הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

תקנו, עדכנו ושפרו בקלות קובצי PDF. שנו גודל, הזיזו או החליפו תמונות - מבלי לחזור למסמך המקור המקורי.

ערכת לימוד בווידאו: כיצד לערוך תמונות בקובצי PDF.

ערכת לימוד בווידאו: כיצד לערוך תמונות בקובצי PDF.
למדו כיצד להעביר, לשנות גודל, לסובב, להפוך או להחליף תמונה באמצעות החלונית החדשה Content Editing.
Donna Baker

מיקום תמונה או עצם ב- PDF

 1. בחרו Tools‏ > Content Editing‏ > Add Image

 2. בתיבת הדו-שיח Open, אתרו את הקובץ שברצונכם למקם.

 3. בחרו את קובץ התמונה ולחצו על Open.

 4. לחצו על המיקום שבו ברצונכם למקם את התמונה או לחצו תוך כדי גרירה כדי לקבוע את גודל התמונה בזמן המיקום.

  עותק של קובץ התמונה מופיע בעמוד, עם אותה רזולוציה כשל הקובץ המקורי.

 5. השתמשו בנקודות האחיזה של התיבה התוחמת כדי לשנות את גודל התמונה, או בכלים בחלונית Content Editing כדי להפוך, לסובב או לחתוך את התמונה.

הזזה או שינוי גודל של תמונה או עצם

 1. בחרו את הכלי המתאים בהתאם לפריט שברצונכם להזיז:

  Image

  בחרו Tools‏ > Content Editing‏ > Edit Text & Images . כאשר עומדים עם המצביע מעל תמונה ניתנת לעריכה, סמל התמונה מופיע בפינה השמאלית העליונה.

  Interactive object

  כדי לערוך שדות טופס, לחצנים או עצמים אינטראקטיביים אחרים, בחרו Tools‏ > Interactive Objects‏ > הכלי Select Object .

 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להזיז את התמונה או העצם, גררו אותם אל המיקום הרצוי. אין באפשרותכם לגרור תמונות או עצמים אל עמוד אחר (באפשרותכם לגזור ולהדביק אותם במקום זאת בעמוד חדש). גררו את העצם תוך כדי הקשת Shift כדי להגביל את התנועה למעלה ולמטה או ימינה ושמאלה.
  • כדי לשנות את הגודל של התמונה או העצם, בחרו בהם וגררו נקודת אחיזה. הקישו Shift תוך כדי גרירה של נקודת האחיזה כדי לשמור על יחסי הגודל המקוריים.

  הערה:

  אם אתם בוחרים עצמים מרובים, באפשרותכם להזיז או לשנות את גודלם ביחד.

סיבוב, היפוך, חיתוך או החלפה של תמונה

 1. בחרו Tools‏ > Content Editing‏ > Edit Text & Images‏ .

 2. בחרו את התמונה (או התמונות).
 3. תחת Format בחלונית Content Editing, לחצו על אחד מהכלים הבאים:

  Flip Vertical

  הופך את התמונה באופן אנכי, בציר האופקי.

  Flip Horizontal

  הופך את התמונה באופן אופקי, בציר האנכי.

  Rotate Counterclockwise

  מסובב את התמונה שנבחרה בתשעים מעלות נגד כיוון השעון.

  Rotate Clockwise

  מסובב את התמונה שנבחרה תשעים מעלות בכיוון השעון.

  Crop Image

  חותך את התמונה שנבחרה. גררו נקודת אחיזה כדי לחתוך את התמונה.

  Replace Image

  מחליף את התמונה שנבחרה בתמונה שבחרתם. אתרו את התמונה החלופית בתיבת הדו-שיח Open ולחצו על Open.

הערה:

כדי לסובב את התמונה שנבחרה באופן ידני, הציבו את המצביע מחוץ לנקודת אחיזה. כאשר הסמן יתחלף במצביע סיבובי , גררו אותו בכיוון שאליו ברצונכם לסובב.

הזזת תמונה או עצם לפני רכיבים אחרים או אחריהם

האפשרות Arrange מאפשרת להזיז תמונה או עצם כך שימוקמו לפני רכיבים אחרים או אחריהם. באפשרותכם לדחוף פריט רמה אחת קדימה או אחורה, או לשלוח אותו כך שיוצב לפני סדר הערימה של רכיבים בעמוד או אחריו.

 1. בחרו Tools‏ > Content Editing‏ > Edit Text & Images‏ .

 2. בחרו את העצם (או העצמים).
 3. לחצו לחיצה ימנית על העצם (או העצמים), בחרו Arrange ולאחר מכן בחרו באפשרות המתאימה.

  הערה:

  בדפים מורכבים שבהם קשה לבחור עצם, ייתכן שיהיה קל יותר לשנות את הסדר בעזרת הכרטיסייה Content. (בחרו View‏ > Show/Hide‏ > Navigation Panes‏ > Content.)

עריכת תמונה מחוץ ל- Acrobat

באפשרותכם לערוך תמונה או גרפיקה באמצעות יישום אחר, כגון Photoshop‏, Illustrator או Microsoft Paint. בעת שמירת התמונה או הגרפיקה, Acrobat מעדכן באופן אוטומטי את ה- PDF בשינויים. היישומים שמופיעים בתפריט Edit Using תלויים במה שהתקנתם ובסוג התמונה או הגרפיקה שבחרתם. לבחירתכם, באפשרותכם לציין את היישום שברצונכם להשתמש בו.

 1. בחרו Tools‏ > Content Editing‏ > Edit Text & Images‏ .

 2. בחרו את התמונה או העצם.

  הערה:

  בחרו פריטים מרובים אם ברצונכם לערוך אותם ביחד באותו קובץ. כדי לערוך את כל התמונות והעצמים בעמוד, לחצו לחיצה ימנית על העמוד ובחרו Select All.

 3. בחרו את העורך שבו ברצונכם להשתמש מהתפריט Edit Using (תחת Format בחלונית Content Editing). כדי לבחור עורך אחר מזה שהוצע בתפריט, בחרו Open With, אתרו את היישום ולחצו על Open.

  הערה:

  אם תוצג הודעה שתשאל אם להמיר לפרופילי ICC, בחרו באפשרות Don’t Convert. אם חלון המסמך מציג דוגמת לוח שחמט כשהוא נפתח, סימן שלא ניתן לקרוא את נתוני התמונה. 

 4. בצעו את השינויים הרצויים ביישום העריכה החיצוני. זכרו את המגבלות הבאות:
  • אם אתם משנים את הממדים של התמונה, ייתכן שהתמונה לא תתיישר כהלכה ב- PDF.
  • מידע שקיפות נשמר רק עבור מסיכות שמצוינות כערכי אינדקס במרחב צבע מסודר באינדקס.
  • אם אתם עובדים ב- Photoshop, בצעו שיטוח של התמונה.
  • אין תמיכה במסיכות תמונה.
  • אם תשנו את מצבי התמונה בשעת העריכה, ייתכן שתאבדו מידע חשוב שניתן להחיל רק במצב המקורי.
 5. ביישום העריכה, בחרו File ‏> Save. העצם יעודכן ויוצג באופן אוטומטי במסמך PDF כשתעבירו את Acrobat לחזית.

  הערה:

  ב- Photoshop, אם התמונה היא בתבנית שנתמכת ב- Photoshop 6.0 או בגרסה מתקדמת יותר, התמונה לאחר העריכה תישמר בחזרה כמסמך PDF. עם זאת, אם התמונה היא בתבנית שאינה נתמכת, תוכנת Photoshop תטפל בה כתמונת PDF גנרית, והתמונה לאחר העריכה תישמר בדיסק ולא כמסמך PDF.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת