Az alapok

Mi az Adobe Sign?

Az Adobe Document Cloud szolgáltatásaként elérhető Adobe Sign egy vállalati szintű felhő alapú e-aláírási szolgáltatás, mellyel a papír- és tintaalapú aláírási folyamatokat teljes mértékben automatizált elektronikus aláírási munkafolyamatokra válthatja. Használatával egyszerűen küldhet, írhat alá, követhet nyomon és kezelhet aláírási munkafolyamatokat, webböngészővel vagy mobileszközökkel. A kulcsrakész integrációk és API-k használatával az elektronikus aláírási munkafolyamatokat vállalati alkalmazásai és nyilvántartási rendszerei részévé teheti.

Milyen üzleti problémára nyújt megoldást az Adobe Sign?

A vállalatok nyolcvan százaléka még mindig küzd a lassú, sok hibával járó és széttöredezett papíralapú munkafolyamatok nehézségeivel. Az alkalmazottak rengeteg időt töltenek jóváhagyások kérésével, és azok fizikai aláíratásával – valamint a dokumentumok kinyomtatásával, beszkennelésével és faxon vagy e-mailben való elküldésével a véglegesítéshez. Az ebből adódó késedelmek frusztrálják az ügyfeleket, az üzleti partnereket és az alkalmazottakat egyaránt, végeredményben pedig rossz fényt vetnek a vállalat megítélésére.  Az Adobe Sign segítségével leválthatja a papíralapú folyamatokat, és 100%-ig digitális munkafolyamatokat alkalmazhat, megbízható és jogilag is elfogadott e-aláírásokkal. Az Adobe Signnal az alkalmazottak és a szervezetek a következőket tehetik meg:

 • Aláírások beszerzése napok helyett percek alatt – Az alkalmazottak könnyedén kérhetnek aláírásokat másoktól, aláírhatnak dokumentumokat, valamint nyomon követhetik a teljes folyamatot, mindezt elektronikus úton.
 • Bárhol, bármilyen eszközön dolgozhatnak – Az aláírók egy hivatkozásra kattintva, egy böngésző vagy mobileszköz használatával bárhol, bármikor aláírhatnak dokumentumokat. Nem szükséges fiókba való bejelentkezés vagy bármilyen letöltés.
 • Hozzáadás rendszereihez és folyamataihoz – Integrálja az Adobe Sign szolgáltatást a már jelenleg is használt rendszereibe és alkalmazásaiba. Semmi nem változik, azt kivéve, hogy munkafolyamatai felgyorsulnak, és könnyebben szerezheti be a szükséges aláírásokat.
 • Jogi és biztonsági megfelelőség biztosítása – Az Adobe Sign a legmagasabb szintű biztonságot, rendelkezésre állást és jogi megfelelőséget biztosítja. A világ legmegbízhatóbb vállalata vagyunk a biztonságos digitális dokumentumkezelés és a kiemelkedő digitális felhasználói élmények terén.

Hogyan dolgozhatok az Adobe Sign szolgáltatással?

Mivel az Adobe Sign egy felhő alapú szolgáltatás, számos módon dolgozhat vele. Az Adobe Sign minden előfizetési csomagja lehetővé teszi, hogy webböngészőben vagy mobilalkalmazásban küldjön, írjon alá, kövessen nyomon és kezeljen aláírási munkafolyamatokat. Az Adobe Sign egyéb alkalmazásokon belül is használható. Az egyéni felhasználók elküldhetnek dokumentumokat aláírásra, és egyéb feladatokat végezhetnek, miközben olyan népszerű, az üzleti folyamatokat felgyorsító alkalmazásokban dolgoznak, mint a Microsoft Office 365 Word és PowerPoint, valamint a Box, a Dropbox és a Google Drive. Emellett az Adobe Sign kulcsrakész integrációkat és API-kat biztosít, melyekkel a vállalatok hozzáadhatják az elektronikus aláírási munkafolyamatokat az olyan vállalati alkalmazásokhoz és nyilvántartási rendszerekhez, mint a Microsoft SharePoint és a Dynamics 365, a Salesforce, a Workday, az Ariba, az Appttus stb.

Mi az Adobe Document Cloud?

Az Adobe Document Cloud olyan biztonságos digitális dokumentumkezelési megoldások teljes portfólióját kínálja, melyek 100%-os digitális munkafolyamatokon keresztül jelentősen felgyorsítják az üzleti műveleteket. Magában foglalja az Adobe Acrobat DC és Adobe Sign alkalmazásokat és szolgáltatásokat, valamint olyan webes és mobilalkalmazásokat, melyek önállóan működnek, vagy meglévő dokumentumkezelési folyamataiba, produktivitást növelő alkalmazásaiba és vállalati rendszereibe integrálhatók. Tekintse meg a videót.

Mi az elektronikus aláírás?

Az elektronikus aláírás vagy e-aláírás egy jogilag elfogadott mód az elektronikus beleegyezési vagy jóváhagyási dokumentumok vagy űrlapok aláírására. Az egyik legszélesebb körben elfogadott definíció a következőképpen határozza meg az elektronikus aláírást: „...egy rekordhoz tartozó vagy logikailag kapcsolódó elektronikus hang, szimbólum vagy folyamat... melyet az adott személy aláírási céllal alkalmaz”.

Az elektronikus aláírás:

 1. Törvényes – Az elektronikus aláírások szinte minden iparosodott országban jogilag kötelező erejűek, és a kevésbé fejlett országok közül is egyre többen vezetik be az e-aláírásokról szóló törvényeket. 2000-ben az Egyesült Államokban elfogadták a globális és nemzeti kereskedelemben használatos elektronikus aláírásokról szóló (ESIGN) törvényt, mely jogilag elfogadottá tette az e-aláírások tulajdonképpen bármilyen célból való alkalmazását. Az Európai Unió 1999-ben fogadott el egy elektronikus aláírásokra vonatkozó irányelvet, mely alapján a tagállamok országspecifikus törvényeket alkottak. Az Európai Unióban 2016. júliusában életbe lépett az elektronikus azonosításra és megbízható szolgáltatásokra vonatkozó (eIDAS) szabályozás, mely egy egységes szabályozást teremtett mind a 28 tagállamban. Az aláírási törvényekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Országonkénti útmutató az elektronikus aláírási törvényekkel kapcsolatban.
 2. Kipróbált – Az Adobe Sign 2006 óta a legmagasabb értékelésű e-aláírási alkalmazás a Salesforce AppExchange áruházban. Sok Fortune 500 vállalat, kormányzati szerv, valamint több tízezer kis- és közepes vállalkozás használja az Adobe Sign szolgáltatásait, és elektronikusan ír alá több tízmillió megállapodást évente. Tudjon meg többet az Adobe Sign ügyfeleiről.
 3. Biztonságos – Az elektronikus aláírások sokkal biztonságosabbak, mint írott és faxolt aláírások. Az Adobe Sign gondoskodik a teljes folyamat kezeléséről, beleértve a dokumentumok továbbítását, az aláírások és jóváhagyások irányítását, az értesítések létrehozását, és az aláírt dokumentumok biztonságos környezetben való tárolását. Mindemellett a végső dokumentumot egy jogosulatlan beavatkozás ellen védő bélyegző hitelesíti. További tudnivalókért látogasson el a Megbízhatósági központba.
 4. Ellenőrizhető – Az elektronikus aláírások több résztvevőtől való összegyűjtési folyamata a megfelelőség biztosítása érdekében teljesen nyomon követhető. Az Adobe Sign részletes ellenőrzési eseménynaplót tart fenn, amely naplózza az összes eseményt és a tranzakcióban részt vevő személyek által végzett műveleteket.
 5. Ellenőrizhető – Az elektronikus aláírási folyamatok számos módszert biztosíthatnak az aláírók személyazonosságának azonosítására. Az „e-aláírási folyamatok” jellemzően egy megadott e-mail-címre továbbítják az aláírandó dokumentumot, és a címzett hozzáférési jogosultságát használják, mint alapvető azonosítási formát. A biztonság növelése érdekében számos vállalat további azonosítási lépéseket vezet be (többtényezős azonosítás), így biztosítva a pontos személyazonosítást a fontos dokumentumok esetén. Ilyenek például a telefonhitelesítés, az egyszeri jelszavak, és a szociális hálózati azonosítók (például a Facebook), valamint az ismeretalapú hitelesítés, amely az aláírók azonosítását egyéni kérdések megválaszolásához köti. Az azonosítás másik formáját gyakran „digitális aláírásnak” nevezik, mely során az adott személynek egy tanúsítványalapú digitális azonosítóval kell aláírna. Minden aláírás titkosított, és az adott dokumentumhoz kötődik. Az aláíró személyazonossága és az aláírt dokumentum integritása egyaránt hitelesíthető egy harmadik félnek minősülő hitelesítő hatóság által.

Mennyivel jobbak az elektronikus aláírások, mint a papír- vagy faxaláírások?

Az elektronikus aláírások sokkal biztonságosabbak – és a munkát gyorsabbá és olcsóbbá teszik – mint a papíralapú aláírások. Az elektronikus aláírás:

 1. A teljes dokumentumra vonatkozik – Ha egy papíralapú szerződés két vagy több oldalt tartalmaz, és az aláírás csak egyetlen oldalon szerepel, az aláíratlan oldalakat meg lehet változtatni anélkül, hogy bárki tudomást szerezne róla. Az Adobe Sign a teljes dokumentumon kriptográfiai zárolást alkalmaz, mielőtt a végső, aláírt dokumentum PDF fájlja kiküldésre kerülne minden érintett félnek, így egy tanúsított, jogosulatlan beavatkozások ellen védő bélyegzővel ellátott dokumentum jön létre. Ha bármilyen információ megváltozik bármelyik oldalon – az Adobe Acrobat és Acrobat Reader szoftver egy figyelmeztetést jelenít meg, tájékoztatva, hogy a dokumentum hitelessége már nem érvényes.
 2. Hatékony követés és kezelés – Az Adobe Sign által vezérelt elektronikus aláírási folyamatok teljes átláthatóságot biztosítanak az aláírási folyamat során, és lehetővé teszik a dokumentum állapotának valós idejű nyomon követését, valamint értesítést kézbesítenek, ha a dokumentumok aláírása megtörténik, és emlékeztetőt küldenek, ha szükséges.
 3. Nem sokszorosítható másolóval vagy szkennerrel – Egy papírra írt aláírást túlságosan könnyű hamisítani másolással, beszkennelve, vagy egy tollal követve. Az Adobe Sign szolgáltatás használata esetén az aláírás a dokumentum egy meghatározott példányához van kötve, és egy többlépéses aláírási folyamat részeként lekövethető.
 4. Nem keltezhető korábbra – A papíralapú aláírásokkal az aláírók szabadon adhatnak meg bármilyen dátumot vagy időpontot, lehetővé téve, hogy az egyik fél megváltoztassa az aláírás „aktív” időpontját a többi fél értesítése nélkül. Az Adobe Sign szolgáltatás használata esetén az időt központilag a hosztolt szolgáltatás követi, és a dátum visszaállítása nem lehetséges.
 5. Sokkal könnyebb hitelesítés – Egy papírra írt aláírás hitelesítéséhez egy másik kézírásos aláírás szükséges ugyanazon aláírótól a törvényszéki összehasonlításhoz. Ha további aláírásminta nem áll rendelkezésre, az eredetiség nem bizonyítható. Az Adobe Sign használata esetén több hitelesítési módszert lehet alkalmazni a dokumentumokat aláíró személyek azonosításának biztosítására.
 6. Hasonló egy jegyző szolgáltatásainak igénybevételéhez, de vesződség nélkül – A papíralapú aláírás biztonságosabbá tehető, ha egy megbízható harmadik féllel, például egy jegyzővel dolgozik, de a személyes aláírási ceremónia költségekkel jár, és késedelmeket okozhat az aláírási folyamatban.
 7. Csökkenti a hosszú távú tárolással járó költségeket és vesződséget – A dokumentumok elektronikus tárolása kevésbé költséges, mint a papíralapú dokumentumok tárolására szolgáló iratszekrények elhelyezése miatti helybérlés. Ha a dokumentumokat vissza kell keresni, a művelet egyszerű keresési parancsokkal elvégezhető. Emellett a dokumentumok pillanatok alatt elküldhetők a kérelmező félnek, fax vagy elsőbbségi levél használata helyett.
 8. Megakadályozza a dokumentumok rongálását – A papíralapú dokumentumok olvashatatlanná tehetők, ha az aláírók szövegeket húznak át benne. Az Adobe Sign által vezérelt elektronikus aláírási folyamatok megvédik az eredeti dokumentum integritását, így az információt nem lehet elrejteni vagy eltávolítani.

Mi a különbség az elektronikus és digitális aláírások között?

Bár a kifejezések hasonlónak tűnnek, az elektronikus és digitális aláírások valójában a dokumentumok aláírásának két különböző módszerét jelentik – ezek a különbségek szorosan kapcsolódnak az aláírási törvényekhez és szabályozási követelményekhez. A digitális aláírások az „elektronikus aláírások” gyűjtőkategória egyik alkategóriájának minősülnek. Míg az elektronikus aláírások jellemzően számos különböző módszert alkalmaznak az aláírók azonosítására – pl. e-mailes azonosítás, vállalati azonosítók vagy telefonos azonosítás –, addig a digitális aláírások egy adott módszert alkalmaznak. A digitális aláírások esetén az aláírók személyazonosságát egy tanúsítványalapú digitális azonosítóval hitelesítik, melyet jellemzően egy harmadik félnek minősülő hitelesítő hatóság bocsát ki.

Az általános e-aláírások és a digitális aláírások közötti másik kulcsfontosságú különbség a dokumentum aláírásának bizonyítékában rejlik. Az Adobe Sign a teljes folyamatot biztonságosan kezeli, az aláírási folyamat minden lépését nyomon követi, és egy ellenőrzési eseménynaplóban rögzíti az információkat. Az ellenőrzési eseménynaplóhoz és az aláírt dokumentumhoz is tartozik egy jogosulatlan beavatkozás ellen védő bélyegző, és az ellenőrzési eseménynapló felhasználható minden fél aláírásának bizonyítására. A digitális aláírások még eggyel magasabb szintű bizonyítékot kínálnak. A digitális aláírások esetén minden aláírás titkosított, és az adott dokumentumhoz kötődik. Az aláíró személyazonossága és az aláírt dokumentum integritása egyaránt hitelesíthető egy harmadik félnek minősülő hitelesítő hatóság által. Az Adobe Sign mindkét módszert támogatja, egyszeres, skálázható aláírási megoldást biztosítva. Olvassa el az elektronikus és digitális aláírásokkal kapcsolatos tanulmányt.

Adobe Sign – Lehetőségek

Személyre szabhatom az aláírási munkafolyamatokat az Adobe Signnal?

Igen. Az Adobe két erőteljes és könnyen használható lehetőséget kínál, melyekkel a rendszergazdák vagy üzleti elemzők kedvük szerint állíthatják be a vállalatuknak megfelelő aláírási munkafolyamatokat – mindezt programozói tudás nélkül. Emellett néhány kulcsrakész integráció – például Salesforce integrációnk – lehetővé teszi egyedi munkafolyamat-sablonok létrehozását.

A munkafolyamat-tervező segítségével megkönnyítheti a felhasználók számára a nyomon követést, akik így a dokumentum elküldése után folyamatosan figyelemmel követhetik a folyamat lépéseit. Az eszköz intuitív áthúzásos (drag-and-drop) szerkesztőjével a rendszergazdák könnyedén készíthetnek munkafolyamat-sablonokat, és kezelhetik a már meglévőket. A sablonok könnyedén beállíthatók a következők szerint: egy szerződéshez szükséges dokumentumok; a részvevők jellemzői, előre megadott nevekkel és beosztásokkal; a küldő által előre kitöltendő űrlapmezők; a szerződés lejártával vagy a jelszóval kapcsolatos beállítások stb.

A Speciális munkafolyamatok kibővítik az Adobe Sign funkcionalitását, és e-aláírást alkalmazó önkiszolgáló webes alkalmazások hozhatók létre vele. Használatával bemeneti munkafolyamat-űrlapokat hozhat létre, az áthúzásos (drag-and-drop) módszer könnyedségével; intuitív folyamatábrákkal meghatározhatja a munkafolyamat szabályait; konfigurálhatja az érdekelt fél szabályait és engedélyeit; lehetővé teheti az együttműködést a folyamat során, előre meghatározott szabályokkal és kommunikációtípusokkal; létrehozhat kezelőpultokat az aláírt dokumentumok kezelésére, és az üzleti jelentések továbbítására; áthúzással csatlakoztathatja az Adobe Sign előre létrehozott integrációit; valamint gyorsan integrálhatja háttérrendszerekkel. Olvassa el Az Adobe Sign munkafolyamatautomatizálási megoldásai című dokumentumot.

Milyen vállalati alkalmazásokkal integrálható az Adobe Sign?

Kulcsrakész integrációk érhetők el az olyan vezető üzleti rendszerekhez, mint a Salesforce, az Ariba, az Apttus, a Microsoft Dynamics CRM, a Microsoft SharePoint, a NetSuite és a Workday. Az Adobe Sign a Adobe Connecttel és az Adobe Experience Managerrel is integrálható. Tudjon meg többet az integrációkról.

Integrálható az Adobe Sign egyedi házon belüli alkalmazásokkal?

Igen. Az Adobe Sign szolgáltatások a REST API-k átfogó gyűjteményével hozzáadhatók a vállalat üzleti alkalmazásaihoz és weboldalaihoz. Tudjon meg többet az Adobe Sign fejlesztői központjában.

Beágyazhat a vállalatom kitölthető űrlapokat a weboldalunkba?

Igen. Az aláírható űrlapok weblapjába ágyazása megkönnyíti ügyfelei számára a vállalat űrlapjainak elérését, kitöltését és aláírását. Aláírás után az Adobe Sign azonnal kézbesíti minden résztvevőnek az aláírt dokumentumok másolatait, vagy továbbítja a szerződést ellenjegyzésekre a véglegesítés előtt. Erre a funkcióra az Adobe Sign widgetekként hivatkozik. További tudnivalókért kattintson ide.

Hogyan működik az Adobe Sign az Adobe Experience Manager Forms szolgáltatással?

Összetettebb folyamatok, például új bankszámla nyitása, kormányzati segély igénylése vagy új beteg felvétele esetén az Adobe Sign együtt alkalmazható az Adobe Experience Manager Forms alkalmazással, kivételes felhasználói élményt és bármilyen képernyőmérethez alkalmazkodó adaptív űrlapokat létrehozva, ezzel gördülékennyé téve a teljes folyamatot. Így az ügyfelek könnyen kitölthetik és aláírhatják az online űrlapokat. Az alkalmazottak az intelligens kezelőpultok segítségével gyorsan áttekinthetik az alkalmazásokat, elvégezhetik a szükséges feladatokat, majd automatikusan személyre szabott üzeneteket hozhatnak létre az új jelentkezők üdvözlésére, és a velük való kapcsolat folyamatos ápolására. Tudjon meg többet a digitális szolgáltatási űrlapokról.

Mitől egyedi az Adobe digitális aláírásokkal kapcsolatos szemléletmódja?

Egyedi szemléletmódjának köszönhetően az Adobe a többieknél rugalmasabb digitális aláírási megoldásokat kínál. Az Adobe Sign segítségével teljes körű aláírási folyamatokat hozhat létre, digitális aláírásokkal, e-aláírásokkal vagy akár a kettő kombinációjával, rugalmasságának köszönhetően pedig egyedi megfelelőségi és kockázati profiljának megfelelő munkafolyamatokat alkothat. A biztonságos aláíráslétrehozási eszközök teljes körét támogatja, beleértve az USB tokeneket, az okoskártyákat, valamint a félhő alapú digitális tanúsítványokat. Továbbá támogatja az Európai Unió bizalmi listáján (EUTL) és az Adobe által jóváhagyott megbízhatósági listán (AATL) szereplő több száz megbízható hatóságot, így Ön az Ön által preferált hitelesítési hatósággal vagy időbélyegző hatósággal dolgozhat. Az Adobe Sign használatával az Európai Unión belül működő szervezetek biztosak lehetnek benne, hogy aláírási megoldásaik megfelelnek a speciális elektronikus aláírásokra (AdES) és a minősített elektronikus aláírásokra (QES) vonatkozó követelményeknek, az új elektronikus azonosításra és megbízható szolgáltatásokra (eIDAS) vonatkozó szabályozás értelmében.

Integrálható az Adobe Sign olyan népszerű üzleti eszközökkel, mint a Microsoft Office vagy a Box?

Igen. Az Office 365 programcsomagban elérhető Microsoft Outlook, Microsoft Word vagy PowerPoint programokhoz letölthető bővítmény használatával dokumentumok és bemutatók küldhetők el aláírásra közvetlenül az Office alkalmazásokból. Az Adobe Sign a Box, a Google Drive és a Dropbox alkalmazásokkal is működik. Például küldhet, aláírhat, követhet és iktathat aláírt dokumentumokat közvetlenül Box fiókjából. Valamint dolgozhat az Adobe Sign webes alkalmazásban, és elmenthet fájlokat a Box alkalmazásba, vagy megnyithatja az ott tárolt fájlokat.

Az Adobe Sign az Adobe Document Cloud egyetlen felhő alapú szolgáltatása?

Nem. Az Adobe Sign mellett az Adobe vállalat Adobe Document Cloud PDF szolgáltatásokat is nyújt. Ezek a szolgáltatások kiegészítik ingyenes Acrobat Reader DC és az előfizetéses Acrobat DC funkcióit. Az ingyenes szolgáltatások közé tartozik a dokumentumok egyszerű aláírása a Fill & Sign eszközzel, valamint a fájlok online tárolása és megosztása. A fizetett szolgáltatások közé tartozik a PDF-ek létrehozása, kombinálása, szerkesztése, exportálása, és rendszerezése böngésző vagy mobileszközök használatával.

Miért látom az EchoSign nevét az URL-ben, amikor bejelentkezek az Adobe Sign fiókomba?

Az Adobe Sign az Adobe által felvásárolt EchoSign termékből lett kifejlesztve, és az Adobe Sign kezelőpultjának eléréséhez használt URL az EchoSign nevet használja.

Mobil

Mi az Adobe Sign mobilalkalmazás?

Az Adobe Sign mobilalkalmazás egy Android és iOS rendszerű eszközökhöz kifejlesztett ingyenes alkalmazás, mely az Adobe Sign megoldásainak mobiltelefonos változata. Az alkalmazás lehetővé teszi az üzleti tranzakciók út közben való elvégzését. Segítségével aláírt dokumentumok küldhetők, írhatók alá, követhetők és menedzselhetők iOS vagy Android eszközeiről. Ez az ideális eszköz elektronikus aláírások begyűjtéséhez személyesen egy ügyféltől vagy felhasználótól. Az iOS eszközökön, offline módban is aláírhatók dokumentumok. Az alkalmazás automatikusan szinkronizál, amikor a készülék ismét csatlakozik az internethez.

Hogyan tölthető le az ingyenes Adobe Sign mobilalkalmazás?

Az alkalmazás legfrissebb verziójának letöltéséhez keresse fel a Google Play vagy az iTunes App Store webáruházat.

Használhatom az Adobe Sign mobilalkalmazást, hogy személyesen kézírásos aláírást kérjek?

Igen. Az alkalmazás segítségével bárhol kérhet személyesen aláírást.

Használhatom a saját aláírásomat aláíráskor?

Igen. Amellett, hogy mobileszközén elkészítheti saját aláírását, az Adobe Sign mobilalkalmazás arra is lehetőséget nyújt, hogy az eszköz kamerájával lefényképezze saját kézírásos aláírását, majd azt használja egy dokumentum aláírásához. Aláírása automatikusan szinkronizálódik a weben és mobileszközén, így bármikor hozzáférhet az aláírás képéhez.

Használhatom az Adobe Sign alkalmazást aláírás kéréséhez, amikor a mobileszközöm éppen offline?

Igen. Az Adobe Sign iOS alkalmazással egy dokumentum akkor is aláírható, ha az eszköz nem csatlakozik az internethez. A dokumentum automatikusan szinkronizálva lesz a felhővel, amikor a hálózati kapcsolat ismét elérhető lesz.

Támogatja az Adobe Sign mobilalkalmazás a vállalati mobilitási megoldások kezelését (EMM)?

Igen. Az Adobe elkötelezetten segíti a vállalati ügyfelek igényeinek kielégítését a mobil üzleti termelékenységet támogató megoldásokkal kapcsolatban, a vállalati biztonság és megfelelőség biztosítása mellett. Az Adobe Sign támogatja az Android for Work EMM platformot.

Elektronikusan aláírhatok dokumentumokat más Adobe mobil alkalmazásokkal?

Igen. Néhány aláírási funkció elvégezhető az ingyenes Adobe Acrobat Reader DC vagy Adobe Fill & Sign mobilalkalmazásokkal, de ezek egyike sem azonos az Adobe Sign mobilalkalmazás teljes körű funkcionalitásával. Az alkalmazás segítségével kitölthet és aláírhat dokumentumokat, aláírásokat kérhet másoktól, nyomon követheti a teljes folyamatot, és kezelheti az aláírt dokumentumokat bárhonnan – a vállalati szintű biztonsági és megfelelőségi követelmények való teljes körű megfelelés mellett. Ha többet szeretne megtudni a mobilos lehetőségekről, olvassa el az Acrobat Reader DC mobilalkalmazás GYIK dokumentumát.

Az Adobe Sign megvásárlása

Hogyan vásárolhatom meg az Adobe Sign szolgáltatást?

Az Adobe Sign a következő módokon szerezhető be:

Fő Adobe Sign csomagok:

 • Egyéni – Aláírások kérése és válaszok valós idejű nyomon követése.
 • Csoportos – Aláírások kérése és válaszok nyomon követése, kis vállalkozások számára.
 • Üzleti – Személyre szabható és optimalizálható üzlete számára.
 • Nagyvállalati – Az e-aláírási megoldások beágyazása vállalati rendszereibe.

Népszerű Adobe előfizetési csomagok:

Az Adobe Sign egyéni előfizetési csomagot a következők tartalmazzák. Keresse az „Adobe Sign” eszközt az Adobe Sign alkalmazásokon belüli funkcióinak alkalmazásához.

Adobe Document Cloud előfizetési csomagok:

A következő előfizetési csomagok érhetők el közvetlenül az Adobe-tól, és az Acrobat Pro DC-vel, az Adobe Admin Console-lal és a kiválasztott Adobe Sign üzleti csomagokkal kombinálva.

Vegye fel a kapcsolatot az Adobe vállalati értékesítési osztályával.

Járnak üzleti vagy nagyvállalati e-aláírási funkciók a Creative Cloud nagyvállalati előfizetési csomagjához?

Nem. A Creative Cloud nagyvállalati előfizetési csomagjai az Acrobat Pro DC-t tartalmazzák, mely csak egyéni felhasználók számára biztosít e-aláírási funkciókat. Ezek a megoldások különállóan érhetők el az Adobe Document Cloud üzleti vagy nagyvállalati előfizetési csomagjaiban. Bővebb információkért lépjen kapcsolatba az Adobe vállalati értékesítői osztályával.

Van az Adobe Sign programnak próbaverziója?

Törvényesség és megfelelőség

Megfelel az e-aláírás a jogi követelményeknek?

Igen. Az elektronikus aláírások szinte minden iparosodott országban jogilag kötelező erejűek, és a kevésbé fejlett országok közül is egyre többen vezetik be az e-aláírásokról szóló törvényeket. 2000-ben az Egyesült Államokban elfogadták az ESIGN törvényt, mely jogilag elfogadottá tette az e-aláírások tulajdonképpen bármilyen célból való alkalmazását. 1999-ben az Európai Unió elfogadott egy elektronikus aláírásokra vonatkozó irányelvet, mely alapján a tagállamok országspecifikus törvényeket alkottak. 2016-ban az Európai Unióban mind a 28 tagállamra vonatkozóan életbe léptek az eIDAS szabályozások, egységes szabályozást teremtve. Más országok is bevezettek hasonló törvényeket. További tudnivalókért olvassa el Globális elektronikus aláírási törvényekkel kapcsolatos globális útmutatót.

Milyen biztonsági és jogi előírásoknak felel meg az Adobe Sign?

Az Adobe Sign megfelel a szigorú biztonsági és jogi megfelelőségi szabványoknak, vagy túlszárnyalja azokat. Adobe Sign tanúsítvánnyal rendelkezik az ISO 27001, az SSAE SOC 2 2. típus, a FedRAMP Tailored és a PCI DSS szabványoknak való megfelelőségről. Emellett az Adobe Sign konfigurálható vagy használható úgy, hogy az alkalmazó szervezetek megfeleljenek olyan iparág-specifikus követelményeknek, mint a HIPAA, a FERPA, a GLBA és az FDA 21 CFR 11. része. Kérjük, vegye figyelembe, hogy elsősorban az ügyfelek a felelősek azért, hogy az Adobe Sign olyan módon legyen konfigurálva és biztosítva, hogy a szervezet megfeleljen az iparág-specifikus törvényi követelményeknek.

Megfelel az Adobe Sign az olyan esélyegyenlőséget érintő rendeletekkel, mint például az amerikai törvénykönyv 508. szakasza?

Az Adobe elkötelezett az esélyegyenlőség mellett, és igyekszik azt támogatni mind termékei, mind szolgáltatásai terén. Az amerikai törvénykönyv 508. szakaszát azért rendelték el, hogy megszüntessék a korlátokat az információs technológia területén, hogy új lehetőségeket nyújtsanak a fogyatékkal élők számára, valamint hogy a törvény új technológiákkifejlesztésétösztönözze, amelyek segítségével elérhetővé válnak ezek a célok. Az Adobe Sign fogyatékkal élőket segítő szolgáltatásairól az Adobe Sign önkéntes termékhozzáférési sablonja (VPAT) oldalon olvashat összefoglalót. 

Hogyan támogatja az Adobe az ügyfeleket, ha valaki jogilag kifogásolja az e-aláírásokat?

Az Adobe globális szakértelme, szigorú biztonsági gyakorlatai, és a jogi környezetben gyakorolt folyamatos felügyelete biztosítja, hogy az ügyfelek a világ minden részén megfeleljenek a kormányzati és iparági szabályozásoknak. Bár az Adobe Sign ellen emelt jogi kifogások sosem jártak sikerrel, és a bíróság soha nem döntött az Adobe Sign ellen, jogi kifogás esetén az Adobe készen áll, hogy segítsen ügyfeleinek az elektronikus aláírások (e-aláírások) törvényességének megvédésében. Az Adobe döntése alapján ez a segítség a következőket foglalhatja magában:

 • Információ a megoldásról és/vagy hozzáférés az aláírt dokumentum ellenőrzési eseménynaplóihoz
 • A konferenciákon elhangzottakhoz hasonló magyarázat az Adobe Sign megoldásról
 • Az Adobe szakértőinek eskü alatt aláírt nyilatkozatainak biztosítása
 • Az adott területen a legnagyobb ismeretekkel rendelkező személyek rendelkezésre bocsátása

Biztonság és infrastruktúra

Biztonságos az Adobe Sign?

Igen. Az Adobe vállalat számára az Ön digitális élményeinek biztonsága a legfontosabb. Az iparági szabványok biztonsági gyakorlatai mélyen beleivódtak a belső kultúránkba, szoftverfejlesztésünkbe, valamint a szolgáltatás működési folyamataiba. Legyen szó akár személyes adatok kezeléséről, adatok titkosításáról vagy dokumentumok sérthetetlenségéről, az ipari szabványoknak megfelelő biztonsági megoldásai révén az Adobe Sign megvédi dokumentumait, adatait és személyes adatait. Az Adobe Sign tanúsítvánnyal rendelkezik az ISO 27001, a SOC 2 2. típus és a PCI DSS szabványoknak való megfelelőségről. További tudnivalókért látogasson el az Adobe Sign megbízhatósági központjába.

Miként van konfigurálva az Adobe Sign infrastruktúrája az EU területe számára?

Az Adobe Sign szolgáltatást az Európai Unió (EU) számára az Amazon Web Services (AWS) hosztolja egy aktív/passzív adatközpont-konfigurációban. Minden egyéni adatközpont az Amazon más és más létesítményeiben található, melyek saját, fizikailag különálló és független infrastruktúra szerint üzemelnek. Két elsődleges, egyszerre üzemelő aktív Adobe Sign adatközpont található a németországi Frankfurt közelében, mellettük pedig három biztonsági (passzív) adatközpont található Dublinban, Írországban. Az Adobe Sign EU-ban található adatközpontjainak adatai folyamatosan szinkronizálódnak egymással, mely nagyon magas szintű rendelkezésre állást és rendszerhibatűrést biztosít szolgáltatáskimaradás esetén is.

Hol tárolódnak Adobe Sign adataim az EU területén belül?

Az Adobe Sign ügyfelek tranzakciós adatainak, dokumentumainak és metaadatainak biztonságos tárolásáról az Amazon Simple Storage Service (S3) és az Elastic Block Store (EBS) szolgáltatás gondoskodik, az Európai Unió (EU) területén belül található adatközpontokban, Frankfurtban (Németország) és Dublinban (Írország).

Hogyan érintik a szolgáltatáskimaradások az Adobe Sign Európai Unió területén való szolgáltatását?

Az Európai Unióban (EU) az Adobe Sign szolgáltatást egyszerre 2 aktív adatközpont hosztolja egy többrétegű redundanciamodell keretein belül, mely automatizált folyamatokon keresztül átirányítja az adatforgalmat a szolgáltatáskimaradást tapasztaló alkalmazáskiszolgálóról, adatbázisból vagy adatközpontból. Bár ennek valószínűsége rendkívül alacsony, ha mindkét Frankfurtban, Németországban található aktív adatközpont egyszerre tapasztalna szolgáltatáskimaradást, az Adobe Sign Dublinban, Írországban található biztonsági adatközpontjai gondoskodnának a vészhelyzeti helyreállításról.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat