הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

כותרות עליונות, כותרות תחתונות ומספור בייטס

Acrobat מאפשר לכם להוסיף כותרת עליונה וכותרת תחתונה לכל העמודים במסמך PDF. כותרות עליונות ותחתונות יכולות לכלול תאריך, מספור אוטומטי של עמודים, מספור בייטס המיועד למסמכים משפטיים או את כותרת המסמך ושם המחבר. באפשרותכם להוסיף כותרות עליונות וכותרות תחתונות לקובץ PDF אחד או יותר, לרבות מסמכי PDF הכלולים בתיק PDF‏.

ניתן לשנות כותרות עליונות ותחתונות במסמך PDF‏. לדוגמה, ניתן להוסיף כותרת עליונה שמציגה את מספר העמוד בצד הימני של עמודים אי-זוגיים, וכותרת עליונה נוספת שמציגה את מספר העמוד בצד השמאלי של עמודים זוגיים. בעת הוספת מספור בייטס, ניתן להגדיר את מספר הספרות, את המספר הפותח ואת התחילית או הסיומת שיש להצמיד לכל מספר בייטס.

ניתן להגדיר ולשמור את הכותרות העליונות והתחתונות לשימוש חוזר בעתיד, או להחיל כותרת עליונה וכותרת תחתונה לשימוש חד פעמי. לאחר החלת כותרת עליונה וכותרת תחתונה, ניתן לערוך, להחליף או למחוק אותה במסמך PDF. ניתן גם להציג כותרות עליונות ותחתונות בתצוגה מקדימה לפני החלתן ולהתאים את שולי הכותרת העליונה והכותרת התחתונה כך שהן לא יחפפו לתוכן אחר בעמוד.

הוספת כותרות עליונות ותחתונות למסמך פתוח

 1. בחרו Tools‏ > Pages‏ > Header & Footer‏ > Add Header & Footer.

 2. לפי הצורך, ציינו את ערכים של גופן ושוליים.

  מאפייני המלל חלים על כל פריטי הכותרת העליונה והכותרת התחתונה שכלולים בהגדרה. אין באפשרותכם להחיל הגדרות שונות על תיבות מלל נפרדות של כותרת עליונה או כותרת תחתונה בתוך אותה הפעלה בתיבת הדו-שיח Add Header And Footer.

  הערה:

  כדי למנוע חפיפה, לחצו על הלחצן Appearance Options ובחרו באפשרותShrink Document To Avoid Overwriting The Document’s Text And Graphics. כדי למנוע שינוי גודל או שינוי מיקום בעת הדפסת מסמך PDF בתבנית גדולה, בחרו באפשרות Keep Position And Size Of Header/Footer Text Constant When Printing On Different Page Sizes.

 3. הקלידו מלל בתיבות המלל של הכותרת העליונה והכותרת התחתונה. כדי להוסיף מספרי עמודים או את התאריך הנוכחי, לחצו בתיבה ולאחר מכן לחצו על הלחצנים המתאימים. כדי לבחור עיצוב עבור ערכים אוטומטיים, לחצו על Page Number And Date Format.

  הערה:

  ניתן לשלב מלל עם תאריכים ומספרי עמודים. ניתן גם להוסיף לפריט שורות מלל אחדות.

 4. כדי לציין את העמודים שבהם יופיעו הכותרת העליונה והתחתונה, לחצו על Page Range Options. לאחר מכן, ציינו טווח עמודים ובחרו אפשרות Subset לפי הצורך.

 5. בחנו את התוצאות באזור Preview תוך שימוש באפשרות Preview Page כדי להציג עמודים שונים של מסמך ה- PDF‏.

 6. (אופציונלי) כדי לשמור את הגדרות הכותרת העליונה והתחתונה לשימוש נוסף, לחצו על Save Settings בראש תיבת הדו-שיח.

 7. (אופציונלי) כדי להחיל את אותן הגדרות על מסמכי PDF נוספים, לחצו על Apply To Multiple. לחצו על Add Files, בחרו Add Files או Add Open Files ובחרו את הקבצים הרצויים. לאחר מכן, בתיבת הדו-שיח Output Options, ציינו את העדפות התיקיה ושם הקובץ ולחצו על OK.

הוספת כותרות עליונות וכותרות תחתונות, ללא מסמך פתוח (Windows בלבד)

 1. בחרו Tools‏ > Pages‏ > Header & Footer‏ > Add Header & Footer.

 2. בתיבת הדו-שיח, לחצו על Add Files, בחרו Add Files, ולאחר מכן בחרו את הקבצים.

  הערה:

  ניתן גם להוסיף קבצים או תיקיות באמצעות גרירתם לתוך תיבת הדו-שיח.

 3. בצעו את צעדים 2-6 שבהליך להוספת כותרות עליונות ותחתונות למסמך פתוח. לאחר סיום הגדרת הכותרות העליונות והתחתונות, לחצו על OK.

 4. בתיבת הדו-שיח Output Options, ציינו את העדפות התיקיה ושם הקובץ ולחצו על OK‏.

הוספת כותרות עליונות ותחתונות למסמכי PDF הנכללים בתיק PDF‏

 1. בחרו מסמך PDF אחד או יותר של רכיבים בתיק PDF.
 2. בצעו את הצעדים שבהליך להוספת כותרות עליונות ותחתונות למסמך פתוח.

עדכון כותרות עליונות ותחתונות

עדכון חל על ערכת הכותרת העליונה והתחתונה האחרונה שנוספה.

 1. פתחו מסמך PDF יחיד.

 2. בחרו Tools‏ > Pages‏ > Header & Footer‏ > Update‏.

 3. שנו את ההגדרות בהתאם לצורך.
 1. פתחו מסמך PDF יחיד או בחרו PDF אחד של רכיב בתיק PDF.
 2. בחרו Tools‏ > Pages‏ > Header & Footer‏ > Add Header & Footer, ולחצו על Add New בהודעה שתוצג.

  בתצוגה המקדימה מוצגות כל הכותרות העליונות והתחתונות הקיימות.

 3. הקלידו מלל בתיבות המלל של הכותרת העליונה והתחתונה להוספת כותרות עליונות ותחתונות נוספות. בשעת ההקלדה, התצוגה המקדימה מעדכנת את מראה הכותרות העליונות והתחתונות בעמוד.
 4. בחרו אפשרויות עיצוב חדשות כרצונכם וודאו שהתצוגה המקדימה מתעדכנת.

החלפת כל הכותרות העליונות והתחתונות

 1. פתחו מסמך PDF יחיד.
 2. בחרו Tools‏ > Pages‏ > Header & Footer‏ > Add Header & Footer ולחצו על Replace Existing בהודעה שתוצג.

 3. ציינו את ההגדרות בהתאם לצורך.

הערה:

תהליך זה חל רק על כותרות עליונות ותחתונות שנוספו ב- Acrobat 7.0 או בגרסאות מתקדמות יותר.

הסרת כל הכותרות העליונות והתחתונות

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • פתחו מסמך PDF יחיד או בחרו PDF אחד של רכיב בתיק PDF. בחרו Tools‏ > Pages‏ > Header & Footer‏ > Remove.
  • כדי להסיר כותרות עלויונות ותחתונות ממסמכי PDF רבים, סגרו כל מסמך פתוח ובחרו Tools‏ > Pages‏ > Header & Footer‏ > Remove. בתיבת הדו-שיח, לחצו על Add Files, בחרו Add Files ובחרו את הקבצים. לחצו על OK ובתיבת הדו-שיח Output Options וציינו את העדפות התיקיה ושם הקובץ.

הערה:

תהליך זה רלוונטי רק לכותרות עליונות ותחתונות שנוספו ב- Acrobat 7.0 או בגרסאות מתקדמות יותר.

מספור בייטס היא שיטה ליצירת אינדקס במסמכים משפטיים המסייעת לזהות ולאחזר אותם בקלות. לכל עמוד בכל אחד מהמסמכים מוקצה מספר בייטס ייחודי, שמציין גם את הקשר בין המסמך למסמכים אחרים שממוספרים בשיטת בייטס. מספרי בייטס מופיעים ככותרות עליונות או תחתונות בעמודים של כל אחד ממסמכי PDF הכלולים באצווה.

מזהה בייטס נחשב למספר, אך הוא יכול לכלול קידומת וסיומת אלפביתית. הקידומת והסיומת יכולות להקל על זיהוי הנושא העיקרי של הקבצים.

הערה:

מספור בייטס אינו זמין בקבצים מוגנים או מוצפנים ובחלק מהטפסים.

לצפייה בסרטון וידאו בנושא מספור בייטס בתיק PDF, ראו blogs.adobe.com/acrolaw.

הוספת מספור בייטס

בעת הקצאת מסמכים למספור בייטס, באפשרותכם להוסיף מסמכי PDF, תיקיPDF וקבצים שאינם מסוג PDF שניתן להמיר ל- PDF. התהליך ממיר סוגי קבצים שאינם מסמכי PDF למסמכי PDF, ולאחר מכן מוסיף מספרי בייטס למסמכי PDF שנוצרו. אם אתם מוסיפים מספור בייטס לתיק PDF, כל הקבצים שאינם מסוג PDF בתיק ה- PDF יוחלפו במסמכי ה- PDF המומרים והממוספרים.

 1. בחרו Tools‏ > Pages‏ > Bates Numbering‏ > Add Bates Numbering‏.

 2. בתיבת הדו-שיח Bates Numbering, לחצו על Add Files ובחרו Add Files‏, Add Folders, או Add Open Files. לאחר מכן בחרו בקבצים או בתיקייה.

  הערה:

  אם תבחרו תיקייה הכוללת קבצים ש- Acrobat אינה תומכת בהם להמרת PDF, קבצים אלה לא יתווספו.

  אם קיימים קבצים המוגנים באמצעות סיסמה, תוצג הודעה אחת או יותר שבה תתבקשו להזין את הסיסמה הנכונה.

 3. בהתאם לצורך, בצעו אחת מהפעולות הבאות ברשימת הקבצים:
  • כדי לשנות את הסדר שבו מספרי בייטס מוקצים, בחרו קובץ וגררו אותו או לחצו על Move Up או Move Down.
  • למיון הרשימה, לחצו על שם עמודה. לחצו שוב למיון בסדר הפוך.
 4. כדי לציין תיקיית יעד עבור קובצי פלט ומאפייני שמות קבצים, לחצו על Output Options. ציינו אפשרויות לפי הצורך ולחצו על OK.

 5. לאחר הוספת קבצים וסידורם לפי הצורך, לחצו על OK. לאחר מכן, בתיבת הדו-שיח Add Header And Footer, לחצו כדי להציב את נקודת ההוספה בתיבה המתאימה.

 6. לחצו על Insert Bates Number. הזינו את הפרטים הבאים:

  • ב- Number Of Digits, ציינו כמה ספרות יוצרות את מספר הבייטס, והזינו מספר בין 6-15. מספר ברירת המחדל הוא 6, שיוצר מספרי בייטס כגון 000001, 000002 וכן הלאה.
  • ב- Start Number, הזינו את המספר שיש להקצות ל- PDF הראשון ברשימה. ערך ברירת המחדל הוא 1.
  • ב- Prefix, הקלידו מלל שיוצג לפני מספר בייטס.
  • ב- Suffix, הקלידו מלל שיוצג אחרי מספר בייטס.

  הערה:

  עבור תיקים משפטיים המערבים מספרים גדולים של עמודים, הזינו מספר גבוה יותר ב- Number Of Digits. אין להשתמש בתו # במלל שמוזן ב- Prefix או Suffix.

 7. לחצו על OK ולאחר מכן ערכו כל שינוי אחר בהגדרות, כפי שהייתם עושים בכל כותרת עליונה או תחתונה אחרת.

הוספת מסמכים נוספים לסדרת מספור בייטס

לפני שתתחילו, ודאו שידוע לכם מספר בייטס האחרון שהוחל בסדרה.

 1. בצעו את ההליך המתואר בנושא הקודם כדי להתחיל בתהליך של מספור בייטס, ובחרו בקבצים שברצונכם להוסיף לסדרה.

 2. לאחר לחיצה על Insert Bates Number, הזינו את המספר הבא בסדרה בשדה Start Number. הזינו את מלל ה- Suffix וה- Prefix שתואם למסמכים האחרים בסדרה.

 3. סיימו את שינוי ההגדרות ולחצו על OK‏.

חיפוש מסמכי PDF הכוללים מספור בייטס

 1. בחרו Edit‏ > Advanced Search.
 2. כמילה או ביטוי לחיפוש, הזינו חלק ממספר בייטס או מספר בייטס מלא.

  לדוגמה, אם ברצונכם לחפש מסמך מסוים שמספר בייטס שלו ידוע לכם, הזינו את המספר השלם כמלל לחיפוש. אם ברצונכם לחפש את כל המסמכים בסדרת מספרי בייטס, הזינו חלק מסוים של סדרת בייטס, כגון הקידומת או הסיומת.

 3. תחת Where Would You Like To Search, בחרו All PDF Documents In‏.

 4. לחצו על Browse For Location וציינו את המיקום.

 5. לחצו על Search‏.

הערה:

כדי לחפש מסמכי PDF הכוללים מספור בייטס בתיק PDF, פתחו את תיק ה- PDF והזינו את כל מספר הבייטס או חלק ממנו בתיבה Search בסרגל הכלים של תיק ה- PDF‏.

הסרת מספור בייטס

 1. ב- Acrobat, בחרו Tools‏ > Pages‏ > Bates Numbering‏ > Remove.

 2. בתיבת הדו-שיח, לחצו על Add Files ובחרו Add Files או Add Open Files. בחרו בקבצים הרצויים.
 3. לחצו על OK‏.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת