הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

הערות שנוספו לעצם תלת-ממדי משויכות לתצוגות מסוימות שמוגדרות בשעת הוספת ההערות. אם התצוגה משתנה – לדוגמה, אם מסובבים את העצם התלת-ממדי או מזיזים אותו – ההערות כבר אינן גלויות.

קיימות שלוש דרכים להוספת הערות לעצם תלת-ממדי:

 • להשתמש בכלי 3D Comment Tool בסרגל הכלים ‎3D להוספת הערות לחלקים מסוימים בדגם תלת-ממד.

 • להשתמש בחלונית Annotations שבחלונית Comment להוספת סוגים שונים של הערות לתצוגה תלת-ממדית.

 • המרת מדידה תלת-ממדית להערה.

הערה:

הוספת הערות לתצוגות של דגם תלת-ממד דורשת גרסה 7.0.7 ומעלה של Acrobat או Reader.

הוספת הערות לתצוגות של עצמים תלת-ממדיים
כשתצוגה של עצם תלת-ממדי משתנה, כל ההערות הקשורות לעצם נעלמות (מימין).

הערה:

אם אינכם רוצים שהערה תקושר לתצוגה תלת-ממדית, הוסיפו את ההערה מחוץ לאזור של העצם התלת-ממדי.

הוספת הערת תלת-ממד לעצם

הערות הנוצרות באמצעות הכלי 3D Comment Tool דומות למדידות בכך שהן מקושרות לחלק מסוים בצורה הגיאומטרית התלת-ממדית. כשמוסיפים הערות תלת-ממד לתצוגת ברירת מחדל של דגם, נוצרת תצוגה חדשה, הנקראת ‎3DCommentView. הערות תלת-ממד שנוספות לתצוגות אחרות מפורטות כרכיבים של אותה תצוגה ב- Model Tree. ניתן לערוך ולהסיר הערות תלת-ממד באותו אופן שבו עורכים ומסירים מדידות.

 1. לחצו על הכלי Add 3D Comment בסרגל הכלים ‎.3D
 2. בחרו חלק מהדגם שברצונכם להוסיף לו הערת תלת-ממד.
 3. הקלידו את ההערה בתיבת הדו-שיח Enter Comment String.

הוספת הערות מתוך חלונית המשימה Comment

בעת הוספת הערות באמצעות הכלים בחלונית המשימה Comment, תצוגה חדשה בשם CommentView ב- Model Tree .

הערה:

משתמשי Adobe Reader יכולים להוסיף הערות למסמכי PDF אם מחבר המסמך הפעיל את האפשרות להוספת הערות במסמך PDF זה.

 1. הציגו את החלונית Annotations מחלונית המשימה Comment.
 2. בחרו בכלי להוספת ההערה, ולחצו בתוך עצם תלת-ממדי.
 3. לחצו בתוך עצם תלת-ממדי ליצירת ההערה. הגדרת תצוגה חדשה נוצרת גם כן ב- Model Tree עם שם ברירת מחדל כמו "CommentView1".
 4. להוספת הערות נוספות, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת הערה נוספת בתצוגה, ודאו שתצוגת ההערות הרצויה נבחרה בעץ הדגם. לאחר מכן לחצו בתוך העצם התלת-ממדי.

  • ליצירת הערה נוספת בתצוגת הערות חדשה, ודאו שלא נבחרה תצוגת הערות בעץ הדגם. לאחר מכן לחצו בתוך העצם התלת-ממדי.

הערה:

אם מוחקים אחת מתצוגות ההערות שנוצרו אוטומטית, ההערות הקשורות נשארות זמינות. ניתן להציג אותן ולבחור בהן בחלונית Comments או ב- Model Tree, שבו הן מופיעות מתחת לתצוגות. בחירת הערה מעבירה את דגם התלת-ממד לתצורת התצוגה שהיתה לו בשעת הוספת ההערה.

המרת מדידות תלת-ממדיות להערות

ניתן להמיר מדידות מסוימות להערות, כדי שניתן יהיה לסקור אותן ולהוסיף להן ביאורים כמו לסוגי הערות אחרים.

 1. בחלונית View שב- Model Tree, לחצו לחיצה ימנית על סימן הפלוס שליד תצוגת המדידה להצגת רשימה של מדידות בודדות.
 2. לחצו לחיצה ימנית על שם של מדידה כלשהי ולחצו על האפשרות Convert To Comment.

תצוגת הערות לעצם תלת-ממדי

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • ב- Model Tree, בחרו תצוגה הכוללת הערות.

  • לחצו על Comment >‏ Comments List.

  • בחלונית View שב- Model Tree, לחצו על Options ובחרו באפשרות List Comments.

 2. לחצו פעמיים על הערה כדי לפתוח את חלון ההערה.
 3. חזרו על צעדים 1 ו- 2 לפי הצורך כדי להציג הערות אחרות שמשויכות לתצוגות אחרות.

כשבוחרים הערה, דגם התלת-ממד מופיע בתצוגה שבה הוא נמצא כשההערה נוספה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת