הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat XI. אם אתם משתמשים ב- Acrobat DC, עיינו בעזרה של Acrobat DC.

בעת ייצוא קובצי PDF אל תבניות קבצים אחרות באמצעות הפקודה Save As, כל תבנית קובץ כוללת הגדרות המרה ייחודיות.

הערה:

אם ברצונכם להשתמש באותן הגדרות בכל המרה של מסמך PDF לתבנית מסוימת, ציינו הגדרות אלה בתיבת הדו-שיח Preferences. בחלונית Convert From PDF, בחרו תבנית קובץ מהרשימה ולחצו על Edit Settings. (לחצו על הלחצן Default בכל עת כדי לחזור להגדרות ברירת המחדל).

אפשרויות Adobe PDF‏ (Acrobat Pro)

באפשרותכם לשמור מחדש קובצי PDF כקובצי PDF ממוטבים, באמצעות הגדרות בתיבת הדו-שיח PDF Optimizer. PDF Optimizer מאפשר לכם לשנות את גרסת התאימות של קובצי ה- PDF שלכם כדי שניתן יהיה לצפות בהם באמצעות גרסאות ישנות יותר של Acrobat או Reader. בשעת שינוי קביעת התאימות, תכונות חדשות עלולות שלא להיות זמינות במסמך PDF. להסבר על כל אחת מהגדרות התאימות, ראו רמות תאימות PDF.

הגדרות המרת תמונות

אפשרויות JPEG ו- JPEG 2000

הערה:

אם ה- PDF שלכם מכיל אוסף של תמונות, באפשרותכם לייצא אותן באופן נפרד כקובצי JPEG‏, PNG או TIFF על-ידי בחירה ב- Tools‏ > Document Processing‏ > Export All Images.

שימו לב שהאפשרויות הזמינות משתנות כשמייצאים מסמך ל- JPEG או ל- JPEG2000.

Grayscale/Color

ציון קביעת דחיסה שמאזנת בין גודל הקובץ לאיכות התמונה. ככל שהקובץ קטן יותר, איכות התמונה נמוכה יותר.

Tile Size

פיצול התמונה הנדחסת לאריחים בגודל הנתון. (אם הגובה או הרוחב של התמונה אינו כפולה שווה של גודל האריח, נעשה שימוש באריחים חלקיים בקצוות). נתוני תמונה נדחסים בנפרד לכל אחד מהאריחים וניתן לבטל את דחיסתם בנפרד. מומלץ לבחור בערך ברירת המחדל, 256. אפשרות זו זמינה לתבנית JPEG 2000 בלבד.

Format

קביעת אופן הצגת הקובץ. זמין לתבנית JPEG בלבד.

Baseline (Standard)‎‏

הצגת התמונה לאחר שהורדתה הושלמה. תבנית JPEG זו ניתנת לזיהוי על-ידי רוב דפדפני האינטרנט.

Baseline (Optimized)‎‏

מיטוב איכות הצבע של התמונה ויצירת קבצים שגודלם קטן יותר, אך הם אינם נתמכים על-ידי כל דפדפני האינטרנט.

Progressive (3 scans-5 scans)‎‏

הורדת התמונה כתמונה ברזולוציה נמוכה תחילה, כשהאיכות משתפרת בהדרגה במהלך ההורדה.

RGB/CMYK/Grayscale

ציון סוג ניהול הצבע שיוחל על קובץ הפלט והאם יוטמע פרופיל ICC.

הערה:

אם אתם משתמשים בפקודה Save As או Export All Images ב- PDF שמכיל תמונות JPEG ו- JPEG 2000 ומייצאים את התוכן לתבנית JPEG או JPEG 2000, ייתכן שהתמונה המתקבלת תיראה שונה כאשר תיפתח ב- Acrobat. הדבר יכול לקרות אם לתמונות יש פרופיל צבע שכלול ברמת העמוד אך אינו כלול בנתוני התמונה. במקרה כזה, Acrobat אינו יכול לכלול את פרופיל הצבע ברמת העמוד בתמונה הסופית שנשמרת.

Colorspace/Resolution

ציון מרחב צבע ורזולוציה לקובץ הפלט. ניתן להניח ל- Acrobat לקבוע הגדרות אלה אוטומטית. להמרת תמונות צבעוניות שכלולות בקובץ לגווני אפור, בחרו באפשרות Grayscale.

הערה:

רזולוציות גבוהות יותר, כגון ‎2400 פיקסלים לאינץ' (ppi), מתאימות לגודלי עמודים קטנים בלבד (6.826 אינצ'ים או 173.380 מילימטרים לכל היותר).

אפשרויות PNG

תבנית PNG שימושית לתמונות שמיועדות לאינטרנט.

Interlace

ציון מצב שזירה בתמונה. האפשרות None יוצרת תמונה המוצגת בדפדפן אינטרנט רק לאחר השלמת ההורדה. האפשרות Adam7 יוצרת תמונה המציגה גרסאות ברזולוציה נמוכה בדפדפן במהלך הורדת קובץ התמונה המלא. האפשרות Adam7 יכולה לגרום לזמן ההורדה להיראות קצר יותר, ומבטיחה לצופים שההורדה מתקדמת; עם זאת, פעולה זו מגדילה את הקובץ.

Filter

מתן אפשרות לבחירת אלגוריתם סינון.

None

דחיסת התמונה ללא מסנן. אפשרות זו מומלצת לתמונות בצבעי אינדקס ולתמונות במצב bitmap.

Sub

מיטוב דחיסה של תמונות עם דוגמאות מילוי אופקיות שוות או מיזוגים.

Up

מיטוב דחיסה של תמונות עם דוגמאות מילוי אנכיות שוות.

Average

מיטוב דחיסה של רעש ברמה נמוכה, על-ידי חישוב ממוצע ערכי הצבע של פיקסלים סמוכים.

Paeth

מיטוב דחיסה של רעש ברמה נמוכה על-ידי הקצאה מחדש של ערכי צבע סמוכים.

Adaptive

החלת אלגוריתם הסינון—Sub‏, Up‏, Average או Paeth‏—המתאים ביותר לתמונה. בחרו באפשרות Adaptive אם אינכם בטוחים באיזה מסנן להשתמש.

RGB/Grayscale

ציון סוג ניהול הצבע שיוחל על קובץ הפלט והאם יוטמע פרופיל ICC.

Colorspace/Resolution

ציון מרחב צבע ורזולוציה לקובץ הפלט. ניתן להניח ל- Acrobat לקבוע הגדרות אלה אוטומטית. להמרת תמונות צבעוניות שכלולות בקובץ לגווני אפור, בחרו באפשרות Grayscale.

הערה:

רזולוציות גבוהות יותר, כגון ‎2400 ppi, מתאימות לגודלי עמוד קטנים בלבד (עד 6.826 אינצ'ים או 173.380 מילימטרים).

אפשרויות TIFF

TIFF היא תבנית גמישה של תמונת bitmap, הנתמכת בכל יישומי הציור, עריכת התמונות והעימוד. הרזולוציה נקבעת באופן אוטומטי.

Monochrome

ציון תבנית דחיסה. CCITTG4 היא אפשרות ברירת המחדל, שיוצרת בדרך כלל קבצים בגודל הקטן ביותר. גם דחיסת ZIP יוצרת קבצים קטנים.

הערה:

ביישומים מסוימים לא ניתן לפתוח קובצי TIFF שנשמרו באמצעות דחיסת JPEG או ZIP. במקרים אלה מומלץ להשתמש בדחיסת LZW.  

RGB/CMYK/Grayscale/Other

ציון סוג ניהול הצבע לקובץ הפלט.

Colorspace/Resolution

ציון מרחב צבע ורזולוציה לקובץ הפלט. ניתן להניח ל- Acrobat לקבוע הגדרות אלה אוטומטית. להמרת תמונות צבעוניות שכלולות בקובץ לגווני אפור, בחרו באפשרות Grayscale.

הערה:

רזולוציות גבוהות יותר, כגון ‎2400 ppi, מתאימות לגודלי עמוד קטנים בלבד (עד 6.826 אינצ'ים או 173.380 מילימטרים).

אפשרויות Microsoft Word ו- RTF

באפשרותכם לייצא PDF לתבנית Word‏ (DOCX או DOC) או Rich Text Format‏ (RTF). האפשרויות הבאות זמינות.

Retain Flowing Text

מציינת שיש לשמור על הזרמת המלל.

Retain Page Layout

מציין שיש לשמור על פריסת העמוד.

Include Comments

מייצאת הערות אל קובץ הפלט.

Include Images

מייצאת תמונות אל קובץ הפלט.

Run OCR if needed

מזהה מלל אם ה- PDF מכיל תמונות שמכילות מלל.

Set Language

מציינת את קביעת השפה עבור OCR.

אפשרויות HTML

Single HTML Page

ציון ליצירת קובץ HTML יחיד בעת ייצוא ל- HTML. כדי להוסיף חלונית ניווט, הפעילו את האפשרויות הבאות:

  • Add Headings-based Navigation Frame

  • Add Bookmarks-based Navigation Frame

Multiple HTML Pages

ציון ליצירת קובצי HTML מרובים בעת ייצוא ל- HTML. בחרו אחד מהקריטריונים לפיצול המסמך לקובצי HTML מרובים.

  • Split by Document Headings

  • Split by Document Bookmarks

Include Images

מציינת אם תמונות מיוצאות בעת ייצוא PDF כ- HTML.

Detect and Remove Headers and Footers

לציון אם יש למחוק את התוכן של כותרות עליונות ותחתונות ולהסיר אותו מקובצי HTML.

Run OCR if needed

מזהה מלל אם ה- PDF מכיל תמונות שמכילות מלל.

Set Language

מציינת את קביעת השפה עבור OCR.

אפשרויות גליונות אלקטרוניים

Numeric Settings

ציון המפריד העשרוני ומפריד האלפים עבור נתונים מספריים. בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:

  • זיהוי מפרידים עשרוניים ומפרידי אלפים באמצעות הגדרות אזוריות

  • התייחסות לתווים הבאים כמפרידים עשרוניים ומפרידי אלפים. הזנה או בחירה של מפרידים בשדות המתאימים.

Run OCR if needed

מזהה מלל אם ה- PDF מכיל תמונות שמכילות מלל.

Set Language

מציינת את קביעת השפה עבור OCR.

אפשרויות PostScript או Encapsulated PostScript ‏(EPS)

ניתן לייצא מסמך PDF ל- PostScript‎®‎‎, לצורך שימוש ביישומי הדפסה והכנה לדפוס. קובץ ה- PostScript כולל הערות DSC‏ (Document Structuring Conventions) מלאות ומידע מתקדם נוסף שנשמרו על-ידי Adobe‎ Acrobat Distiller‎®‎. ניתן גם ליצור קובץ EPS מכל מסמך PDF, לצורך מיקום או פתיחה ביישומים אחרים. האפשרויות הזמינות משתנות כשממירים מסמך ל- PostScript או ל- EPS.

הערה:

אם אתם יוצרים קובצי EPS עבור הפרדות ב- Acrobat Pro, כל מרחבי הצבע של התמונה צריכים להיות CMYK.

Printer Description File

PostScript Printer Description‏ (PPD) מספק את המידע הדרוש כדי לעצב קובץ PostScript כהלכה עבור התקן פלט מסוים. האפשרות Device Independent יוצרת רק קובצי PostScript או EPS ללא הפרדות צבע. Acrobat Default מספק נקודת פתיחה והפניה ליצירת כל סוגי PostScript ומשחזר את כל הגדרות ברירת המחדל עבור ההמרה. Adobe PDF 7.0 תואם לרוב ההתקנים. אפשרות זו זמינה לתבנית PostScript (PS)‎ בלבד.

ASCII or Binary

ציון תבנית הפלט של נתוני תמונה. פלט בינארי מפיק קבצים קטנים יותר, אך לא כל תהליכי העבודה יכולים להתמודד עם פלט בינארי.

PostScript

ציון רמת התאימות של PostScript. השתמשו ב- Language Level 3 רק אם התקן הפלט של היעד תומך בו. Language Level 2 מתאים לקובצי EPS שימוקמו במסמך אחר ותבוצע בהם הפרדת צבע כחלק מהמסמך. השתמשו ב- Language Level 2 עבור קובצי EPS שאתם מייבאים אל יישומי Microsoft.

Font Inclusion

ציון הגופנים שייכללו ב- PostScript. גופנים מוטמעים נלקחים מה- PDF; הגופנים שיש אליהם הפניה נלקחים מהמחשב שנמצא בשימוש.

Include Comments

שמירת מראה ההערות בקובץ ה- PostScript המתקבל.

Convert True Type to Type 1

המרת גופני TrueType לגופני Type 1 בקובץ ה- PostScript המתקבל.

Include Preview

ציון אם תצוגה מקדימה של TIFF נוצרה עבור קובץ ה- EPS המתקבל. אפשרות זו אינה זמינה בעת שמירה כ- PostScript.

Page Range

בחירת העמודים שברצונכם לייצא. בשעת ייצוא קבצים לפלט EPS, כל אחד מהעמודים בטווח נשמר כקובץ EPS נפרד.

אפשרויות מלל ו- XML

Encoding

מתייחס לערכים הבינאריים, המבוססים על תקנים בינלאומיים, שמשמשים לייצוג תווי המלל. UTF-8 הוא ייצוג Unicode של תווים באמצעות בית אחד או יותר של 8 סיביות לתו; ‏UTF-16 מייצג תווים באמצעות בתים של 16 סיביות. ISO-Latin-1 הוא ייצוג 8‏-סיביות של תווים, המהווה קבוצת-על של ASCII. UCS-4 הוא ערכת תווים אוניברסלית המקודדת בארבע שמיניות. HTML/ASCII הוא ייצוג 7‏-סיביות של תווים שפותח על-ידי ANSI.

האפשרותUse Mapping Table Default משתמשת בקידוד התווים המוגדר כברירת מחדל בטבלאות מיפוי, שמופיע בתיקיה Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables. טבלאות מיפוי אלה מציינות מאפיינים רבים של הפקת הפלט של הנתונים, כולל קידודי התווים הבאים של ברירת המחדל: UTF-8 ‏(שמור כ- XML או HTML 4.0.1) ו- HTML/ASCII (שמור כ- HTML 3.2).

Generate Bookmarks

יצירת קישורי סימניות לתוכן של מסמכי HTML או XML. הקישורים ממוקמים בתחילת מסמך HTML או XML שנוצר.

Generate Tags For Untagged Files

יצירת תגים לקבצים שאינם מתויגים עדיין, כגון מסמכי PDF שנוצרו באמצעות Acrobat 4.0 או גרסה קודמת. אם לא בוחרים באפשרות זו, קבצים שאינם מתויגים לא יומרו.

הערה:

החלת התגים מתבצעת רק כחלק מתהליך ההמרה והם נמחקים לאחר ההמרה. שיטה זו אינה מאפשרת ליצור קובצי PDF מתויגים מקבצים ישנים

Generate Images

פיקוח על אופן ההמרה של תמונות. הפניה לקובצי תמונות מומרים מתבצעת מתוך מסמכי XML ו-HTML.

Use Sub-Folder

ציון התיקייה המשמשת לשמירת תמונות שנוצרו. ברירת המחדל היא Images.

Use Prefix

ציון הקידומת המתווספת לשמות הקבצים של התמונה, אם יש לכם כמה גרסאות של אותו קובץ תמונה. שמות קבצים המוקצים לתמונות כוללים את התבנית filename_img_#.

Output Format

ציון התבנית הסופית של תמונות. ברירת המחדל היא JPG.

Downsample To

הפחתת דגימה של קובצי תמונה לרזולוציה שצוינה. אם לא תבחרו באפשרות זו, הרזולוציה של קובצי תמונה תהיה זהה לזו של קובץ המקור. לעולם לא מתבצעת הרחבת דגימה על תמונות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת