הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

רקע מופיע מאחורי מלל או תמונות בעמוד. רקע יכול להיות פשוט, כמו לדוגמה צבע אחיד, או לכלול תמונה. ניתן להחיל סלקטיבית רקע על עמודים מסוימים בלבד או על טווחי עמודים במסמך PDF אחד או יותר. מסמך PDF תומך ברקע אחד בלבד לעמוד, אך הרקע יכול להשתנות מעמוד לעמוד.

לפני ואחרי הוספת רקע
לפני ואחרי הוספת רקע

הוספה, החלפה ועריכה של רקע, עם מסמך פתוח

 1. בחרו Tools‏ > Pages‏ > Background‏ > Add Background.

  הערה:

  אם מופיעה הודעה המציינת שהמסמך הנוכחי כבר כולל רקע, לחצו על Replace Background. אם מחילים את הרקע החדש על טווח עמודים מוגבל, הרקע הישן נותר ללא שינוי בעמודים שמחוץ לטווח זה.

 2. ‏(אופציונלי) להחלת הרקע בצורה סלקטיבית על עמודים בודדים, לחצו על Page Range Options‏. לאחר מכן ציינו טווח עמודים ובחרו באפשרות Subset, בהתאם לצורך.
 3. ציינו את הרקע.
  • כדי להשתמש שוב ברקע ובאפשרויות רקע ששמרתם בהפעלה קודמת, בחרו אותם מהתפריט Saved Settings.

  • כדי להחיל רקע בעל צבע אחיד, בחרו From Color. לאחר מכן בחרו דוגמית צבע או צבע מותאם אישית מדוגם הצבע .

  • לשימוש בתמונה, בחרו File, ובחרו בקובץ התמונה הרצוי. כדי לבחור תמונה ספציפית בקובץ מרובה עמודים, הזינו אותה ב- Page Number.

  הערה:

  ניתן להשתמש בקובצי PDF‏, JPEG ו- BMP בלבד כתמונות רקע.

 4. התאימו את המראה והמיקום של הרקע לפי הצורך.
 5. (אופציונלי) כדי להחיל את אותו רקע על מסמכי PDF נוספים, לחצו על Apply To Multiple. לחצו על Add Files, בחרו Add Files או Add Open Files ולאחר מכן בחרו את הקבצים. בתיבת הדו-שיח Output Options, ציינו העדפות תיקייה ושם קובץ ולחצו על OK.

הוספה, החלפה או עריכה של רקע ללא מסמך פתוח ‏(Windows בלבד)

 1. בחרו Tools‏ > Pages‏ > Background‏ > Add Background.
 2. בתיבת הדו-שיח, לחצו על Add Files, בחרו Add Files ובחרו את הקבצים.

  הערה:

  ניתן גם להוסיף קבצים או תיקיות באמצעות גרירתם לתוך תיבת הדו-שיח.

 3. לחצו על 'אשר' כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Add Background‏.
 4. בצעו את צעדים 2-4 שבהליך להוספה, להחלפה או לעריכה של רקע עם מסמך פתוח. בתום הגדרת הרקע, לחצו על OK.
 5. בתיבת הדו-שיח Output Options, ציינו את העדפות התיקיה ושם הקובץ ולחצו על OK.

הוספה, החלפה או עריכה של רקע למסמכי PDF הנכללים בתיק PDF

 1. בחרו מסמך PDF אחד או יותר של רכיבים בתיק PDF.
 2. בצעו את הצעדים שבהליך להוספה, להחלפה או לעריכה של רקע עם מסמך פתוח.

עדכון תמונה רקע שנערכה לאחרונה

אם קובץ התמונה המקורי שמשמש כרקע משתנה, ניתן לעדכן את מסמך PDF להצגת הגרסה החדשה של התמונה במקום להסיר את הגרסה הישנה ולהוסיף את הגרסה החדשה מחדש.

 1. פתחו מסמך PDF יחיד.
 2. בחרו Tools‏ > Pages‏ > Background‏ > Update.
 3. לחצו על 'אשר', או בצעו שינויים אחרים באפשרויות הרקע ולאחר מכן לחצו על OK.

הערה:

תהליך זה חל רק על רקעים שנוספו ב- Acrobat 7.0 או גרסה מתקדמת יותר.

הסרת רקע מעמודים שנבחרו

 1. פתחו מסמך PDF יחיד או בחרו מסמך PDF אחד או יותר של רכיבים בתיק PDF.
 2. בחרו Tools‏ > Pages‏ > Background‏ > Add Background/Replace.
 3. לחצו על Page Range Options, ציינו טווח עמודים, ובחרו באפשרות Subset, בהתאם לצורך.

הסרת רקע מכל העמודים

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • פתחו מסמך PDF יחיד או בחרו מסמך PDF אחד או יותר של רכיבים בתיק PDF. לאחר מכן בחרו Tools‏ > Pages‏ > Background‏ > Remove.

  • כדי להסיר רקע ממסמכי PDF מרובים, סגרו את כל מסמכי ה- PDF הפתוחים ובחרו Tools‏ > Pages‏ > Background‏ > Remove. בתיבת הדו-שיח, לחצו על Add Files, בחרו Add Files או Add Open Files ולאחר מכן בחרו את הקבצים. לחצו על OK. בתיבת הדו-שיח Output Options, ציינו העדפות תיקייה ושם קובץ.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת