באפשרותכם למיין ולהציג בתצוגה מקדימה קובצי רכיבים בתיק PDF, וכן לפתוח, לערוך ולשמור קובצי רכיבים ביישום המקורי שלהם. חלק מסוגי הקבצים דורשים שתתקינו במחשב את היישום שבו נוצר הקובץ במקור.

הצגת קבצים ברשימה

במצב Preview, לחצו על הלחצן Files בסרגל הכלים של תיק ה- PDF. כדי למיין פרטי קובץ לפי סדר עולה או יורד, לחצו על שם עמודה. לחצו עליו פעם שניה כדי להפוך את הסדר.

עריכת פרטי קובץ ברשימה (Acrobat Pro)

 1. במצב Edit, לחצו על החלונית Details.
 2. בצעו כל אחת מהפעולות הבאות תחת Columns To Display:
  • כדי להציג או להסתיר עמודה ברשימה, לחצו בתיבת הסימון.

  • כדי להוסיף עמודה, הקלידו את השם בתיבה Add A Column, בחרו סוג נתונים מהתפריט ולחצו על הלחצן Add .

  • כדי למחוק עמודות אופציונליות, החזיקו את המצביע מעל שם העמודה עד אשר הלחצן Delete  יופיע ולחצו על הלחצן. אין באפשרותכם למחוק עמודות דרושות, כגון Name‏, Description‏, Size ועמודות נוספות.

  • כדי לשנות את סדר העמודה, בחרו בה ולחצו על החץ למעלה או למטה. באפשרותכם גם לגרור עמודה ברשימת הקבצים משמאל.

  • כדי לשנות את סדר הקבצים, ראו מיון, סינון ושינוי סדר הקבצים או התיקיות.

  • כדי להוסיף או לשנות מידע בעמודה, הציגו את העמודה והקלידו את הסוג בתצוגת הקבצים משמאל. לדוגמה, כדי להוסיף מידע הכולל תיאור אודות הקובץ, הציגו את העמודה Description והקלידו בתיבה.


  הערה:

  אם העמודה שברצונכם לערוך אינה גלויה משמאל, שנו את הסדר שלה. בחרו את העמודה מימין ולחצו על חץ למעלה.

הוספת קבצים ותיקיות לתיק PDF‏ (Acrobat Standard)

באפשרותכם להוסיף קבצים ותיקיות לתיק PDF קיים במצב Layout‏ (Preview) או מצב Files.

 1. לחצו לחיצה ימנית בחלון תיק ה- PDF ובחרו Edit Portfolio.

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תיקיה, לחצו לחיצה ימנית ובחרו Create Folder.

  • כדי להוסיף קבצים מהמחשב, גררו קבצים או תיקיות אל תוך סביבת העבודה של תיק ה- PDF או אל תיקיה.

  • כדי להעביר קבצים אל תיקיה אחרת, גררו אותם.

הערה:

לקבלת הביצועים הטובים ביותר, הקפידו שהמספר הכולל של קובצי הרכיבים לא יעלה על 15, ושהגודל הכולל של כל קובצי הרכיבים לא יעלה על ‎50 ‎MB.

הסרת קבצים ותיקיות מתיק PDF‏ (Acrobat Standard)

אם אתם מוחקים תיקיה, כל הקבצים בתוכה נמחקים מתיק ה- PDF.

 1. במצב Edit, בחרו קובץ אחד או תיקיה אחת או יותר בתיק ה- PDF והקישו Delete. לחלופין, לחצו על הסמל Delete File בכרטיס, אם זמין.

מיון, סינון ושינוי סדר הקבצים או התיקיות (Acrobat Pro)

כברירת מחדל, קובצי רכיבים מסודרים וממוינים בסדר אלפביתי לפי שם קובץ. קבצים מופיעים ומודפסים בסדר זה.

באפשרותכם לשנות או להתאים אישית את הסדר שבו קבצים מופיעים. עם זאת, קבצים מודפסים תמיד בסדר אלפביתי.

הערה:

מיון קבצים במצב Preview משנה את הסדר רק עבור ההפעלה הנוכחית. בפעם הבאה שתפתחו את תיק ה- PDF, הוא יופיע בסדר המיון הראשוני שצוין.

 1. במצב Edit, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי למיין עמודות דרושות לפי סדר עולה או יורד, לחצו על כותרת עמודה. כדי למיין עמודות אופציונליות לפי סדר עולה או יורד, לחצו מחוץ לתיבת המלל של כותרת העמודה. לחצו פעם שניה כדי לשמור את הסדר. (עבור מידע אודות עמודות אופציונליות, ראו עריכת פרטי קובץ ברשימה.)

  • כדי למיין לפי הערכים בעמודה ספציפית, בחרו את העמודה מהתפריט Initial Sort בחלונית Details מימין.

  • כדי לשנות את סדר העמודות ברשימה משמאל, גררו שם עמודה אל מיקום אחר. בחלונית Details מימין, תחת Columns To Display, באפשרותכם גם לגרור שם עמודה אל מיקום אחר. לחלופין, השתמשו בחץ למעלה או חץ למטה.

  • כדי לציין את הסדר שבו קבצים מופיעים כאשר תיק ה- PDF נפתח לראשונה, בחרו שם עמודה מהתפריט Initial Sort מימין. לדוגמה, כדי להציג קבצים לפי התאריך שבו שונו, ודאו שהאפשרות Modified נבחרה תחת Columns To Display. לאחר מכן בחרו Modified מהתפריט Initial Sort. האפשרות Initial Sort משפיעה על התצוגה Layout וכן על התצוגה Details.

  • כדי לסדר מחדש קבצים בדרך מותאמת אישית, גררו קבצים ברשימה משמאל. סידור מחדש של קבצים יוצר עמודת Order בתפריט Initial Sort מימין ובוחר בה באופן אוטומטי כמיון הראשוני.

  הערה:

  בנווט-מיני או בפריסת Grid, לחצו על החלונית Layout ולאחר מכן גררו קבצים ותיקיות כדי להשיג את הסדר הרצוי. הנווט-מיני מופיע בפריסה Click-Through‏, Linear ו- Wave.

 2. שמרו את תיק ה- PDF.

  אם תיק ה- PDF מכיל קובצי תגובה לטפסים או הודעות Outlook, באפשרותכם לסנן את התוכן בהתאם לקריטריונים שונים. לקבלת מידע נוסף, ראו סרטוני וידאו אלה:

פתיחה, עריכה ושמירה של קובצי רכיבים

ניתן לפתוח, לערוך ולשמור קובץ הנכלל בתיק ביישום שבו הוא נוצר במקור, כל זמן שהיישום מותקן במחשב. כל שינוי שאתם מבצעים בקובצי רכיבים אינו משפיע על הקבצים המקוריים מחוץ לתיק ה- PDF.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • במצב Preview, לחצו לחיצה ימנית/הקישו Ctrl על הקובץ ובחרו Open File In Native Application (עבור קבצים שאינם מסוג PDF) או Open File (עבור קבצים מסוג PDF).

  • במצב Edit, לחצו לחיצה כפולה על הקובץ.

  הערה:

  קובץ הרכיבים נפתח בחלון נפרד. אם אתם מציגים את תיק ה- PDF בדפדפן, הקובץ נפתח במוצר Acrobat עצמאי, מחוץ לדפדפן.

 2. אם מופיעה תיבת דו-שיח לאישור, בחרו Open This File או Always Allow Opening Files Of This Type—אם אתם סומכים על התבנית—ולחצו על OK.
 3. ערכו את הקובץ בהתאם לצורך ושמרו את הקובץ.

עריכת שמות קובץ ותיאורי רכיבים בתיק PDF

 1. במצב Edit, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לערוך את השם המוצג של קובץ רכיב, בחרו את הקובץ. לאחר מכן לחצו בתיבת המלל Display Name כדי להציג את נקודת ההוספה. באפשרותכם גם ללחוץ על הסמל Show Info View  בכרטיס כדי לערוך את Display Name בגב הכרטיס. (בתצוגה Details‏, Display Name הוא עמודה.)

  • כדי לערוך את התיאור של קובץ רכיב, לחצו על הסמל Show Info View. לאחר מכן לחצו בתיבת המלל Description כדי להציג את נקודת ההוספה. (בתצוגה Details‏, Description הוא עמודה.)

  • (Acrobat Pro) כדי לשנות או להטביע את הגופן המשמש עבור המלל, השתמשו בלוח Portfolio Properties בתחתית החלונית Layout. המלל משתנה למאפייני הגופן החדש בכל תיק ה- PDF.

פריסת קובצי רכיבים בתיק PDF

באפשרותכם לחלץ או לגרור קבצים מחוץ לחלון תיק ה- PDF אל המחשב. חילוץ אינו מוחק את הקובץ מתיק ה- PDF.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • במצב Layout, לחצו על הסמל Extract File בקובץ הרכיב.

  • בחרו קובץ אחד או יותר וגררו אותם אל המחשב.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת