A dokumentum vagy alkalmazás hozzáférhetővé tétele fogyatékkal élő, például mozgáskorlátozott, világtalan vagy gyengén látó személy számára. Az Acrobat Reader és a PDF fájlformátum kisegítő lehetőségei jóvoltából fogyatékkal élők is használhatják a PDF-eket képernyőolvasókkal, nagyítókkal és braille-nyomtatók használatával vagy anélkül.

A PDF-ek hozzáférhetővé tétele minden felhasználó számára előnyt jelent. Például az olyan dokumentum szerkezet, ami támogatja a képernyőolvasót a PDF hangos felolvasásában, egyben az áttördelését is lehetővé teszi mobil eszközök számára, hogy a dokumentum kis képernyőn is olvasható legyen. Hasonlóképpen, a hozzáférhetővé tett PDF-űrlapok előre beállított lapsorrendjei is minden felhasználót segítenek a könnyebb kitöltésben, nem csak a mozgáskorlátozottakat.

Kisegítő lehetőségek beállításainak megadása

Az Acrobat Reader számos beállítási lehetőséggel szolgál, hogy a PDF-ek olvashatóságát megnövelje a látássérült és mozgáskorlátozott felhasználóknak. Ezek a beállítások határozzák meg, hogy a PDF hogyan jelenjen meg a képernyőn és hogyan olvassa fel a képernyőfelolvasó.

A hozzáférhetőséggel kapcsolatos legtöbb beállítás a Kisegítő lehetőségek beállítási segédjén keresztül elérhető, mely képernyőn megjelenő utasításokat biztosít a beállításokhoz. Egyes hozzáférhetőséggel kapcsolatos beállítások mindazonáltal a Kisegítő lehetőségek beállítási segédjén keresztül nem érhetők el, ilyen például az olvasás, az űrlapok és a multimédia kategóriák. Az összes beállítás megadható a Beállítások párbeszédpanelen.

Egyes beállítások neve a Kisegítő lehetőségek beállítási segédben eltér a Beállítások párbeszédpanelben olvasható azonos beállítás nevétől

Kisegítő lehetőségek beállításainak megadása a Kisegítő lehetőségek beállítási segéddel

 1. Indítsa el a Kisegítő lehetőségek beállítási segédjét az alábbi módszerek valamelyikével:

  • Válassza a Szerkesztés Kisegítő lehetőségek Beállítási segéd elemet.
  • (Csak Windows) Indítsa el az Acrobat Readert az első alkalommal, amikor fut a képernyőolvasó vagy a nagyító.
 2. Válassza ki a kisegítő szoftverek és eszközök számára megfelelő lehetőséget.
  A segéd a kiválasztott lehetőség alapján csak azok a beállításokat jeleníti meg, amik a kisegítő szoftverek és eszközök számára a megfelelő.

 3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha az eljárás bármely pontján a Mégse gombra kattint, az Acrobat Reader a segéd által beállított alapértelmezett beállításokat alkalmazza (nem ajánlott).

Kisegítő lehetőségek beállításainak megadása a Beállítások párbeszédpanellel

Az Acrobat Reader beállítások párbeszédpaneljének megnyitásához válassza ki: Szerkesztés > Beállítások.
Adja meg a Beállítások párbeszédpanelen a kisegítő szoftverek és eszközök számára megfelelő beállításokat.

Kisegítő lehetőségek beállításai

A kisegítő lehetőségek beállításai a Kisegítő lehetőségek panelen

 • Dokumentumszínek cseréje: ezt bejelölve kontrasztos színkombinációk választhatók ki egy listából a szöveghez és a háttérhez, de saját kombinációk is létrehozhatók. 
 • Mindig az oldalelrendezés stílusának használata: a Kisegítő lehetőségek beállítási segédből elérhető Oldalelrendezés stílusának felülírása beállításnak felel meg.
 • Mindig a kicsinyítés/nagyítás beállítás használata: a Kisegítő lehetőségek beállítási segédből elérhető Dokumentum kicsinyítés/nagyítás beállításának felülbírálása lehetőségnek felel meg.
 • A lapsorrendnek megfelelő dokumentumszerkezet használata, ha nincs megadva konkrét lapsorrend: a mezők és hivatkozások közötti navigációt segíti olyan dokumentumokban, ahol nincs megadva lapsorrend.
 • A billentyűzetválasztó kurzor mindig látható: jelölje be ezt a lehetőséget, ha képernyőnagyítót használ. Ez a beállítás a Kisegítő lehetőségek beállítási segéd A billentyűzetválasztó kurzor mindig látható lehetőségének felel meg.
 • Mindig a rendszer által választott szín használata: azt bejelölve a rendszer által meghatározott szín felülbírálja az alapértelmezett (kék) színt.
 • Portfóliók mutatása Fájlok módban: azt bejelölve PDF portfólióban szereplő fájlok is megjelennek a listában az adataikkal együtt. A Fájlok mód jobb olvasási élményt nyújt fogyatékkal élő, például mozgáskorlátozott, világtalan vagy gyengén látó személy számára.

A kisegítő lehetőségek beállításai a Dokumentum panelen

 • Dokumentum változásainak automatikus mentése ideiglenes fájlba minden: bejelölve ez a beállítás letiltja az automatikus mentést. Amikor PDF mentés történik, a képernyőolvasónak vagy a nagyítónak minden alkalommal újra kell töltenie a dokumentumot. Ez a beállítás a Kisegítő lehetőségek beállítási segéd Automatikus mentés letiltása lehetőségének felel meg.

A kisegítő lehetőségek beállításai az Űrlapok panelen

 • Mezők kiemelésének színe és Kötelező mezők kiemelésének színe: ezek a beállítások adjak, meg, hogy milyen színnel legyenek kiemelve a kitölthető mezők. A Mező kiemelésének színe és a Kötelező mező kiemelésének színe lehetőségnek felel meg a Kisegítő lehetőségek beállítási segédben.
 • Automatikus kitöltés: lehetővé teszi, hogy az Acrobat Reader az űrlap egyes mezőinél automatikusan felajánljon bejegyzéseket, így kevesebb billentyűleütésre van szükség. A beállításnak a Kisegítő lehetőségek beállítási segédben nincs megfelelője.

A kisegítő lehetőségek beállításai a Multimédia panelen

 • Felirat megjelenítése, ha elérhető.
 • Szinkronsáv lejátszása, ha elérhető.
 • Kiegészítő szöveges felirat megjelenítése, ha elérhető.
 • Audiokommentár (vagy Videokommentár, vagy Videó leírás) megjelenítése, ha elérhető.

A beállításoknak a Kisegítő lehetőségek beállítási segédben nincs megfelelője.

A kisegítő lehetőségek beállításai a Lap megjelenítése panelen

 • Kicsinyítés/nagyítás: a dokumentumok méretét nagyítja meg a képernyőn, hogy a gyengénlátó olvasók könnyebben olvashassák a PDF-eket. Ez a beállítás a Kisegítő lehetőségek beállítási segéd Dokumentum kicsinyítés/nagyítás beállításának felülbírálása lehetőségének felel meg.
 • Szöveg simítása: a szöveg élsimításának beállítása. A szöveg simításának letiltásához, hogy az élesebb és könnyebben olvasható legyen a képernyő nagyítóval, válassza a Nincs lehetőséget. Ez a beállítás a Kisegítő lehetőségek beállítási segéd Szövegsimítás letiltása lehetőségének felel meg.

A kisegítő lehetőségek beállításai az Olvasás panelen

 • Olvasási sorrend: a dokumentumok olvasási sorrendjét határozza meg. Az olvasási sorrend beállításai a Kisegítő lehetőségek beállítási segédben is megjelennek.
 • Olvasási sorrend kikövetkeztetése a dokumentumból (javasolt): a címkézetlen dokumentumok olvasási sorrendjét speciális módszerrel, a struktúra elemzéséből következtetve állapítja meg.
 • Balról jobbra, felülről lefele olvasási sorrend: a szöveget az oldalon való elhelyezése szerint balról jobbra és fentről lefele jeleníti meg. Ez a módszer gyorsabb, mint az Olvasási sorrend kikövetkeztetése a dokumentumból. A módszer csak a szöveget elemzi; az űrlapmezőket figyelmen kívül hagyja, és a táblázatokat sem ismeri fel táblázatként.
 • Nyers nyomtatási adatfolyamból vett olvasási sorrend használata: a szöveget abban a sorrendben jeleníti meg, amit a nyomtatási adatfolyamból kiolvasott. Ez a módszer gyorsabb, mint az Olvasási sorrend kikövetkeztetése a dokumentumból. A módszer csak a szöveget elemzi; az űrlapmezőket figyelmen kívül hagyja, és a táblázatokat sem ismeri fel táblázatként.
 • Címkézett dokumentumok olvasási sorrendjének felülbírálása: az Olvasás beállításoknál megadott olvasási sorrend használata a dokumentum címkeszerkezete által megadott sorrend helyett. Ezt a beállítást csak akkor használja, ha problémákba ütközik a helytelenül címkézett PDF-dokumentumokban. Ez a beállítás a Kisegítő lehetőségek beállítási segéd Címkézett dokumentumok olvasási sorrendjének felülbírálása lehetőségének felel meg.
 • Oldal/dokumentum: ez a beállítás határozza meg, hogy a dokumentumból egyszerre mennyi jelenjen meg a képernyőolvasón.  Ha a PDF címkézetlen, a Reader elemzi a dokumentumot, és megkíséreli kikövetkeztetni a struktúráját és olvasási sorrendjét. Ez az eljárás hosszú dokumentum esetén időt vesz igénybe. Állítsa be úgy a Readert, hogy egyszerre csak a látható oldalt adja ki, ezáltal csak a dokumentumnak csak egy kis darabját elemezze. Ez a szempont a dokumentum méretétől és komplexitásától, valamint a képernyőolvasó funkcióitól függ. Amikor a Reader információkat ad át a képernyőolvasónak, képernyőnagyítónak vagy más segítő szoftvernek, az adatokat olyan memóriaterületre (puffertárolóba) tölti be, amit a segítő szoftver közvetlenül elérhet. A memóriaterületre átadott információ mennyisége befolyásolhatja, hogy a Reader számára mennyi ideig tart az adott feladat, például a dokumentum megnyitása, a továbblépés a következő oldalra, a nézetváltás, az utasítások végrehajtása.
 • Csak a jelenleg látható oldalak beolvasása: ezt a lehetőséget képernyőnagyító használata esetén célszerű választani. Ez javítja a teljesítményt, mert így a szoftvernek nem kell a dokumentum nem látható részeit feldolgoznia. Ha a Reader csak a PDF aktuálisan látható oldalait küldi a memóriapufferbe, a segítő technológia csak azokhoz az oldalakhoz fér hozzá. Nem tud átlépni egy másik oldalra mindaddig, amíg az láthatóvá nem válik, és a Reader el nem küldi az oldal adatait a memóriapuffernek. Tehát ezt a lehetőséget választva, a dokumentumban a lapozáshoz a Reader navigációs funkcióit kell használnia. Ha azt szeretné, hogy a Reader csak az aktuálisan látható oldalakat küldje el a segítő technológiának, a beállításokban az Alapértelmezett oldalelrendezés lehetőségnél állítsa be az Egy oldal értéket. Mivel a Reader az összes látható oldalra vonatkozó adatot elküldi, a segítő technológia a csak részben látható oldalak adatait (például az egyik oldal alját és a következő felső részét) és a teljes egészében láthatókét is megkapja. Ha nem az Egyoldal, hanem például a Folyamatos beállítást használja, lapozáskor a technológia nem megfelelően fogja követni, hogy az előző oldalnak mely részét olvasta már fel. Útmutatásért azzal kapcsolatban, hogy alapértelmezett oldalelrendezésként miként adható meg Egy oldal, lásd PDF-ek megtekintési beállításai. Ez a beállítás a Kisegítő lehetőségek beállítási segéd Csak a jelenleg látható oldalak beolvasása lehetőségének felel meg.
 • A teljes dokumentum beolvasása: ezt a lehetőséget akkor célszerű választania, ha olyan saját navigációs és keresési eszközökkel rendelkező képernyőolvasót használ, aminek a használatát jobban ismeri, mint az Acrobat eszközeiét.
 • Nagyméretű dokumentumoknál csak a jelenleg látható oldalak beolvasása: ez az alapértelmezett beállítás, amit akkor célszerű alkalmazni, ha a képernyőolvasót hosszú vagy összetett PDF-fájlokhoz használja. Az Acrobat így kisebb méret esetén a teljes dokumentumot biztosítja, a nagyobbakat viszont oldalanként adja át. Ez a beállítás a Kisegítő lehetőségek beállítási segéd Nagy dokumentumok esetén csak a jelenleg látható oldalak beolvasása lehetőségének felel meg.
 • Megerősítés a dokumentumok címkézése előtt: ezt bejelölve a felhasználónak kell jóváhagynia a beállításokat, amikkel az Acrobat előkészíti olvasásra a címkézetlen dokumentumot. A címkézés különösen nagyobb dokumentumok esetében időigényes eljárás is lehet. Ez a beállítás a Kisegítő lehetőségek beállítási segéd Megerősítés a dokumentumok címkézése előtt lehetőségének felel meg.
 • Hangos olvasás beállításai: a Hangos olvasás hangerejének, sebességének és hangmagasságának megadása. Választhatja az alapértelmezett, vagy bármely az operációs rendszer által biztosított egyéb hangot. A nagyobb szövegegységek felolvasása között a fel és a le nyíllal választhat. A beállításoknak a Kisegítő lehetőségek beállítási segédben nincs megfelelője.

Egérműveleteket helyettesítő billentyűparancsok

Az Acrobat Reader DC és Acrobat DC ugyanazokat a billentyűparancsokat használja. A teljes lista megtekintését illetően tekintse meg az Acrobat DC súgó Billentyűparancsok című részét.

Képernyőolvasó vagy nagyító eszköz használata

Használja a Kisegítő lehetőségek beállítási segédjét a képernyőnagyító, illetve a képernyőolvasó engedélyezéséhez az Acrobat Reader DC alkalmazásban.

 • Válassza a Szerkesztés > Kisegítő lehetőségek > Beállítási segéd elemet, majd válassza ki azokat a beállításokat, amelyeket használni kíván a Beállítási segéd egyes képernyőin.

A Hangos olvasás szövegfelolvasó eszköz használata

A Hangos olvasás az Acrobat Reader DC beépített szövegfelolvasó eszköze (TTS). A Hangos olvasás a PDF szövegét olvassa fel hangosan, beleértve a megjegyzések, valamint a képekhez és az űrlapmezőkhöz tartozó alternatív szöveges leírások szövegét is. Címkézett PDF-nél a tartalom abban a sorrendben kerül felolvasásra, ahogy azt a dokumentum logikai szerkezete diktálja. Címkézetlen dokumentumok esetében a felolvasás kikövetkeztetett sorrendben történik, amennyiben az nem lett megadva az olvasás beállításainál.

A Hangos olvasás a rendszerre telepítve rendelkezésre álló hangokat használja. Ha rendelkezik telepített szövegfelolvasó vagy nyelvi alkalmazások SAPI 4 vagy SAPI 5 hangjaival, azokat szintén kiválaszthatja a PDF-ek felolvasásához. 

A Hangos olvasás használatához Adobe Reader DC és a rendszerre telepített szöveg-hang motor szükséges. Az Acrobat Reader Ön által telepített hangra van szüksége. Emellett a dokumentumot is hozzáférhetővé kell tennie, másképp azt nem lehet olvasni, esetleg az olvasási sorrend nem lesz megfelelő.

A beállítások ellenőrzése az Acrobat Readerben:

 1. Az Acrobat Reader beállítások párbeszédpaneljének megnyitásához válassza ki: Szerkesztés Beállítások.

 2. A bal oldali ablaktáblában válassza ki az Olvasás lehetőséget.

 3. A jobb oldali ablaktáblában szüntesse meg az Alapértelmezett hang használata négyzet jelölését, majd válassza ki a legördülő listából a kívánt hangot, amiről előzőleg meggyőződött, hogy telepítésre került a számítógépre.

 4. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

A Hangos olvasás nem képernyőolvasó, egyes operációs rendszerek nem támogatják.

A Hangos olvasás be- és kikapcsolása

A használatához kapcsolja be a Hangos olvasás funkciót. A Hangos olvasás kikapcsolható, ha rendszererőforrásokat szeretne felszabadítani és növelni szeretné a többi művelet teljesítményét.

Tegye a következők egyikét:

 • Válassza ki: Nézet > Hangos olvasás > A Hangos olvasás aktiválása.
 • Válassza ki: Nézet > Hangos olvasás > A Hangos olvasás inaktiválása.

A PDF űrlapmezőinek hangosan felolvasása

 1. A Beállítások párbeszédpanel Olvasás pontjánál a Hangos olvasási beállítások szakaszban jelölje be az Űrlapmezők olvasása négyzetet.
 2. A PDF űrlapon nyomja meg a Tab billentyűt az első mező kijelöléséhez.
 3. Hajtsa végre a szükséges beírási és kiválasztási műveleteket, majd nyomja le a Tab billentyűt a következő mezőbe való átugráshoz, és ezt a lépést addig ismételje, amíg el nem készült a képernyő kitöltésével. Az Acrobat felolvassa a bejelölt jelölőnégyzetek és rádiógombok állapotát.

  Megjegyzés:

  A Hangos olvasás a lenyomott billentyűket nem mondja ki. A begépelt szöveg felolvasásához használjon képernyőolvasó programot.

PDF dokumentum szövegének áttördelése

A PDF dokumentumot újra lehet tördelni úgy, hogy átmenetileg egyetlen, a dokumentum ablaktáblájának szélességével megegyező szélességű hasábban jelenjen meg a szöveg. Ez az áttördelés nézet a dokumentumot könnyebben olvashatóvá teszi mobil eszközön vagy nagyítva egy normál monitoron anélkül, hogy vízszintesen görgetni kellene a szöveg olvasásához.

 • Az áttördeléshez válassza a Nézet > Kicsinyítés/nagyítás > Áttördelés elemet.

Áttördelt nézetben rendszerint csak az olvasható szöveg jelenik meg. Az áttördelés nem érinti az űrlapokat, megjegyzéseket, elektronikus aláírásmezőket és az oldalakon szereplő eltéréseket, így az oldalszámozásokat, fejléceket és lábléceket. Az olyan oldalak, amelyek olvasható szövegeket és űrlapokat, illetve elektronikus aláírás mezőket egyaránt tartalmaznak, nem tördelhetők át. A függőleges állású szövegrészek áttördelés után vízszintesek lesznek.

Megjegyzés:

Az áttördelt módon megjelenített dokumentumokat nem lehet menteni, szerkeszteni és nyomtatni.

Az operációs rendszer kisegítő eszközei

Kisegítő eszközök Windows operációs rendszerekben

A Windows 10, a Windows 8 és a Windows 7 operációs rendszer beépített eszközökkel rendelkezik, melyek megkönnyítik a számítógép képernyőjén megjelenő információk hozzáférését, vagy alternatív hozzáférést biztosítanak azokhoz. A Narrátor a képernyőolvasó egy egyszerűbb változata. A Nagyító egy képernyőnagyító eszköz.

Ismerkedés a Windows 10 Narrátor eszközével.

Beszédfelismerési beállítások megadása a Windows 7 rendszerben.

A Windows operációs rendszerek szövegfelolvasási beállításával kapcsolatban a további információkat lásd a Microsoft kisegítő lehetőségeket felsoroló webhelyén.

 

 

Kisegítő eszközök Macintosh rendszeren

A Mac OS X beépített eszközökkel rendelkezik, melyek megkönnyítik a számítógép képernyőjén megjelenő információk hozzáférését, vagy alternatív hozzáférést biztosítanak ahhoz.
A Mac OS X operációs rendszerben található kisegítő eszközökkel kapcsolatban a további információkat lásd az Apple® Inc. kisegítő lehetőségeket felsoroló webhelyén.