הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

אודות אשפי פעולות

בעת החלה של ערכת פקודות שגרתית אחת או יותר על הקבצים שלכם, באפשרותכם לחסוך זמן והקשות על-ידי שימוש באשף פעולות - סדרת פקודות מוגדרת עם הגדרות ספציפיות ובסדר ספציפי שאתם מחילים בשלב יחיד. באפשרותכם להחיל פעולה על מסמך יחיד, על כמה מסמכים או על אוסף מסמכים שלם. באפשרותכם גם לסרוק מסמכים ולשלב כמה מסמכים ב- PDF יחיד לפני הפעלת פעולה.

Acrobat מספק מספר אשפי פעולות מוגדרים מראש. באפשרותכם גם ליצור פעולות משלכם. באפשרותכם לגשת לפעולות ולנהל אותן דרך החלונית Tools‏ ‏> Action Wizard.

Adobe Acrobat XI גם מאפשר לכם לייצא ולייבא פעולות כדי שתוכלו לשתף פעולות עם אחרים.

הערה:

ממשק הפעולות והארכיטקטורה מחליפים את מצב קובץ ה- Script של האצווה הזמין בגרסאות קודמות של Adobe Acrobat XI. ניתן לייבא את רוב קובצי ה- Script של אצוות Acrobat 9 כפעולות; סקריפטים מסוימים דורשים שינויים קטנים.

הפעלת פעולה

Acrobat כולל כמה פעולות פשוטות מוגדרות מראש שניתן להשתמש בהן כדי לפשט את העבודה. פעולות אלה מייצגות משימות נפוצות שאתם מבצעים באופן קבוע כדי להכין קבצים להפצה. אינכם צריכים לפתוח את קובצי ה- PDF לפני שאתם מתחילים בהפעלת פעולות אלה.

הערה:

ניתן להימנע מבקשות להזנת סיסמה בשעת הפעלת רצף בקובצי PDF הדורשים סיסמאות. הפכו הזנת סיסמה לאוטומטית או ציינו שיטת אבטחה עבור קבצים אלה בחלונית Action Wizard של תיבת הדו-שיח Preferences. אם תבחרו באפשרות Do Not Ask For Password, קובצי PDF הדורשים סיסמאות לא יעובדו.

 1. Choose Tools‏ ‏> Action Wizard‏ ‏> [Action Name].
 2. החלונית Tools משתנה כדי להציג כל משימה הנכללת בפעולה וכל הוראות שסופקו על-ידי מחבר הפעולה.
 3. תחת Files To Be Processed, לחצו על Add Files כדי לבחור את הקבצים שברצונכם להפעיל בהם את הפעולה. באפשרותכם להוסיף קבצים, תיקיות, קבצים מצורפים לדוא"ל או לפתוח קבצים.
 4. כאשר כל הקבצים שברצונכם לעבד מופיעים ברשימה, לחצו על Start.
 5. אם Acrobat מבקש מכם, ספקו מידע נוסף, כגון מיקום פלט והגדרות.

מחוון התקדמות מציג את המצב של התהליך או המשימה הפועלים כעת. סימן ביקורת מזהה את הפעולות או המשימות שהושלמו. הודעת “Action completed” מוצגת בתחתית החלונית כאשר כל המשימות הופעלו.

הערה:

באפשרותכם ללחוץ על Stop בחלונית כדי לעצור את העיבוד. לחצו על Quit בתיבת הדו-שיח של האישור. Acrobat שומר קבצים שכבר עובדו כפי שמוגדר בפעולה. באפשרותכם ללחוץ על Resume כדי להמשיך בפעולה או על Close כדי לסיים אותה.

יצירת פעולה מותאמת אישית

כדי להפוך את הפעולה שלכם לקלה יותר לביצוע, באפשרותכם לקבץ שלבים בחלוניות, להוסיף קווים מפרידים ולכלול הוראות. באפשרותכם להגביל את הפעולה לקבצים ספציפיים או לתיקיית ערכה, או לאפשר למשתמש לבחור את הקובץ.

 1. כדי להחיל את הפעולה על קובץ ספציפי או על כל הקבצים בתוך תיקייה, לחצו על ‏File‏ או Folder ‏ תחת ‏Files To Be Processed‏ (מימין). נווטו אל הקובץ או התיקייה ולחצו על Open.

 2. בחלונית Choose Tools To Add, הרחיבו את החלוניות ולחצו לחיצה כפולה על משימה כדי להוסיף אותה. באפשרותכם להוסיף מספר משימות. המשימות מופעלות בסדר שבו הן מופיעות ברשימה Action Steps To Show מימין.

 3. כדי להגדיר מראש אפשרויות עבור המשימה, לחצו על הגדרות Specify.

 4. כדי להגדיר שהפעולה תבקש מהמשתמש לבחור אפשרויות, לחצו על תיבת הסימון Prompt User.

 5. הוסיפו משימות אחרות בהתאם לצורך.

 6. כווננו את הפעולה באמצעות הלחצנים מימין. הוסיפו קיבוץ חדש של חלונית, הוראות או קו מפריד, או העבירו או מחקו את הפריטים ברשימה.

  יצירת קיבוץ חלונית חדשה בתחתית ערכת המשימות הנוכחית. כאשר תתבקשו, הקלידו את שם החלונית ולחצו על Save.

  הוספת הוראות מתחת למשימה המסומנת כעת. כאשר תתבקשו, הקלידו את ההוראות ולחצו על Save.

  הוספת קו מפריד מתחת למשימה המסומנת כעת.

  העברת הפריט המסומן כעת למעלה ברשימה. באפשרותכם להעביר משימה, הוראות, קו מפריד או קיבוץ שלם של חלונית.

  העברת הפריט המסומן כעת למטה ברשימה. באפשרותכם להעביר משימה, הוראות, קו מפריד או קיבוץ שלם של חלונית.

  מחיקת הפריט המסומן כעת. שימו לב לאפשרות הנבחרת. באפשרותכם למחוק קיבוץ שלם של חלונית.

 7. לחצו על Save.

 8. בתיבת הדו-שיח Save Action , הזינו שם ותיאור עבור הפעולה ולחצו על Save.

ניהול פעולות מותאמות אישית

השתמשו בתיבת הדו-שיח Manage Actions כדי לערוך, לשנות שם, להעתיק, למחוק, לסדר מחדש, לייבא או לייצא פעולות.

עריכת פעולה

 1. בחרו Tools‏ ‏> Action Wizard‏ ‏> Manage Actions.

 2. בתיבת הדו-שיח Manage Actions, בחרו פעולה ולחצו על Edit כדי לשנות את המשימות או ההגדרות. באפשרותכם גם להשתמש בתיבת הדו-שיח Edit Actions כדי לסקור פעולה ולצאת מבלי לשמור את השינויים.

 3. כדי להוסיף משימות, הרחיבו את החלוניות ולחצו על משימה.

 4. לחצו על Save.

 5. בתיבת הדו-שיח Save Action, ערכו את התיאור, אם דרוש, ולחצו על Save.

שינוי שם של פעולה

 1. בחרו Tools‏ ‏> Action Wizard‏ ‏> Manage Actions.

 2. בתיבת הדו-שיח Manage Actions, בחרו פעולה ולחצו על Rename.

 3. בתיבת הדו-שיח Save Action, הזינו שם חדש ותיאור.

העתקת פעולה

באפשרותכם לשכפל פעולה ולשנות את המשימות בפעולה לפני שתשמרו את העותק.

 1. בחרו Tools‏ ‏> Action Wizard‏ ‏> Manage Actions.

 2. בתיבת הדו-שיח Manage Actions, בחרו פעולה ולחצו על Copy.

 3. סקרו את אפשרויות המקור והיעד, המשימות וההגדרות ושנו אותן במידת הצורך.

 4. לחצו על Save.

 5. בתיבת הדו-שיח Save Action, הזינו שם ותיאור.

מחיקת פעולה

 1. בחרו Tools‏ ‏> Action Wizard‏ ‏> Manage Actions.

 2. בתיבת הדו-שיח Manage Actions, בחרו פעולה ולחצו על Delete.

 3. בתיבת הדו-שיח של האישור, לחצו על Delete.

ייצוא פעולה

 1. בחרו Tools‏ ‏> Action Wizard‏ ‏> Manage Actions.

 2. בתיבת הדו-שיח Manage Actions, בחרו פעולה ולחצו על Export.

 3. בתיבת הדו-שיח Save As, ציינו את השם והמיקום של הקובץ לשמירת הפעולה. קובצי פעולה הם בעלי סיומת sequ.

 4. לחצו על Save.

ייבוא פעולה

 1. בחרו Tools‏ ‏> Action Wizard‏ ‏> Manage Actions.

 2. בתיבת הדו-שיח Manage Actions, לחצו על Import.

  הערה:

  באפשרותכם ללחוץ לחיצה כפולה על קובץ ‎.sequ כדי להפעיל את הייבוא.

 3. בתיבת הדו-שיח Open, ציינו את השם והמיקום של קובץ הפעולה המיועד לייבוא. קובצי פעולה הם בעלי סיומת sequ. לחצו על Open.

 4. אם קיימת כבר פעולה באותו שם, מופיעה התראה. לחצו על Replace כדי להחליף את הפעולה הקיימת.

הפיכת הזנת סיסמה לאוטומטית עבור פעולות

לפני שתפעילו פעולות בקובצי PDF מוצפנים או מוגנים באמצעות סיסמה, באפשרותכם לקבוע את המזהה הדיגיטלי שלכם כדי להזין סיסמאות דרושות באופן אוטומטי.

הערה:

 ציינו שיטת אבטחה עבור קבצים אלה בחלונית Action Wizard של תיבת הדו-שיח Preferences. אם תבחרו באפשרות Do Not Ask For Password, קובצי PDF הדורשים סיסמאות לא יעובדו.

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences.
 2. בחרו באפשרות Signatures מתוך Categories בצד שמאל.
 3. כדי להגיע אל Identities & Trusted Certificates, לחצו על More.
 4. פתחו את Digital IDs מצד שמאל ובחרו באפשרות Digital ID Files.
 5. ברשימה מימין, בחרו מזהה ובחרו את הפקודות הבאות מהסרגל העליון:

Login

כניסה למערכת באמצעות פרטי זיהוי שצוינו. הקלידו סיסמה ולחצו על OK.

Logout

יציאה מהמערכת באמצעות המזהה הדיגיטלי שצוין לאחר שסיימתם להפעיל פעולה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת