • A Renderelés és kicserélés forrásklip a „Helyreállított klip” raktárhelyben lesz elhelyezve a „Választás Premiere projektként” exportálásával készített új projektben.

Egyesített klipek

 • Az egyesített klipeknek nincs miniatűrjük a Projekt panellista nézetben.

Alklipek

 • A médiafájl átkerül a Forrás képernyőben levő alklipbe, ha durva torzításról enyhe torzításra vált.
 • A Forrás képernyő alklipjének hanghulláma nem jelenik meg helyesen, ha a sebesség irányt vált.

Szerkesztés és szekvencia

 • Időnkénti lefagyás következik be több percig, címeknek a Projekt panelból történő megnyitása esetén.
 • Másolt szekvencia tartalmak beillesztése a helytelen hangfájlt illeszti be bizonyos körülmények között.
 • Összeomlás következik be hangklip elmozdítása esetén a lejátszás közben.
 • Bizonyos XDCAM QuickTime referenciafilmek elvesztik automatikus szinkronizációjukat lejátszás közben.
 • Időnkénti lefagyás következik be vegyes típusú hangklipek másolása után (például sztereó és monó).
 • Lefagyás következik be a klip fel-le mozgatásakor a sávokon lejátszás közben.
 • Ha a beágyazási beállítás „beszúrás egyéni klipként” lehetőségre van állítva, a kliphatások elvesznek, amikor több szekvenciát húznak át a szekvenciába.
 • A felfelé nyíl billentyűvel nem lehet eljutni a szekvencia kezdetéig.
 • Lefagyás következik be lejátszás közbeni vágáskor.
 • Rossz sárga sáv renderelési állapot az XDCAM 422 HD 25i PAL szekvenciában, egyező tartalom esetén.
 • Összeomlás következik be klip függőleges áthúzásakor egy másik sávra, az egérkereket használva a fel/le görgetéshez.
 • A Képkocka egyeztetése nem egyeztetett helyesen a fő kliphez egy Képkocka visszatartása vagy Képkocka visszatartása szegmensből.

Több kamera

 • A hullámalakok nem jelennek meg olyan beágyazott többkamerás forrású szekvenciában, amely egyszerű monó forrásklipeket tartalmaz, és a „Hang kapcsolása” opcióval hozták létre.
 • A hang dadogós, ha többkamerás klipeket monónak megfeleltetett 28-32 hangcsatornával kísérelünk meg lejátszani.
 • A többkamerás eszköz villog szerkesztéskor és szünetelés közben.
 • A többkamerás eszköz kiválasztási rácsa és a többkamerás nézet összetett oldala nem egyezik, ha sebességváltozást alkalmaznak az olyan a többkamerás klipre, amelynek forrásklipjei nem a nulla időpontban indulnak.
 • Az átlátszósági maszk eltűnik a többkamerás szekvencia lelapítása esetén.
 • Többkamerás módban való vágás esetén (2 vágás megjelenítése) a Programképernyő villog, ha a forrásklip nem indul nulla időpontban (csak GPU esetén).
 • Többkamerás szekvencia szerkesztése a hanghullámnak a szerkesztési pont utáni eltolódását/ellaposodását okozhatja; ezután a hullámalak furcsán viselkedik az Idővonalon történő nagyításkor/görgetéskor.

Jelölők

 • Nem szerkeszthető a jelölő változó sebességű klipen a Jelölő hozzáadása parancsikon újbóli megnyomásával.
 • Összeomlás következik be, ha az egérkerékkel görget a Jelölők panelen betöltött szekvencia jelölőkkel, és egy szerkesztés függőben van a Megjegyzések mezőben.
 • A Klip kicserélése művelet nem tölti be az új klipet a Jelölők panelbe, meghatározatlan állapotot eredményezve, amelybe a jelölők bármely módosítása mentve van.
 • Több klip/szekvencia jelölő áthelyezésekor némelyiküket át lehet helyezni a klip/szekvencia kezdete előtti vagy vége utáni pozíciókba.

Hatások és átmenetek

 • Összeomlás következik be az Irányított életlenítés lejátszás közbeni módosítása esetén (OpenCL).
 • Lefagyás, amelyet a Radar hangerő „Cél hangereje” paraméterének módosítása okozott a lejátszási ciklus közben.
 • Összeomlás következik be klip renderelése esetén bizonyos harmadik fél effektusokkal.
 • A Sony F55 felvételre alkalmazott Szintek és színegyensúly effektusok alacsony szintű kivételt okoznak.
 • Időnként a rossz képkocka jelenik meg bizonyos harmadik fél effektus szerkesztőkben.
 • A Radar hangerő „Cél hangereje” paraméterének mértékegységei mindig “LKFS”-ként vannak megadva az Hangsáv keverő és Idősor eszközleírásban függetlenül a „Hangerő mértékegysége” paraméter beállítástól.
 • Összeomlás következik be olyan két alkalmazott effektusos klipet tartalmazó szekvencia renderelésekor, amelynek ideiglenes paraméterei vannak.
 • Lefagyás következik be projekt bezárásakor, olyan szekvencia lejátszása közben, amelyre bizonyos hangeffektusokat alkalmaztak (csak Mac OS operciós rendszerben).
 • Bizonyos harmadik fél átmenetek esetében a beállításokat nem lehet módosítani az átmenet másolása és beillesztése után.
 • A Warp Stabilizer több fekete képkockát hoz létre renderelés után.

Maszkolás és nyomon követés

 • Az „fx” jelvény nem módosítja a színeket Átlátszósági maszk alkalmazása esetén.
 • Összeomlás következik be, ha csoportosan választunk ki több Bezier ellenőrzőpontot egy effektus maszkon, majd Ctrl+klikkelünk egy másik maszk ellenőrző pontjára.

GPU

 • A lejátszás dadogós váltottsoros szekvenciák esetén, ha a GPU engedélyezve van és a videót a másik képernyőn játsszuk le a Továbbítás műveleten keresztül.
 • Alfa csatorna értelmezése GPU rendereléssel helytelen.
 • Rossz pixelkeverés nem lineáris szín üzemmódban GPU renderelés használata esetén.
 • Sérült képkocka szélek lineáris és nem lineáris képösszeállítás esetén, módosított Méretezés/Pozíció beállítással [csak GPU esetén].

Felhasználói felület és munkaterületek

 • Néhány számítógépen az Exportálási beállítások ablak megnyitásához rendkívül sok időre van szükség—úgy tűnik, hogy az alkalmazások lefagytak (csak Mac OS operációs rendszerben).
 • A Programképernyő nem áll helyre HD szekvencia tulajdonságainak SD-re történő módosításakor.
 • A hanghullám eltűnik a szekvenciában az időkód menet közbeni szövegének használatával történő előrehaladáskor.
 • Gyors egymásutánban adott billentyűparancsok parancsok elvesztését eredményezik.
 • A Billentyűparancsok kibontó háromszögére való kattintás automatikusan nem nyitja meg a menüt.
 • A Billentyűparancsok párbeszédpanel mérete megmarad, de helyzete nem, ezért újranyitásakor lelóghat a képernyőről.
 • A metaadatok panel villog és a felhasználói felület lomhább lesz sáv egyedül történő lejátszása esetén a 16 csatornás szekvenciában.
 • Az utolsó képkocka sáv eltakarja a „Nagyítási szint kiválasztása” legördülő listát, ha a klipet egy szekvenciába húzzák át.
 • Ha több Idősor van nyitva egy vagy több panelcsoportban, az „Idősor” parancsikon ezek közül csak kettőt kapcsol be és ki.

Átjárhatóság

 • Az AE After Effects szövegsablon összeállítási beállítások változásait nem ismeri fel.
 • A Dinamikusan csatolt összeállítások rendkívül lassúak, ha az After Effects nyitva van.

Teljesítmény

 • Az XDCAM HD gyenge lejátszási teljesítménye.

 

 

 

 

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat