הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

ניתן לבצע כוונון של האזור הנראה בעמוד בעזרת הכלי Crop ותיבת הדו-שיח Set Page Boxes. חיתוך עמודים יכול לסייע ביצירת אחידות במסמך PDF שמורכב מעמודים בגדלים שונים.

חיתוך אינו מקטין את גודל הקובץ משום שהמידע רק מוסתר, ואינו נמחק.

הערה:

כדי לחתוך עמוד עם הכלי Crop ב- Acrobat DC, עיין במאמר: חיתוך עמודי PDF

חיתוך עמוד באמצעות הכלי Crop

 1. בחרו Tools‏ > Pages‏ > Crop.

 2. גררו מלבן בעמוד שברצונכם לחתוך. במידת הצורך, גררו את ידיות האחיזה הפינתיות של מלבן החיתוך עד שהעמוד יגיע לגודל הרצוי.
 3. לחצו פעמיים במלבן החיתוך.

  תיבת הדו-שיח Set Page Boxes נפתחת ומציינת את מידות השוליים של מלבן החיתוך ואת העמוד המיועד לחיתוך. ניתן לעקוף את אזור החיתוך שהוגדר ולבצע בחירות חדשות בתיבת הדו-שיח לפני לחיצה על OK.

 4. כדי להחיל הגדרות אלה על עמודים נוספים, קבעו את הטווח או לחצו על All תחת Page Range.
 5. לחצו על OK כדי לחתוך את העמוד או את העמודים.

אפשרויות Margin Control בתיבת הדו-שיח Set Page Boxes.

תיבת הדו-שיח Set Page Boxes כוללת אפשרויות לחיתוך עמודים. אפשרויות Margin Control כוללות:

Show All Boxes (Acrobat Pro)

הצגת המלבן השחור, המלבן האדום, המלבן הירוק והמלבן הכחול שמציינים את ה- CropBox,‏ ה- ArtBox,‏ ה- TrimBox,‏ וה- BleedBox בתצוגה המקדימה. כששני ערכי שוליים (או יותר) מתנגשים, מופיע רק קו צבעוני.

CropBox

הגדרת גבולות לתוכן העמוד בשעת הצגתו או הדפסתו.

ArtBox (Acrobat Pro)

הגדרת התוכן המשמעותי של עמוד, כולל שטח לבן.

TrimBox (Acrobat Pro)

הגדרת המידות הסופיות של העמוד לאחר הקיטום.

BleedBox (Acrobat Pro)

הגדרת נתיב המסיכה בשעת הדפסה מקצועית של העמוד, כדי לאפשר קיטום וקיפול של הנייר. ייתכן שסימני הדפסה יופיעו מחוץ לאזור הגלישה.

Constrain Proportions

נועל את הפרופורציות של החיתוך, כך שכל השוליים הם באותו מרחק.

Remove White Margins

חיתוך העמוד לגבולות הגרפיקה. אפשרות זו שימושית לקיטום קצוות של שקופיות מצגת שנשמרו כקובצי PDF‏.

Set To Zero

החזרת שולי החיתוך לאפס.

Revert To Selection

חזרה לשולי החיתוך שנבחרו באמצעות הכלי Crop‏.

Remove white margins

 1. בחרו Tools‏ > Print Production‏ > Set Page Boxes.
 2. תחת Margin Controls, בחרו באפשרות Remove White Margins.
 3. כדי להסיר שוליים לבנים מעמודים נוספים, קבעו את הטווח או לחצו על All תחת Page Range.

ביטול חיתוך

חיתוך מסמך PDF אינו מקטין את גודל הקובץ משום שהמידע רק מוסתר, ואינו נמחק. באמצעות איפוס גודל העמוד, ניתן להחזיר את העמוד ותוכנו למצבם המקורי.

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Set Page Boxes על-ידי בחירת Crop Pages מתפריט האפשרויות  בלוח Page Thumbnails של חלונית הניווט.
 2. לחצו על הלחצן Set To Zero כדי לאפס את השוליים לממדי העמוד המקוריים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת